Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Zpravodajství

Programový dokument IROP pro nové období 2021-2027 v konečném znění je zaslán EK ke schválení. Během července dohodnou čeští úředníci podmínky hodnocení projektů a harmonogram výzev. Léto tak bude pro žadatele pracovní.

Řídicí orgán IROP zaslal 22. června k formálnímu schválení Evropské komisi (EK) Programový dokument pro nové období 2021–2027. Byly vypořádány poslední připomínky od EK a nyní se očekává oficiální schválení, ke kterému by mělo dojít během první poloviny července 2022. Po schválení Programového dokumentu proběhne dne 12. 7. 2022 první řádný Monitorovací výbor IROP, a to za účasti regionálních a sociálních partnerů, jednotlivých ministerstev, neziskových organizací a EK. Cílem zasedaní bude schválení kritérií hodnocení projektů v jednotlivých podporovaných aktivitách. Zároveň bude projednán systém hodnocení projektů IROP a dojde ke schválení harmonogramu výzev pro rok 2022. Na konci července pak mohou žadatelé o dotaci očekávat vyhlášení prvních výzev, uvádí Řídící orgán IROP. V rámci Programového dokumentu "Integrovaný regionální program 2021 - 2027" - Priority 6 - Rozvoj městské mobility budou podpořeny mimo jiné schválené projekty na podporu udržitelné městské mobility , tj. na pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu s pohonem na biometan, elektřinu nebo vodík, tramvají a trolejbusů. Na výstavbu dobíjecích stanic, vodíkových plnicích stanic a plnících stanic na biometen pro silniční a drážní (tramvaje a trolejbusy) bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu. Dále v oblasti telematiky pro veřejnou dopravu zavedení nebo modernizaci monitorovacích, řídicích, preferenčních a kooperativních systémů; zavedení nebo modernizaci informačních systémů pro cestující a odbavovacích a platebních systémů; zavedení systémů pro autonomní mobilitu a zavedení systémů pro služby inteligentní mobility. Multimodální osobní doprava zahrnuje projekty k výstavbě a modernizaci přestupních terminálů, parkovacích systémů zajišťujících přestup na veřejnou dopravu (P+R, K+R, B+R); realizace preferenčních opatření a zvyšování kapacity veřejné dopravy stavebními úpravami silnic a místních komunikací. V rámci IROP půjde žádat také o podporu projektů po vybudování infrastruktuy pro bezpečnou nemotorovou dopravu a pro cyklistickou dopravu.

person rebus  date_range 24.06.2022

Prodeje všech užitkových vozidel v Evropské unii už jedenáctý měsíc klesají. Prodeje autobusů v květnu i prvních pět měsíců v roce 2022 rostou. Registrováno bylo 10 817 vozů, o 573 meziročně více.

V květnu 2022 klesla čísla registrací užitkových vozů v EU o 17,7 % na 136 410 kusů. Nákladní vozy a autobusy zaznamenaly ve srovnání se stejným obdobím loňského roku růst, ale negativně ovlivnil celkový výkon pokles prodejů dodávek do 3,5t (-22,1 %). Všechny klíčové trhy EU zaznamenaly dvouciferné ztráty, největší Španělsko (-29,3 %), ale i Německo (-19,5 %) a Francie (-16,8 %). Menší pokles zaznamenala Itálie (-11,1 %). Česká republika se řadí k zemím s nárůstem registrací (+13 %), a to i lehkých užitkových vozidel do 3,5t (+8,1 %). Za období prvních pěti měsíců v roce 2022 se prodej nových užitkových vozidel v EU snížil o 19,8 % na celkových 673 095 kusů, výsledek výrazně ovlivnily měsíce březen a duben, kdy všechny hlavní trhy v regionu vykázaly negativní růst: Španělsko (-31,2 %), Francie (-22,3 %), Německo (-17,1 %) a Itálie (-8,2 %). Za celé období poklesly souhrně prodeje všech užitkových vozidel i v ČR (-2,2 %). Registrace nových autobusů v EU se v květnu zvýšily o 32,8 % a dosáhly počtu 2 452 kusů, některé země v regionu vykázaly trojciferné a dokonce čtyřciferné zisky. Největší procentuální nárůst zaznamenalo Bulharsko (+1 800,0 %, i když v procentech je nárůst obrovský, šlo pouze o 38 oproti 2 autobusům registrovaným v loňském květnu). Dalšími zeměmi s velkých nárůstem bylo Portugalsko (+515 %, 246 oproti 40 kusům v květnu 2021) a Švédsko (+189 %, 260 kusů oproti 90 autobusům registrovaným v minulém roce v květnu). Česká republika s 242 registrovanými autobusy podpořila úspěšný květen s téměř 325 % nárůstem. V roce 2022 se zatím prodej nových autobusů a autokarů v EU zvýšil o 5,6 %. Díky růstu v dubnu a březnu jsou prodeje v kladných číslech. Z velkých trhů EU se daří Francii (+ 7,6 %, 2 062 autobusů) a Španělsku (+56,8 %, 925 vozů), v Německu (-16,1 %, 1 730 autobusů) a Itálii (-15,8 %, 1 211 kusů) naopak prodeje klesaly. Velká obnova probíhá ve Spojeném království, od začátku roku tam výrobci registrovali 2 119 nových autobusů, o 44,7 % více než za stejné období roku 2021. Zdroj dat: ACEA

person rebus  date_range 23.06.2022

Předprázdninová akce v sobotu 25. června bude s historickými vlaky, autobusy i parníkem.

Návštěvníci se mohou těšit v Čelákovicích na bohatý zábavní a hudební program. V rámci akce budou jezdit v okolí historické vlaky i autobusy, které propojí Čelákovice také s Parkem Mirakulum v Milovicích a se skanzenem v Přerově nad Labem. Historické vlaky pojedou také ráno z Prahy a navečer zpět do Prahy. Hlavním dějištěm akce od 13:00 do 22:00 hod. bude louka u pěší lávky přes Labe. Součástí pestrého programu budou i jízdy historických vlaků a zvláštních autobusů. Zájemci se mohou svézt historickou motorovou soupravou, sestavenou z motorového vozu M262 Kredenc, přípojného vozu Bix a druhého motorového vozu M240 Singrovka, ale také elektrickou pantografovou jednotkou EM 475.1 „Žabotlam“, která celá desetiletí zajišťovala vlaky na páteřních tratích v Praze a okolí. Tyto vlaky pojedou ráno z pražského Masarykova nádraží přes Čelákovice do Nymburka, během dne pak budou pendlovat mezi Čelákovicemi a Nymburkem v souhrnném hodinovém intervalu a navečer se vrátí zpět do Prahy. V těchto vlacích bude platit běžný tarif ČD, PID a One Ticket. Do centra dění poblíž lávky přes Labe je možné dojít pohodlnou chůzí od zastávky Čelákovice-Jiřina. Během slavnosti budou zajištěné také dvě mimořádné autobusové linky, které propojí Čelákovice Brandýsem nad Labem a Přerovem nad Labem. Autobusy Karosa B941 a B952E na zvláštní lince PID1 svezou cestující v hodinovém intervalu do skanzenu v Přerově nad Labem a také do Brandýsa nad Labem, kde bude možné navštívit Oblastní muzeum Praha-východ. Linka PID2, na kterou bude nasazený historický autobus Ikarus 280.70E, sveze zájemce od železniční stanice Lysá nad Labem k Parku Mirakulum v Milovicích. Navazovat bude každou hodinu na historické vlaky od Čelákovic i od Nymburka. Přeprava těmto autobusy je zdarma. Připravené budou také okružní plavby parníkem po Labi mezi oběma lávkami v úseku Čelákovice – Sedlčánky. V Čelákovicích vystoupí kapely Jelen a Slza, zpěvačka Anna K a také hudební skupiny Druhej dech a Klasickej postup. Hlavně děti si užijí pískování, ukázky psích sportů a malování na obličej. Ty kreativnější se zaměstnají ve tvořivé či výtvarné dílničce. Nebudou chybět stánky s občerstvením a také prezentační stánky Českých drah a Pražské integrované dopravy. Ve spolupráci s Parkem Mirakulum v Milovicích je pro návštěvníky, kteří pojedou do Lysé nad Labe a dále historickým autobusem, připravena sleva 50 % ze základního vstupného (slevenky budou k dostání v historických vlacích). Park Mirakulum nabízí 12 hektarů originální zábavy a volnočasových aktivit s množstvím nápaditých herních prvků. K dispozici je zde lesní hřiště, kontaktní zoo, obří trampolíny a houpačky, lanová centra, podzemní chodby, prolézačky a širokou nabídku občerstvení. V neposlední řadě lze vyzkoušet jízdy BVP v sousedním Tankodromu. Pestrá strava je zajištěna ve 4 gastro zónách, které jsou rozmístěny po parku.

person rebus  date_range 23.06.2022

Zájem o prohlídku nejmladší vozovny Dopravního podniku města Brna překvapil. Dopravní nostalgie se vrátila i do centra Brna.

Osm vystavených trolejbusů, komentované prohlídky, jízdy přes mycí linku, pracoviště údržby, a hlavně tisíce návštěvníků. Trolejbusovou vozovnou v Komíně prošlo v sobotu více něž pět tisíc lidí. „ Zájem nás opravdu překvapil. Už před otevřením stály před vozovnou zástupy lidí. Dorazily nejen rodiny s dětmi, ale i řada fanoušků MHD, dokonce i několik lidí, kteří projevili zájem o práci v našem podniku. I k tomu podobné akce slouží. V plném proudu už je příprava na akci další. Město Brno ovládne Streetparty, a to 3. září ,“ prozradil Miloš Havránek, generální ředitel DPMB. Vozovna v Komíně začala fungovat 11. května 1997. DPMB je největším provozovatelem trolejbusů v ČR, má jich 137, v Komínské vozovně jich je umístěno 66. Retro vozy DPMB a Technického muzea se vydaly o víkendu také do centra Brna, kde byl další bohatý program. Další velkou dopraváckou akci zažije Brno už na začátku září. Dopravní podnik města Brna ve spolupráci s městskými firmami připravuje Streetparty. V samém centru Brna se předvedou historické vozy MHD, pracovní vozy brněnských městských firem, nebudou chybět stánky s občerstvením a zábavný program.

person rebus  date_range 21.06.2022

První vozy s alternativními pohony by měly být vyrobeny na jaře 2023 v závodech, které se již výrobě autobusů IVECO věnují. Instalace nových montážních linek se zvažuje ve Foggii v Apulii.

Iveco Group prostřednictvím své značky IVECO BUS požádala o přístup k rozvojové zakázce Ministerstva hospodářského rozvoje v rámci příležitostí, které umožňuje Národní plán obnovy a odolnosti (PNRR). Cílem je zahájit výrobní investice a výzkumné a vývojové činnosti, které budou využívat dovednosti a produkty národního dodavatelského řetězce automobilového průmyslu, se zvláštním zaměřením na odvětví specializovaných komponentů. Investice podpoří energetickou transformaci italského segmentu hromadné osobní dopravy, vývoj a zavádění pokročilých pohonných technologií v zemi. Rovněž obnoví spojenectví mezi různými oblastmi země, neboť závody skupiny zapojené do projektu sídlí v Turíně a Foggii, dvou městech specializovaných na výrobu průmyslových spalovacích motorů. Konkrétně se zkoumá rozšíření inženýrských a výrobních činností pro elektrické baterie v závodech v Piedmontu, zatímco společnost zvažuje instalaci nových linek pro konečnou montáž high-tech autobusů s nulovými emisemi (bateriová elektrická vozidla – BEV a elektrická vozidla s palivovými články – FCEV) a nízkými emisemi (metan/biometan a diesel/biodiesel nejnovější generace) ve Foggii. Stručně řečeno, počáteční výroba těchto nových autobusů bude zahájena v ostatních závodech skupiny, které se již výrobě autobusů IVECO věnují. Poté bude pokračovat a bude obohacena o technologie s přidanou hodnotou ve Foggii, a to prostřednictvím alternativních pohonných systémů vyráběných v Turíně a vodíkových palivových článků. Výroba bude ve Foggii doplněna o další komponenty, které budou z velké části dodávány národním dodavatelským řetězcem pro automobilovou mechaniku. Výzkum, vývoj a výroba baterií, stejně jako dodávky motorů pro nízkoemisní vozidla, budou svěřeny FPT Industrial, značce skupiny specializované na technologie pohonných jednotek a světovému lídrovi v oblasti konstrukce, výroby a prodeje pohonných jednotek. Pokud bude žádost o smlouvu o vývoji schválena, dojde v roce 2022 k přechodu do pokročilé fáze projektování, a tedy i do fáze provozní, s cílem vyrobit první autobusy na jaře 2023. Investice společnosti rovněž počítá s využitím nových specializovaných kompetencí, získaných zčásti školením stávajících zaměstnanců a zčásti přijetím nových zaměstnanců. Plán by značce v Evropě přidal výrobní a technologickou kapacitu, aniž by byly dotčeny již existující plány rozvoje a úroveň výroby v ostatních evropských závodech IVECO BUS. Prostřednictvím tohoto projektu uplatní IVECO BUS a FPT Industrial své výjimečné technologie, které významně přispějí k energetickému a ekologickému přechodu v segmentu hromadné osobní dopravy a obnoví konkurenceschopnost italského autobusového segmentu. Domenico Nucera, prezident divize autobusů společnosti Iveco Group, řekl: „ Jsme přesvědčeni, že náš návrh je správný, a jsme rádi, že jej dnes můžeme oznámit. Věříme, že bude přijat, a že nám tento projekt umožní rozvíjet nové dovednosti, přispět k hospodářskému rozvoji země a hrát vedoucí úlohu v naléhavě potřebném procesu obnovy italského vozového parku pro místní veřejnou dopravu .“ Iveco Group

person rebus  date_range 21.06.2022

Na Future City Tech 23. a 24. června se nedaleko od Prahy můžete projet autonomním shuttle ebusem. V Říčanech se bude diskutovat o udržitelné dopravě ve městech budoucnosti.

Autonomní doprava, elektromobilita, nabíjecí infrastruktura, ekologická city logistika, sdílená mobilita, technologie pro vozíčkáře a mnoho dalšího, společnost PowerHUB slibuje 23. a 24. června v Říčanech bohatý program. V Říčanech budou o budoucnosti dopravy ve městech a konkrétních technologiích diskutovat odborníci z Ministerstva dopravy, Centra dopravního výzkumu, Akademie věd ČR a soukromého sektoru. Svá řešení představí např. izraelská společnost HUB Road, která plánuje chytrou infrastrukturu měst, nebo estonská AuveTech zabývající se autonomní dopravou. Akce se koná v Zóně svobody (u Cesty Svobody). Kromě konference se představí i elektrický autobus bez řidiče (registrace jízd zde ). Město Říčany připravilo na pátek 24. června také doprovodný program pro děti i dospělé. Celý program Future City Tech 2022 .

person rebus  date_range 20.06.2022

Na nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu půjde v období 2021-2027 největší podíl prostředků. Čistá a aktivní mobilita dostala od EU zelenou a může se rozjet.

Částka 20,4 miliard korun pro čistou mobilitu tvoří zhruba 17,3 % alokace Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Největší podíl alokovaných prostředků, tj. 35 %, připadne na nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu, půjde o přibližně 7,14 miliard korun. Druhou aktivitou je cyklodoprava s 23% podílem následovaná 15 % vyčleněnými pro budování přestupních terminálů. 14 % prostředků míří na bezpečnost nemotorové dopravy, zhruba 7 % pak do telematiky a okolo 6 % připadne na budování plnicích a dobíjecích stanic pro veřejnou dopravu. V uplynulém období připadalo na specifický cíl „Udržitelná doprava“ 18,1 miliardy korun, což představovalo 11,3 % objemu IROP 2014-2020. Celkově vzniklo 1915 dopravních projektů, přičemž nejvíce jich se týkalo bezpečnosti dopravy. Nejvíce finančních prostředků šlo na nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel ( počty pořízených dopravních prostředků a finanční alokace v jednotlivých oblastech ). Vyhlášení prvních výzev IROP pro programové období 2021-2027 se předpokládá v letních měsících 2022. Začínají vznikat rovněž doplňkové materiály, které žadatelům umožní zkvalitnit přípravu projektů, např. Průvodce přípravou udržitelného projektu elektrických autobusů s nezávislým zdrojem energie z dílny Ing. Jakuba Slavíka, MBA, vytvořený ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj.

person rebus  date_range 20.06.2022

Ve Farnborough v jižní Anglii otevřel největší výrobce autobusů a autokarů ve Spojeném království Alexander Dennis nový závod Trident House. Zároveň představil svou novou identitu.

Trident House je nejnovějším a nejmodernějším zařízením společnosti Alexander Dennis (Alexander Dennis Limited, „ADL“), dceřiné společnost NFI Group Inc. („NFI“). Nové zařízení otevřené 15. června má být zásadní pro pokrok ve vývoji nových produktů pro mobilitu s nulovými emisemi. Bude domovem pro odborníky z oblasti strojírenství a testování a vývoje, a klíčové obchodní týmy, které mají značku posouvat do budoucnosti bez emisí. Trident House je pojmenován po ikonickém nízkopodlažním podvozku Trident od ADL, který v 90. letech způsobil revoluci v bezbariérových dvoupodlažních autobusech ve Velké Británii i ve světě. Klíčovým hlediskem při návrhu Trident House bylo právě uchování dědictví, proto bude i muzeem. „ Jsme neuvěřitelně hrdí na naši historii, společnost Dennis byla založena v roce 1895. Trident House je pozitivním oživením značky Dennis, která byla vždy synonymem pro inovační podvozky a odborné znalosti inženýrů. Naše dědictví a osvědčené výsledky budou hrát důležitou roli v pokračujícím růstu našeho podnikání, jak na domácím, tak mezinárodním trhu, a zároveň poskytnou ADL velký náskok před novými subjekty na trhu, " řekl Paul Davies, Prezident a výkonný ředitel Alexander Dennis. Zároveň ADL představila novou "živou" identitu značky, která "zdůrazňuje agilitu a inovace společnosti v pokračujícím přechodu na mobilitu s nulovými emisemi." Nová loga oživují značky Alexander Dennis a Plaxton, AD24 se stává názvem pro veškerou poprodejní podporu výrobce zahrnující náhradní díly, servis, call centa, workshopy, školení a další. "Nová identita značky charakterizuje automobilovou společnost, která je v čele svého odvětví a pevně hledí dopředu. Živý barevný gradient monogramu symbolizuje jedinečnou schopnost společnosti Alexander Dennis reagovat na individuální požadavky zákazníků, slovní značka poukazuje na dědictví názvu společnosti a přetváří ho do současného stylu, který sluší lídrovi inovací britského autobusového průmyslu," popisuje význam své nové identity ADL. Nová loga společností Alexander Dennis, Plaxton a logo "firmy v pohybu" AD24 během následujících měsíců postupně nahradí stávající, které byly zavedeny se založením společnosti v roce 2004.

person rebus  date_range 18.06.2022

Květnová produkce osobních vozidel v Česku letos poprvé překonala měsíční objemy výroby loňského roku. Dále se daří výrobcům autobusů, SOR meziročně navýšil produkci o téměř 50 procent.

Od začátku roku 2022 opustilo výrobní linky v České republice celkem 2 106 autobusů, tj. o 16,4 % meziročně více. Ve vysokomýtském IVECO CR bylo vyrobeno 1 880 autobusů (+ 12,8 %), z toho v květnu 390 autobusů (+ 4,8 %). SOR Libchavy vyrobil v dosavadním průběhu roku 205 autobusů (+ 48,6 %), z toho v květnu 59 autobusů (+ 321,4 %), z toho celkem 9 bylo s elektrickým pohonem. Dalších 14 elektrobusů zatím v tomto roce vyrobila plzeňská ŠKODA ELECTRIC. Výrobce KHMC Opava realizoval v tomto roce 7 zakázek, o jednu více než vloni. Květnová produkce osobních vozidel v Česku letos poprvé překonala měsíční objemy výroby loňského roku. Nárůst výroby o 12,8 % na 120 186 vozidel znamená přiblížení na předkrizové měsíční objemy výroby. Dochází tak ke zmírnění dosavadního meziročního poklesu celkové produkce vozidel na 14 procent. Za prvních pět měsíců bylo celkově vyrobeno 481 535 automobilů, z toho skoro 11 procent bylo s elektrickým pohonem. Celkově bylo do konce května vyrobeno 481 535 osobních vozidel, tedy meziročně o 14,0 procent méně. Důvodem poklesu je kombinace více známých faktorů – nedostatek polovodičových čipů, narušené dodavatelské řetězce v důsledku ruské agrese na Ukrajině, omezení logistických toků kvůli protipandemickým opatřením v Číně, ale i některé události v Česku, jako byl požár klíčového dodavatele oblíbeného modelu ŠKODA Octavia, nebo restrukturalizace kolínského závodu automobilky Toyota. Daří se i společnosti JAWA Moto vyrobila za pět měsíců tohoto roku 1 023 motocyklů, jen o dvanáct strojů méně než za celý rok 2021. V meziročním srovnání s loňským květnem je to o 546 motocyklů více (+ 114,5 %). Zdroj dat: Sdružení automobilového průmyslu

person rebus  date_range 17.06.2022

V sobotu 18. června se do ulic Brna vydají retro vozy ze sbírek dopravního podniku a Technického muzea. Pro veřejnost se také otevře areál trolejbusové vozovny v Komíně, která v letošním roce slaví 25. výročí.

Od 10 přibližně do 11:30 hodin budou na náměstí Svobody a v Brandlově ulici vystavena historická vozidla MHD. „ Jsem rád, že všem návštěvníkům Dopravní nostalgie můžeme ukázat naše retro vozy pěkně pohromadě. Jedná se o tramvaje, autobusy i trolejbus. Těšit se můžou na tramvaj 107 (dřevák) s vlečným vozem, tramvaj 4MT 134 s vlečným vozem, tramvaj T2, tramvaj K2, autobus Karosa ŠM11, autobus Škoda 706 RTO nebo trolejbus 15Tr ,“ vyjmenoval Miloš Havránek, generální ředitel DPMB. Nebudou chybět ani historická vozidla ze sbírek Technického muzea v Brně a jedno z největších lákadel – parní tramvaj Caroline. Přibližně od 11:30 do 19 hodin budou v provozu zvláštní linky. Tramvaje a autobusy pojedou z náměstí Svobody, trolejbusy pak ze zastávky Česká. Velká část tras historických vozidel bude vedena k trolejbusové vozovně Komín, která se mimořádně otevře veřejnosti, a to 18. června od 12 do 18 hodin. V rámci dne otevřených dveří si budou moci zájemci celý areál prohlédnout nebo si vyzkoušet stahování sběračů. Z odstavné plochy bude pravidelně odjíždět trolejbus, který zájemce proveze areálem vozovny, a to i přes mycí linku a pracoviště údržby. Připravena bude i výstava trolejbusů, prezentace řídicího informačního systému nebo komentované prohlídky. Nejmladší vozovna dopravního podniku funguje 25 let. Aktuálně zde nocuje 66 vozů a ve vozovně pracuje 63 zaměstnanců. Retro program bude v sobotu od 10 hodin také na Dominikánském náměstí. Technické muzeum představí historická auta a motocykly a od 11 hodin zde proběhne časová kontrola účastníků závodu 1000 mil československých 2022, obdivovat tak můžete i krásné vozy vyrobené do roku 1939.

person rebus  date_range 16.06.2022
Reklama
C.I.E.B.
Reklama
CZECHBUS 2022
Reklama
BUSE
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací