Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dopravní politika

Jak pojedou linky MHD po otevření tramvajové trati na Václavském náměstí, po otevření metra D nebo po zavedení vlaků na letiště. Kde pojedou trolejbusy, jak změní dopravu nová lanovka z Podbaby do Bohnic. "Kuchařku" PID schválila Rada města.

Rada hl. m. Prahy schválila v pondělí 20. 6. 2022 strategický dokument „Rozvoj linek PID v Praze 2022-2032“. Jedná se o třetí aktualizaci původního materiálu pro roky 2019-2029. Základním cílem dokumentu, do kterého byly zapracovány aktuální projekty a také připomínky městských částí, je poskytnout městské samosprávě i veřejnosti podrobnější představu o tom, jakou podobu hromadné dopravy mohou v následujících deseti letech v okolí svého bydliště či pracoviště očekávat po dokončení nových tras metra, tratí tramvají, trolejbusů, modernizací železnice a po dostavbě dalších obytných a administrativních celků. Dokument také slouží pro dlouhodobé plánování kapacit jednotlivých dopravců i jako podklad pro možné čerpání dotací z Evropské unie. Příprava tohoto rozsáhlého materiálu začala již v roce 2015, kdy organizace ROPID písemně oslovila zástupce všech 57 městských částí a následně shromáždila jejich podněty k výhledové podobě sítě hromadné dopravy na jejich území. Současně byly do dokumentu zapracovány všechny tehdy známé rozvojové projekty Hl. m. Prahy. První vydání vzniklo v roce 2017 a bylo určené k připomínkám dopravcům a dalších institucí. Několik stovek připomínek bylo následně vypořádáno a zapracováno do druhého vydání dokumentu sloužícího k představení projektu veřejnosti a městským částem. Po komunálních volbách na podzim roku 2018 byly s dokumentem seznámeny také nové politické reprezentace městských částí a maximum připomínek jednotlivých městských částí bylo do strategie podařilo zapracovat. Nová strategie je aktualizací po čtyřech letech a promítly se do ní nové projekty, jako je tramvajová trať na Václavské náměstí, lanovka z Podbaby do Bohnic a elektrifikace autobusových linek. Podle ROPID odsunula finalizaci dokumentu až do roku 2022 epidemie covid19. Dokument především popisuje, jaký objem hromadné dopravy bude na nové infrastruktuře provozován. Tyto informace jsou zásadní již pro zpracování dokumentace EIA o vlivu stavby na životní prostředí, případně slouží pro výpočet analýzy CBA (analýza nákladů a přínosů), tedy pro údaj důležitý k rozhodování o spolufinancování staveb z evropských fondů. Pomáhají také při posouzení hlukových dopadů nových investic na okolí, případně v rámci dokumentace pro územní řízení DUR zjednodušují s ohledem na očekávané počty cestujících proces umisťování a dimenzování zastávek, přechodů či jiného vybavení. Představa o výhledovém objemu provozu hromadné dopravy je zásadní i pro jednotlivé dopravce, zejména pro jejich strategie plánování rozvoje vozového parku i personálních zdrojů. Data z dokumentu „Rozvoj linek PID v Praze 2022-2032“ již např. přispěla ke zpřesnění strategie další obnovy vozového parku tramvají v Praze. Jsou také z hlediska výhledových výkonů zásadním podkladem v procesu přípravy nové smlouvy s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s. V předchozích dnech také posloužila při komunikaci s Evropskou investiční bankou v rámci řešení úvěrového rámce financování stavby linky metra D. Uvažované objemy hromadné dopravy na nových stavbách budou po schválení závazné pro všechny subjekty připravující provoz PID na daných úsecích, pokud Hl. m. Praha ve svých orgánech rozhodne o tom, že se dané stavby skutečně budou realizovat a bude zajištěno jejich financování. V dokumentu tedy nejde o soubor projektů, které je závazně nutné postavit, pouze o jakousi kuchařku, která v případě, že k realizaci daného projektu město přistoupí, nastiňuje vhodný postup z hlediska jeho obsluhování spoji PID. S ohledem na rozvoj města a pravděpodobný vznik nových a přehodnocení důležitosti některých stávajících projektů je současně zřejmé, že schválený dokument bude v horizontu několika let vždy pravidelně aktualizován tak, aby široká veřejnost měla vždy aktuální přehled o strategii rozvoje Pražské integrované dopravy. Celý dokument je dostupný široké veřejnosti na webových stránkách PID včetně interaktivní mapy , kde lze rozkliknout podrobnosti ke každému projektu. Městským částem bude distribuován v tištěné podobě tak, aby každý měl možnost nalézt v jednom z historicky nejrozsáhlejších strategických dokumentů Hl. m. Prahy to, co ho v oblasti rozvoje hromadné dopravy bude zajímat. ROPID

person rebus  date_range 20.06.2022

Podle Svazu průmyslu a dopravy ČR chybí v silniční dopravě desetitisíce dopravců. Největší problém je ve veřejné dopravě, kdy se lidé nedostanou do práce nebo do školy.

Nedostatek řidičů trápí všechny dopravce. Po řadě omezení spojených s pandemií se vrátili zpět k původním jízdním řádů a dostávají se do problémů. Podle statistik Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) chybí aktuálně dopravním podnikům v součtu na pět set řidičů. „S nedostatkem řidičů se dopravní podniky potýkají dlouhodobě. Jednou z hlavních příčin je jejich vysoký průměrný věk, který se pohybuje mezi 47 a 50 lety. Poměrně hodně řidičů nám tedy odchází do starobního důchodu nebo odejdou předčasně z důvodu zdravotní nezpůsobilosti ,“ řekl předseda SDP ČR Tomáš Pelikán s tím, že aktuální „post-covidová“ situace je ještě složitější. „V době, kdy platila různá omezení, se naše dopravní výkony snížily a někteří šoféři odešli do jiných odvětví. V regionech, kde je například průmyslová výroba, se dopravci doslova „přetahují“ o zaměstnance s velkými výrobními závody.“ Část podniků se navíc potýká s vysokou nemocností řidičů. „ V rámci SDP ČR chybí dopravcům celkem zhruba 500 řidičů. Některé dopravní podniky se potýkají s podstavem, a navíc další řidiči jsou v dlouhodobé pracovní neschopnosti ,“ uvedl předseda představenstva Dopravního podniku města Jihlavy Radim Rovner, který předsedá odborné personální skupině SDP ČR. Podle prezidenta Asociace středočeských dopravců Daniela Adamky potřebují dopravci ADSSS pro bezproblémové zajištění autobusových spojů v Pražské integrované dopravě kolem 200 nových řidičů. " Odhadujeme, že celkově za veřejnou dopravu se počet chybějících řidičů pohybuje v řádech tisíců. Za celou silniční dopravu včetně té nákladní pak chybí desetitisíce šoférů. Dopravci již jsou na hraně a někdy i za hranou svých kapacit, řidiči prostě nejsou, přitom všechny předpisy o bezpečnostních přestávkách, délkách směn apod. stále platí. Stačí pak jen vyšší nemocnost, kumulace odchodů do důchodu nebo nadměrné požadavky na spoje a dopravci nestíhají, musí některé spoje rušit a prodlužovat intervaly např. až na víkendový provoz, " uvedl Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR (SPD). " Situaci se snažíme dlouhodobě řešit ať už úpravou některých kritérií, které musí řidiči splňovat, nebo sháněním pracovníků v zahraničí. Chybějící řidiče často pokrývali i řidiči z Ukrajiny, kteří sem nyní nepřicházejí a naopak část z nich dokonce odešla zpět ." Svaz průmyslu a dopravy ČR prosazuje, navýšení kvót z ostatních zemí. Bohužel ale vyvstává další problém, v EU a státech Dohody AETR, kam spadá i Ukrajina, požadují tzv. karty řidiče. Ostatní státy je přitom nemusí využívat. Bez karty řidiče ale není možné profesi vykonávat a pro její získání musí cizinec pobývat v ČR nejméně půl roku. Firmy ale těžko budou zaměstnávat a platit lidi, kteří nemohou reálně jezdit. Je tedy třeba, aby se prověřily všechny státy, které podmínku karty řidiče splňují, a z těchto zemí řidiče přednostně získávat. Dále by bylo potřeba začít diskutovat o případné změně podmínek délky pobytu u ostatních států. Dlouhodobě je také potřeba zvyšovat úhrady objednatelů za veřejnou dopravu. Problém s nedostatkem šoférů se ve velkém projevil v pondělí 13. června, kdy společnost BusLine na Pardubicku neodjela téměř 100 spojů a dnes téměř 200.

person rebus  date_range 14.06.2022

Pozvánka na konferenci 10. června 2022 v Lipsku

Projekt EfficienCE financovaný z evropského programu Interreg CENTRAL EUROPE pomalu vrcholí. Cílem programu je snížit uhlíkovou stopu veřejné dopravy, a to prostřednictvím vypracování plánovacích a finančních strategií a akčních plánů, realizací pilotních akcí a též vytváření nástrojů a školení pro plánování a provozování nízkouhlíkové infrastruktury. Zkušenosti subjektů zapojených do projektu budou prezentovány na závěrečné konferenci, jež je připravována na pátek 10. června v německém Lipsku. Více informací včetně programu . V rámci projektu vznikly různé pilotní inovace, a to napříč Evropou. Českou republiku v projektu zastupují Plzeňské městské dopravní podniky, které testovaly bateriovou napájecí stanici („buffer storage station“) pro zlepšení napájení trolejbusových tratí (o ní jsme už informovali dříve ). Cílem stanice je zejména vykrývání odběrových špiček energií akumulovanou v bateriích. Jiří Kohout, který bude PMDP na konferenci reprezentovat, dále baterii představí v kontextu bateriových trolejbusů „In-motion-charging“. Kromě Plzně se projektu pilotních inovací zapojila maďarská Budapešť, polská Gdyně, slovinský Maribor či rakouská Vídeň. Více podrobností o jednotlivých pilotních akcích na této stránce .

person zdkre  date_range 08.06.2022

Arriva je v České republice největším provozovatelem ekologických autobusů. Navázat chce také v železniční dopravě. Po celé Evropě připravuje dlouhodobou strategii dekarbonizace veřejné dopravy.

Kromě stopadesáti plynových autobusů na Kladensku, vozí Arriva cestující už 33 tichými a bezemisními elektrobusy například v Bílině, na Kladně, v Kutné Hoře, Krnově, Praze, Novém Jičíně, Trutnově nebo Třinci. Do její zelené flotily se v květnu zatím jako poslední zařadily dva elektrobusy v městské dopravě v Přerově a připravuje se nákup dalších 16 elektrobusů pro MHD Kladno . „ Další výměna naftových autobusů za ekologické vozy bude v Arrivě pokračovat, čímž naplníme evropskou směrnici o čistých vozidlech a postupně tak budeme provozovat jen vozy bez závislosti na fosilních palivech. A stejným směrem se vydáme i na železnici, od roku 2040 budeme po tratích jezdit jen s bezemisními železničními vozidly ,“ říká Daniel Adamka, ředitel Arrivy o zelených plánech, které dopravce má. „ Po republice se teď zástupcům objednavatelů, měst, obcí, i veřejnosti prezentuje bezemisní vodíkový vlak od výrobce Alstom. Pro nás je to příležitost seznámit se s touto technologií, setkávat se s lidmi zodpovědnými za směřování veřejné dopravy a diskutovat s nimi o možnostech provozování takových vlaků, proto jsme se stali i partnerem těchto předváděcích jízd .“ Třeba vodík je celosvětově vnímán jako ekologické palivo budoucnosti pro všechny druhy dopravních prostředků. „ Na jeho využití k pohonu osobních vlaků jsme se ve vzájemném partnerství dohodli se dvěma významnými domácími společnostmi, se společností Spolchemie a Čepro. Projekt, který zatím nemá v České republice obdoby, by měl být realizován v průběhu příštích dvou až tří let, kdy chceme společně najít smysluplná a udržitelná řešení pro veřejnou dopravu, “ doplňuje Adamka. Arriva aktuálně vyhlásila výběrové řízení na nákup dalších osmi standardních a osmi kloubových elektrobusů na dvě páteřní linky MHD Kladno. Společně s městem připravuje i projekt jejich dobíjení na třech stanovištích v depu i ve městě. Skupina Arriva zakládá Institut nulových emisí Arriva po celé Evropě připravuje dlouhodobou strategii dekarbonizace veřejné dopravy. Zakládá proto institut nulových emisí. Širší strategii udržitelnosti vede Anne Hettinga, člen představenstva skupiny Arriva a generální ředitel pro Nizozemsko. Založení institutu má umožnit sjednotit všechny odborné znalosti pod jednu virtuální střechu. Institut plánuje navázat vztahy a partnerství s řadou externích organizací, které následně posílí interní odborné znalosti společnosti Arriva i znalosti nejnovějších technologií. Arriva naváže partnerství se společnostmi zabývající se zelenou energií, akademickými institucemi, technologickými inovátory, inženýry, konstruktéry a výrobci vozidel. Matt Greener, ředitel Institutu pro nulové emise, uvádí: " Udržitelná řešení v osobní dopravě jsou důležitou součástí cesty k nulovým emisím a klíčem k jejich dosažení bude partnerství s nejrůznějšími organizacemi. Vlády, místní úřady, provozovatelé, výrobci, akademici, inženýři a dodavatelé energie se budou muset spojit, aby společně inovovali a řešili problémy a zajistili rychlejší přechod ." Skupina Arriva má jedinečnou síť ve 14 evropských zemích, což je více než kterýkoli z jejích evropských konkurentů. Disponuje zkušenostmi s různými typy technologií alternativních paliv a zná detaily, které jsou s tímto spojeny. Jako lídr v oblasti udržitelných dopravních řešení podpoří Arriva svými poznatky rozvoj dlouhodobých strategií a investic pro města a regiony. Ve většině evropských zemí již provozuje vozidla s nulovými emisemi, která využívají elektrické a vodíkové technologie, zároveň provozuje vozidla na alternativní paliva, jako jsou biopaliva, včetně hydrogenovaného rostlinného oleje, bionafty a bioplynu, která již umožňují výrazné snížení emisí. K dosažení tohoto cíle je nezbytné partnerství a politická podpora, která podporuje využívání veřejné dopravy. Přechod na bezemisní dopravu významně přispěje k dekarbonizaci a k dosažení cíle EU stát se do roku 2050 klimaticky neutrální. V rámci své činnosti bude Institut nulových emisí analyzovat i náklady na celý životní cyklus vozidel a dopady na životní prostředí tak, aby podpořil nezbytnou transformaci sítí veřejné dopravy, díky níž se stanou udržitelnějšími a cenově dostupnějšími. Zpočátku se institut zaměří na transformaci vozového parku autobusů, na starosti ale bude mít také vlaky, budovy i další provozní procesy. Společnost Arriva se už podílela na vývoji, testování a zavádění nových hybridních vlakových technologií ve Velké Británii i v Nizozemsku. Zdroj: Arriva

person rebus  date_range 31.05.2022

Německo je první zemí na světě s komplexním právním rámcem pro používání automatizovaných osobních a nákladních automobilů a autobusů.

Německá spolková rada (Bundesrat) přijala 20. května potřebné nařízení k zákonu o autonomní jízdě. Nařízením o schvalování a provozu autonomních vozidel (Autonome-Fahrzeuge-Genehmigungs-und-Betriebs-Verordnung, AFGBV) dokončila federální vláda národní právní rámec pro autonomní řízení pro použití v každodenním silničním provozu. Německo tak zaujímá přední mezinárodní pozici, na světě neexistuje žádný stát nebo region s komplexním právním rámcem pro budoucí automatizované a propojené řízení. Výkonný ředitel německého svazu automobilového průmyslu VDA Dr Joachim Damasky: " Přijetím vyhlášky dosahujeme milníku v automobilovém průmyslu a průmyslu mobility. Můžeme se hrdě ohlédnout za mnoha lety intenzivní práce všech zúčastněných. S odvahou, odhodláním a předvídavostí jsme dokázali, že v Německu jsme stále světovými lídry, pokud jde o budoucí technologie .“ Z pohledu automobilového průmyslu ještě potřebuje vyhláška doplnění a upřesnění. Soubor pravidel musí jít mimo jiné ruku v ruce s technologickým rozvojem, a proto by měl být pravidelně vyhodnocován a dále rozvíjen. Uživatelé potřebují především spolehlivou digitální infrastrukturu. Zde je zapotřebí masivních investic, aby se odstranily stále velké mezery. Rozhodnutí Spolkové rady oceňují jako velký krok ministři dopravy jednotlivých zemí. Autonomní řízení například podle ministra dopravy Bádenska-Württemberska hraje hlavní roli v dopravě a ochraně klimatu, například pomocí robotů v nákladní dopravě nebo v rozvoji venkovských oblastí s autonomními taxíky a autobusy. První autonomní linkový autobus v Německu vyjel v provozu s cestujícími v roce 2017 v Bad Birnbachu. Dosud přepravil více než 65 000 cestujících a ujel kolem 60 tisíc km. Lázeňské středisko Bad Birnbach je známé především jako „venkovské lázně“. Vzniklo zde mnoho inovací, zejména v oblasti lázeňství a rozvoje venkova. Projekt znamenal intenzivní několikaměsíční spolupráci Deutsche Bahn, Regionalbus Ostbayern a francouzské společností „easy mile“. Bad Birnbach se ukázal jako ideální místo pro zkušební provoz. Od roku 2019 jezdí autobusy ioki na místní vlakové nádraží vzdálené asi jeden a půl kilometru od centra města a zajišťují dopravu ke všem přijíždějícím a odjíždějícím vlakům jako dopravu na „poslední míli". Autobusy ioki pojmou 6 osob a jsou bezbariérové.

person rebus  date_range 25.05.2022

Ve čtvrtek 19. května si členové Asociace Středočeských dopravců se svými hosty připomněli významné výročí. Zájmové sdružení dopravců ve Středních Čechách vzniklo v březnu 1992.

Asociace dopravních, spedičních a servisních společností Středních Čech (ADSSS) během třiceti let: Po roce 1989 se velké národní podniky ČSAD KNV rozpadají na menší podniky, které se následně postupně privatizují. Změny dopadají i na oblast Středních Čech, kde po roce 1990 končí svoji činnost národní podnik ČSAD – KNV Praha, který zabezpečoval dopravu osobní, nákladní, spediční a další služby s dopravou spojené. Z podniku, který měl před rokem 1989 téměř 15 000 zaměstnanců, vzniká řada menších státních podniků a postupně dochází k jejich privatizaci. Vlastníci a manažeři, se ocitli v zcela novém prostředí a brzy zjistí, že je potřeba vzájemně spolupracovat, předávat si zkušenosti, řešit společné problémy a hájit své zájmy při jednáních se státní správou. Na neformálních setkáních postupně vzniká myšlenka založit zájmové sdružení dopravců. 11. března 1992 šestnáct ředitelů státních podniků na svém jednání v Praze zakládá asociaci dopravců, která se následně mění na Asociaci dopravních, spedičních a servisních společností Středních Čech (ADSSS). Členy představenstva byli zvoleni pánové Antonín Chrástecký – ČSAD Rakovník, František Neterda – ČSAD Benešov, Radomír Ryml – ČSAD Mladá Boleslav a Bohuslav Březina – ČSAD Kutná Hora. V revizní komisi zasedli pánové Milan Patka – ČSAD Ingsped Praha, Zdeněk Kolář – ČSAD Technické a zásobovací služby Praha a Ivan Ďurmek – ČSAD Slaný. ADSSS je od svého začátku aktivně zastoupena ve Sdružení ČESMAD BOHEMIA a Svazu dopravy ČR. Navazuje spolupráci s "moravskou" asociací ADSSF (Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska), jejímž vyústěním byla Společná deklarace o spolupráci podepsána 5. ledna 1999 v Buchlovicích. Vzájemné úzké vazby mezi oběma asociacemi existují dodnes. ADSSS postupně získává prestiž a autoritu i v jiných dopravních sdruženích, u státních orgánů a dalších institucí. Od roku 2000 probíhají pravidelná jednání s odbory dopravy okresních úřadů. Od vzniku Krajů je nastavena intenzivní spolupráce s odborem dopravy Středočeského kraje a Hlavního města Prahy, resp. jeho příspěvkovou organizací ROPID. Při přípravách nových legislativních předpisů v oblasti nákladní a osobní dopravy ADSSS spolupracuje i s Ministerstvem dopravy. Podílela se i na vzniku „Programu na obnovu vozového parku autobusů“, který významně přispěl ke zlepšení technického stavu autobusů. Díky svým aktivitám si ADSSS získává prestiž i u jiných nově vzniklých dopravních společností, z nichž se některé stávají jejími členy. V roce 1994 má již 20 členů a postupně se rozrůstá na 23 členů (s celkem 4 200 zaměstnanci). Mezi členy představenstva, kteří dlouhodobě, po několik volebních období, hájili zájmy ADSSS patří zejména viceprezidenti Jan Kotík, Vladimír Hráský, Jan Čermák, Bohumil Krauz a František Neterda, který působí v představenstvu od vzniku ADSSS dosud. Kromě funkce viceprezidenta byl 16 let jejím prezidentem. V revizní komisi dlouhodobě pracují Radislav Rožánek a Ludomír Landa. V posledních letech, tak jak do vedení členských firem přicházejí nové tváře, dochází i ke změnám v představenstvu ADSSS. Ve volbách v roce 2012 je novým prezidentem zvolen za tehdejší Veolii Transport Praha Daniel Adamka. Viceprezidenty za ČSAD Střední Čechy Štěpán Ševčík, za KD SERVIS Vladimír Hráský a za PROBO BUS František Neterda, dosavadní dlouholetý prezident. V ADSSS následně dochází k postupnému předávání znalostí a pravomocí nové generaci zástupců členských společností. Posledních pět let představenstvo ADSSS pracuje ve složení Daniel Adamka jako její prezident, František Neterda a Štěpán Ševčík jako viceprezidenti. Na chod ADSSS dohlíží Revizní komise (Kontrolní komise), Ludomír Landa - předseda a její členové Radislav Rožánek a Pavel Kopřiva (do roku 2021). ADSSS od svého začátku hájí zájmy a práva svých členů. V minulosti zejména vůči okresním úřadům, nyní Středočeskému kraji, Hlavnímu městu Praha, organizátorům dopravy ROPID a nově vzniklému IDSK. Oboustranná spolupráce a komunikace je ku prospěchu všech stran. Asociace je také důležitým odborným členem při jednání o nových zákonech, vyhláškách, o cenovém výměru Ministerstva financí. Účastní se vyjednávání, mezi zaměstnavateli (Svazem dopravy ČR) a odbory při uzavírání Kolektivní smlouvy vyššího stupně. Zástupce ADSSS je členem Tripartity Středočeského kraje za odvětví doprava. Při ohlédnutí za uplynulými 30 lety je zřejmé, že ADSSS ve prospěch svých členů odvedla mnoho práce. Vždyť nejen doprava, ale i celé národní hospodářství se od roku 1989 postupně zcela změnilo a na to bylo třeba pružně reagovat. ADSSS za 30 let díky svým členům a všem partnerům, s nimiž věcně a bez emocí společně řešila problematiku řádného fungování dopravy, získala respekt a vážnost nejen v místě svého působení . Všem, kteří se na tom podíleli, patří za to velké poděkování. Věříme, že i v dalších letech bude ADSSS úspěšně hájit zájmy svých členů a odvětví dopravy. František Neterda, viceprezident ADSSS

person rebus  date_range 20.05.2022

Od konce roku 2022 dostane městské eCitaro nové vysoce výkonné baterie třetí generace a od roku 2023 palivové články od Toyota pro prodloužení dojezdu. V plánu jsou také elektrické dálkové autobusy.

Cílem Daimler Buses je od roku 2030 nabízet v Evropě v každém segmentu pouze lokálně CO2 neutrální vozidla založená na bateriích a vodíku. Nejdříve na jeho evropských klíčových trzích, kde se do roku 2039 budou prodávat již pouze bezemisní vozidla, a v Latinské Americe. Daimler Buses také rozšíří nabídku služeb jako generální dodavatel kompletní elektrické infrastruktury zákazníků. " V segmentu městských autobusů budeme od roku 2030 v Evropě nabízet pouze nová vozila s neutrálními emisemi CO2 a nebudeme investovat do technologie Euro VII ," oznámil 2. května na tiskové konferenci v Mannheimu v rámci eMobility Days ředitel divize Daimler Buses Till Oberwörder. Od roku 2025 uvede výrobce na trh první plně elektrický meziměstský autobus a od konce tohoto desetiletí dálkové autobusy s pohonem na vodíkové palivové články. V souladu s "dvoukolejnou" strategií své mateřské společnosti Daimler Truck se Daimler Buses soustředí jak na bateriové, tak na vodíkové technologie – " protože je to jediný způsob, jak nabídnout přizpůsobená řešení s nulovými emisemi pro různorodé potřeby svých zákazníků ," uvedl Daimler. Volker Wissing, federální ministr pro digitální technologie a dopravu: " Abychom dosáhli našich klimatických cílů, potřebujeme více vozidel s nulovými emisemi. Aktivně podporujeme společnosti veřejné dopravy, aby dekarbonizovaly své vozové parky a poskytly jim odpovídající infrastrukturu. Vyčlenili jsme pro tento účel celkem 1,25 miliardy eur. Náš cíl: do roku 2030 by měl být každý druhý městský autobus elektrifikován .“ Mercedes-Benz eCitaro s palivovým článkem a novými výkonnějšími bateriemi Od roku 2023 Daimler Buses vybaví svůj dříve čistě bateriový městský autobus Mercedes-Benz eCitaro, který se sériově vyrábí od roku 2018, palivovým článkem na bázi vodíku pro prodloužení dojezdu. eCitaro Range Extender je navržen pro použití v městské dopravě. Pohonný systém je i nadále založen na baterii, přičemž palivový článek slouží jen k prodloužení dojezdu, nikoli jako hlavní zdroj energie. Vozidlo je tedy plně elektrický hybridní autobus, který kombinuje oba zdroje energie. Vodík se používá v plynné formě při tlaku 350 bar. Palivové články pro eCitaro Range Extender dodá Toyota Motor Europe (TME). S názvem TFCM2-F-60 se jedná o modul druhé generace, který produkuje výkon 60 kW a lze jej snadno integrovat do střechy autobusu spolu s baterií a nádrží na vodík. Dojezd plně elektrického autobusu tak lze v městském provozu prodloužit na přibližně 400 km u sólo a až 350 km u kloubové verze. Kombinace baterie a palivového článku eliminuje potřebu nabíjení při jízdě. Kromě toho bude Daimler Buses od konce roku 2022 nabízet eCitaro s novou generací vysoce výkonných baterií. Vysokoenergetické lithium-iontové baterie zvýší kapacitu článku baterie o přibližně 50 procent při stejné hmotnosti a umožní spolehlivé dojezdy přibližně 280 kilometrů (pro sólo autobus). Baterie budou použity v eCitaro, eCitaro Range Externder a nedávno představeném plně elektrickém podvozku eO500U z Brazílie. Evropští zákazníci již nyní denně používají více než 600 městských autobusů eCitaro. V Německu v roce 2021 téměř každý druhý nově prodaný plně elektrický městský autobus pocházel od Daimler Buses.

person rebus  date_range 03.05.2022

Díky Environmental Product Declarations získal Solaris a jeho zákazníci informace o environmentálním profilu autobusů Solaris Urbino 18 electric a Solaris Urbino 12 hybrid.

Environmental Product Declaration (EPD) je mezinárodní ekoznačka, která klientům poskytuje spolehlivá data o celém životním cyklu dopadu daného produktu na životní prostředí. Solaris získal své první EPD pro elektrická vozidla Solaris Urbino 18 a hybridní vozidla Solaris Urbino 12 a bude žádat o deklarace pro další své produkty. EPD jsou vypracovány na základě studie LCA (Life Cycle Assessment). Proces posuzování vlivů na životní prostředí zohledňuje všechny fáze životního cyklu výrobku: od těžby a přepravy surovin, přes výrobu komponentů a autobusu a přepravu hotového výrobku k zákazníkovi, až po provoz, údržbu a likvidaci autobusu na konci jeho životního cyklu. Pro získání EPD je nutné projít velmi rozsáhlým ověřovacím procesem, který provádí nezávislý odborník. Tento proces hodnocení je založen na ověření, zda analýza LCA, která je výchozím bodem pro přípravu certifikátu EPD, byla provedena v souladu s PCR (Product Category Rules UN CPC 49112 a 49113), GPI (General Program Instrukce) a normy ISO 14025, ISO 14040, ISO 14044. Rozsah analýzy LCA je velmi podrobný. Pro fázi před výrobou daného vozidla (UPSTREAM) se provádí posouzení ekologické stopy, které se mimo jiné týká těžby surovin, zpracování základních materiálů používaných pro výrobu komponentů (např. ocel, polyetylen, elastomer, sklo), dokončení všech souvisejících procesů (např. doprava, spotřeba energie a vody) a odpad vzniklý v těchto procesech spolu s nakládáním s nimi. Obdobné posouzení se provádí ve fázi výroby vozidla (CORE), kde je zohledněna i přeprava vozidla z montážního závodu ke konečnému zákazníkovi. V rámci hodnocení fáze provozu vozidla (DOWNSTREAM) se berou v úvahu mimo jiné tyto faktory: výroba a spotřeba paliva nebo elektřiny během fáze provozu, výroba materiálů pro údržbu vozidla, výroba spotřebních materiálů a náhradních dílů (na základě programu preventivní údržby silničních vozidel), odpadů ze spotřebních materiálů a náhradních dílů (na základě programu preventivní údržby silničních vozidel) a vyřazení vozidla z provozu po použití. V této fázi je také stanovena možná míra recyklovatelnosti a využitelnosti podle ISO 22628:2002. „ Ekologické prohlášení o produktu není typickým certifikátem. Měl by být vnímán jako dokument poskytující informace o vlivu produktu na životní prostředí v různých fázích jeho životního cyklu: od těžby surovin, přes výrobu komponentů, dopravu, montáž, použití a údržbu až po jeho likvidaci. EPD potvrzují závazek výrobce měřit a snižovat dopad jejich produktů na životní prostředí a umožňují mu tento dopad velmi transparentně hlásit. Důležité je, že EPD jsou zcela dobrovolnou činností výrobců, ale stále častěji jsou vyžadovány mnoha provozovateli veřejné dopravy. To umožňuje našim koncovým zákazníkům, tedy provozovatelům veřejné dopravy, orientovat se při rozhodování o nákupu nejen cenou, technickými parametry vozu či záručními a servisními podmínkami, ale také vlivem produktu na životní prostředí. Prohlášení o ekologickém produktu tak podporuje informovaná ekologická rozhodnutí a motivuje výrobce, aby řídili své dodavatelské řetězce a výrobní procesy ještě zodpovědnějším způsobem, “ řekl Javier Calleja, generální ředitel společnosti Solaris Bus & Coach. Díky podrobným výpočtům LCA, které jsou pro získání EPD nezbytné, dostávají výrobci důležité informace o vlivu svého výrobku na životní prostředí během celého jeho životního cyklu. Na základě těchto údajů mohou ve svých hodnotových řetězcích identifikovat oblasti, kde stále existuje potenciál pro minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. Výpočty LCA například ukazují, jak klíčové je místo, kde jsou e-vozidla provozována, pro posouzení jejich ekologického profilu. Stejný e-bus provozovaný ve Švédsku nebo Francii zanechává v důsledku energetického mixu v těchto zemích mnohem nižší ekologickou stopu než v Polsku. V globální databázi EPD je možné kontrolovat produkty různých výrobců z mnoha průmyslových odvětví. EPD jsou veřejně dostupné na internetu.

person rebus  date_range 20.04.2022

Klimatický plán rakouského hlavního města předpokládá uhlíkovou neutralitu své flotily nejpozději v roce 2040. Kromě osobních aut se alternativní pohony týkají i speciálních automobilů a autobusů.

Nejpozději od roku 2025 nebude hlavní město Rakouska do městského vozového parku pořizovat žádná nová benzinová ani naftová vozidla. Možné výjimky se vztahují na určitá speciální vozidla, pro která do té doby nebudou k dispozici žádné alternativy bez emisí CO2. Město ale i u speciálních vozidel předpokládá, „že se technologie pro vozidla s alternativními pohony vyvine natolik, že na trhu budou dostupné dostatečně fungující alternativy“. Jak v prohlášení města uvádí radní Jürgen Czernohorszky, cílem je zajistit do roku 2040 dosažení uhlíkové neutrality vozového parku města. Vídeňský vozový park tvoří v současnosti tři tisíce vozů, z nich 125 je na elektrický pohon, z toho 82 jsou osobní elektroauta, zbytek tvoří nákladní auta nebo jiné speciální vozy. První vůz pro svoz elektronického odpadu v Rakousku slouží ve Vídni dva roky a druhý od loňského léta. Provoz v praxi sleduje tým z Vídeňské technické univerzity a zkoumané parametry a kritéria přinášejí "pozitivní empirické hodnoty". Město je spokojené s kapacitou a kvalitou baterie, která vyhovuje všem ročním obdobím. Kromě ceny tedy neexistují žádná omezení ve srovnání s konvenčními vozy na svoz odpadu. Přeměna na elektrické pohony postupuje i u autobusů: Wiener Linien nedávno zahájila výstavbu kompetenčního centra pro elektrické autobusy jižně od hlavního města odkud bude vyjíždět 52 e-busů.

person rebus  date_range 19.04.2022

Sektor dopravy po překonání covidové krize negativně ovlivňují důsledky válečného konfliktu na Ukrajině. Dopravní společnosti musí řešit problémy s vysokými cenami pohonných hmot a vzrůstajícími náklady na provoz jak v autobusové, tak nákladní dopravě, stále také trvá nedostatek řidičů.

Prezident ADSSS pan Jaroslav Hanák a zároveň prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) na první Valné hromadě zhodnotil dopad covidové pandemie, politický vývoj a spolupráci s novými ministry a premiérem Petrem Fialou. Jak s postupem projednávání Programového prohlášení, tak dalších agend, je spokojen. Dále shrnul výsledky jednání z Klubu SP ČR, a s vládou k návrhu státního rozpočtu, který se s 100 miliardami úspor jeví jako nereálný. Vláda schválila souhrn komplexnějších opatření tzv. Lex Ukrajina. Válka na Ukrajině přispěla k dramatickému zvyšování inflace, ceny pohonných hmot a energií i nedostatku surovin a komponentů. Inflace se zřejmě přiblíží hranici 13 až 14 %. Co nejdříve je třeba vyřešit alternativní dodávky paliv a surovin z jiných zemí. Německo například už podepsalo smlouvu na dodávky LNG s Katarem. Dopravci pomáhají Ukrajincům formou odvozu pomoci do země a odvozu osob autobusy do ČR, ubytováním i vyřizováním dokladů k pobytu. Všichni účastníci se vyjádřili k aktuální situaci v dopravní obslužnosti. Pokud se týká nárůstu cen nafty, vzhledem k uzavřeným smlouvám a výběrovým řízením kraje většinou dopady na dopravce neřeší. Cena za rok 2022 se promítne až v indexaci na rok 2023, některé kraje se však snaží vyplatit zálohy, stejně jako u autobusů na plyn, kterého se nárůst cen také týká. Stále je také poměrně vysoká nemocnost řidičů z důvodu covidu. Většina dopravců pořád řeší jejich nedostatek. Další informace z jednání: Aktivity Sdružení ČESMAD BOHEMIA - jednání s Ministerstvem financí a Ministerstvem dopravy ke snížení spotřební daně, odsunutí splátek úvěrů, program Covid Bus III, informace k zaměstnávání řidičů z Ukrajiny , podmínky Green Deal dál platí, EU navrhuje platnost řidičského průkazu skupiny C již od 18 let, Německo dokonce od 17 let. 29. ročník tradiční květnové konference o problémech ve veřejné osobní dopravy „Integrované dopravní systémy“ se letos uskuteční ve dnech 16. - 17. května v Domě techniky v Pardubicích. Jedním z důležitých projednávaných bodů budou i přednášky velkých dopravních společností na téma „Co jim z jejich pohledu komplikuje /zdražuje/ zajišťování provozu v různých krajských a městských integrovaných dopravních systémech“. Znovu bude pokračovat diskuse o vytvoření koordinačního celostátního centrálního prvku nad jednotlivými IDS. Výsledky prvního průzkumu dopravního chování za 13,7 milionů korun, které zadalo MD ČR v roce 2017 CDV jsou uvedeny na www.ceskovpohybu.cz . Žádné závěry z tohoto průzkumu vedoucí k návrhu na další vylepšení veřejné osobní dopravy v ČR zatím nebyly zveřejněny. Ve dnech 9.- 11. září se bude konat už 30. ročník mezinárodního volejbalového turnaje „O pohár ministra dopravy ČR“ ve Žďáru n/S. Dne 22. listopadu v rámci veletrhu CZECHBUS na výstavišti v Letňanech proběhne tradiční konference VD-ON-LINE pořádaná SDT. Podrobnosti o výše uvedených akcích budou uveřejňovány na www.busportal.cz . Během jednání představila své novinky společnost IVECO CR. Výrobce se potýká s rozdílnými požadavky krajů (standardy) na vybavení autobusů i odbavovacích systémů a apeluje na jejich sjednocení. V Luhačovicích prezentovali zástupci vysokomýtského výrobce autobus Crossway LE LINE 12 ve specifikaci pro Jihomoravský kraj. Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska má v současné době 23 členských firem . Další jednání členů proběhne v září 2022. Zápis je k dispozici pro oprávněné uživatele .

person rebus  date_range 14.04.2022
Reklama
ADSSS
Reklama
Česmad
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací