Dopravní společnost Zlín-Otrokovice znovu soutěží dodavatele 25 trolejbusů
Trolejbus Škoda 27 Tr na lince 6 Otrokovice - Jižní Svahy, Kocanda, konkrétně projíždí přes křižovatku Okružní x Středová na Jižních Svazích. Foto Vojtěch Cekota ml.

Pokud se podaří výběrové řízení zdárně ukončit, bude znamenat první etapa modernizace vozového parku nákup 6 sólo a 6 kloubových parciálních trolejbusů, na které již získala DSZO dotaci z IROP 2021-2027. Ve Zlíně a Otrokovicích by mohly jezdit přibližně do jednoho roku od uzavření smlouvy.

Pokud se podaří výběrové řízení zdárně ukončit, bude znamenat první etapa modernizace vozového parku nákup 6 sólo a 6 kloubových parciálních trolejbusů, na které již získala DSZO dotaci z IROP 2021-2027. Ve Zlíně a Otrokovicích by mohly jezdit přibližně do jednoho roku od uzavření smlouvy.

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky zveřejněné 21. února 2024 „Obnova vozového parku parciálními trolejbusy II“ je dodání nových parciálních nízkopodlažních trolejbusů s alternativním bateriovým pohonem a uzavření smlouvy o zajištění záručního, mimozáručního a pozáručního servisu. Dopravní společnost Zlín-Otrokovice (DSZO) požaduje výhradně nové trolejbusy, vyrobené ne dříve než 1 rok před dodáním, uchazeč nemůže nabídnout ani trolejbus, který byl použit pro jízdy ke schvalování určitého typu u drážního úřadu. Před samotným dodáním musí být trolejbus schválen Drážním úřadem pro provoz v České republice, což musí dodavatel prokázat minimálně 5 dnů předem a provedením zkušební jízdy.

Veřejnou zakázku zveřejnila DSZO už v srpnu 2023. Plánovaný nákup 25 trolejbusů v odhadované hodnotě 350 milionů korun však napadla u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže společnost Cegelec. DSZO se rozhodla soutěž zrušit  (ve Věstníku VZ bylo zveřejněno 5. ledna 2024), upravit podmínky zadávacího řízení a zakázku vyhlásit opakovaně.

Dodávka trolejbusů bude rozdělena na tři etapy, a to podle dotačních titulů, které budou na financování dodávaných trolejbusů použity.

1. etapa – 6 trolejbusů s délkou 11,5 - 13,5 m (krátkých) a obsaditelností min. 80 cestujících a 6 kloubových trolejbusů s délkou 17 -  19 m (krátkých) a obsaditelností min. 105 cestujících; bude zahájena ihned po nabytí účinnosti smlouvy. Spolufinancováno z IROP (27. výzva) - Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu – SC 6.1 (MRR) - dotace je přidělena a zahájení plnění bude ihned po uzavření kupní smlouvy, na dodání má uchazeč max. 14 měsíců.

2. etapa – 6 krátkých trolejbusů s délkou do 13,5 m a obsaditelností min. 80 cestujících a 3 dlouhých kloubových trolejbusů s délkou do 19 m a obsaditelností min. 105 cestujících; bude zahájena na základě písemné výzvy zadavatele za podmínky poskytnutí dotace na nákup trolejbusů. Písemná výzva bude dodavateli odeslána nejpozději do 12 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. Spolufinancováno z IROP (39. výzva) - Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu – SC 6.1 (ITI) - dotace dosud nepřidělena.

3. etapa – dodání 4 krátkých trolejbusů s délkou do 13,5 m a obsaditelností min. 80 cestujících bude zahájena na základě písemné výzvy zadavatele za podmínky poskytnutí dotace na nákup trolejbusů. Písemná výzva bude dodavateli odeslána nejpozději do 12 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. Spolufinancováno z IROP (27. výzva) - Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu – SC 6.1 (MRR) - dotace dosud nepřidělena.

Součástí dodávky bude diagnostické zařízení včetně software a jeho bezplatné aktualizace po dobu 15 let. Dále sady speciálního nářadí potřebné pro údržbu a opravy vozidel a školení.

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. Pro hodnocení nabídek jsou stanovena dílčí hodnotící kritéria: 1. Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH váha 50%, 2. Délka dodací lhůty ve dnech váha 15%, 3. Náklady životního cyklu váha 35%.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 26. března 2024.

V současné době DSZO řeší problémy s dodávkou čtyř bateriových trolejbusů z výběrového řízení z roku 2021. Před koncem roku 2023 odstoupila od kupní smlouvy na dodávku čtyř parciálních trolejbusů (v registru smluv zveřejněno 4. ledna 2024) za 40,5 milionů korun uzavřené se SOR Libchavy 1. března 2022, termín pro dodání byl stanoven do 24. února 2023. Na nákup měla schválenou 85% dotaci z IROP, kterou měla administrativně a technicky ukončit a finančně vyčerpat s ukončením projektu do konce roku 2023. SOR však trolejbusy nedodal ve smluvním termínu ani později a jako důvod uvedl chybějící komponenty elektro výzbroje subdodavatelské společnosti Cegelec. Jako náhradu za nedodané trolejbusy zakoupila DSZO na konci roku 2023 od KAR Group dva autobusy IVECO URBANWAY 12 M.

DSZO letos slaví 80. výročí od zavedení trolejbusové dopravy. Provoz trolejbusů s prvními třemi vozy na prvních linkách A, B, C ve Zlíně byl slavnostně zahájen 27. ledna 1944.