Reklama
Reklama
Koleje

Dopravní podnik Bratislava získal financování na deset nových tramvají Škoda ForCity Plus 29T. Využije rámcovou smlouvu , na jejímž základě již nakoupil dvacet vozů stejného typu a nedávno je zařadil do provozu . V hlavním městě Slovenska tak bude za 27 měsíců v provozu celkem 100 moderních nízkopodlažních tramvají.

Jednosměrná, nízkopodlažní, klimatizovaná vozidla s kapacitou minimálně 240 cestujících, nahradí starší tramvaje a podstatně tak navýší komfort cestování. Budou vybavena ve stejném standardu jako vozidla z minulé dodávky. Jedná se o výkonnou automatickou klimatizaci, informační systém s přestupy v reálném čase a barevnými vnějšími displeji, nerezová madla, USB zásuvky, WiFi, kamerový systém a systém automatického počítání cestujících. Na základe smouvy o poskytnutí prostředků z fondů EU podepsané 19.3.2024 s Ministerstvem dopravy SR dopravní podnik co nejdříve nové tramvaje od ŠKODA TRANSPORTATION objedná. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 23 900 000 eur.

person rebus  date_range 20.03.2024

Škoda Group dodala Dopravnímu podniku Bratislava první dvě tramvaje z poslední objednávky deseti nových obousměrních tramvají Škoda 30T. Cestující by se s nimi mohly svézt v květnu, před zařazením do provozu musí absolvovat homologační proces.

V květnu by měla dorazit všechna vozidla a doplní tak flotilu dvaceti stejnosměrných tramvají dodaných vloni, které už vozí cestující. Nové nízkopodlažní tramvaje vyrobené na plošině Škoda ForCity Plus jsou dlouhé více než 32 metrů a vejde se do nich až 242 cestujících. Koncepčně vycházejí z vozidel dodávaných v letech 2014 - 2015, odlišují se pevnější karoserií, inovovaným brzdným systémem či výkonnější klimatizací. Nově mají červeno-černá čela vpředu i vzadu a plnobarevné informační panely. Vozidla jsou již standardně vybavena automatickým počítáním cestujících, tónovanými okny, kamerovým systémem a WiFi i USB zásuvkami. Jelikož se jedná o nový typ tramvají, před zařazením do provozu musí absolvovat proces homologace. V nejbližších týdnech je čekají technicko-bezpečnostní zkoušky bez zátěže i se zátěží a následně se v rámci zkušebních jízd objeví v ulicích Bratislavy. Obousměrné tramvaje kromě pravidelného provozu na místa bez plnohodnotného obratiště významně pomáhají dopravnímu podniku i v případě výluk. V minulosti díky nim mohl během rekonstrukcí zachovat provoz do Karlovy Vsi nebo na nábřeží. Po zařazení deseti nových obousměrných tramvají do provozu se zvýší počet nízkopodlažních vozidel bratislavské tramvajové trakce. V současné době jsou plně nízkopodlažní tramvajové linky 3 a 9, s novými tramvajemi budou na víkendové spoje nasazovány jen nízkopodlažní a klimatizované vozy. Nové bratislavské tramvaje se vyrábějí v Ostravě a v Plzni a Škoda Group je dodává dopravnímu podniku na základě výsledků veřejné zakázky . Nákup je financován z Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Integrovaná infrastruktura. Díky zdrojům z Evropské unie se podařilo v průběhu posledních let vyčlenit pro ekologickou veřejnou dopravu v hlavím městě Slovenska téměř půl miliardy eur. DPB v posledních měsících masivně obnovuje vozový park. V provozu už jsou 4 vodíkové autobusy, 50 hybridních trolejbusů a 20 stejnosměrných tramvají.

person rebus  date_range 13.03.2024

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova zveřejnil veřejnou zakázku na pořízení šesti jednosměrných plně nízkopodlažních tramvají o délce 20 - 25 metrů. Primárně mají sloužit k obnově zastaralého parku tramvají, zejména typu T3 z let 1982 - 1987, které nejsou bezbariérové.

Nové tramvaje zvýší bezpečnost, komfort a kapacitu tramvajové dopravy zejména na lince mezi městy Most a Litvínov. Součástí nabídkové ceny je kromě 6 tramvají (75%) také cena za náhradní díly a servis za 900 000 km nájezdu (25%). Předpokládaná hodnota zakázky je 271 milionů korun, 85% bude hrazeno z Integrovaného regionálního operačního programu EU (IROP). Dotaci již má DPML schválenou. Všechny tramvaje musí předat dodavatel do 24 měsíců od účinnosti smlouvy. Lhůta pro podání nabídek je do 26. března 2024.

person rebus  date_range 27.02.2024

Tendr na dodávku a servis velkokapacitních tramvají za více než 2 miliardy korun zveřejnil DPO v březnu 2023 . Nákup plánoval financovat z evropských fondů, shání ale jiné zdroje. Zájem o zakázku měla Škoda Transportation v konsorciu se Škoda Ekova a jako druhý uchazeč konsorcium firem Stadler Praha, Stadler Polska a Stadler ŚRODA.

Dopravní podnik Ostrava (DPO) oznámil 26. února 2024 v tiskové zprávě zrušení původní veřejné zakázky zveřejněné 10. března 2023. Nejdříve chce projednat nový způsob financování s dozorčí radou DPO i radou města. DPO tak chce lépe zareagovat na aktuální možnosti financování a snížit svou závislost na dotačních penězích z evropských fondů. Na dodávku a servis až 25 velkokapacitních tramvají vypíše novou veřejnou zakázku. „ Všichni cítíme, že se do budoucna snižuje dostupnost financování takových projektů z evropských peněz. Podrobně jsme to debatovali na představenstvu i v dozorčí radě DPO, chceme v této souvislosti aktualizovat celou koncepci obnovy našeho vozového parku a více se soustředit i na možnost financování takových investic skrze standardní finanční nástroje ,“ uvedl Daniel Morys, předseda představenstva a generální ředitel DPO. Předmětem plnění Veřejné zakázky byla dodávka a servis 16 ks velkokapacitních tramvají stejného typu, počet mohl být v souladu se smlouvou navýšen o maximálně 9 ks, a zajištění tzv. těžké údržby. Do výběrového řízení se přihlásili dva uchazeči: Konsorcium ŠTRN-ŠEKV (ŠKODA TRANSPORTATION a.s.a ŠKODA EKOVA a.s.) a Consortium Stadler – dodávka a servis velkokapacitních tramvají Ostrava (Stadler Praha s.r.o., Stadler Polska Sp. z. o.o. a Stadler ŚRODA Sp. z o.o.). Jak vyplývá ze zveřejněné písemné zprávy zadavatele ze dne 26. února 2024 , po konání elektronické aukce byla nabídková cena účastníka "Konsorcium ŠTRN-ŠEKV" v hodnotícím kritériu Nabídková cena za tramvaje v Kč bez DPH snížena z původních 2 091 178 000, - Kč bez DPH na konečných 2 083 428 000, - Kč bez DPH. Účastník "Consortium Stadler – dodávka a servis velkokapacitních tramvají Ostrava" v průběhu konání elektronické aukce svou nabídkovou cenu nesnížil, za dodání tramvají požadoval 1 867 588 235,75 Kč bez DPH. Smlouva s žádným z účastníků nebyla uzavřena.

person rebus  date_range 26.02.2024

Poslední z dvaceti nových tramvají přijela z Plzně do Bratislavy na začátku prosince 2023. Dopravní podnik je postupně zařazuje do provozu.

Jde o nejnovější nízkopodlažní tramvaje vyráběné Škoda Transportation z objednávky z roku 2021 . První dvě vyjely na linku 9 spojující Karlovu Ves, Centrum a Ružinov. Podle Dopravního podniku Bratislava v nich výrobce po skončení homologizačních zkoušek realizoval drobné úpravy. Tramvaje For City Plus o délce více než 32 metrů mají upravenou přední a zadní masku, světla byla nahrazena LED technologií, uspořádání sedadel s novými opěrkami pro stojící cestující je prostornější, cestující mají k dispozici Wi-Fi a USB zásuvky. Získaly nový informační systém a barevné vnější panely, které do Bratislavy dodává společnost BUSE. Nákup vozidel byl podpořen prostředky z eurofondů prostřednictvím Operačního programu Integrovaná infrastruktura.

person rebus  date_range 30.01.2024

V hlavním městě začnou za necelé dva roky jezdit první vozy Škoda ForCity Plus Praha 52T. Prvních 20 nových tramvají by mělo do Prahy dorazit v prosinci 2025, dalších 20 vozů o rok později. Dalších až 160 může dopravní podnik objednat v rámci osmileté smlouvy. Dopravní podnik a Škoda Group představili vizualizaci nové tramvaje 10. ledna 2024. Autorem designu moderní 100% nízkopodlažní a tiché tramvaje s antikolizním systémem je tým ze Škodovky.

Hlavní město České republiky se může těšit až na 200 moderních, 100% nízkopodlažních tramvají Škoda ForCity Plus Praha 52T. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) podepsal s vítězem veřejné zakázky, se Škoda Group (konkrétně se společností Škoda Transportation), osmiletou smlouvu na nákup 40 tramvají a opci na dodávku dalších až 160 vozů. Celková hodnota zakázky je bezmála 16,602 miliardy korun a jedná se o jednu z největších investic do nových tramvají v novodobé historii DPP. Prvních 20 nových tramvají by mělo do Prahy dorazit v prosinci 2025, dalších 20 vozů o rok později, do konce prosince 2026. Škoda ForCity Plus Praha 52T je jednosměrná, pětičlánková, 100% nízkopodlažní tramvaj bez jediného schodu v celém salonu pro cestující včetně prostoru nad podvozky, v moderním designu, jehož autorem je tým designerů ze Škoda Group pod vedením Tomáše Chludila. Je dlouhá 32 metrů, vybavena celovozovou klimatizací s ekologickým chladivem, antikolizním systémem, automatickým počítáním cestujících, úsporným LED osvětlením interiéru i exteriéru, 70 polstrovanými sedačkami, z nichž je 44 po směru a 26 proti směru jízdy. Ve srovnání s předchozími tramvajemi 15T se kapacita nových vozů zvýší o 33 cestujících, tedy o téměř 16 %. Cestující ocení nový informační systém šesti velkoplošných obrazovek na celou šíři uličky a intuitivnější ovládání tlačítek pro otevření dveří a signalizace k řidiči. Nová tramvaj poprvé vyjede do ulic Prahy v roce 2025. Praha, zejména její historické centrum, je typická svými úzkými uličkami s ostrými oblouky, nechybí zde prudká stoupání, značné výškové rozdíly v tramvajové síti, ale ani dlouhé a relativně rovné tratě. Vývoj nové tramvaje pro Prahu probíhal s ohledem na všechny tyto skutečnosti a současně zohledňoval technické požadavky DPP vyplývající z dosavadních provozních zkušeností. Konstrukce nové tramvaje kombinuje vícečlánkové vozidlo se dvěma volně otočnými podvozky pod krajními články a se dvěma částečně otočnými podvozky pod vnitřními podvozkovými články. Toto spojení umožnilo vytvořit mnohem průchodnější, vzdušnější salon pro cestující s krátkými, širšími a prostornými klouby, prostý jakýchkoliv schodů či jiných bariér. Zároveň zajišťuje přizpůsobivost jakémukoliv profilu trati a slibuje plynulou, pohodlnou a tichou jízdu i snížení opotřebení kol a kolejí. Toto řešení bude mít dopad na vyšší životnost vozidel, předpokládá např. až o 50 % vyšší nájezd kol než u tramvají typu 15T, a v konečném důsledku nižší náklady na údržbu podvozků a jeho nejdražších komponent. „ Praha a DPP sice v uplynulých zhruba dvaceti letech nakoupily nové tramvaje typu 14T a 15T, ty nicméně sloužily k obnově vozového parku jako náhrada za neperspektivní vysokopodlažní tramvaje, ale nikoliv k navýšení disponibilního počtu vozidel. V době, kdy se v Praze nové tratě téměř nestavěly, to mohlo stačit. V Praze jsme ale nastartovali tramvajový boom. Stavíme nové tratě, loni jsme zprovoznili tři v celkové délce pět kilometrů a připravujeme další. Letos např. začneme stavět na Václavském náměstí. Jen nové tratě, které plánujeme postavit v období 2024–2027, budou potřebovat 45 nových tramvají. A budou to právě tyto 100% nízkopodlažní a tiché tramvaje s navýšeným počtem sedaček a antikolizním systémem ,“ říká Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP. „ K této veřejné zakázce na nákup až 200 nových tramvají jsme stejně jako i jiných tendrů přistupovali s maximální péčí. Předcházely jí předběžné tržní konzultace a zvolená forma jednacího řízení s uveřejněním nám umožnila s uchazeči upřesňovat požadavky na nabízená vozidla a ověřovat si, že jsou schopni je v požadovaném termínu a podle požadované technické specifikace vyrobit. Vycházeli jsme v nich z našich dlouholetých zkušeností z provozu článkových tramvají 14T a 15T. Vítěze se nám podařilo vysoutěžit podle harmonogramu do jednoho roku od vyhlášení zakázky bez jakýchkoliv obstrukcí či odvolávání na ÚOHS. Smlouvu jsme s vítězem podepsali na konci roku 2023, pracovní týmy obou stran nyní pracují na dolaďování technických detailů pro výrobní dokumentaci. Pevně věřím, že podle harmonogramu bude pokračovat i výroba a dodávání nových vozidel. První cestující by se novou tramvají mohli svézt v rámci zkušebního provozu už v příštím roce. Prvních 20 vozidel bychom si měli převzít nejpozději 2. prosince 2025, druhou dvacítku pak do 31. prosince 2026. Opce nám umožňuje nakoupit dalších až 160 vozidel a postupně nahradit podstatnou část současných vysokopodlažních vozů, pokud se nám s HMP podaří zajistit financování nákupu. Pokud bychom smlouvu využili v plném rozsahu, dodání posledního vozu by připadalo na rok 2032 ,“ komentuje detaily veřejné zakázky a uzavřeného kontraktu Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP. „ Od dodání poslední tramvaje typu 15T uplyne za zhruba měsíc už pět let, ale splácíme je až do současnosti. Poslední splátkou ve výši zhruba 800 milionů korun teprve letos konečně finančně vypořádáme předchozí velkou zakázku na modernizaci vozového parku tramvají DPP. To nám otevírá prostor pro nákup nových vozů, a takto jsme to vždy plánovali ,“ říká Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch a doplňuje: „ Novou tramvaj vnímám jako kombinaci špičkových technických řešení 21. století a současně osvědčených a technologických principů ověřených v běžném provozu v Praze. Proto očekávám její vysokou provozní spolehlivost a skutečně nízké náklady na údržbu “. „ Podařilo se nám vyvinout a připravit tramvaj, která nejen, že je technicky přizpůsobena náročnému provozu v pražských ulicích a zapadne do celkového vzhledu města, ale současně pozvedne celkový zážitek z cestování o úroveň výš. Největší výhodou z pohledu cestujících je zajisté pokračování v trendu stoprocentně nízkopodlažních vozidel, která budou plně klimatizovaná. Již před lety jsme do Prahy vyrobili 250 tramvají s bezbariérovým nástupem a věřím, že dalších 200 bude přijato cestujícími ještě lépe. Pro řadu cestujících se tak s novými tramvajemi výrazně ulehčí nástup i výstup. Zároveň se pro dopravce urychlí výměna cestujících a pohyb uvnitř vozu, ve srovnání s tramvajemi s vysokopodlažními částmi. A to jsou jen některé aspekty, se kterými jsme při návrhu pracovali. V řešení pojezdu jsme znovu po mnoha letech oživili osazení tramvaje elektromechanickou brzdou, která má nižší náklady na údržbu a je mnohem přívětivější k životnímu prostředí, než je tomu v případě hydraulických brzd. Nasazení elektromechanické brzdy nám umožnil náš výrazný technologický pokrok a vývoj v plynulosti řízení pohonů a především motorů. Umíme již nyní vyladit plynulost brzdění motory až do úplného zastavení vozidla, čímž překlenujeme původní nedostatek mechanické brzdy a zároveň dosahujeme na trhu významně nejlepších hodnot v rekuperaci energie, a tedy i nákladů na provoz. Ve Škodovce jsme z nové tramvaje pro Prahu nadšení a věříme, že překoná i veškerá očekávání cestujících. Dodávat tramvaje do Prahy, do jednoho z největších a zároveň nejnáročnějších tramvajových provozů na světě, je pro nás velmi prestižní, ale zároveň se jedná i o veliký závazek ,“ uzavírá Tomáš Ignačák, místopředseda představenstva a prezident Regionů CZ&SK a Central East ve Škoda Group. Antikolizní systém – prevence dopravních nehod Vzhledem k rostoucím nárokům na bezpečnost bude každá nová tramvaj vybavena antikolizním systémem Škoda, který má za úkol snížit pravděpodobnost kolizí v provozu. K tomu využívá kombinaci zdvojené technologie LiDARu a HD-kamery a přesné lokalizace pomocí off-line nahraných HD map a odometrie. Tato sestava umožňuje systému vytvořit virtuální jízdní tunel, ve kterém tramvaj dovede detekovat překážky s přesností na 10 cm, poskytovat včasné varování, minimalizovat falešně pozitivní varování a včas aktivovat nouzovou brzdu. Antikolizní systém tak pomůže zabránit velkým nehodám a škodám na zdraví i vozidlech. Technologie udržitelného brzdění Tramvaj Škoda ForCity Plus 52T pro Prahu je vybavena elektromechanickým brzdovým systémem, který byl zvolen pro svou účinnost a udržitelnost. Elektromechanické brzdy nabízí jednoduchou obsluhu a údržbu, bezolejové hospodářství a nízké náklady na provoz. Fungovat bude pouze jako nouzová, zajišťovací a záskoková brzda. Přesnější a rychlejší reakci a lepší kontrolu plynulosti zpomalování zajistí elektrodynamická motorová brzda, která je součástí pohonu a motoru. Výhodou tohoto řešení je nižší hluk a maximální možná míra využití rekuperace až do zastavení. Energie získaná rekuperací se využije primárně pro obsluhu a provoz vozidla, případně se vrátí do sítě a bude ji moci využít jiné vozidlo. To přispívá k vyšší energetické účinnosti a snížení celkové spotřeby energie. Navíc se snižuje i opotřebení samotných brzd a infrastruktury tratí. V porovnání s hydraulickým brzdovým systémem navíc neobsahuje hydraulické kapaliny, díky čemuž je nejen šetrnější k životnímu prostředí, ale výrazně se zkracuje i doba potřebná pro údržbu a zpětné nasazení vozidla do provozu. Vozidlo představuje spojení osvědčených komponentů, které Škodovka čerpala ze svých úspěšných projektů. Podvozkové rámy jsou převzaty z tramvají ForCity Smart pro Ostravu, Plzeň a Brno, výkonný trakční motor zase z projektu ForCity Plus pro Frankfurt, Chotěbuz a Branibor. Co se týče hrubé stavby vozidla, inspirací byla pětičlánková tramvaj ForCity Plus pro Bratislavu, kde se podařilo zvýšit počet najetých kilometrů pro novou sadu kol. Na výrobě vozidla se bude formou subdodávek podílet i řada českých firem. Jednou z nich je například společnost DAKO-CZ, která bude vyrábět elektromechanickou brzdu. Na dodavatele dalších komponentů probíhá výběrové řízení. Technické parametry tramvaje Škoda ForCity Plus Praha 52T: Délka vozidla přes nárazníky: 31,99 m Šířka vozidla: 2,5 m Celková kapacita vozidla: 243 při 5 os./m2 Počet míst k stání: 173 Počet míst k sezení: celkem 70, z toho 44 po směru = 62 % (Standardy kvality PID požadují min. 60 %) a 26 proti směru = 38 % Nízkopodlažní část: 100 % (všechna sedadla přístupná bez podest a schodů) Celkový počet podvozků: 4 trakční (2 volně otočné a 2 částečně otočné) Brzda: elektromechanická Průměr nových kol: 640 mm Výška nástupu: 350 mm Dveře: 5 dvoukřídlých každé o šířce 1 300 mm Dveře řidiče: vnější mechanické, vnitřní posuvné Životní cyklus vozidla: 30 let Konstrukční rychlost: 80 km/h Hmotnost prázdného vozidla: 48 t

person rebus  date_range 10.01.2024

Vítězem veřejné zakázky na výrobu oboustranných tramvají se stala společnost Pragoimex s vozy typu EVO1/o. Tento typ vozu v Olomouci iž jezdí, poslední byla dodána v roce 2022 .

Kupní smlouvu na devět plně nízkopodlažních tramvají s oboustranným odbavováním cestujících podepsalo v těchto dnech vedení olomouckého dopravního podniku, v registru smluv byla zveřejněna 27. listopadu. Tento typ vozu už cestující v Olomouci znají, jedná se o stejné tramvaje, které nyní jezdí s evidenčními čísly 121, 122, 123 a 124. Vítězný PRAGOIMEX má na výrobu a dodání vozů dva roky, samozřejmostí u nových tramvají bude klimatizace nebo USB zásuvky. Vozy budou vybaveny novinkami v oblasti technologií a bezpečnosti. „ Předmětem veřejné zakázky byl nákup vozů s oboustranným odbavováním cestujících, jsou to tramvaje, které primárně potřebujeme na provoz trati na Nové Sady, kde není na konci smyčka na obracení vozů. Tento typ tramvají je pro nás ale výhodou i při rekonstrukcích stávajících tratí. Díky oboustranným soupravám bylo možné v nedávné době například zachovat částečný tramvajový provoz v centru města při budování mostu na Masarykově třídě. Vozy budou vybaveny klimatizací, automatickým systémem sčítání cestujících a také vyhřívanými sedačkami, které jsme minulý rok zkušebně instalovali do dvou vozů a cestující si je chválí ,“ uvedl Jaroslav Michalík, předseda představenstva DPMO. Tramvaje EVO1/o jsou vybaveny celkem sedmi dveřmi, čtyřmi na pravé straně a třemi na levé straně tramvaje s možností otevření ve směru jízdy pouze na pravé straně. Kapacita tramvají EVO1/o je 27 sedících a 85 stojících cestujících. Vozy jsou plně nízkopodlažní, mají klimatizaci a umožňují nabíjení elektronických zařízení prostřednictvím USB zásuvek. Interiér chrání nástřik nanotechnologií proti zápachu a bakteriím a ochranná folie proti vandalismu. Pořizovací cena devíti vozů je 314,5 miliónů korun, tzn. téměř 35 milionů za jednu, poslední dodaná tramvaj stejného typu byla za necelých 28 milionů korun (obě ceny bez DPH) . Náklady na servis vozů po dobu čtyř let budou 14,7 miliónů korun. 81 % uznatelných nákladů z pořizovací ceny pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

person rebus  date_range 28.11.2023

Škodovka zvítězila s cenou 82,5 milionů korun za jednosměrnou článkovou nízkopodlažní tramvaj, na druhém místě skončil Stadler s nabídkou o téměř 6 milionů vyšší. Po uplynutí zákonných lhůt objedná DPP prvních 40 vozidel.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) 9. listopadu 2023 na základě jednomyslného doporučení hodnotící komise vybral dodavatele nových tramvají pro Prahu, výsledek oznámil v tiskové zprávě. Vítězem veřejné zakázky na nákup až 200 jednosměrných článkových tramvají se stala společnost Škoda Transportation se 100% nízkopodlažním vozidlem s pracovním názvem Škoda ForCity Plus, jejíž nabídka byla na základě deseti hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Celková nabídková cena vítěze za celý předmět veřejné zakázky činila 16,602 miliard korun, přičemž jednotková cena tramvaje je 82,5 milionů korun. Dnešním dnem začíná plynout 15denní lhůta, ve které uchazeči mohou podat námitky vůči rozhodnutí o výběru. Po skončení správních lhůt DPP podepíše s vítězem veřejné zakázky rámcovou smlouvu na nákup až 200 tramvají. Následně si DPP závazně objedná 40 z nich, s dodávkou prvních 20 vozidel v roce 2025 a dalších 20 tramvají v roce 2026. DPP v této veřejné zakázce, která probíhala v režimu jednacího řízení s uveřejněním, obdržel ve stanoveném termínu dvě řádně podané finální nabídky. Na druhém místě podle hodnocení ekonomické výhodnosti skončila společnost Stadler s vozidlem s pracovním názvem Stadler Tango NG Praha s celkovou nabídkovou cenou 17,765 miliard korun, přičemž jednotková cena tramvaje činila 88,2 milionů korun. Předmětem této veřejné zakázky bylo kromě nákupu až 200 nízkopodlažních jednosměrných článkových tramvají délky do 32 metrů také příslušenství, tj. podpora a rozvoj softwarových funkcí vozidel, poskytnutí licence k software pro diagnostiku závad tramvají, technická dokumentace vozidla, zaškolení zaměstnanců DPP a deset sad náhradních dílů. Jedna sada obsahuje například osm jalových podvozků umožňujících pohyb tramvají během jejich servisu v areálech DPP, dva havarijní, resp. manipulační podvozky umožňující při závadě tramvaje v běžném provozu její odvoz do servisního zázemí DPP nebo set pro demontáž a zpětnou montáž obruče kola a možnost výměny pryžových segmentů kol v podmínkách vozoven DPP. Předložené nabídky DPP vyhodnocoval v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek podle ekonomické výhodnosti, a to na základě deseti hodnotících kritérií. Hlavním kritériem s váhou 50 % byla celková nabídková cena za celý předmět plnění, tj. za 200 vozidel včetně příslušenství. Dalšími dílčími kritérii byly: garantovaná cena za specifikované náhradní díly s váhou 10 %, přičemž se jedná o 29 trakčních motorů, 20 vozových baterií, 27 čelních skel, 1097 kompletních tramvajových kol a jeden přechodový měch, celková hmotnost vozidla s váhou 5 %, přičemž za nejlepší nabídku bude považována ta s nejnižší hmotností nabízené tramvaje, obsaditelnost vozidla při pěti cestujících na m2 s váhou 6 %, rozsah nízkopodlažní plochy tramvaje z užitečné plochy vozidla pro stojící cestující s váhou 5 %, průměr nových kol s váhou 6 %, přičemž kola nových tramvají nesmí mít méně než 640 mm, vybavení vozidla elektromechanickou brzdou s váhou 5 %, použití náprav, tj. zda účastník tendru nabízí vozidlo s mechanickým propojením kol na ose přímou mechanickou vazbou (nápravou), s váhou kritéria 4 %, použití ekologického chladiva v klimatizaci s váhou 2 %, a délka záruční doby s váhou 7 %. Nové tramvaje pro Prahu DPP představí po uplynutí správních lhůt a podepsání rámcové smlouvy s vítězem této veřejné zakázky.

person rebus  date_range 09.11.2023

Stavba vratné tramvajové smyčky v Pisárkách postoupila do fáze pokládání kolejové harfy. Dělníci postupně napojí 15 kolejí vedoucích z vozovny na jednu centrální. Svým rozsahem se jedná v Česku o unikátní stavbu. Pokračují i práce na mostní konstrukci, kde se začnou pokládat koleje příští rok v březnu.

Před měsícem lákal Dopravní podnik města Brna zájemce do Pisárek ke sledování betonáže mostní konstrukce vratné tramvajové smyčky. Pro tuto příležitost nechal vybudovat provizorní vyhlídku u zastávky Lipová, na které se během dne vystřídalo asi pět set přihlížejících. Tisíc metrů krychlových betonu od začátku října zraje. Mezi tím zde probíhá předpínání příčné a podélné výztuže. Práce na mostní konstrukci by měly být hotové do března. Pak se budou pokládat koleje a napojovat je na stávající trať. Současně začaly práce na stavbě takzvané kolejové harfy přímo v reálu pisárecké vozovny. Jedná se o postupné napojování 15 kolejí vedoucích z vozovny na jednu centrální. Ta se pak připojí na hlavní trasu na Mendlovo náměstí. „ Celková délka rozvětvení je 95 metrů a je největší, jaké lze v tramvajových vozovnách v republice vidět ,“ uvedl Miloš Havránek, generální ředitel Dopravního podniku města Brna. Práce na kolejové harfě by měly být hotové do konce listopadu. „ Stavba je o to složitější, že se odehrává za provozu pisárecké vozovny. Kvůli výkopovým pracím zde máme méně odstavné plochy, což nás denně nutí k rychlým operativním řešením ve výpravě vozů. Pomáháme si například tím, že jsme deset tramvají dočasně deponovali do vozovny Medlánky. Také se urychlila likvidace vozů, které jsme vyřadili z provozu, aby zde zbytečně nezabíraly místo, “ uvedl Vítězslav Žůrek, technicko-provozní ředitel Dopravního podniku města Brna. V místě budování kolejové harfy jsou už osazené téměř všechny stožáry trakčního vedení. Jakmile dojde ke zprovoznění nových kolejí, přepojí se na ně vedení. Stavba tramvajové smyčky v uzlu Lipová navazuje na předchozí fáze modernizace vozovny v Pisárkách . Smyčka umožní najíždění tramvají od Bystrce přímo do vozovny, bez nutnosti jezdit se otáčet až na Mendlovo náměstí. Provozní úspory DPMB vyčíslil na 6 miliónů korun ročně. Práce na budování vratné smyčky probíhají od začátku roku a hotové budou do konce srpna 2024. Celkové náklady činí 680 milionů korun. Dopravní podnik nakupuje nové tramvaje od ŠKODA TRANSPORTATION a vlastními silami staví Draky.

person rebus  date_range 07.11.2023

Dopravní podnik města Brna uzavřel se Škoda Group smlouvu na dodání pěti a deseti kusů tramvají Škoda ForCity Smart 45T. Z rámcové smlouvy je možné objednat ještě dvacet kusů. Změnila se ale cena.

Nízkopodlažní vozidla s kapacitou 233 cestujících nahradí v Brně modely z 80. a 90. let. Obousměrné tramvaje Škoda ForCity Smart 45T dokáží rekuperovat energii při brzdění zpět do sítě a snižují tak spotřebu energie a provozní náklady. Na nákup nových tramvají získal dopravní podnik dotaci z IROP ve výši 630 milionů korun a uzavření smlouvy avizoval již v březnu . Smlouva byla zveřejněna v Registru smluv 1. listopadu 2023. Za jedno vozidlo podle smlouvy zaplatí 75 milionů korun. Původní cena z rámcové dohody, která činila 60 milionů korun, byla na základě žádosti Škody Transportation a znaleckého posudku změněna dodatkem z října 2023. Prvních pět nových tramvajích dorazí do Brna na začátku roku 2025, zbývající v listopadu. Rámcovou smlouvu na dodávku až 40 ks velkokapacitních tramvají uzavřely Dopravní podnik města Brna a ŠKODA TRANSPORTATION 3. 2. 2021. V rámci základní objednávky již bylo pět tramvají dodáno, poslední vyjela do provozu v červnu 2023. V opci tak může brněnský dopravní podnik objednat ještě dvacet kusů. Pokračuje i obnova tramvají typu K2. Příští rok plánuje dopravní podnik postavit dalších šest "Draků", po Brně je zatím v provozu těchto tramvají Pragoimex EVO 2 celkem 29. Vozy kompletují zaměstnanci v ústředních dílnách. První Drak s evidenčním číslem 1822 vyjel na zkušební jízdy v šupinatém přestrojení po Brně v únoru 2020 . Dračí převlečení následně vyměnil za červeno-bílý lak, který vybrala veřejnost.

person rebus  date_range 02.11.2023
Reklama
Reklama
Škoda
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací