Reklama
Reklama
Reklama
Servis

Nové špičkové servisní středisko Omniplus pro autobusy a autokary Mercedes-Benz a Setra vzniklo na ploše přibližně 21 000 m². Zároveň funguje jako největší servisní místo pro elektrobusy Mercedes-Benz v Evropě. V budoucnu bude Daimler Buses Service Center Berlin také nabízet služby pro autobusy s palivovými články.

V celém rozsáhlém areálu, do kterého Daimler Buses investoval více než 20 milionů eur, jsou k dispozici parkovací místa pro 80 autobusů, nabíjecí stanice umožňují současné nabíjení 4 elektrobusů, 26 servisních stání, lakovna a mnoho dalších technologických novinek. Daimler Buses Service Center Berlin bylo také navrženo tak, aby maximálně šetřilo energii a bylo udržitelné. Nové servisní středisko Daimler Buses v Neudecker Weg má výhodnou polohu na křižovatce berlínských čtvrtí Neukölln a Adlershof. Výhodou je jeho přímé napojení na hlavní dopravní tepny německé metropole. Dálnice A113 je odtud jen pár minut. Okružní dálnice A10, městské centrální autobusové nádraží (ZOB) a berlínské letiště (BER) jsou jen asi deset kilometrů daleko. Daimler Buses Service Center Berlin není pouze centrálním servisním střediskem pro linkové autobusy a zájezdové autobusy až po dvoupatrové autobusy z celého regionu Berlín-Brandenburg, ale jeho poloha je strategicky výhodná i pro všechny projíždějící autobusy a zájezdové autobusy. Omniplus s přibližně 600 servisními středisky nabízí nejhustší servisní síť pro autobusy v Evropě.

person rebus  date_range 28.07.2023

Škoda Ekova bude dalších pět let pro dopraní podnik zajišťovat údržbu a opravy více než 240 tramvajových vozů typu T3, Vario, KT8, Astra a Trio.

Od letošního roku až do roku 2026 bude pro Dopravní podnik Ostrava (DPO) zajišťovat periodickou údržbu a opravy tramvají společnost Škoda Ekova ze skupiny Škoda Transportation. Vysoutěžená předpokládaná hodnota zakázky za celých pět let trvání smlouvy je 829 milionů korun (cena závisí na počtu provedených oprav). Skupina Škoda Transportation bude zajišťovat údržbářské služby včetně oprav kolejových vozidel po nehodách. Zakázka se týká více než 240 tramvajových vozů typu T3, Vario, KT8, Astra a Trio. Doposud prováděla údržbu těchto vozidel, kromě typu Stadler a Škoda 39T, společnost Ekova Electric, a to na základě předchozí pětileté smlouvy, jejíž účinnost již skončila. V loňském roce přešlo navíc toto plnění na následný subjekt Škoda Ekova ze skupiny Škoda Transportation. „ Cena zakázky reflektuje navýšení cen průmyslových výrobců za poslední roky. Jsme rádi, že skupina Škoda Transportation potvrdila roli papírového favorita v tomto výběrovém řízení a zvítězila. Spolupráce mezi našimi dvěma podniky může i nadále pokračovat ,“ řekl generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys. „ Těší mě, že díky uzavřenému kontraktu se budou tramvaje, které v Ostravě slouží, také přímo v moravskoslezské metropoli opravovat. Dlouhodobá zakázka pro dopravní podnik je pro nás velmi důležitým projektem. Kvalita práce lidí z našeho ostravského podniku přispěje k růstu úrovně cestování městskou dopravou a prodlouží životnost opravovaných vozidel ,“ uvádí předseda představenstva a CEO společnosti Škoda Ekova Miroslav Mareš. Údržba kolejových vozidel je rozdělena do 4 částí: Část 1: typ tramvaje Vario LFR Část 2: typ tramvaje T3 RP Část 3: typ tramvají LTM 10.08 ASTRA / 01 INEKON 2001 TRIO Část 4: typ tramvají Vario LF2R / Vario LF2+ / KT8D5.RN1 / Vario LF3/2 / Vario LF3 Tradiční ostravský podnik vedle svého zaměření na opravy a modernizace pro dopravní podniky v posledních letech rozšířil své kompetence a vyrábí i nové tramvaje a další produkty pro současné i budoucí zákazníky skupiny Škoda Transportation. Jedním z klíčových produktů projektů je v současné době výroba nových tramvají Škoda ForCity Smart určených právě pro město Ostrava. První z celkem 35 kusů již slouží cestujícím. Skupina Škoda Transportation působí v Moravskoslezském kraji dlouhodobě. Přímo v Ostravě sídlí její významný podnik zaměřený především na oblast vývoje a výroby elektrických jednotek pro zákazníky doma i v zahraničí. Tato základna prošla v nedávné době zásadní modernizací a rozšířením, která zahrnovala výstavbu nové moderní lakovny, zřízení největšího portálového obráběcího centra v Evropě, nebo instalaci svařovacích automatů. Díky investicím se v podniku zvýšily možnosti výroby nových vlaků až o dvě třetiny oproti minulosti a vznikly stovky nových pracovních míst. V Ostravě sídlí i vývojové centrum pro digitalizaci a SMART technologie skupiny Škoda Transportation. Zde se koncentruje technologické know-how v oblasti řídicích, multimediálních a diagnostických systémů.

person rebus  date_range 31.03.2022

Téměř čtyřicet autobusů dosud jezdil dopravní podnik plnit k externím firmám. Zprovozněním vlastní kapacitní plnící stanice výrazně ušetří čas i peníze.

Autobusový vozový park Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. (DPMLJ) v současné době představuje zhruba necelou stovku vozidel. Z toho celkem 38 ks autobusů je s pohonem CNG. Provozování doplňování stlačeného plynu u externích dodavatelů je pro dopravní podnik časově náročné s nezanedbatelnými finančními náklady. V praxi to vypadalo tak, že 2 až 3 zaměstnanci strávili celou noční směnu jízdami k externím plnícím zařízením. „ Na začátku roku 2020 se DPMLJ rozhodl pro výstavbu vlastní kapacitní plnící stanice, která zaručí spolehlivý provoz s nižšími provozními náklady a nezávislost dopravního podniku na externích dodavatelích ,“ řekl při otevření v pátek 11. června předseda představenstva DPMLJ Michal Zděnek. Vlastní výstavba plnící stanice byla podmíněna souhlasem správců distribuční sítě plynu a elektrické energie pro zajištění dostatečné kapacity těchto sítí. Tato skutečnost se za vzájemně dojednaných podmínek nakonec podařila. Plnička, kterou vybudovala společnost Bonett v období od listopadu 2020 do dnešního dne, je umístěna v garážích DPMLJ ve Vilové ulici. Před vlastní výstavbou bylo nutno uvolnit prostor, vystavět opěrnou zeď se sousedními pozemky a přeložit osvětlovací stožáry. „ Z důvodu absence dešťové kanalizace je součástí úpravy ploch podzemní nádrž pod nově upraveným parkovištěm s kapacitou 90m3, tak aby i při přívalových deštích bylo zaručeno max. 7 litrů za vteřinu odtoku povrchových vod do splaškové kanalizace ,“ uvedl Petr Žídek, předseda dozorčí rady dopravního podniku. Další nutnou podmínkou výstavby plnící stanice byla výstavba nové trafostanice včetně kompletních nových rozvodů elektrické energie po celém areálu. Nová trafostanice je již koncipována pro budoucí změnu napěťové hladiny přívodů vysokého napětí ze současných 10 kV na 22 kV instalací transformátoru s přepínatelnými vývody a reservním prostorem pro umístění druhého transformátoru. Do realizace investovatl DPMLJ 23 milionů korun.

person rebus  date_range 16.06.2021

Dočasné servisní místo v Mnichově Hradišti nahradí moderní ekologické středisko blízko sjezdu Kosmonosy na dálnici D10.

Na Mladoboleslavsku zatím mohou zákazníci společnosti Scania využívat dočasného servisního místa v Mnichově Hradišti, ale v současné době už probíhá výstavba nového servisu. Ten se bude nacházet jen přibližně 400 metrů od sjezdu Kosmonosy na dálnici D10. Stavba by měla být dokončena v polovině roku 2021 a bude se jednat o jeden z nejekologičtějších a nejmodernějších servisů ve střední Evropě. " Scania dbá na udržitelnost také v rámci svého provozu. Proto bude tento nový servis kompletně vytápěn pomocí tepelných čerpadel a střecha pak ponese fotovoltaické panely pro částečný zdroj elektrické energie. K udržitelné přepravě pak bude sloužit i speciální servisní místo, které bude určené pro vozidla na CNG/LNG ," uvádí výrobce nákladních vozů a autobusů v tiskové zprávě. Stavba nového servisu začala v srpnu a dokončena by měla být v polovině roku 2021. Zákazníkům tak nahradí dočasné servisní místo v Mnichově Hradišti a kromě lepší dostupnosti díky blízkosti dálnice D10, jim nabídne také moderní zázemí a prémiové služby.

person rebus  date_range 02.11.2020

Částečně prosklená stavba s portálem v červené barvě a hliníkovým opláštěním slouží ke každodenní očistě a kontrole technického stavu brněnských tramvají.

V Pisárkách začala fungovat nová hala, která umožní důkladnější péči o tramvaje. Vozy zde každý den po příjezdu projdou očistou i kontrolou technického stavu. Hala zaujme i svým moderním vzhledem, prosklená část nabízí pohled do interiéru, venkovní pyramidové hliníkové opláštění kromě estetického dojmu také pohlcuje hluk projíždějících tramvají na lince 1. Červený portál stavby odkazuje na základní barvu města Brna. „ Nová budova bude sloužit nejen pro nezbytnou údržbu a očistu tramvají, kterými denně cestují tisíce lidí, ale díky svému vzhledu a funkčnosti poskytne i zajímavý prvek do prostředí Pisárek. Schopnost této stavby pohlcovat hluk pak ocení nejen lidé, kteří v okolí žijí. Hala je skvělou ukázkou toho, že i technické zázemí může vypadat zajímavě a vhodně doplňovat své okolí ,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková. Stavba haly denního ošetření a očisty je součástí druhé etapy modernizace vozovny Pisárky. „ Jedná se o významný projekt, který byl zahájen na podzim 2018 a celkově si vyžádá náklady téměř 412 miliónů korun. Je potřeba si uvědomit, že vedle investic do moderního vozového parku je nutné se umět o vozy kvalitně postarat, aby byly bezpečné a také se zvýšila jejich životnos t,“ uvedl radní pro dopravu Petr Kratochvíl. „Nová hala nám umožní provádět údržbu a očistu kvalitněji, než tomu bylo doposud. Poskytuje dva kryté kanály pro denní kontrolu podvozků tramvají, s plošinami pro náhled na elektrickou výzbroj na střeše a také pro očistu interiéru. Během léta v hale přibude ještě zařízení pro detekci vad kol a pantografů. Věřím, že i našim zaměstnancům se v nových podmínkách bude lépe pracovat, “ vysvětlil generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek. Každodenní údržba tramvají probíhá ve večerních a nočních hodinách po návratu z provozu. Oknem, které má plochu 129 metrů čtverečních, tak mohou lidé z ulice sledovat, jak se vozy připravují na další den. Během večerních a nočních hodin halou projede 130 vozů. Venkovní opláštění budovy je navrženo tak, aby tlumilo hluk projíždějících tramvají na lince 1. Tvoří jej 108 hliníkových pyramid, které díky perforaci odráží oproti běžné fasádě jen přibližně polovinu hluku. Logo DPMB umístěné na hale je v noci barevně podsvícené. V rámci druhé etapy modernizace do konce léta dojde k dokončení zastřešení prostoru mezi novou halou a stávající vozovnou, který nyní bude sloužit ke krytému stání tramvají a jejich ochraně před špatnými povětrnostními podmínkami. Dále projdou opravou prostory stávající vozovny, kam bude instalována nová portálová myčka tramvají, dojde k výměně kolejí a dalším drobným úpravám. Na projekt v budoucnu naváže stavba vratné smyčky u ulice Lipová, která umožní otáčení tramvají zajíždějících do vozovny od Bystrce blíže než v uzlu Mendlovo náměstí. Stavba je nyní ve fázi projektové přípravy.

person rebus  date_range 19.05.2020

V areálu Ústředních dílen v Hostivaři vyrostla po 52 letech nová samostatná opravárenská hala pro tramvaje. Navazuje na velkokapacitní odstavné kolejiště zprovozněné před rokem.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) ve čtvrtek 14. května v areálu Ústředních dílen v Hostivaři uvedl do zkušebního provozu novou opravárenskou halu pro tramvaje. Je to po 52 letech první nová samostatná servisní hala DPP. Navazuje na projekt velkokapacitního odstavného kolejiště, které DPP zprovoznil v Hostivaři přesně před rokem. Nová hala má dvě koleje a celkovou kapacitu na čtyři článkové tramvaje. Umožňuje servisovat jakýkoliv druh tramvaje shora i zdola současně. Bude sloužit pro běžnou i těžkou údržbu vozů. Zajímavostí je, že celá hala je založena na pilotách kvůli vysoké hladině spodní vody. Postavila ji společnost EDIKT a. s., celkové investiční náklady včetně kompletního technologického vybavení dle projektu činí 96 milionů Kč. Nová servisní hala je vybavena portálovými, a nově také mostovými jeřáby, zvedáky, servisními lávkami i kanály, které umožňují zvednout a opravovat de facto libovolný typ tramvaje současně shora i zdola. Takové vybavení je potřebné, neboť nízkopodlažní tramvaje, kterým jistě patří budoucnost, mají nemalé množství technických zařízení umístěných na střeše. Nová hala představuje významnou technologickou posilu pro Opravnu tramvají DPP v Hostivaři, která ji do budoucna bude využívat především pro těžkou údržbu. Hala je situována vedle velkokapacitního odstavného kolejiště tramvají, které DPP zprovoznil loni v květnu. Výstavbu haly DPP zahájil loni ve druhé polovině července. „V minulosti investovala Praha nemalé prostředky do navyšování výkonů MHD v Praze, ale investice do nových tramvajových tratí a dostatku moderně vybavených servisních kapacit stály na druhé koleji. Na to teď v DPP narážíme. Pokud chceme mít v Praze MHD na špičkové úrovni, musí i servisní zázemí odpovídat počtu vozů a úrovni 21. století. Nová opravárenská hala u odstavného kolejiště je v tomto směru první vlaštovkou, kterou budou následovat další připravované záměry. Zejména rozvoj tramvajových tratí, metro D, lanovku mezi Prahou 6 a Prahou 8, nebo novou vozovnu Hloubětín počítáme mezi strategické infrastrukturní projekty, které budou pro nás prioritou i přes dopady pandemie Covid-19,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP. „Využili jsme volný pozemek v Ústředních dílnách DPP v Hostivaři, rychle připravili a jsem rád, že i rychle zrealizovali celý projekt, a po 52 letech postavili v Praze novou samostatnou servisní halu pro tramvaje. Než vybudujeme novou vozovnu v Hloubětíně, tato hala nám společně s velkokapacitním kolejištěm výrazně pomůže zvládat běžnou údržbu tramvají. Pro novou vozovnu Hloubětín již máme všechna pravomocná povolení na všechny etapy a v současnosti vybíráme zhotovitele té první. Předpokládáme, že ve druhé polovině letošních letních prázdnin bychom mohli začít v Hloubětíně stavět první etapu, tj. energocentrum,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP. Zajímavostí je založení samotné haly, která je vzhledem k vysoké hladině spodních vod postavena výlučně na pilotách. V minulosti totiž v místech Ústředních dílen DPP v Hostivaři bývala rybníkářská oblast. Původně měla být hala zprovozněna již na začátku letošního roku, ale vzhledem ke komplikovaným místním geologickým podmínkám, které se ukázaly až po skrývce zeminy, byl DPP nucen použít časově náročnější způsob založení stavby. Opravárenská hala v Hostivaři, kterou dnes DPP uvedl do zkušebního provozu, je po 52 letech první novou samostatnou servisní halou postavenou pro tramvaje v Praze. Zatím poslední samostatné servisní haly pro tramvaje DPP zprovoznil právě v areálu Hostivař v lednu 1968. Od té doby žádný samostatný nový objekt nepřibyl. Buď se stávající haly rekonstruovaly, nebo podnik zrealizoval přístavby už k existujícím budovám. DPP

person rebus  date_range 14.05.2020

Dobíjení pro čtyřicet elektrických autobusů i nabíjecí stanice pro elektrické vozidla integrované v čerpacích stanicích Shell. ABB svá řešení šíří v ostrovním státě Singapur.

ABB získala zakázky na vybudování infrastruktury pro nabíjení 40 elektrických autobusů, které začátkem roku 2020 dorazí na singapurské silnice. Objednávky jsou od dvou ze tří společností, které budou na základě smluv se Singapurským úřadem pro pozemní dopravu (LTA) e-busy provozovat, BYD Singapore a ST Engineering Land Systems. Modulární inteligentní řešení nabíjení od ABB zahrnuje i vzdálenou správu služeb a dat. Pro 20 elektrických autobusů ST Engineering dodá čtyři nabíječky 450 kW s instalací, stavebními pracemi, projektovým řízením a uvedením do provozu. Na základě platformy pro příležitostné nabíjení (OppCharge) umožní toto řešení rychlé nabíjení pantografem za necelých deset minut na klíčových přestupních uzlech. BYD objednalo od ABB deset 150 kW dobíjecích stanic pro noční nabíjení 20 elektrických autobusů. Při parkování v depu lze postupně připojit a nabíjet dva elektrické autobusy, což umožňuje plné nabití všech 20 autobusů a jejich provoz během dne do 4,5 hodiny. ABB nainstaluje také síť nabíječek pro elektrická vozidla (EV) na deseti čerpacích stanicích Shell v Singapuru. První rychlonabíječka ABB Terra 54 DC je istalována na stanici Sheng Sengkang v severovýchodním Singapuru. Další budou uvedeny do provozu v příštích několika měsících. Nabíječky s rychlostí 50 kW dokáží nabít baterii vozidla z nuly na 80 procent během 20-30 minut, jsou kompatibilní s většinou EV a byly certifikovány tak, aby fungovaly optimálně v prostředí čerpací stanice. Prostřednictvím ABB Ability ™ a back office bude k dispozici řešení digitální správy a monitorování stavu nabíječky, vzdálená diagnostika, opravy a aktualizace softwaru přes bezdrátovou síť minimalizující prostoje a provozní náklady. ABB významně přispívá k rychlému rozvoji čisté mobility v zemi. V loňském roce byla vybrána pro dodávky svých rychlonabíjecích stanic stejnosměrného proudu v rámci ambiciózní iniciativy infrastruktury EV společností SP Group, která do roku 2020 rozmístí 1 000 nabíjecích míst. ABB

person rebus  date_range 22.08.2019

Britský výrobce autobusů podepsal smlouvu na poskytování servisních služeb pro flotilu 90 Enviro500 v síti Metrobús. Pětiletou dohodu lze dále prodlužovat.

Po 17 měsících provozu na Metrobús lince 7 devadesát patrových autobusů přepravilo po ikonické ulici Paseo de la Reforma více než 50 milionů cestujících a ujelo téměř 8 milionů kilometrů. Každý den autobusy svezou až 150 000 lidí. Alexander Dennis pokračuje v poskytování dosavadní podpory a zvýší efektivitu převzetím preventivní údržby a denní kontroly od dvou společností provozujících flotilu, Sky Bus Reforma a Operadora Línea 7. Tímto krokem se uspoří náklady u obou společností a pro Metrobús se sníží celkové náklady na vlastnictví vozidel. Běžné opravy v rámci údržby se provádí podle potřeby, opravy po nehodách budou nabízeny také společností Alexander Dennis, ale na konkurenčním základě. Provozovatelé zůstávají odpovědní za čistotu, doplňování paliva a údržbu kol a pneumatik. Alexander Dennis vybudovat svou servisní základnu s týmem 14 mechaniků a technicků v autobusovém depu Maravillas. ADL

person rebus  date_range 16.08.2019

Jedna stanice vhodná i pro CNG autobusy a kamiony byla otevřena ve Strančicích u dálnice D1, druhá v Kladně na Tony Oil. Bonett posílil i plnící stanici v areálu ČSAD MHD Kladno.

Nová plnicí stanice českého soukromého prodejce CNG se nachází ve Strančicích nedaleko dálnice D1 v průmyslové zóně u logistického parku P3. Postavena byla na „zelené louce“ a je vybavena oboustranným stojanem s koncovkami NGV1 a NGV2 vhodnými i pro plnění CNG kamionů a autobusů. Samozřejmostí je platební automat, kde lze použít nejen Bonett karty i ostatní CNG karty, ale také klasické bankovní a CCS karty. Druhá plnicí stanice vyrostla v Libušině ulici v Kladně na čerpací stanici Tony Oil. Je zde jeden stojan se dvěma koncovkami NGV1. Použitá technologie má dostatečně velkou kompresní kapacitu a zásobník pro plnění osobního vozidla okolo 2 až 3 minut. Platby probíhají u obsluhy čerpací stanice prostřednictvím Bonett CNG karet i ostatních CNG karet, resp. bankovních platebních karet či CCS karty. Použít je možno i hotovost. Stanice má otevřeno 24 hodin. Druhá veřejná plnící stanice CNG v Kladně je v areálu ČSAD MHD Kladno. Je určená primárně pro autobusy této dopravní společnosti a z důvodu rostoucího počtu autobusů na CNG jí musel Bonett posílit. V rámci spolupráce s velkoobchodním řetězcem MAKRO otevře Bonett v blízké době další plnicí stanice, aktuálně v Ostravě v Místecké ulici. Zde bude jeden stojan se dvěma koncovkami NGV1. Ve výstavbě jsou i další. Bonett v současné době provozuje 38 vlastních stanic, což ho řadí na první pozici v České republice v rámci českých firem: „Našim cílem je mít v síti Bonett v České republice celkem 60 CNG stanic, ve kterých chceme začít prodávat obnovitelné bioCNG. Letos bychom chtěli otevřít i první naše investice na Slovensku a v Polsku. V Polsku jsme navíc zvítězili v mezinárodním tendru a na podkladě kontraktu v hodnotě přes 100 milionů korun budujeme stanici pro varšavský dopravní podnik,“ nastiňuje některé aktuální i budoucí cíle Václav Holovčák, člen představenstva společnosti Bonett Gas Investment. Bonett

person rebus  date_range 18.07.2019

Dopravní podnik zrekonstruoval mycí linky autobusů v Hostivaři, na Kačerově a ve Vršovicích. O očistě vozidel rozhoduje řidič.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) se dostal do finální fáze investiční akce rekonstrukce mycích linek v garážích Hostivař, Kačerov a Vršovice. V Hostivaři a Kačerově již byly mycí rámy v uplynulých měsících předány do běžného provozu. V garáži Vršovice ještě probíhá zkušební provoz. V rámci rekonstrukcí mycích linek DPP provedl i nutné stavební úpravy hal. Konstrukce mycí linky je nově kompletně provedena z žárově pozinkované oceli. U vjezdu do mycí linky jsou v podlaze umístěné vysokotlaké trysky určené pro spodní mytí vozidel. Následují dva rámy tvořené z galvanicky ošetřených trubek s tryskami. První rám je určen pro nanášení šamponu a druhý rám se středním tlakem je používán k odstraňování nadměrného množství chemických prostředků. Za čtyřmi svislými kartáči (dva na každé straně) je umístěn rám pro nanášení vosku, tzv. voskovací oblouk. Na konci mycí linky je umístěn rám sušení, který je osazen dvěma ventilátory na každé straně, a je tak zajištěno lepší usušení vozidla před výjezdem z mycí linky. V rámci renovace byly provedeny i další úpravy, konkrétně rekonstrukce hal (stěn, podlah a kanalizace), rozvodů vody, elektrické energie a stlačeného vzduchu. Dále pak proběhla oprava a údržba osvětlení, topení a odvětrávání. Práce byly zahájeny v květnu roku 2018, poslední část rekonstrukce probíhala od února tohoto roku. „Rekonstrukce mycích linek bylo nutné realizovat, neboť technologie mycích rámů byly již zastaralé, třeba ve Vršovicích sloužily již od roku 1993. V garážích Hostivař a Kačerov už byly mycí rámy předány do běžného provozu, v garáži Vršovice ještě nyní probíhá zkušební provoz,“ říká Jan Šurovský, technický ředitel – Povrch. Vnější mytí autobusů probíhá dle interního předpisu a za jeho zajištění odpovídá řidič. Jelikož úroveň znečištění exteriéru je velmi variabilní (odvíjí se od počasí, zatížení v provozu či obsluhované lokality), interní předpis nestanovuje žádný přesný interval, nicméně řidič má povinnost zajistit průjezd mycím rámem dle potřeby (úrovně znečištění) před každým odstavením autobusu. Samozřejmě je třeba přihlédnout i k různým anomáliím, jako jsou např. klimatické podmínky. DPP

person rebus  date_range 16.07.2019
Reklama
TEZAS SERVIS
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací