Reklama
Reklama
Pro dopravce

Čínský výrobce oznámil uvedení řady elektrických zájezdových autobusů ZERO na středně dlouhé trasy. Cílí na na španělské zákazníky, ale i do celé Evropy.

Nová řada U ZERO začíná dvěma délkami a lze je nakonfigurovat jako meziměstské nebo zájezdové autobusy. U ZERO schválené pro provoz v Evropě budou k dispozici v délkách 12,25 (55 míst + řidič + průvodce) jako U12 a 14,75 metrový třínápravový (67 míst + řidič + průvodce) jako U15 s velkým zavazadlovým prostorem, na trhu budou letos. Elektrické zájezdové autobusy čínské výroby jsou vybaveny motorem o výkonu 350 kW, podrobnosti o bateriích zatím nejsou k dispozici, pro městské autobusy však King Long používá baterie CATL. Maximální rychlost vozidel je udávána 100 km/h. V reálných provozních podmínkách jsou bez dobíjení schopny ujet 300-350 km. Bližší podrobnosti o autokarech s názvem U ZERO oznámí King Long Spain v příštích týdnech. Podobný typ autobusů jezdí v některých zemích Latinské Ameriky a v Austrálii, kde více než 500 vozů zajišťují letištní transferové služby, pravidelné linky, služby velkým společnostem a udržitelný turistický ruch. King Long vstoupil na trh Pyrenejského poloostrova s ​​prvním elektrickým městským autobusem před 4 lety. Začlenění tohoto 100% elektrického autokaru na evropský trh vytvoří, podle provozního ředitele značky, změnu v sektoru a nabídne zákazníkům možnost předvídat elektrifikaci jejich vozového parku a vyhnout se budoucím zákazům vjezdu do nízkoemisních zón, zvýší také konkurenceschopnost v budoucích veřejných zakázkách a zlepší služby zákazníkům

person rebus  date_range 02.05.2023

za účasti zástupců z Ministerstva dopravy, KÚ Středočeského kraje a ROPID

Podrobnou pozvánku naleznou oprávnění uživatelé na interních stranách pod logem ADSSS na Homepage BUSportálu Z jedné z loňských VH ADSSS

person admin  date_range 08.03.2016

Vysoký podíl nehod a jejich následků způsobený v ČR řidiči s praxí do 5 let. Je řešením zavedením institutu tzv. řízení pod dohledem?

TSB - V roce 2015 vyšetřovala Policie ČR celkem 78 201 dopravních nehod zaviněných řidiči motorových vozidel. Z nich 16 137 zavinili řidiči s praxí do 5 let. Odečteme-li od celkového počtu nehod ty, u kterých nebyla praxe řidiče zjištěna (jedná se o 25 429 případů), dojdeme k závěru, že řidiči s nejnižší praxí zavinili zhruba 31 % nehod (stejně jako v r. 2014). Podobně dojdeme ke zjištění, že vinou nejméně zkušených řidičů zahynulo 28 % z celkového počtu obětí dopravních nehod zaviněných řidiči motorových vozidel. Začínající řidiči se v loňském roce podepsali na 31 % těžkých a 33 % lehkých zranění. V roce 2014 byla nejčastější příčinou nehod způsobených řidiči s praxí do dvou let nepřiměřená rychlost jízdy. Zarážející ovšem je, že u těchto novopečených řidičů je zaznamenán nejvyšší podíl zaviněných nehod s asistencí alkoholu. Dle odborníků z nizozemské výzkumné instituce SWOV se řidič může považovat za zkušeného po ujetí zhruba 100 000 kilometrů. Aby se mohl uchazeč o řidičské oprávnění stát řidičem skýtajícím záruku, že zvládá potřebné základy samostatné a bezpečné jízdy, měl by v rámci praktické přípravy odjezdit alespoň 3 000 kilometrů a za volantem strávit přinejmenším 100 hodin. To je zjištění švýcarské rady pro bezpečnost silničního provozu Bureau de prévention des accidents, člena Evropské rady pro bezpečnost silničního provozu (ETSC). Švédští a norští odborníci doporučují ujet alespoň 5 000 kilometrů. Pravděpodobnost účasti na nehodě se pak po zahájení samostatné praxe snižuje o nemalých 40-50 %. Odjetí tří tisíc kilometrů před zahájením samostatné řidičské praxe je jedna věc, ekonomické náklady spojené s přípravou v autoškole druhá. Některé evropské státy se proto snaží docílit dosažení dostatečné řidičské erudovanosti u novopečených řidičů zavedením institutu tzv. řízení pod dohledem (accompanied driving). V zásadě se můžeme setkat se dvěma modely. Buď je budoucí automobilista doprovázen zkušeným řidičem před vlastní řidičskou zkouškou, nebo naopak je doprovázen až po jejím úspěšném složení. Jízda pod dohledem zaručí, že budoucí motorista najezdí až několik tisíc kilometrů v přítomnosti zkušeného řidiče (zpravidla se jedná o někoho z blízkých). Tato příprava trvá až rok, budoucí řidiči tak mají možnost seznámit se se specifiky jízdy ve všech obdobích roku. Noví řidiči takto před samostatnou praxí odjezdí několikanásobně více kilometrů, než tomu bývá při přípravě jen v autoškole. Jedním z důležitých benefitů je, že si plně uvědomí odpovědnost, kterou budou mít, až samostatně vyrazí do provozu. Efekt takové přípravy se odvíjí od kvality doprovázejícího řidiče, počtu hodin strávených při přípravě a náročnosti podmínek, ve kterých příprava probíhá. Obecně je považován tento model za bezpečný. Konkrétní údaje ze Švédska vypovídají o tom, že jízda pod dohledem je cca 10x bezpečnější, než když novopečený řidič samostatně vyrazí po úspěšně zvládnuté zkoušce do provozu bez předchozí praxe s doprovázející osobou. Statistiky nehod novopečených řidičů, kteří před samostatnou praxí jezdili pod dohledem, bývají příznivější. V Německu registrují až o 36 % nižší nehodovost těchto šoférů, až o čtvrtinu se snižuje i počet jejich přestupků při řízení. Švédští nováčci vykazují během prvních dvou let nehodovost nižší o zhruba 35 %. Z Norska je rovněž hlášen nižší počet nehod těchto řidičů, nicméně tento model přípravy zde je využíván velmi zřídka. Ve Francii naopak jsou po počátečním nadšení zdrženlivější. Poslední statistická data naznačují, že nehodovost řidičů v samostatné praxi připravujících se pod dohledem je vyšší. Přičítá se to nízkému počtu hodin přípravy, malé náročnosti podmínek, ve kterých probíhala, a konečně též ne vždy dostatečné kvalitě doprovázejících osob. Obecně však je tento model přípravy považován za efektivní. O tom ostatně svědčí skutečnost, že se s ním můžeme setkat v řadě (nejen) evropských států – mezi ně se řadí např. státy Beneluxu, Pobaltí, Švédsko, Norsko, Finsko, Francie, Německo, Rakousko, Švýcarsko či Velká Británie. Závěrem zbývá zamyslet se nad tím, proč v řadě evropských států je kladen na přípravu budoucích řidičů takový důraz. Praktická řidičská zkouška bývá náročná. Zkušební komisaři hodnotí, zda je adept na řidičské oprávnění schopen se samostatně a bezpečně účastnit silničního provozu, bez ohledu na délku vlastní přípravy. V České republice a některých postsocialistických státech je naopak velmi často přihlíženo k tomu, co je reálné naučit budoucího řidiče osobního vozidla během zákonem stanovených lekcí praktického výcviku. ac Bezpečnost provozu se v řadě evropských zemí řadí mezi důležité celospolečenské priority. Řídit motorové vozidlo bez řádné předchozí přípravy se tam zkrátka nevyplácí. Roman Budský, TSB

person dabra  date_range 12.01.2016

v areálu dopravní společnosti VegaTour.

Autentické zážitky nám napsal Jaroslav Čuřík: " Přihlásil jsem se na školení pro řidiče autobusů pořádané v sobotu 21.11.2015 v areálu dopravní společnosti VegaTour. Mnoho jsem si od toho nesliboval, neboť, světe div se, bylo zcela zdarma. Opak byl pravdou. S něčím tak perfektně připraveným a zorganizovaným jsem se již dlouho nesetkal. Nejednalo se o pravidelné školení podle § 48 zákona č. 247/2000 Sb. Po zaregistrování byly u všech zúčastněných prověřeny teoretické znalosti formou testu. Ten byl jedním z podkladů soutěže v Poháru řidičů, která souběžně probíhala. Následovalo rozdělení do skupin, kde každý dostal "itinerář" s časovým rozvrhem na celý den. Poté se nás již ujali zkušení a hlavně fundovaní školitelé. Po zajímavé přednášce zástupců firmy Dekra jsme si mohli vyzkoušet naprostou novinku - mobilní simulátor jízdy a dopravních situací nákladního vozidla. Umožňuje simulaci různých dopravních situací, kde je možnost si ověřit správnost svých reakcí. Iluze je naprosto dokonalá, včetně zvuku motoru, nahybání kabiny, ap. Přesunuli jsme se do učebny, kde probíhala zajímavou formou přednáška o typech tachografů a novinkách v Nařízení č. 561 Evropského parlamentu. Zde bylo také nejvíce dotazů více či méně fundovaných, jak již na podobných školeních bývá. Dále si každý vyzkoušel jízdu s autobusem Setra 415 GT-HD na okruhu dlouhém 13 km v běžném provozu, a to jak na úzkých silnicích, tak na dálnici. Jízda byla také součástí soutěže o Pohár řidičů. Hodnotil se styl jízdy a dosažená průměrná spotřeba zjištěná přesným zabudovaným měřícím zařízením. Pro zajímavost rozdíl mezi nejlepším a nejhorším řidičem byl na této krátké vzdálenosti téměř 10 litrů. Na dalším stanovišti byla praktická ukázka nasazování řetězů, vypouštění a napouštění toalet a kávovarů, řešení častých problémů, atd. Po celý den byla možnost bohatého občerstvení formou improvizovaného "švédského stolu" a každý účastník dostal malý dárek na rozloučenou. Chci touto reportáží zejména poděkovat všem organizátorům a školitelům za dokonale připravenou akci na vysoké úrovni. Autobus řídím 41 let, takže pamatuji dobu, kdy si veřejnost řidiče autobusu považovala. Velice proto hodnotím snahu dostat tuto profesi zpět na úroveň, která jí určitě náleží.Ve Vega Tour se určitě se vydali správným směrem a věřím, že v tomto duchu budou pokračovat. Přeju jim hodně trpělivosti a úspěchů v pořádání podobných akcí. " BUSportál gratuluje Jaroslavu Čuříkovi k vítězství v soutěži a děkuje za to, že se podělil o svoje zkušenosti. Foto Vega Tour

person dabra  date_range 13.12.2015

Aplikace slouží řidičům, kteří jsou vybaveni telefony (tablety) s připojením na internet a OS Android min. 2.3

Společnost ČSAD SVT Praha, s.r.o. v rámci rozšiřování služeb dopravcům AMSBUS již několik let nabízí mobilní aplikaci Plánky AMS, která slouží pro on-line přístup řidičů k obsazenosti svých spojů, pro odbavování cestujících, uzavírání prodeje a další funkce. Dopravci nemusí předčasně uzavírat prodej jízdenek, vyzvedávat si tištěné plánky a seznamy cestujících v kancelářích AMSBUS (seznam na http://offices.svt.cz ) a na delších linkách mohou ponechat cestujícím možnost nákupu jízdenek jak v kancelářích AMSBUS, tak zejména na eShopu přímo z vyhledávače spojení www.idos.cz Nyní byla dokončena již 4.verze této mobilní aplikace, která je dopravcům využívající dispečerský program AMSBUS k dispozici na adrese http://www.svt.cz/amsbus/carriers/mobile/. V souboru ReadMe.html se lze dočíst o změnách oproti předchozím verzím a v adresáři 4.0.0 najdete jak vlastní aplikaci, tak i nový manuál. Aplikace slouží řidičům, kteří jsou vybaveni telefony (tablety) s připojením na internet a OS Android min. 2.3 (Gingerbread) Ze změn v nové verzi mobilní aplikace vybíráme: • v režimu Synchronně se serverem aplikace umožňuje střídavý prodej jízdenek řidičem a v předprodeji • přehled přístupných autobusů je rozšířen o počet volných / počet obsazených míst spoje • právě prodávané jízdenky v předprodeji jsou barevně odlišeny a nezobrazují kód dočasné rezervace • bylo změněno výchozí nastavení intervalu obnovování obsazenosti na popředí z Nikdy na 5 minut • k dispozici je přepracovaný uživatelský manuál s 26 stranami a 42 okomentovanými obrázky Dispečer dopravce sám na Portálu AMS povoluje řidičům přístup ke konkrétním linkám, spravuje si jejich login, hesla apod. Pokud dosud nemáte přístup k dispečerskému řízení a měli byste o mobilní aplikaci zájem, kontaktujte společnost ČSAD SVT Praha e-mailem na adrese svt@svt.cz, kam je možné zasílat i dotazy jak k aplikaci, tak k celému AMSBUS. TI ČSAD SVT Praha, s.r.o.

person dabra  date_range 01.12.2015

Snímky předváděcího vozu z Berouna a téhož typu z říjnového veletrhu Busworld. Vozidlo se bude vyrábět ve třech délkách, z toho bude jedna varianta se třemi nápravami.

Ředitel společnosti Probo Bus ze skupiny Arriva Zdeněk Abraham BUSportálu sdělil: "Autobus máme zapůjčený na 14 dní a bude postupně vystřídán na různých trasách Berounska a Hořovicka. Testovali jsme ho i po dálnici na Prahu. Záměrem je vyzkoušet spotřebu a manévrovatelnost na různých profilech trati." Viz také: Obrazem: Jeden z prvních sériových autobusů Setra 415 LE business Aktuální snímky předváděcí Setry v Berouně doplňujeme mozaikou z Busworldu, kde byl tento autobus centrem zájmu.

person dabra  date_range 05.11.2015

Databáze IODA obsahuje více než 70 000 údajů v přibližně 550 datových řadách. V databázi dokumentů VýRočenky je uloženo přes 400 zdrojových dokumentů.

Spolek IODA, který provozuje stejnojmenný web, na němž lze nalézt statistická data z oblasti dopravy a ekonomiky dopravy, přišel během září s několika výraznými novinkami. Byly spuštěny nové webové stránky, představeno nové logo a doplněny zcela nové údaje. Tou nejviditelnější novinkou je spuštění nových internetových stránek, jejichž grafika a celkové uspořádání přispívá k lepší orientaci webu. Nejen stávající uživatele jistě potěší rozšíření databáze o mapové podklady. Ty prozatím obsahují mapy z oblasti železniční dopravy, postupem času budou doplněny i mapové podklady znázorňující silniční či vodní sítě, plánované výstavby dopravní infrastruktury a podobně. Přibyl také odkaz publikace, který má za cíl seznámit širokou veřejnost s odbornými díly vydanými přímo spolkem nebo díly, na kterých se členové spolku IODA spolupodíleli. Rychlé odkazy umístěné v pravé horní části úvodní stránky pak doplňují přímé vstupy do vlastní databáze IODA a do databáze VýRočenky, která je nedílnou součástí projektu IODA. Nové logo je užíváno společně se spuštěním nových stránek, jeho autorem je grafik Vladimír Schmid. Kromě vlastního názvu IODA má představovat jeho poslední písmeno cestu (v tomto případě dálniční nadjezd) a číslovku čtyři. Číslovku lze chápat jako zástupce číselných dat (která jsou předmětem zájmu IODA) i jako vytyčení čtyř cílů celého projektu (databáze IODA, VýRočenky, Publikace, Mapy). Novinkou jsou též rozšířená data o automobilovém i železničním průmyslu. Sledovat tak lze například vývoj počtu silničních vozidel vyrobených v ČR dle sdružení AutoSAP (datové řady 639 až 643) nebo počet zaměstnanců a obrat podniků sdružených v ACRI (datové řady 637 a 638). Dále byly doplněny informace SŽDC o provozu na české železnici (počet dopravců, podíl dopravců na výkonech, počet přidělených tras, objem vlkm a hrtkm, datové řady 508 až 513) a informace ŘLP o leteckém provozu (počet pohybů ve vzdušném prostoru a na letištích, datové řady 633 a 634). Mnoho subjektů budou jistě zajímat i trendy v silniční a železniční přepravě osob a zboží pravidelně zveřejňované Ministerstvem dopravy ČR. V databázi lze nově nalézt také doplněné informace o příjmech a výdajích Státního fondu dopravní infrastruktury nebo informace o délce protihlukových stěn postavených v silniční síti (datová řada 648). V současné době databáze IODA obsahuje více než 70 000 údajů v přibližně 550 datových řadách. V databázi dokumentů VýRočenky je pak uloženo přes 400 zdrojových dokumentů. TZ IODA

person dabra  date_range 26.10.2015

uvedla na trh Společnost MOBILBOARD.

Společnost MOBILBOARD, specialista na reklamu na dopravních prostředcích v rámci celé ČR, uvádí v těchto dnech na trh novinku – reklamní plochy na jízdenkových automatech. Nový reklamní formát s názvem MB TICKET POSTER vznikl na základě požadavků klientů na umístění reklamy v centrech měst. Nyní je tedy možné provázání s linkami MHD, které centrem projíždějí a docílení maximálního zásahu reklamní kampaně. TICKET POSTER je aktuálně provozován v sedmi městech na vybraných zastávkách MHD a exkluzivních pozicích s velkou frekvencí osob. Jedná se o plochy po bocích automatu, které jsou i v městském ruchu nepřehlédnutelné. TI MOBILBOARD

person dabra  date_range 01.09.2015

pro autorizovaného prodejce IVECO BUS.

Společnost MOBILBOARD v rámci dlouhodobé spolupráce s dopravci - společnost spolupracuje s více než osmdesáti dopravci v rámci MHD, příměstské a dálkové dopravy - měla aktuálně možnost vyvořit reklamní polep pro "promo bus" společnosti KAR group. (Společnost KAR mobil s.r.o., součást KAR group, a.s, je autorizovaným prodejcem autobusů IVECO BUS.) Jedná se o předváděcí vozidlo Iveco Crossway LE 13m Euro 6, které se bude pohybovat v průběhu září a října 2015 na meziměstských linkách Moravskoslezského a Olomouckého kraje a také na prezentačních akcích. TZ MOBILBOARD

person dabra  date_range 27.08.2015

MB Wi-Fi Transport nebo běžný Wi-Fi router? Pohled společnosti MOBILBOARD.

Na trhu existuje nepřeberné množství zařízení poskytující Wi-Fi připojení. "Z praxe společnosti MOBILBOARD v oboru poskytování internetového připojení cestujícím však víme, že jen specializované zařízení dokáže splnit náročné podmínky použití v dopravních prostředcích. Důraz na kvalitu a funkčnost při vybavování vozů mnohdy převáží ekonomické důvody. Dopravci si tak často mohou zvolit levné zařízení z běžného prodeje v domnění, že splní účel a poskytnou cestujícím bezproblémové připojení k internetu. S problematikou provozování Wi-Fi routerů v dopravních prostředcích se nicméně vážou i rizika, kterých si mnozí dopravci nejsou předem vědomi, " , říká Jan Kubáň, online manager ze společnosti MOBILBOARD. Jak se vlastně od běžného zařízení specializovaný hardware určený pro dopravu liší, jaké má přednosti a jakým rizikům můžeme použitím profesionálního zařízení předejít: Na začátek je důležité, aby si dopravce udělal jasnou představu, co od zařízení, případně od poskytování internetu cestujícím očekává. Samozřejmostí by měl být bezproblémový chod, minimální poruchovost a případně i další marketingové využití vzhledem k nákladům, které provoz Wi-Fi routerů provázejí. Při používání zařízení, které není určeno pro dopravní prostředky, mohou v běžném provozu nastat následující situace: Časté "zasekávání" – vlivem ztráty signálu, teplotních výkyvů a jiných provozních podmínek je nutný častý restart za osobní účasti pracovníka dopravce Nebezpečí při instalaci do elektrické soustavy vozu – levné zařízení určené pro osobní účely nemá dostatečnou ochranu proti přepětí a může rušit palubní systémy vozu Běžné reklamační podmínky – na zařízení z běžného prodeje se vztahuje klasická dvouletá, respektive jednoletá záruční doba pro právnické osoby. Záruční i pozáruční servis je obvykle minimalizován na naprosté minimum a neexistuje žádný helpdesk ani jiná pomoc na dálku. V případě poruchy tak dopravci nezbývá nic jiného, než zařízení vymontovat a zaslat na výměnu, která může trvat až 30 dní. Tyto a mnohé jiné nepříjemné situace samozřejmě řeší nákup robustního zařízení, které je určeno výhradně pro dopravní prostředky a má všechny nezbytné homologace. Hlavní přednosti takového hardwaru jsou následující: Robustní provedení – díky průmyslovému provedení zařízení odolává teplotním i provozním vlivům a umožňuje dlouhodobý provoz Bezpečí pro vozidlo i cestující – zařízení splňuje potřebné homologace a jeho instalace do elektrických rozvodů vozidla znamená bezpečný provoz i ochranu cestujících při využití Wi-Fi připojení Kvalitní podpora ze strany dodavatele – vzdálený i přímý servis a podpora na telefonu, pravidelné aktualizace, sledování aktuálního stavu zařízení, využití pro marketingové účely. To vše umožňuje online dohled, díky kterému je možné předejít situacím, kdy si na nefunkční připojení budou stěžovat samotní cestující. Jak je z popsaných situací patrné, problematika poskytování internetu cestujícím má svá netušená úskalí, na která mohou dopravci narazit až v běžném provozu. Mnohdy je to bohužel pozdě a náklady na opravy, případně na výměnu celého řešení jsou vysoké, nehledě na časovou náročnost a nespokojenost cestujících. Z těchto důvodů by měli provozovatelé veřejné dopravy pečlivě zvážit výběr zařízení na poskytování Wi-Fi připojení a také dodavatele, který má za sebou dobré reference u jiných dopravců. Viz http://www.wifivmhd.cz TZ MOBILBOARD

person dabra  date_range 05.06.2015
Reklama
C.I.E.B
Reklama
e-jízdenka
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací