Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Udržitelný rozvoj

Vídeňané jsou ochotni v tramvajích převážet zásilky mezi určenými balíkovými stanicemi. Ušetřit by se měl počet kurýrních vozů a skleníkové plyny v ulicích.

Počet přepravovaných balíků ve Vídni neustále roste. Loni si Vídeňané objednali 113 miliónů balíčků, a to zatěžuje samozřejmě průjezdnost města i hustotu dopravy. Aby došlo k jejímu odlehčení, hledá Vídeň inovativní ekologické projekty. Jedním z nich je projekt, kdy by cestující v MHD fungovali jako kurýři doručující balíky. Nápad vídeňského dopravního podniku Wiener Linien, který by cestujícím umožnil přepravu balíků v rámci kurýrní služby, byl představen minulý rok . Loni si dopravní podnik nechal vypracovat také studii proveditelnosti, která měla za cíl zjistit ochotu cestujících se do služby zapojit. Ta zjistila, že ochota Vídeňanů je velmi vysoká. Nyní musí vídeňský dopravní podnik nastavit rámcové podmínky a vyvinout aplikaci, díky které by nový systém fungoval. Podle vyjádření Wiener Linien musí být neprve analyzovány pohyby cestujících, aby se identifikovaly vhodné tramvajové linky a nejvhodnější stanoviště pro balíkové stanice. Začal také vývoj potřebné aplikace a balíkových stanic, které by měly díky solární energii fungovat i bez připojení k elektrické síti. První testovací dodávky lze podle vídeňského dopravního podniku očekávat v roce 2024. Podle odhadů podniku by cestující-kurýři mohli ušetřit kolem 20 procent skleníkových plynů, které vznikají při doručování zásilek.

person rebus  date_range 24.08.2022

Komise zahájila na konci července otevřenou veřejnou konzultaci o nové iniciativě, která má usnadnit měření vlivu různých druhů dopravy na životní prostředí, a umožnit cestujícím a zákazníkům rozhodnout se využít co nejvíce udržitelnou dopravu.

CountEmissions EU stanoví společný rámec pro výpočet a vykazování emisí skleníkových plynů souvisejících s dopravou. Může být aplikován v sektoru osobní i nákladní dopravy. Transparentní informace umožní poskytovatelům služeb sledovat a snižovat své emise a zlepšovat efektivitu svých dopravních služeb a uživatelům umožní vybrat si nejudržitelnější možnost. Jak bylo předem oznámeno ve Strategii udržitelné a chytré mobility vydané v prosinci 2020, tato iniciativa pomůže podněcovat provozovatele dopravy k měření emisí a srovnávání svých služeb pomocí společné metodiky, což umožní cestujícím, zákazníkům a veřejným orgánům rozhodnout se o své co nejvíce udržitelné možnosti cestování, doručení výrobků nebo služeb. Konzultace je otevřena do 17. října a Komise vyzývá všechny zúčastněné strany, od firem po cestující a spotřebitele, k poskytnutí svého názoru.

person rebus  date_range 16.08.2022

Významného projektu společného evropského zájmu ve vodíkových technologiích IPCEI Hy2Tech s podporou až 5,4 miliardy eur se zúčastní patnáct členských států EU a 35 společností, mezi nimi Iveco CR.

Evropská komise schválila podporu pro 15 členských států ve výši až 5,4 miliardy eur na významný projekt společného evropského zájmu (IPCEI) na podporu výzkumu, inovací a prvního průmyslového využití v hodnotovém řetězci vodíkových technologií. Projekt s názvem IPCEI Hy2Tech společně připravilo a oznámilo patnáct členských států: Belgie, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko a Španělsko. Mezi vybranými společnosti je společnost Iveco CR. V rámci IPCEI projektů poskytnou členské státy z veřejných prostředků až 5,4 miliardy eur, což by mělo uvolnit další 8,8 miliardy eur v podobě soukromých investic. Pro tento významný projekt společného evropského zájmu bylo vybráno 41 projektů pro 35 společností působících v jednom nebo více členských státech. Přímí účastníci budou úzce spolupracovat mezi sebou – prostřednictvím četných forem plánované spolupráce – a také s více než 300 externími partnery, jako jsou univerzity, výzkumné organizace a malé a střední podniky v celé Evropě. Tento významný projekt IPCEI Hy2Tech bude pokrývat velkou část hodnotového řetězce vodíkových technologií, včetně i) výroby vodíku, ii) palivových článků, iii) skladování, přepravy a distribuce vodíku a iv) využití pro koncové uživatele, zejména v odvětví mobility. Očekává se, že projekt přispěje k rozvoji důležitých průlomových technologií, jako jsou nové vysoce účinné elektrodové materiály, výkonnější palivové články a inovační dopravní technologie, mezi něž bude poprvé patřit zavádění vodíkové mobility. Má pomoci vytvořit přibližně 20 000 nových pracovních míst. Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton uvedl „ Podpora rozvoje a zavádění vodíku podnítí zaměstnanost a růst v celé Evropě a zároveň přispěje k plnění agendy v oblasti životního prostředí a odolnosti. Umožní přechod na čistou energii v energeticky náročných odvětvích a zvýší naši nezávislost na fosilních palivech. Díky tomuto významnému projektu společného evropského zájmu se výroba vodíku v EU přesouvá z laboratoře do praxe a vedoucí technologické postavení našeho průmyslu se transformuje na přední pozici v komerční sféře. Vodík samozřejmě podporujeme nejen prostřednictvím financování. Také jsme značně pokročili při budování partnerství prostřednictvím Aliance pro čistý vodík a pracujeme na unijních pravidlech pro nastavení trhu s vodíkem a pro vytvoření specializované infrastruktury. Víme totiž, že v sázce je, zda se Evropa stane vedoucím regionem v průmyslové transformaci s využitím vodíku .“

person rebus  date_range 27.07.2022

Nová příručka obsahuje společný pohled klíčových hráčů na ticketing v dopravních službách, popis reálných řešení, výzvy a doporučení pro usnadnění mobility.

Příručka o jízdenkách v Mobility-as-a-Service (MaaS) zpracovaná Mezinárodní asociací veřejné dopravy (UITP) a Smart Ticketing Alliance (STA) shromažďuje poznatky od celkem 54 autorit z veřejné dopravy, provozovatelů a poskytovatelů řešení pro mobilitu a má cíl podpořit sektor dopravy při vytváření řešení pro jednoduché cestování. UITP: Jízdenky jsou klíčovým nástrojem umožňujícím přepravu v rámci MaaS a přesahují svůj původní účel - získávání tržeb. Abychom cestujícím nabídli bezproblémovou, end-to-end a snadno dostupnou cestu, měl by nákup jízdenky služby mobility kombinovat a založit je na informacích v reálném čase. Systémy prodejů jízdenek musí být dobře navrženy a schopné flexibilně reagovat na nové požadavky. Účel Příručky " Ticketing in Mobility as a Service " je dvojí. Poskytnout komplexní pohled na implementaci zaměřenou na e-ticketing MaaS a nasměrovat úřady a provozovatele k integraci nových technologií ve stávajících dopravních systémech. Výsledky a doporučení prezentované v dokumentu jsou výsledkem několika workshopů, průzkumů a diskusí konaných během roku 2021 a 2022 se členy UITP a STA, veřejnými úřady, provozovateli veřejné dopravy a dodavateli řešení mobility a obsahuje společný pohled velkého počtu klíčových hráčů v ticketingu. „ Pro UITP je zásadní pokračovat v rozvoji integrované udržitelné mobility budoucnosti. Jízdenky jsou klíčovou součástí – je to doslova začátek mnoha cest veřejnou dopravou. Usnadňováním trendů a technologií v našem sektoru a sjednocováním různých hráčů můžeme zajistit, že prodej jízdenek zůstane bránou ke svobodě pohybu pro všechny ,“ řekl Guido Di Pasquale, Co-Director of Knowledge and Innovation UITP. Příručka navíc zdůrazňuje potřebu spolupráce všech zúčastněných stran, aby MaaS zůstal udržitelnou možností pro ekologičtější mobilitu se zaměřením i na uživatele veřejné dopravy. Mobilita jako služba (MaaS) znamená integrovaný přístup k různým dopravním službám (veřejná doprava, spolujízda, sdílení aut, sdílení kol, taxi, půjčovna aut ...) v jediné nabídce digitální mobility s efektivním systémem veřejné dopravy jako jeho základem. Ve dnech 19. – 20. září se bude konat v Berlíně 6. ročník Ticketing Innosvations Summit o nejnovějších trendech v inteligentních systémech prodeje jízdenek pro veřejnou dopravu.

