Ke zlínské ZOO jezdí bateriové trolejbusy už pět let
Bateriový trolejbus Škoda 30 Tr jede mimo trolejové vedení v městské části Štípa. Foto Vojtěch Cekota ml.

Sedm bateriových trolejbusů Škoda 30Tr SOR už ve Zlíně najelo přes 2,4 milionu kilometrů. Pokud by stejnou vzdálenost ujely autobusy bylo by v ovzduší o 568 tun oxidu uhličitého a tunu polétavých mikroskopických částic více. Obyvatelé v okolí si také pochvalují nižší hluk. DSZO se provoz parciálních trolejbusů osvědčil a připravuje nákup dalších, spolu s několika elektrickými autobusy přejde do roku 2035 na provoz bez emisí.

Sedm bateriových trolejbusů Škoda 30Tr SOR už ve Zlíně najelo přes 2,4 milionu kilometrů. Pokud by stejnou vzdálenost ujely autobusy bylo by v ovzduší o 568 tun oxidu uhličitého a tunu polétavých mikroskopických částic více. Obyvatelé v okolí si také pochvalují nižší hluk. DSZO se provoz parciálních trolejbusů osvědčil a připravuje nákup dalších, spolu s několika elektrickými autobusy přejde do roku 2035 na provoz bez emisí.

Pět let povinné udržitelnosti bude mít letos v srpnu za sebou zlínský projekt zavedení trolejbusové dopravy do městských částí Kostelec, Štípa a k zoologické zahradě. Původní dopravní obslužnost autobusovými linkami 34, 35 a 36 zde převzaly bateriové trolejbusy linek 4 a 5. Spojují severovýchodní část města s centrem v převážně dvacetiminutovém intervalu od června 2019. Novým prvkem tohoto projektu byla skutečnost, že pro trolejbusovou dopravu do uvedené lokality nebylo nutno budovat nové trolejové vedení, ale zásluhou kapacitních trakčních baterií obsluhují danou oblast tzv. parciální trolejbusy se staženými sběrači.

Linky jsou vedeny tak, že na nich parciální trolejbus při každém okruhu ujede jedenáct kilometrů na baterie a dvanáct kilometrů v centru Zlína pod trolejovým vedením, kdy se baterie za jízdy dobíjejí. U vozů funguje také rekuperace – využití energie získané při brzdění.

Pro provoz mimo trolejové vedení ve směru k ZOO zakoupila Dopravní společnost Zlín – Otrokovice v roce 2019 sedm trolejbusů typu Škoda 30Tr SOR. Vozy byly pořízeny s 85procentní dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Dotace představovala částku 79,7 milionu korun z celkových nákladů 94 milionů korun. Vozy za dobu svého využívání u DSZO najezdily dohromady více než 2,4 milionu kilometrů, z toho téměř 1,5 milionu pod trolejovými dráty a více než 0,9 milionu kilometrů na trakční baterie.

Ekologický přínos tohoto řešení je významný. Pracovníci DSZO nyní u projektu provedli podle stanovené metodiky  vyhodnocení indikátoru odhadovaných emisí skleníkových plynů.  „Pokud jde o úsporu skleníkových plynů, provozem bateriových trolejbusů ve srovnání se stejným nájezdem autobusů bylo ovzduší uchráněno o 568 tun oxidu uhličitého (CO2),“ uvedl vedoucí dopravního úseku DSZO Ondřej Vašulka.

Ve srovnání se stejným rozsahem provozu pomocí autobusů ušetřily bateriové trolejbusy za uplynulých pět let ovzduší podél trasy linek k ZOO také o zhruba jednu tunu škodlivých částic PM2,5. Lidé žijící v blízkosti linek oceňují rovněž výrazně nižší hladinu hlučnosti při jízdě trolejbusu ve srovnání s autobusem.

S bateriovými trolejbusy máme dobrou zkušenost, a proto chystáme další projekty tohoto typu. Předpokládáme, že realizací kombinovaných linek s bateriovými trolejbusy, jedoucími částečně pod trolejovým vedením, částečně v okrajových úsecích mimo troleje, a několika elektrobusy dokážeme do roku 2035 přejít v MHD ve Zlíně a Otrokovicích na plně bezemisní MHD,“ řekl ředitel DSZO Josef Kocháň.

Podle ředitele DSZO pět let realizace projektu dostatečně potvrdilo, že vhodná kombinace zatrolejovaných úseků s okrajovými trasami, které obsluhují bateriové trolejbusy mimo trolejové vedení, může být bezemisní náhradou autobusových linek. „U nás ve Zlíně ovšem kopcovitý terén se stoupáním až 7 procent bude klást na dodavatele bateriových trolejbusů zvýšené nároky než při nasazení těchto vozidel v rovinatém území. Pro další nákupy bateriových vozů proto budeme mít zájem, aby se jejich možnosti jízdy mimo troleje prodloužily až na 15 kilometrů a aby rozložení hmotnosti vozidla vedlo k většímu zatížení zadní nápravy pro spolehlivější záběr při rozjezdu do kopce,“ doplnil vedoucí údržby DSZO Josef Polách.

DSZO v současné době soutěží dodavatele až 25 dalších bateriových trolejbusů, přičemž nákup prvních šesti vozidel je již jistý, společnost na ně má zajištěno spolufinancování z IROP.