Předpisy

EU: Připomínky k úpravě doby řízení a odpočinku řidičů v zájezdové dopravě
Evropská komise zveřejnila veřejnou konzultaci k pravidlům EU týkající se doby řízení a odpočinku u řidičů autobusů a autokarů příležitostné dopravy.
Pondělí, 24. ledna 2022,rebus
Cenový výměr č. 01/2022
Ministerstvo financí vydalo nový Cenový věstník, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Ceny a podmínky pro autobusovou dopravu se nemění.
Pondělí, 03. ledna 2022,rebus
Od roku 2025 by měly platit nové emisní normy Euro 7/VII
Evropská komise plánuje ještě v tomto roce představit nové emisní normy Euro 7/VII. Odborná veřejnost apeluje na EK: nové normy musí být ekologicky i ekonomicky udržitelné.
Úterý, 27. dubna 2021,rebus
EK: Interoperabilita pro dobíjecí stanice autobusů
Evropská komise zveřejnila k připomínkám Návrh nařízení k normě pro infrastrukturu nabíjení elektrických autobusů.
Úterý, 06. dubna 2021,rebus
Změny mýtného od 1. ledna 2021
Nově jsou rozlišeny sazby pro autobusy podle počtu náprav a u nákladních vozidel je zavedena sazba pro 5 a více náprav. Zpoplatněny jsou nové úseky na D48 a D6.
Pondělí, 04. ledna 2021,rebus
Evropský Green Deal zpřísní emisní normy Euro
Komise EU předloží ve 4. čtvrtletí 2021 přísnější požadavky na emise znečisťující ovzduší pro spalovací motory, zejména pro provoz v městských oblastech.
Středa, 18. listopadu 2020,rebus
Bude dálkovou autobusovou dopravu objednávat stát? Připravuje se nová Koncepce
Státní Koncepce veřejné dopravy 2020-2025 je základem pro dopravní plány krajů a obcí, ty musí být v souladu do roka od jejího schválení. Před předložením vlády je v připomínkovém řízení.
Pondělí, 29. června 2020,rebus
Zákon o podpoře nízkoemisních vozidel je připraven
Cílem návrhu zákona je transponovat směrnici EU 2019/1161, kterou se mění směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel. Účinnost je stanovena na 2. srpna 2021.
Pondělí, 09. března 2020,rebus
Studenti mohou uplatnit slevu ve veřejné dopravě elektronicky
Novela Metodického pokynu ke slevám z jízdného zavedených od 1. září 2018 zavádí elektronickou verzi průkazu ISIC.
Pondělí, 16. září 2019,rebus
Nová pravidla pro ověřování karetních plateb
Od 14. září platí prováděcí nařízení k evropské směrnici o platebních službách, které zavádí silné, dvoufaktorové ověření klienta. Na úhradu jízdného a poplatku za parkování je výjimka.
Pátek, 13. září 2019,rebus
SDP ČR