person rebus  date_range 25.07.2022

Deset celonízkopodlažních článkových trolejbusů koupí dopravní podnik v Českých Budějovicích. Více než 30 bateriových trolejbusů může během dalších 8 let přijet do Ústí nad Labem. Aktualizováno .

Oznámení o zadávacím řízení Dopravního podniku města České Budějovice na dodávku 10 parciálních celonízkopodlažních článkových trolejbusů bylo ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněno 18. července. Obsaditelnost jednoho trolejbusu musí být minimálně 125 osob, z toho nejméně 40 pevných sedadel + 2 místo pro kočárky nebo vozíky. K vybavení patří klimatizace, determální skla nebo kamerový systém ve vnitřním prostoru. Na trakční baterii musí ujet minimálně 10 km. Předpokládaná hodnota zakázky je stanovena na 170 milionů korun, jediným hodnotícím kritériem je cena. Financování může být zajištěno prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu na období 2021-2027 . Dodání se očekává do 18 měsíců od nabití účinnosti smlouvy. Lhůtu pro předložení nabídek DPMČB posunul na 5. září (původně 17. a 26. srpna). Aktuálně k 15. srpnu 2022 Dopravní podnik města České Budějovice jako zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení protože "v průběhu zadávacího řízení nastaly okolnosti, které mají podstatný vliv na rozsah plnění sektorové veřejné zakázky a které dále zpřesňují požadavky na kvalifikaci dodavatelů. Dodavatelé, kteří v původním rozsahu plnění a s původními požadavky na kvalifikaci neuvažovali o podání nabídky, mohou s touto změnou svůj postup přehodnotit." Po úpravě zadávacích podmínek bude podle DPMČB veřejná zakázka opětovně zahájena. Dopravní podnik města České Budějovice provozuje téměř 60 trolejbusů, všechny jsou značky ŠKODA. Nejnovější typu Škoda 27 Tr Solaris pořídil v roce 2018. Druhou soutěž na uzavření rámcové dohody na dodání až 33 kusů parciálních nízkopodlažních dvoučlánkových trolejbusů zveřejnil také Dopravní podnik města Ústí nad Labem. Původní termín pro podání nabídek v novém výběrovém řízení je z 28. července posunut na 29. srpna. Trolejbus o délce maximálně 18,75 m musí mít obsaditelnost minimálně 115 osob a nejméně 25 % osob musí sedět na nesklopných sedadlech, prostor musí být pro 2 kočárky nebo na vozíky, minimálně 10 míst musí být přístupných z plně nízkopodlažní části vozidla, Interiér bude také vybaven klimatizací, boční skla budou v determálním provedení, cestující budou mít k dispozici USB porty. Na trakční baterie musí ujet trolejbus 12 km. Po předchozí zrušené soutěži oslovil DPMÚL v rámci předběžných tržních konzultací potencionální dodavatele Cegelec, SOLARIS CZECH, SOR Libchavy, ŠKODA ELECTRIC a TRAM FOR ENVI. Další oslovená firma - Carrosserie HESS AG - na výzvu podle DPMÚL nereagovala. Předpokládaná hodnota se vzhledem k připomínkám účastníků tržních konzultací zvýšila na více než 572 milionů korun. V hodnocení budou mít 90 % váhu náklady životního cyklu, po 5 % zkrácení dodací lhůty a délka záruky za jakost. Realizace veřejné zakázky, tzn. počet odebíraných vozidel, bude závislá na získání prostředků EU v rámci nových programů 2021 - 2027. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 8 let. Základní dodací lhůta vozidel je 460 dnů u první a 400 dnů u dalších dodávek. Také dopravní podnik v Ústí nad Labem naposledy nakoupil článkové trolejbusy od Škody Electric. Devět vozidel Škoda 27Tr Solaris dodal výrobce v lednu 2020 .

person rebus  date_range 21.07.2022

Středočeský kraj, ČEZ, Integrovaná doprava Středočeského kraje a dopravní společnost Martin Uher Bus podepsaly memorandum o provozu vodíkových autobusů v okolí Mníšku pod Brdy.

Podepsání vícestranného memoranda odstartovalo pilotní projekt provozu 10 vodíkových autobusů, který se uchází o podporu z evropských dotačních titulů. Elektrické autobusy s palivovými články by měly vyjet na pravidelné linky v okolí středočeského Mníšku pod Brdy v prosinci 2024. Roční spotřeba vodíku se předpokládá ve výši 45 tun. Pro jeho výrobu vybuduje ČEZ plnící stanici, elektrolyzér o příkonu 400 kW a dvojici zásobníků na vodík o celkovém objemu 190 m3. Projekt má velkou šanci pokrýt většinu pořizovacích nákladů na vodíkové busy ze dvojice evropských dotačních titulů - Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a programu ITI pro rozvoj metropolitní oblasti. Předpokládaná hodnota činí 242,2 milionu korun. „ Dekarbonizace jako pevná součást evropského Green Dealu se týká i dopravy. Na území Středočeského kraje už jezdí elektrobusové linky např. v Kutné Hoře nebo Kladně a v plánu je další rozšiřování. Při zvyšování podílů nízkoemisních a bezemisních vozidel ve veřejné dopravě je proto vodík určitě jednou z perspektivních cest a jako nejlidnatější kraj České republiky chceme jít v této oblasti příkladem ostatním ,“ říká hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková. „ Diverzifikace pohonů v dopravě je důležitou podmínkou energetické soběstačnosti a bezpečnosti. ČEZ v souladu s cíli naší aktualizovanou strategií Čistá Energie Zítřka rozvíjí pilotní vodíkové projekty a účastí na záměru v Mníšku pod Brdy pomáhá vybudovat první plnící stanici na 100% zelený vodík v Česku. K jeho výrobě využijeme jednu z našich vodních elektráren ,“ podotýká místopředseda představenstva a ředitel divize obchod a strategie ČEZ Pavel Cyrani. Již dříve Středočeský kraj uvedl, že výrobu zajistí elektrárna ve Vraném nad Vltavou. Plnička s elektrolyzérem by měla být vybudována v Mníšku pod Brdy. „ Integrovaný systém pro Středočeský kraj a Prahu chce i do budoucna zajistit svým zákazníkům kvalitní a spolehlivé služby při jejich cestách. Testování nových alternativních paliv je jedním z předpokladů, jak vysoký standard obsluhy udržet a dále rozšiřovat ,“ doplňuje ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje Zdeněk Šponar. „ Rádi využijeme této příležitosti k rozšíření zkušeností našich řidičů s novými typy vozidel ve vozovém parku. Ve členitém terénu v okolí Mníšku pod Brdy si budeme moci otestovat jízdní vlastnosti vodíkových busů i spolehlivost v reálném provozu ,“ věří jednatel dopravní společnosti Martin Uher Bus Martin Uher.

person rebus  date_range 21.07.2022

Na podporu vědy a výzkumu v dopravě a mobilitě jde více než 1,3 miliardy korun. Peníze získalo 118 projektů zaměřených na inovace. Příští rok budou vyhlášeny nové soutěže s důrazem na bezpečnou mobilitu, její automatizaci nebo modernizaci.

V současností resort dopravy podporuje výzkum a inovace díky programu DOPRAVA 2020+, který uvádí do praxe Technologická agentura ČR (TA ČR). Zaměřený je hlavně na zvyšování dostupnosti dopravy, její udržitelnost a bezpečnost. Podpora směřuje rovněž na projekty věnované digitalizaci, automatizaci, nízkoemisní mobilitě nebo využití družicové navigace. Od začátku programu v roce 2020 bylo podpořeno 118 projektů částkou větší než 1,3 miliardy korun. „ Naše ministerstvo hraje v podpoře inovací a modernizaci celého sektoru velmi důležitou roli. Dopravu dnes ovlivňují nové trendy jako digitalizace a podstatná je její udržitelnost, dostupnost a také minimalizace negativních dopadů na životní prostředí. Vidím i řadu příležitostí v rozvoji takzvaných chytrých řešení a automatizace, kde je prioritou hlavně zvyšování bezpečnosti a přístupnosti dopravy ,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka. Důležitá je také mezinárodní spolupráce. Ministerstvo proto bude výzkum a inovace akcentovat i při současném předsednictví v Radě EU. Využít hodlá rovněž zasedání výzkumného partnerství pro autonomní mobilitu v Praze. Česká republika posiluje i spolupráci v regionu, a to hlavně s Německem a dalšími středoevropskými státy. Ministerstvo dopravy dlouhodobě podporuje také spolupráci s agenturou CzechInvest spadající pod Ministerstvo průmyslu a obchodu, jejímž výsledkem je inkubátor pro rozvoj start-upů v oblasti vesmírných technologií. Činnost nyní zahájil Mobility Innovation Hub, který bude v příštích letech důležitým prvkem v celém systému podpory inovací v oblasti dopravy a jejích aktuálních trendů. Věda, výzkum a inovace hrají významnou roli také v autoprůmyslu, největším průmyslovém oboru České republiky. „ Automobilový průmysl prochází historickou transformací. Je před námi celá řada výzev – od přechodu na čistou mobilitu, přes digitalizaci a automatizaci výroby až po technologické změny přinášející prvky autonomní mobility, rozvoj datové a digitální infrastruktury a další. Všechny tyto oblasti budou vyžadovat úzkou spolupráci veřejné a soukromé sféry napříč resorty a sektory. Vítáme proto aktivity Ministerstva dopravy a dalších subjektů, které na inovace a výzkum kladou důraz ,“ hodnotí Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu. Nový program DOPRAVA 2030 Podpora bude pokračovat i nadále, a to díky chystanému novému programu DOPRAVA 2030, který se zaměří převážně na udržitelnou, přístupnou a bezpečnou mobilitu, automatizaci, digitalizaci a také na nízkoemisní a ekologickou dopravu. Na jeho vytváření se podíleli jak dopravní experti, tak zástupci akademické sféry. Ti také stanovili měřitelné ukazatele, které se pro jednotlivé oblasti budou vyhodnocovat a díky kterým bude možné sledovat přínosy inovativních projektů. Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2030 (Program) je určen pro období 1. 1. 2023 - 31. 12. 2030. Celkem budou vyhlášeny 4 veřejné soutěže, první v roce 2023 se zahájením poskytování podpory od roku 2024. Další v letech 2024, 2025 a 2026. Gesci nad Programem bude mít opět Ministerstvo dopravy, poskytovatelem a implementátorem Programu bude TA ČR. Program je zaměřen na oblasti vymezené národními politikami a strategiemi a je v souladu s evropskou "Zelenou dohodou pro Evropu" a "Strategií pro udržitelnu a inteligentní mobilitu - nasměrování evropské dopravy do budoucnosti". V rámci tematické oblasti Doprava pro 21. století jsou definovány dvě domény specializace – Ekologická doprava a Technologicky vyspělá a bezpečná doprava. Obě priority se propisují do odvětví „Automotive, letectví a kosmonautika, železniční a kolejová vozidla“ a výsledky v rámci těchto dvou domén jsou dosahovány s uplatněním řady klíčových technologií. Resortní Dopravní koncepce výzkumu, vývoje a inovací do roku 2030 vymezuje podrobně šest oblastí, které vychází z potřeb dopravního resortu – 1) Udržitelná doprava, 2) Interoperabilní doprava, 3) Bezpečná doprava, 4) Ekonomická doprava, 5) Inteligentní doprava a 6) Prostorová data v dopravě. Program je zaměřen na podporu excelentního výzkumu a komercializaci a na podporu projektů aplikovaného výzkumu, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách k posílení společenských a ekonomických přínosů dopravy. Zvláštní důraz je kladen na posílení spolupráce výzkumného, akademického a soukromého sektoru a vytvoření vhodných podmínek pro komercializaci výsledků výzkumu a jejich využití pro potřeby společnosti. Specifickými cíli jsou: Udržitelná, přístupná a bezpečná doprava Automatizace, digitalizace a technologicky pokročilá doprava Nízkoemisní a ekologická doprava Celkové výdaje na Program jsou rozvrženy v souladu s předpokládaným postupným vyhlašováním jednotlivých veřejných soutěží a očekávanou průměrnou podporou 75 % a činí 2 600 mil. Kč, z toho 1 950 mil. Kč z výdajů státního rozpočtu. Očekává se podpora minimálně 30 projektů v rámci každé veřejné soutěže a míra úspěšnosti podaných návrhů projektů by zároveň neměla klesnout pod 25 %. Podpora bude poskytována formou dotace právnickým nebo fyzickým osobám nebo zvýšením výdajů organizačních složek státu, organizačních složek územních samosprávných celků nebo organizačních jednotek ministerstev.

person rebus  date_range 20.07.2022

Iveco Group si vybírá systémy palivových článků HTWO pro novou generaci vozidel vodíkových autobusů pro Evropu. Korejská Hyundai Motor Group se zabývá vodíkovou mobilitou přes 20 let.

Iveco Group v rámci své pětidenní akce BEYOND - Ivecou Group Days oznámila spolupráci své značky IVECO BUS s HTWO, obchodní značkou skupiny Hyundai Motor Group. Své autobusy na vodíkový pohon pro Evropu bude v budoucnu vybavovat těmito systémy palivových článků. HTWO byla představena v prosinci 2020 s důrazným závazkem společnosti Hyundai k hospodárnému využívání vodíku. Díky osvědčeným palivovým článkům využívaných ve vozech Hyundai FCEV, rozšiřuje společnost HTWO své podnikání a poskytuje technologie palivových článků pro další automobilové výrobce. Systém vodíkových palivových článků nové generace lze aplikovat nejen do osobních automobilů, autobusů, nákladních vozidel, plavidel a vlaků, ale i do různých produktů v jiných odvětví. Na základě více než 20 let zkušeností Hyundai s technologií vodíkových palivových článků má značka prezentovat vodík jako pozitivní energii pro lidstvo a rozvíjet vodíkový ekosystém. HTWO je zkratka pro 'H2', molekulu vodíku, a zároveň představuje 'Hydrogen' a 'Humanity', dva hlavní pilíře podnikání s palivovými články Hyundai. IVECO BUS se již účastní evropských výběrových řízeních na autobusy s palivovými články poháněné systémem HTWO. Další příležitost poskytne nedávno oznámený plán na obnovení výroby autobusů v Itálii . Cílem je využít výjimečné technologie a kompetence obou subjektů při potřebné obnově italské veřejné dopravy. Domenico Nucera, prezident divize autobusů společnosti Iveco Group, řekl: " Na základě spolupráce s lídrem v oboru, jako je HTWO, která vychází z více než dvacetiletých zkušeností společnosti Hyundai v oblasti technologie vodíkových palivových článků, můžeme v IVECO BUS rychle reagovat na požadavky zákazníků na vozidla s nulovými emisemi poháněná špičkovou technologií pohonu. Již jsme zahájili zadávání veřejných zakázek na autobusy s vodíkovým pohonem a budeme v tom pokračovat i v nadcházejících měsících; pokračujeme tak v naší vedoucí roli v energetické transformaci evropského segmentu hromadné osobní dopravy ." Iveco Bus také podepsalo memorandum o spolupráci s korejskou asociací H2Korea , platformou zaměřujících se na rozvoj vodíkového hospodářství, na základě kterého podpoří korejské společnosti rozvoj zejména nákladní a autobusové vodíkové mobility v ČR.

person rebus  date_range 15.07.2022

Vrcholná světová fotbalová událost v Dauhá v listopadu a prosinci 2022 má být poprvé v historii uhlíkově neutrální, zelenou mobilitu podpoří elektrobusy značky Yutong.

Yutong Bus podepsal se společností Mowasalat, odpovědnou za organizaci dopravy během mistrovství, smlouvu na dodávku vozidel a servis 1 002 autobusů pro vrcholnou světovou sportovní událost v Kataru 30. listopadu 2020. Zahrnovala 741 bateriových elektrických autobusů. Yutong Bus je výhradním dodavatelem pro tuto akci a znamenala největší objednávku v jeho historii. Mistrovství světa ve fotbale 2022 v Dauhá je prohlašováno za první uhlíkově neutrální, znamená to, že mají být plně eliminovány emise oxidu uhličitého. Na mega akci již bylo zakoupeno asi 1,2 milionu vstupenek a na 64 zápasů je provedeno 40 milionů rezervací. Organizátoři slibují všem fotbalovým fanouškům udržitelný zážitek „jednou za život“. Ke snížení uhlíkové stopy má přispět integrace elektrické veřejné dopravy a nově postavená solární elektrárna Mega Watt. Poslední vozy elektrických autobusů Yutong dorazily do přístavu Hamad v Kataru v dubnu. K efektivnímu provozu flotily 741 bateriových elektrobusů Mowasalat přijal více než 3 000 řidičů a další práci našlo přes 200 provozních a administrativních pracovníků. Vybudování nabíjecích míst i návrh infrastruktury zajišťuje ABB. Má jít o 125 MW nabíjecí kapacity s 1 300 konektory a 89 nabíjecími stanicemi. Celá flotila Mowasalat bude nabíjena přes noc v depech i průběžně při provozu. Po skončení mistrovství zůstanou autobusy na katarských silnicích v provozu na linkách veřejné dopravy. Stát v Perském zálivu a letošní hostitel FIFA 2022 plánuje do roku 2030 převést veškerou veřejnou dopravu na elektrický pohon . Zelený a udržitelný rozvoj je základním konceptem katarské „Národní vize 2030“. V rozhovoru pro agenturu Xinhua News Agency řekl Zhou Jian, čínský velvyslanec v Kataru, že bateriové elektrobusy Yutong v Kataru představují hlavní milník spolupráce mezi Čínou a Katarem při budování zelené hedvábné stezky. Podle ministra dopravy a komunikací Kataru je příjezd bateriových elektrických autobusů Yutong a otevření nových autobusových zastávek a dep důležitým krokem v katarské strategii elektrifikace veřejné dopravy. Provoz nových bateriových autobusů v Kataru je prvním krokem k rozsáhlé komercializaci čínských autobusů. Yutong podepsal také rámcovou dohodu s Qatar Free Zones Authority a Mowasalat o výstavbě továrny na montáž elektrických autobusů v Kataru. Od konce roku 2022 má být v emirátu během sedmi let smontováno 1 500 elektrických autobusů, které budou také exportovány do dalších zemí na Blízkém východě, Jižní Americe i Evropě.

person rebus  date_range 14.07.2022

Arriva je v České republice největším provozovatelem ekologických autobusů. Navázat chce také v železniční dopravě. Po celé Evropě připravuje dlouhodobou strategii dekarbonizace veřejné dopravy.

Kromě stopadesáti plynových autobusů na Kladensku, vozí Arriva cestující už 33 tichými a bezemisními elektrobusy například v Bílině, na Kladně, v Kutné Hoře, Krnově, Praze, Novém Jičíně, Trutnově nebo Třinci. Do její zelené flotily se v květnu zatím jako poslední zařadily dva elektrobusy v městské dopravě v Přerově a připravuje se nákup dalších 16 elektrobusů pro MHD Kladno . „ Další výměna naftových autobusů za ekologické vozy bude v Arrivě pokračovat, čímž naplníme evropskou směrnici o čistých vozidlech a postupně tak budeme provozovat jen vozy bez závislosti na fosilních palivech. A stejným směrem se vydáme i na železnici, od roku 2040 budeme po tratích jezdit jen s bezemisními železničními vozidly ,“ říká Daniel Adamka, ředitel Arrivy o zelených plánech, které dopravce má. „ Po republice se teď zástupcům objednavatelů, měst, obcí, i veřejnosti prezentuje bezemisní vodíkový vlak od výrobce Alstom. Pro nás je to příležitost seznámit se s touto technologií, setkávat se s lidmi zodpovědnými za směřování veřejné dopravy a diskutovat s nimi o možnostech provozování takových vlaků, proto jsme se stali i partnerem těchto předváděcích jízd .“ Třeba vodík je celosvětově vnímán jako ekologické palivo budoucnosti pro všechny druhy dopravních prostředků. „ Na jeho využití k pohonu osobních vlaků jsme se ve vzájemném partnerství dohodli se dvěma významnými domácími společnostmi, se společností Spolchemie a Čepro. Projekt, který zatím nemá v České republice obdoby, by měl být realizován v průběhu příštích dvou až tří let, kdy chceme společně najít smysluplná a udržitelná řešení pro veřejnou dopravu, “ doplňuje Adamka. Arriva aktuálně vyhlásila výběrové řízení na nákup dalších osmi standardních a osmi kloubových elektrobusů na dvě páteřní linky MHD Kladno. Společně s městem připravuje i projekt jejich dobíjení na třech stanovištích v depu i ve městě. Skupina Arriva zakládá Institut nulových emisí Arriva po celé Evropě připravuje dlouhodobou strategii dekarbonizace veřejné dopravy. Zakládá proto institut nulových emisí. Širší strategii udržitelnosti vede Anne Hettinga, člen představenstva skupiny Arriva a generální ředitel pro Nizozemsko. Založení institutu má umožnit sjednotit všechny odborné znalosti pod jednu virtuální střechu. Institut plánuje navázat vztahy a partnerství s řadou externích organizací, které následně posílí interní odborné znalosti společnosti Arriva i znalosti nejnovějších technologií. Arriva naváže partnerství se společnostmi zabývající se zelenou energií, akademickými institucemi, technologickými inovátory, inženýry, konstruktéry a výrobci vozidel. Matt Greener, ředitel Institutu pro nulové emise, uvádí: " Udržitelná řešení v osobní dopravě jsou důležitou součástí cesty k nulovým emisím a klíčem k jejich dosažení bude partnerství s nejrůznějšími organizacemi. Vlády, místní úřady, provozovatelé, výrobci, akademici, inženýři a dodavatelé energie se budou muset spojit, aby společně inovovali a řešili problémy a zajistili rychlejší přechod ." Skupina Arriva má jedinečnou síť ve 14 evropských zemích, což je více než kterýkoli z jejích evropských konkurentů. Disponuje zkušenostmi s různými typy technologií alternativních paliv a zná detaily, které jsou s tímto spojeny. Jako lídr v oblasti udržitelných dopravních řešení podpoří Arriva svými poznatky rozvoj dlouhodobých strategií a investic pro města a regiony. Ve většině evropských zemí již provozuje vozidla s nulovými emisemi, která využívají elektrické a vodíkové technologie, zároveň provozuje vozidla na alternativní paliva, jako jsou biopaliva, včetně hydrogenovaného rostlinného oleje, bionafty a bioplynu, která již umožňují výrazné snížení emisí. K dosažení tohoto cíle je nezbytné partnerství a politická podpora, která podporuje využívání veřejné dopravy. Přechod na bezemisní dopravu významně přispěje k dekarbonizaci a k dosažení cíle EU stát se do roku 2050 klimaticky neutrální. V rámci své činnosti bude Institut nulových emisí analyzovat i náklady na celý životní cyklus vozidel a dopady na životní prostředí tak, aby podpořil nezbytnou transformaci sítí veřejné dopravy, díky níž se stanou udržitelnějšími a cenově dostupnějšími. Zpočátku se institut zaměří na transformaci vozového parku autobusů, na starosti ale bude mít také vlaky, budovy i další provozní procesy. Společnost Arriva se už podílela na vývoji, testování a zavádění nových hybridních vlakových technologií ve Velké Británii i v Nizozemsku. Zdroj: Arriva

person rebus  date_range 31.05.2022
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací