Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Alternativy

V pondělí 6. února ráno přijel do hlavního města Maďarska dvanáctimetrový trolejbus vyrobený ve spolupráci Škoda Group a Solaris. Je součástí objednávky na 48 trolejbusů.

Před uvedením do provozu s cestujícími absolvuje Trollino 12 zkušební jízdy. Od září bylo v hlavním městě Maďarska uvedeno do provozu celkem 16 nových trolejbusů - 6 vloni a 10 do února letošního roku, všechny byly kloubové. Trolejbusy jsou uváděny do provozu průběžně a na linky 75 a 80. Vozidla jsou bezbariérová, klimatizovaná a bez trolejí ujedou minimálně čtyři kilometry. . Jak jsme již uváděli, obnova vozového parku trolejbusů společnosti BKK probíhá díky opci na nákup 48 vozů ze smlouvy a za ceny z roku 2014. Vozidla stojí celkem kolem 26,7 milionu eur.

person rebus  date_range 08.02.2023

Jako jedno z opatření k výraznému snížení emisí u prodávaných vozidel do roku 2030 implementoval MAN pro elektrické autobusy MAN Lion's City E klimatizační systém CO2. Kromě šetrnosti k životnímu prostředí je také efektivní. Pomocí tepelného čerpadla a inteligentního řízení optimalizuje provoz vytápění a chlazení.

Téma udržitelnosti je pro MAN Truck & Bus klíčovým tématem. Společnost si stanovila cíl výrazně snížit emise CO2 z prodávaných vozových parků: do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů na ujetý kilometr prodaných nákladních vozidel, autobusů a dodávek o 28 % ve srovnání s rokem 2019. Nejpozději do roku 2050 chce MAN dosáhnout neutrality z hlediska emisí skleníkových plynů - jinými slovy nulových čistých emisí v celém hodnotovém řetězci. Pro splnění tohoto cíle MAN prosazuje elektrifikaci pohonů v různých modelových řadách - a také používání udržitelných chladiv pro klimatizační systémy. Systémy HVAC (Heating, Ventilation & Air Conditioning) založené na syntetickém chladivu R134a jsou ve všech segmentech autobusů stále do značné míry běžné. Toto chladivo však může zesilovat skleníkový efekt kvůli své vysoké hodnotě GWP (potenciál globálního oteplování) 1430. Konverze systémů HVAC vyžaduje velké množství vývojových a ověřovacích prací. Proto byly provedeny intenzivní vědecké analýzy, které měly určit budoucí strategii pro chladivo. Na základě rozdělení na přírodní a syntetická chladiva analýzy zkoumaly přírodní chladiva R744 (CO2) a R290 (propan), jakož i syntetické chladivo R1234yf, které se nyní v automobilovém průmyslu široce používá. Kromě ekologické šetrnosti chladiva se analýzy zaměřily zejména na zvýšení účinnosti systému HVAC. Zejména u autobusů má technologie HVAC velký vliv na to, jak efektivně lze vozidlo provozovat. Velký vnitřní objem elektricky poháněných autobusů znamená, že spotřeba energie klimatizačního systému v režimu vytápění a chlazení je pro dojezd rozhodující. Výsledky analýzy různých chladiv Syntetické chladivo R1234yf lze obecně považovat za nástupce R134a, ale jeho použití pro MAN Lion's City E by nepřineslo žádné významné výhody ani z hlediska šetrnosti k životnímu prostředí, ani z hlediska účinnosti. Kromě toho není v současné době jistá budoucí životaschopnost tohoto chladiva kvůli možným právním požadavkům. Z dnešního pohledu je proto jeho použití účelné pouze jako dočasná alternativa k chladivu R134a - pokud by v budoucnu došlo k výraznému zvýšení ceny R134a. Protože však společnost MAN vidí jasný dlouhodobý trend směrem k přírodním chladivům a také jej prosazuje, syntetické chladivo R1234yf nebylo podrobněji analyzováno. Přírodní chladivo propan však bylo intenzivně analyzováno. Fyzikální vlastnosti tohoto chladiva obecně slibují vysokou účinnost v zimě i v létě díky poměrně nízkému tlaku v systému a nízkému GWP 3. Při bližším zkoumání se však objevily některé problémy související se systémem: propan je například klasifikován jako A3, a je tedy vysoce hořlavý. V důsledku toho je nutné provést některé úpravy systému, aby bylo dosaženo schválení německou agenturou pro technickou kontrolu (TÜV). Z dnešního pohledu však lze tyto výzvy rozhodně technicky vyřešit. Při optimální implementaci by se tak za několik let mohla vyvinout další možnost HVAC s přírodním chladivem. V současné době však není k dispozici dostatečně výkonný propan-butanový systém pro autobusy MAN, a proto zatím není možné tento systém nabídnout do sériové výroby. Společnost MAN Truck & Bus však bude ve vývoji této technologie pokračovat. Technologie CO2 slibuje výrazné zvýšení účinnosti ve srovnání s konvenčními systémy HVAC Odborníci v MAN nakonec rozhodli o použití přírodního paliva R744 (CO2). I u tohoto chladiva je třeba překonat některé problémy, které vyplývají z vysokých tlaků v systému. Ty jsou však nyní zcela kontrolovatelné a odpovídající systémy již úspěšně používají někteří výrobci v oblasti e-mobility. Aby však bylo možné plně využít potenciál tohoto chladiva, zejména v chladnějších měsících roku, spolupracovala společnost se systémovým partnerem na dalším vývoji a zdokonalení technologie systému, jakož i na řídicím systému a integraci do celkového systému. Závěrečné zimní testy na dalekém severu ukázaly, že výkonnost systémové technologie dostupné od května 2022 dokonce překračuje původní cíle projektu, pokud jde o účinnost a zvýšený dojezd. Cílem vývoje bylo vytápět pokud možno výhradně pomocí vysoce účinného tepelného čerpadla, a to i ve velmi chladných oblastech - a do značné míry se obejít bez podpory elektrických ohřívačů. Výsledkem je, že technologie CO2technology vyžaduje podporu elektrických ohřívačů pouze při velmi nízkých venkovních teplotách, což představuje výrazné zlepšení účinnosti ve srovnání s běžnými systémy HVAC. Po rozsáhlém sledování vývoje trhu a intenzivní vývojové fázi je nyní MAN Lion's City E k dispozici s klimatizačním systémem CO2. Kromě přechodu na klimaticky šetrné chladivo CO2 se nová technologie zaměřuje zejména na následující oblasti: - Vysoký výkon Díky vývoji inovativní a vysoce účinné koncepce klimatizačního systému zaručuje MAN Lion's City E optimální výkon ve všech teplotních rozmezích. Systém poskytuje dostatečný topný výkon i v zimních měsících, které jsou pro elektromobily kritické - aniž by to negativně ovlivnilo spotřebu energie, a tím i dojezd. - Efektivní tepelný management Kromě prioritního využití účinného tepelného čerpadla klimatizačního systému CO2 jsou všechny vlivy prostředí využívány pomocí inteligentního řízení s cílem optimalizovat provoz vytápění a chlazení. Za účelem dalšího zvýšení energetické účinnosti byly rovněž testovány a do systému inteligentně integrovány všechny zdroje energie a jejich podíl na energetické bilanci. - Integrace řídicí jednotky sVF (inteligentní funkce vozidla) Pomocí řídicí jednotky sVF (funkce chytrého vozidla) se vozidlo přizpůsobuje individuálnímu využití zákazníkem tím, že vypočítá příslušné optimální nasazení energie. První zkušební jízdy tohoto systému již byly zahájeny. Investovalo se také do vývoje digitálního řídicího systému (over the air - OTA) a inteligence vytápění, větrání a klimatizace. Pro předkondicionování vozidla - jinými slovy ideální řízení teploty v prostoru pro cestující a naplnění okruhu před zahájením jízdy - byly na základě zkoumání mnoha testovacích případů optimalizovány stávající komunikační kanály přes nabíjecí stanice a backend MAN. Cílem všech těchto opatření bylo a zůstává uvést na trh ekologický a zároveň vysoce účinný klimatizační systém. To nyní nabízí na mezinárodním trhu inovativní a oceňované e-busy MAN Lion's City E ve třech délkách. Nicméně celkový systém bude v příštích měsících a letech průběžně vyvíjen, aby se co nejlépe využil potenciál další optimalizace. Zdroj: MAN Truck & Bus

person rebus  date_range 06.02.2023

Po Burgasu dodal španělský výrobce sólo elektrické autobusy do města Stara Zagora. Otevřely novou éru v 70 historii MHD ve stotisícovém městě. Jak se vám líbí?

V roce 2021 podepsal Irizar smlouvu s městem Stara Zagora ležícím v centrální části Bulharska na dodávku flotily 33 sólo autobusů Irizar ie bus. Prvních 18 bylo uvedeno do provozu 24. ledna na dvou autobusových linkách. Zbývající vozy dodá Irizar v následujících měsících. Pro dobíjení autobusů instalovala společnost Jema Energy, součást skupiny Irizar, 18 nabíjecích bodů, každý pro nabíjení dvou autobusů současně. Pro obsluhu nabíjecí infrastruktury bylo zprovozněno několik trafostanic, které zatím energii odebírají ze sítě, ale ve městě se počítá s vybudováním solárního parku, který bude kromě jiného poskytovat energii pro autobusy. Vozidla o délce 12 metrů s 26 sedadly mají kapacitu pro 72 cestujících.Díky velkým proskleným plochám, světlé podlaze a průhledným sedačkám působí interiér velmi vzdušně a příjemně. Provozovatel objednal čističku vzduchu eCo3 proti batekteriím a virům. Čtyřmodulové baterie s kapacitou 280 KWh umožňují ujet 240 km. Celková hodnota projektu je necelých 45 mil. BGN (cca 545 mil. Kč), z toho 85% zajistila evropská dotace a zbytek národní financování..

person rebus  date_range 06.02.2023

31. ledna skončil provoz holandských trolejbusů Berkhof, kterých místní dopravní podnik Stadtwerke Solingen zakoupil 15 (ev. č. 171 - 185) v roce 2001 jako svůj první nízkopodlažní typ.

V uplynulých týdnech bylo ještě 8 vozů „Berkhof Premier AT 18“ v provozu, ostatní byly od roku 2019 odstavovány z důvodu nehod či celkových ekonomických ztrát. Při zhruba 42 000 ujetých kilometrech ročně každý z trolejbusů ujel necelý 1 milion kilometrů. Po více než dvaceti letech spolehlivé služby už dnes trolejbusy Berkhof nenabízejí komfort jízdy, jaký cestující očekávají a navíc už téměř není možné pořídit náhradní díly. To je také důvodem, proč budou vozidla sešrotována, zůstane jen jedno v Obus-Muzeum v Solingenu, vůz ev. č. 175. Původní trolejbusy nahradily nové moderní trolejbusy s bateriemi , které Stadtwerke Solingen (SWS) nazývá „BOB“ (Batterie-O-Buss). Solingen je jedním ze 3 německých měst, kde jsou stále trolejbusy v provozu . Zdroj: SWS, Obus-Museum Solingen. Autor: Jan Spousta

person rebus  date_range 06.02.2023

Modernizace vozového parku trolejbusů Salzburg AG bude letos pokračovat, HESS dodá celkem 13 kloubových trolejbusů s bateriemi, které nahradí starší vozidla OBUS. První byl ze Švýcarska do Rakouska dodán, do provozu se dostane zřejmě v létě.

Každý z 18,7 metru dlouhých kloubových trolejbusů lighTram® 19 DC má místo pro 155 cestujících. Díky technologii dynamického nabíjení projedou vozidla úseky trasy bez trolejového vedení. Síť trolejí končí na hranicích města Salzburg, na baterii dokážou pokrýt 4,2kilometrové prodloužení k Unterbergsbahn, lanovce na jednu z nejvyšších hor poblíž města, kam míří turisté v létě i v zimě, a do města Grödig na jejím úpatí. V režimu na baterie se dojezd pohybuje kolem deseti kilometrů s plným zatížením. Do konce tohoto roku se flotila rozroste na celkem 42 eOBUS, přičemž v nadcházejícím roce bude následovat dalších osm. Podle Salzburg AG jezdí trolejbusy HESS na městských trasách spolehlivě už čtyři roky. V roce 2019 Salzburg AG objednala prvních 15 vozidel na základě rámcové dohody se společností HESS. Tyto lightTram 19 DC zařadil dopravce do flotily salcburských trolejbusů v letech 2019 a 2020. V polovině roku 2021 a začátkem roku 2022 bylo ze Švýcarska do Rakouska dodáno dalších čtrnáct stejných trolejbusů. Následně Salzburg AG objednal od HESS dalších 13 trolejbusů . První byl do areálu Salzburg AG na Alpenstrasse dodán, jde o jubilejní celkem 30. eOBUS. Investice do 13 bateriových trolejbusů se pohybuje kolem 13,5 milionů eur.

person rebus  date_range 03.02.2023

Velká švýcarská autobusová společnost PostAuto uvedla na konci ledna v kantonu Graubünden do provozu elektrické autobusy od Scania.

Jedná se o první čtyři z celkem jedenácti bateriových vozidel, která PostBus uvede do provozu do léta 2023. Díky tomuto může převést čtyři linky mezi Chur a Bad Ragaz na alternativní pohony. Kromě kantonu Graubünden je zapojen je i kanton St. Gallen, protože linka vede přes hranici kantonu do Bad Ragaz. Dodatečné náklady na elektrifikaci financují vláda kantonu Graubünden a Spolkový úřad pro dopravu. Autobusy jsou 12metrové Scania Citywide. Nabíjení probíhá ve dvou depech PostAuto a na dobíjecích stanicích na dvou železničních stanicích. Při příležitostném nabíjení na vlakovém nádraží Untervaz-Trimmis je energie dodávána přes pantograf, který se na vozidlo spouští ze stojanu. PostBus předpokládá, že používáním jedenácti elektrických autobusů se zamezí 610 tun emisí CO2 ročně. Za poskytování energetických služeb odpovídá Repower a PLUG'N ROLL za výstavbu dobíjecí infrastruktury. Elektrická energie pochází výhradně z certifikovaných obnovitelných zdrojů v kantonu Graubünden. Veškerá přidaná hodnota tak zůstává v kantonu. Pro PostBus jde o první krok ke klimaticky šetrné veřejné dopravě v největším švýcarském kantonu Graubünden. Společnost je v procesu přeměny své flotily po celém Švýcarsku. Od nových jízdních řádů v prosinci 2022 uvedla do provozu tři elektrobusy Solaris v kantonu Lucern, výrazně tišší vozy uvítali cestující na dvou linkách v regionu Sempach. Dobíjí se na čtyřech stanicích, v depu a na zastávce Sempach. Do konce roku 2024 by mělo být v provozu 100 vozidel bez fosilních paliv a nejpozději do konce roku 2040 by měl být celý vozový park čítající v současnosti 2 400 vozidel pohánět klimaticky šetrný způsob. PostAuto je dceřinou společností švýcarské pošty a provozuje regionální autobusovou dopravu po celém Švýcarsku.

person rebus  date_range 02.02.2023

Během února vyjede postupně do provozu ve Šlesvicku-Holštýnsku 22 elektrických autobusů vyrobených v maďarském závodě v Komárom. Dceřiná společnost Autokraft pořídila pro náhradní autobusovou dopravu za vlaky také komfortní autobusy Neoplan Skyliner.

Regionální autobusová divize DB Regio Bus Nord německé státní železniční společnosti Deutsche Bahn (DB) uvede v únoru do provozu 22 čistě elektrických 12metrových autobusů BYD ve Šlesvicku-Holštýnsku, nejsevernější spolkové zemi Německa. Vozidla montovaná v Komárom v Maďarsku budou v provozu v Bad Segebergu, St. Peter Ording, Heide, Meldorf a Eutin pod hlavičkou subdodavatele DB Regio Bus - Autokraft GmbH - a v barvách organizátora dopravy NAH.SH ze Šlesvicka-Holštýnska. Autobusy jsou součástí 49 autobusů DB Regio Bus, které objednala u BYD v loňském roce na základě rámcové smlouvy uzavřené v roce 2021; 22 vozidel bude provozovat divize DB Regio Bus Nord a 27 kusů DB Regio Bus Mitte. Autobusy BYD pro DB jsou vybaveny železo-fosfátovými bateriemi, v podmínkách SORT poskytuje 422 kWh baterie podle výrobce dojezd přes 400 kilometrů na jedno nabití. Ve vozech s 33 sedadly je zabudován výrobcem vyvinutý integrovaný řídicí systém 6v1 pro ovládání trakčních baterií, elektromotorů, řízení pohonu a dalších primárních elektronických komponent. Kromě toho je součástí výbavy také kamerový systém sledování mrtvého úhlu, ekologická klimatizace s chladivem CO2 a systém řízení vozového parku s názvem FleetLink, který v reálném čase monitoruje provozní data vozidel pro efektivní provoz. Kromě WiFi jsou k dispozici také USB porty u každého sedadla. Do roku 2024 vyjede na silnice ve Šlesvicku-Holštýnsku celkem 37 bateriových elektrických a 11 autobusů na vodík. Bateriové autobusy dodá Ebusco a s palivovými články CaetanoBus. Celkově Regio Bus očekává v roce 2023 příjezd 171 elektrických a vodíkových autobusů, do roku 2026 díky rámcovým dohodám uzavřeným v posledních dvou letech s BYD, Ebusco, MAN a CaetanoBus stovky dalších. DB Regio Bus je největším poskytovatelem veřejné dopravy v Německu, pod záštitou společnosti v současnosti jezdí více než 11 500 autobusů pro téměř třicet různých autobusových dopravců. Cílem společnosti je být do roku 2040 klimaticky neutrální a bez konvenční nafty. Dieselové autobusy DB Region Bus kupuje pro dálkové linky. Dceřiná společnost Autokraft pro linku X85 mezi Lübeckem a Fehmarnem, která nahrazuje vlakovou dopravu severně od Neustadu, kde se renovuje a rozšiřuje železniční trať, zajišťuje novými dvoupodlažními autobusy prémiové třídy. Jako náhradu za vlaky pořídila šest autobusů Neoplan Skyliner. Dvoupodlažní autobusy v designu NAH.SH nabízejí od 8. ledna vysoký jízdní komfort. Vozidla s panoramatickými okny na střeše mají 75 míst k sezení a čtyři prostory se skupinovými stolky. Vozidla jsou bezbariérová, s nízkopodlažním nástupem přes rampu, velký víceúčelový prostor v dolním podlaží nabízí prostor až pro dva invalidní vozíky nebo kočárky a jízdní kola. Cestující mají prostor pro zavazadla v interiéru i na zádi vozů s přistupem zvenčí. Nechybí zadní nosič s pěti místy pro odvoz kol. Autobus má toaletu. Pět vozidel je v provozu, jedno další je v záloze.

person rebus  date_range 30.01.2023

Portugalský výrobce autobusů získal v mezinárodním tendru smlouvu na dodání 30 elektrických autobusů od provozovatele veřejné dopravy CARRIS v Lisabonu.

Autobusy e.City Gold, modernizovaná verze stejného modelu, který byl uveden do provozu v Lisabonu v roce 2019, poskytnou oproti původní lepší autonomii a umožní jezdit na delší trasy se stejným nabitím. Pro bezpečnější jízdu budou vybaveny novými asistenčními systémy podpory řízení, uvedl portugalský výrobce. Dosud má CARRIS v provozu 15 kusů Caetanobus e.City Gold. Dvanáctimetrové elektrické autobusy mají kapacitu pro 71 cestujících, dojezd 170 km a průměrná doba nabíjení je 5 hodin. Kapacitu baterie v nových autobusech CaetanoBus neuvádí. Zakázka v hodnotě 12,7 milionu eur zahrnuje také 16 nabíjecích stanic od společnosti Siemens. Autobusy i nabíječky se budou vyrábět v Portugalsku. „ Tato objednávka autobusů povzbudí portugalský průmysl ve velmi kritické chvíli, nejen kvůli výrobě 30 autobusů na území státu, ale také kvůli výrobě příslušných nabíječek v Portugalsku ,“ prohlásil Nuno Lago de Carvalho, obchodní ředitel výrobce. „ Jsme hrdí, že je CaetanoBus nejlépe umístěnou společností v tak konkurenčním mezinárodním tendru “.

person rebus  date_range 27.01.2023

Dopravní společnosti De Lijn dodá IVECO BUS v první polovině roku 2024 první elektrické kloubové autobusy z řady E-WAY. Vyrábět se budou v Turíně.

IVECO BUS podepsala rámcovou smlouvu s vlámskou vládní dopravní společností De Lijn o prodeji první série 65 plně elektrických městských kloubových autobusů E-WAY. Zakázka má hodnotu 48 milionů eur a je financována z investičních zdrojů De Lijn. IVECO BUS získala ve výběrovém řízení nejlepší hodnocení a může dodat do Belgie celkem až 500 elektrických autobusů. Vozidla budou nasazena v několika městech ve Flandrech, přičemž dodávky začnou v roce 2024 a potenciálně budou pokračovat po dobu šesti let. Půjde o největší flotilu kloubových elektrických autobusů IVECO BUS v provozu. V provozu je zatím 800 autobusů E-WAY, které ujely 42 milionů km. K dispozici jsou ve 4 různých délkách s nočním pomalým nabíjením nebo rychlým nabíjením pomocí pantografu. 18m dlouhé kloubové autobusy pro De Ljin budou vybaveny unikátní vysoce výkonnou NMC baterií sestavenou v novém závodě FPT Industrial ePowertrain v Turíně, prvním uhlíkově neutrálním výrobním závodě a který je zaměřen jen na výrobu řady elektrických pohonných jednotek skupiny Iveco. De Lijn zvolil nabíjení zástčkou CCS2 v depu, autobusy ujedou více než 300 km na jedno nabití. „ De Lijn poprvé objednává kloubové e-busy ,“ uvádí generální ředitelka De Lijn Ann Schoubs. „ Kloubové autobusy jsou důležitou součástí našeho vozového parku. Vzhledem k tomu, že mohou přepravit více než 110 zákazníků, jsou ideální pro vyřazení více aut z provozu ve špičce. Abychom naše zákazníky ještě více motivovali k využívání veřejné dopravy, dbáme u těchto kloubových e-busů také na další komfort a bezpečnost pro naše cestující a řidiče. “ Vozy s příjemným světlým interiérem se sedadly z umělé kůže a relaxační podlahovou krytinou z imitace dřeva, budou vybaveny optimalizovanou klimatizací, USB nabíječkami, LED osvětlením, 3 XL obrazovkami s informacemi v reálném čase a elektrickou rampou pro kočárky a invalidní vozíky. „ Významně jsme investovali do vývoje kompletní řady produktů a služeb mobility bez emisí. Tato nová dohoda – která navazuje na nedávnou smlouvu se společností Busitalia a zvyšuje počet našich objednaných elektrobusů až na 2 000 pro 60 zákazníků ve 14 různých evropských zemích – potvrzuje, že naše nabídka je široce oceňována a že naše strategie je vítězná, “ řekl Domenico Nucera, prezident Bus Business Unit, Iveco Group. De Lijn je vlámská vládní společnost, která zajišťuje veřejnou dopravu autobusy a tramvajemi ve Flandrech. Jejích služeb využije ročně asi 3,5 milionu lidí. Na svůj provoz dostává dopravní podnik příspěvky od Vlámského kraje, hlavního akcionáře. Druhým zdrojem příjmů je prodej jízdenek. Síť De Lijn má přibližně 1 000 linek a 36 000 zastávek. Více než 50 linek zajišťuje v bruselském regionu. Dohromady autobusy a tramvaje ročně uskuteční přibližně 11 milionů jízd. Vlastní vozový park tvoří 2 250 autobusů a 400 tramvají. Další autobusy mají soukromé společnosti, které působí jménem De Lijn, ty tvoří polovinu autobusových kilometrů. S téměř 8 000 zaměstnanci je De Lijn jedním z největších zaměstnavatelů v zemi. Pro soukromé dopravce pracuje více než 2 000 lidí. Prostřednictvím Blue-bike podporuje kombimobilitu. Cestující mohou na poslední část své cesty spojit jízdu autobusem nebo tramvají se sdíleným kolem.

person rebus  date_range 25.01.2023

Cestující v Jihlavě měli už od června loňského roku cestovat novými parciálními trolejbusy. Sdružení firem TRAM FOR ENVI a Bogdan Motors však dodávku pro dopravní podnik neustále oddaluje. Na novou trolejbusovou trať bude nutné nasadit i autobusy.

Dodávka šesti nových parciálních trolejbusů pro jihlavský dopravní podnik bude mít asi čtrnáctiměsíční zpoždění. Sdružení firem TRAM FOR ENVI a Bogdan Motors zdůvodňuje svůj velký skluz delší než jeden rok především chybějícími komponenty elektro výzbroje, kterou má dodat subdodavatelská společnost Cegelec. Město Jihlava o tom informovalo v tiskové zprávě. Původně přitom podle platné smlouvy mělo všech šest nových vozů jezdit v Jihlavě od června 2022 . „ Aktuálně nám dodavatel posunul termín dodávky prvních tří vozů tak, že bychom nejdříve mohli počítat s jejich zařazením do zkušebního provozu s cestujícími v druhé polovině března nebo až v dubnu 2023. Zbývající dodávka a finální termín převzetí všech šesti vozů je v plánu až v srpnu 2023, “ říká předseda představenstva Dopravního podniku města Jihlavy Radim Rovner s tím, že tomu musí ještě předcházet schválení nového typu trolejbusu SOR TNS 12. Nyní je podle jeho slov už všech šest trolejbusů vyrobeno, ale čeká se na komponenty elektro výzbroje. Tento týden by měl být první vůz převezen do dopravního podniku v Hradci Králové k zahájení provozních zkoušek a zkušebního provozu bez cestujících. S dodavatelem se jihlavský dopravní podnik snaží aktivně komunikovat prostřednictvím kontrolních dnů v místě výroby a také pomocí online meetingů. „ Musím však konstatovat, že komunikace není vůbec jednoduchá a je aktivní spíše z naší strany. Bohužel dodavatel zatím slíbené termíny neplní. Zpoždění v dodávce nám způsobuje velké komplikace v provozu MHD, kdy je nutno nasazovat na náhradní dopravu při výlukách elektrické trakce místo doposud nedodaných parciálních trolejbusů starší naftové autobusy. Zároveň při startu provozu na nové trolejbusové trati do průmyslové zóny Pávov a do Bedřichova bude také nutné nasadit na některé spoje náhradní autobusy ,“ konstatuje Radim Rovner a doplňuje, že dodavateli už byla dle platné kupní smlouvy a rozhodnutí představenstva vyfakturována v plné výši smluvní pokuta za zpoždění v dodávce trolejbusů. Kvůli zpoždění v dodávce nových vozů tak není ani možné odeslat vyřazované trolejbusy Škoda 24 Tr na pomoc válkou postižené Ukrajině, protože musejí zůstat do dodání nových trolejbusů v inventárním stavu Dopravního podniku v Jihlavě. Novou trolejbusovou trať z Jihlavy do průmyslové zóny Pávov a do Bedřichova otevře dopravní podnik 1. února 2023. Na téměř 6 km dlouhé trase se postavilo 300 nových sloupů trakčního vedení a veřejné osvětlení. V oblastech Horního Kosova, Červeného Kříže a Antonínova Dolu nahradí autobusy trolejbusy. Stávajících sedm Škoda 32Tr, které mohou díky bateriím zajíždět i do oblastí mimo trolejové vedení, doplní dalších šest.

person rebus  date_range 24.01.2023
Reklama
Škoda
Reklama
Volvo electric
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací