Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Alternativy

SOR Libchavy pokračuje v dodávkách elektrických autobusů na svůj největší trh s elektrobusy - do Rumunska.

Prvním městem v Rumunsku, kde vyjely autobusy na baterie vyrobené v Libchavách, byla Turda. Na konci roku 2019 začalo vozit cestující celkem 20 autobusů SOR EBN 9,5 a EBN 11 a pro město v župě Kluž s ani ne 50 tisíci obyvateli to znamenalo plně elektrifikovanou veřejnou dopravu. Následovala Zalau (EBN 9,5 a ENS 12), Brašov (ENS 12 a EBN 8) Ploiesti, Alba Iulia a Slatina (ENS 12), Bistrita (EBN 9,5) a Rovinari (EBN 8). V srpnu 2022 získala SOR Libchavy prostřednictvím Anadolu Automobil Rom zakázku na šest elektrických SOR EBN 11 do Drobeta-Turnu Severin. První dva dorazily do asi stotisícového města na začátku května a do konce června mají přijet zbývající čtyři. Kromě autobusů zajistí Anadolu nabíjecí stanice s pomalým plug-in pro depo a autobusové nádraží a rychlá dobíjecí stanice bude umístěna v blízkosti přírodního parku Crihala. Autobusy SOR EBN 11 mají dojezd až 200 kilometrů, přepraví 81 cestujících, jsou vybaveny klimatizací, WiFi nebo systémem monitorování prostoru pro cestující. Elektrické autobusy zakoupila radnice Turnu Severin z evropských fondů, v rámci dvou projektů získá celkem 9 elektrobusů a v létě plánuje další projekt s nákupem dalších 6 autobusů s nulovými emisemi. „ V létě podáváme další projekt na dalších šest autobusů, celkem letos očekáváme 15 elektrických autobusů, polovinu současného vozového parku v Turnu-Severin. S novými autobusy získáme moderní, tichý, celoelektrický autobus s řadou vybavení, snažíme se občanům nabídnout atraktivní podmínky cestování a zároveň se jako radnice snažíme dodržovat vše, co po nás Evropská unie žádá, ekologickou dopravu, s menším hlukem a zároveň s nižší spotřebou paliva. Je to pro nás radost a zároveň úspěch ," řekl starosta Drobeta-Turnu Severin Marius Screciu.

person rebus  date_range 30.05.2023

O probíhající veřejné zakázce na standardní městské elektrické autobusy pro hlavní město Prahu jsme informovali . Protože jde o zatím největší tendr na elektrobusy u nás, doplňujeme ještě tiskovou zprávu dopravního podniku s komentářem.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) se chystá v nejbližších letech nakoupit až 100 městských nízkopodlažních elektrobusů typu Standard, tj. s délkou vozidla 12 metrů. Na jejich dodavatele v těchto dnech DPP vyhlásil veřejnou zakázku, jejíž celková předpokládaná hodnota činí 1,5 miliardy korun. Nabídky bude DPP vyhodnocovat podle pěti kritérií, jedním z nich je i termín dodání vozidel. Vítěz tendru by měl být znám do konce letošního roku, DPP s ním uzavře rámcovou smlouvu na pět let. Předmětem této veřejné zakázky je kromě uzavření rámcové smlouvy na dodávku až 100 nízkopodlažních elektrobusů typu Standard pro městské linky podle specifikace Standardů kvality PID vybavených odbavovacím a informačním systémem a systémem energetického managementu, také dodání až 35 sad hardware a software pro diagnostiku závad elektrobusů, až 20 kusů přenosných nabíječek pro možnost případného dobíjení vozidel kabelem a až 100 nových trakčních akumulátorů. Součástí veřejné zakázky je také realizace garančních prohlídek, záruční, mimozáruční a pozáruční údržby a oprav vozidel, poskytování podpory a rozvoje funkcí odbavovacího a informačního systému, jakož i systému energetického managementu a v neposlední řadě dodávky náhradních dílů a zřízení konsignačního skladu. „ Nákupem až 100 nových elektrobusů naplňujeme nejen Klimatický plán hl. m. Prahy, ale také závazky na národní i evropské úrovni ke snižování energetické náročnosti, emisí i hlukové zátěže veřejné autobusové dopravy. Je to také další krok k zajištění energetické bezpečnosti hl. m Prahy a České republiky prostřednictvím snižování závislosti na fosilních palivech dodávaných ze zemí s nízkou mírou demokracie a ochrany lidských práv. Pro představu, pokud by DPP odebral všech 100 elektrobusů a vyřadil stejný počet naftových autobusů, tak při průměrném ročním nájezdu 60 tisíc kilometrů na vozidlo ušetříme za rok celkem zhruba 2,4 milionů litrů nafty a nevypustíme do ovzduší v Praze cca 6 438 tun oxidu uhličitého, “ říká Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP. „ Nákup až 100 nových elektrobusů 12metrové délky je součástí strategie obnovy vozového parku autobusů DPP a koncepce využití alternativních paliv v podmínkách autobusové dopravy DPP, kterou schválila Rada HMP v roce 2020. Jejich provoz bude šetrnější na emise i s ohledem na klimatické závazky města a důsledné naplňování klimatického plánu ,” dodává Jana Komrsková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí a klimatického plánu. „ Nové elektrobusy plánujeme nakoupit v horizontu let 2025–2030 v rámci obnovy našeho vozového parku autobusů a naplňování klimatických závazků, které jako provozovatel veřejné dopravy máme. Budou součástí mixu vozidel různých pohonů, vedle bateriových trolejbusů, hybridních i dieselových autobusů. Rámcová smlouva nám umožňuje k zakázce přistupovat flexibilně dle našich provozních potřeb. Nákup elektrobusů je samozřejmě podmíněn realizací nabíjecích míst a napájecí infrastruktury jednak v našich garážích i na vytipovaných linkách, tj. na obratištích, resp. konečných zastávkách. Celkem máme vytipováno zhruba 20 lokalit ,“ dodává Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP. „ V zakázce vycházíme také z našich dosavadních zkušeností provozu elektrobusů. Jedním z našich požadavků je, aby v případě výskytu hromadné závady dodavatel na vlastní náklady nejpozději do 180 dnů provedl u všech dodaných elektrobusů takové úpravy, které zabrání výskytu dalších vad stejného druhu. Přičemž na provedené opravy hromadných vad bude automaticky poskytnuta záruka 36 měsíců bez ohledu na to, jestli záruka na jakost vozidla skončí za rok nebo za měsíc ,“ uzavírá Jan Barchánek, vedoucí jednotky Provoz Autobusy DPP. Garantovaný dojezd minimálně 100 kilometrů, životnost vozidel alespoň 12 let Elektrobusy budou konstruované pro nabíjení kabelem přes standardizované rozhraní CCS-2 a zároveň je bude možné dobíjet z trolejbusové troleje. Energetický management umožní řízení a regulaci rychlosti nabíjení v závislosti na skutečné délce nabíjecí přestávky, čímž se budou snižovat nároky na energetické zatížení nabíjecí infrastruktury a prodlužovat životnosti akumulátorů. Konstrukční rychlost nabízených vozidel by měla být minimálně 80 km/h. Všechna vozidla musí umět rekuperovat energii vzniklou při brzdění do trakčních baterií. Garantovaný dojezd nabízeného elektrobusu musí být minimálně 100 kilometrů při použití topení nebo klimatizace, větrání a předepsaného osvětlení vozidla, bez ohledu na roční období, klimatické či provozní podmínky na území Prahy a Středočeského kraje, s dosahováním maximální rychlosti, při plném obsazení a zastavování ve všech zastávkách včetně odbavení cestujících, na křižovatkách a ostatních překážkách, a to po celou dobu životnosti trakčních akumulátorů. DPP požaduje záruku životnosti akumulátorů minimálně pět let nebo nájezd 360 tisíc kilometrů, přičemž během životnosti akumulátorů musí být zachovány minimální hodnoty dojezdu. Referenční linkou pro měření bez připojení sběrače k troleji bude linka č. 154 v původní trase Koleje Jižní Město – Strašnická, jejíž délka tam a zpět je 42,5 kilometrů a jízdní doba 126 minut. I přesto, že se vedení linky č. 154 od 27. května 2023 změnilo, testovací jízdy DPP provede na lince v původním rozsahu kvůli srovnání s jízdními daty u současných elektrobusů. Elektrobusy budou určeny pro různé linky bez aktuální specifikace linek a tras. Linkové vedení autobusových linek může doznat během příštích pěti šesti let další změny. Dodavatel současně musí být schopen dodat náhradní akumulátory po dobu deklarované životnosti elektrobusu, která by měla být minimálně 144 měsíců (12 let) v městském provozu. DPP požaduje na elektrobusy záruku minimálně 60 měsíců (5 let) v městském provozu. S ohledem na přechod na cirkulární ekonomiku DPP může požadovat od dodavatele také bezplatný zpětný odběr a likvidaci elektroniky a baterií s ukončenou životností, jejich recyklaci a opětovné využití zejména kritických surovin v nich obsažených. Další případnou možností je využití baterií pro stacionární úložiště elektrické energie. Nabízené elektrobusy by podle aktuálně platných Standardů kvality PID měly mít minimálně 25–35 sedadel pro cestující, z čehož minimálně 6 vyhrazených pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace. Elektrobusy budou samozřejmě plně nízkopodlažní, vybaveny celovozovou klimatizací, nad rámec Standardů kvality PID dále dvěma místy pro přepravu cestujících na invalidním vozíku nebo pro kočárky, interiérovými i vnějšími bezpečnostními a asistenčními kamerami a systémem automatického počítání cestujících. Ve vozidlech budou kromě toho nainstalovány GNSS přijímače signálu systémů především GPS a Galileo pro prostorové určování polohy s přesností pět metrů. Pět hodnotících kritérií Obdržené nabídky bude DPP vyhodnocovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek podle ekonomické výhodnosti, a to na základě pěti hodnotících kritérií. Tím hlavním s váhou 65 % bude celková nabídková cena za celý předmět plnění, tj. vozidla včetně příslušenství. Dalšími dílčími kritérii jsou délka záruky na elektrobus s váhou 17 %, délka záruky na trakční akumulátor s váhou 8 % a termín dodání elektrobusů s váhou 5 %, přičemž maximální doba by neměla překročit 14 měsíců od objednávky, resp. účinnosti prováděcí smlouvy. Posledním dílčím hodnotícím kritériem s 5% váhou je navýšení trvalého nabíjecího proudu nad rámec minimálního požadavku na trvalý nabíjecí proud v rámci celého procesu nabíjení, který činí 150 ampérů. Při vyšším nabíjecím proudu se zkracuje doba potřebná pro nabíjení baterií elektrobusu, čím že se zvyšuje efektivita provozu. TZ DPP

person rebus  date_range 30.05.2023

Dopravní podnik hlavního města Prahy zveřejnil zadávací řízení na uzavření pětileté rámcové dohody na nákup standardních elektrických autobusů, nemusí však odebrat žádný vůz.

Účelem pětileté rámcové smlouvy je dodání až 100 nízkopodlažních 12metrových elektrických autobusů pro městské linky ve specifikaci Standardů kvality PID, vybavených odbavovacím a informačním systémem a systémem energetického managementu. Součástí dodávek je také 35 sad hardware a software pro diagnostiku závad elektrobusů, 100 ks nových trakčních akumulátorů včetně výměny a likvidace a 20 ks přenosných nabíječek pro případné nabíjení kabelem. Předmětem rámcové dohody není dodávka napájecí infrastruktury pro trolejbusy pro stacionární nabíjení elektrobusů. Elektrické autobusy jsou určené pro městskou a příměstskou dopravu na pravidelných i nepravidelných linkách, mají mít 25 až 35 sedadel. Garantovaný dojezd požaduje DPP minimálně 100 km s tepelným komfortem v klimatických a provozních podmínkách Prahy. Referenční linkou pro měření je linka 154 Koleje Jižní Město - Stašnická, která obousměrně měří 42,5 km. Dodavatele musí poskytnout záruku na životnosti akumulátorů v tomto rozsahu 60 měsíců nebo 360 000 km. DPP požaduje elektrobusy s nabíjením pantografem z trolejového vedení a zásuvkou CCS-2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na nákup elektrických autobusů a souvisejícího plnění činí 1,5 miliardy Kč. Termín pro podání nabídek je 26. června. V hodnocení bude mít kritérium cena 65 %, záruka na elektrobus 17 % , na trakční akumulátor 8 %, po pěti procentech váhy bude mít termín dodání a možnost navýšení trvalého nabíjecího proudu. Na dodání bude mít výrobce vždy maximálně patnáct měsíců po uzavření kupní (prováděcí) smlouvy. Uchazeč o zakázku musí doložit realizaci alespoň dvou dodávek po alespoň 5 kusech elektrobusů v délce minimálně 11,01 (nízkopodlažních elektrobusů či bateriových trolejbusů). DPP má ve flotile zatím 14 elektrických autobusů Škoda E’CITY 36BB .

person rebus  date_range 29.05.2023

Výrobce z Umbrie vyhrál s modelem Eltron 8 m nabíjeným plug-in výběrové řízení centrální nákupní instituce Consip. Veřejné správě dodá až 280 midibusů.

Eltron, jediný 8metrový elektrobus „made in Italy“, vyráběný v závodě Rampini v Passignano sul Trasimeno, je k dispozici ve 2 nebo 3 dveřové verzi, s šířkou 2,2 metru a kapacitou až 48 cestujících. Je poháněn 230kilowattovým elektromotorem, který nabíjí baterii o kapacitě 280 kWh a zajišťuje dojezd přes 200 kilometrů. Design interiérů splňuje podle výrobce vysoké standardy bezpečnosti a pohodlí. Smlouva umožňuje veřejné správě nakupovat autobusy se specifickými úpravami v požadavcích na barvy, doplňkové vybavení sedadla řidiče a prostoru pro cestující, palubní a bezpečnostní zařízení pro cestující, asistenční systémy pro řízení, nebo bez nich. Vozidla zakoupená prostřednictvím Consip jsou financována ze zdrojů poskytnutých z Národního plánu obnovy a odolnosti (PNRR) pro udržitelnou mobilitu. Rampini S.p. nabízí řadu autobusů s nulovými emisemi v délce 6 a 8 metrů jako bateriové a 8metrový vodíkový model, který je v Evropě jedinečný. V závodě v Passignano sul Trasimeno v Umbrii zaměstnává přibližně 100 lidí. Společnost vznikla v roce 1945 a jejím současným cílem je vytvářet zcela „zelená“ dopravní řešení.

person rebus  date_range 29.05.2023

IVECO BUS představila svým zákazníkům a médiím z celého světě na "Feel the BLUE pulse" v Paříži 24. a 25. května své nejnovější modely a služby pro plně elektrickou mobilitu. Ve Vysokém Mýtě rozšíří výrobu o CROSSWAY LE ELEC. Novou technologii baterií získala řada E-WAY.

Tisková konference, prezentace pro zákazníky, odborné workshopy k autobusům na baterie a palivové články a související telematiku a servis, komentované prohlídky a zkušební jízdy probíhaly v Hangáru Y v Paříži-Meudonu a okolí. Rok 2023 je pro evropskou dvojku - IVECO BUS - rokem změn k urychlení cesty k bezuhlíkové mobilitě a své novinky proto představila zhruba dvou stovkám lidí z 20 zemí světa z řad zákazníků i novinářů. Nechyběli ti z České republiky, včetně naší redakce. " V IVECO BUS se snažíme zůstat v čele energetické transformace celého systému hromadné osobní dopravy tím, že naše zákazníky na této cestě podporujeme kompletními řešeními, která kombinují nejpokročilejší technologie alternativních pohonů a náš neúnavný důraz na TCO. Dnes představujeme jeden z nejdůležitějších milníků na naší cestě k dopravě s nulovými emisemi: řešení elektromobility, které je kompletním ekosystémem zahrnujícím nové autobusy založené na bateriových elektrických technologiích dodávaných společností FPT v rámci Iveco Group až po nabíjecí infrastrukturu a řadu služeb věnovaných elektromobilitě. Dalším krokem budou už velmi brzy vozidla na vodíkové palivové články. Díky všem novým produktům a službám, které představujeme na této dvoudenní akci, jsme i nadále lídrem, který pomáhá dosáhnout ambiciózních cílů uhlíkové neutrality všude na světě ," řekl Domenico Nucera, prezident divize autobusů. Společnost IVECO BUS představila své nové elektrické modely pro městskou a příměstskou dopravu několik dní před světovým summitem UITP, který začíná 4. června v Barceloně: • CROSSWAY LE ELEC : nový plně elektrický autobus pro příměstské oblasti. • STREETWAY ELEC : 12 metrů dlouhý bateriový městský elektrobus pro evropské i mimoevropské trhy. • Nová generace řady E-WAY : nabízí vyšší výkon pro nejnáročnější provozy v evropských velkoměstech. Téměř 1 000 vozů je již ve 12 evropských zemích v provozu a najely již více než 56 000 000 km. • eDAILY : nejnovější přírůstek do rodiny minibusů DAILY. Tento nový 100% elektrický minibus je k dispozici také ve verzi samotného podvozku. Během akce "Feel the BLUE pulse" IVECO BUS zdůraznila své neustálé hledání inovativních řešení, aby naplnila své ambice navrhovat budoucnost elektromobility. Výrobce oznámil: • Energy Mobility Solutions (Energetická řešení pro mobilitu), nový specializovaný tým IVECO BUS, který bude zákazníky podporovat při přechodu jejich vozového parku na plně elektrický pohon pomocí komplexního řešení. • E-BENCH , nové testovací a validační zařízení, jedinečné v Evropě, instalované v centru výzkumu a vývoje ve Vénissieux na podporu vývoje elektrických vozidel IVECO BUS, které optimalizuje dobu uvedení na trh a zároveň zvyšuje jejich spolehlivost. Na workshopech představili svá řešení pro IVECO BUS dva partneři: • FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIE (pohonné jednotky) • Hyundai Motor Company (vodíková technologie pro elektrické vodíkové autobusy). Vystavované novinky: Svou nejrozšířenější řadu CROSSWAY, která se kompletně vyrábí ve Vysokém Mýtě, doplňuje IVECO BUS o novou bezemisní meziměstskou verzi CROSSWAY Low Entry ELEC , zatím ve třídě I v délce 12 a 13 m pro městskou dopravu, příští rok i ve třídě II pro příměstskou. CROSSWAY LE ELEC je vybaven centrálním elektromotorem (výkon 330 kW pro maximální točivý moment 2 200 Nm) a napájen lithiovou baterií NMC od společnosti Microvast , kterou sestavila společnost FPT. Tato modulární koncepce akumulátorů Microvast nejnovější generace nabízí vynikající standard z hlediska energetické hustoty a kapacity nabíjení. Sada 5, 6 nebo 7 akumulátorů rozdělených mezi střechu a zadní prostor nabízí 346, 416 a 485 kWh u verze třídy I, resp. 416 a 485 kWh u verze třídy II. Elektrický CROSSWAY lze dobít za 5 hodin v depu pomocí samostatné zásuvky COMBO CCS2 a je k dispozici také s volitelným dobíjením pomocí vzestupného nebo sestupného pantografu. Poskytuje vysoký výkon s dojezdem přibližně 400 km (při zkušebních jízdách v Paříži ujel bez tepelného komfortu téměř 600 km na jedno nabití - dostatečnou autonomii pro plné zajištění misí za hranicemi města bez lokálních emisí. CROSSWAY LE ELEC nabízí až 44 míst k sezení u 12m verze a 48 míst k sezení u 13m verze a je proto určený pro příměstské mise, které vyžadují kompromis mezi počtem sedících a stojících cestujících. Jeho konstrukce je odvozená od verze na CNG pohon a zachovává nízké těžiště a jízdní vlastnosti modelů na CNG. Splňuje nejpřísnější bezpečnostní normy, jako je nařízení R118 (Jednotná technická ustanovení týkající se vlastností materiálů používaných ve vnitřní konstrukci určitých kategorií motorových vozidel při hoření), R66 (požadavky na odolnost skeletu při převrácení autobusu) a R29 (ochrana řidiče v kabině proti nárazu). Ve Vysokém Mýtě vloni vyrobili 4 767 autobusů a je tak největším závodem IVECO BUS, z vlastní výroby pochází i většina komponentů do vozidel. Za brány závodu můžete nahlédnout v sobotu 3. června, kdy pořádá Iveco CR Den otevřených dveří . Prohlédnout si můžete svřovnu, montážní linky, výrobu sedadel, elektrodílnu nebo zákaznické centrum. Výrobce začíná nabízet také městský nízkopodlažní STREETWAY ELEC ve 12 metrové verzi určený hlavně pro trhy ve střední, východní a jižní Evropě, Africe, na Blízkém východě a v Asii. Vychází ze stejné modulární koncepce baterií jako u ostatních plně elektrických modelů IVECO BUS a splňuje evropské výrobní a bezpečnostní normy. Je vybaven elektromotorem VOITH o výkonu 310 kW a využívá stejnou technologii li-ionových baterií NMC od Microvast montovaných společností FPT v Turíně. Tato modulární architektura pro ukládání energie nabízí, stejně jako u Crossway, výběr z kombinací 5, 6 nebo 7 bateriových sad rozmístěných mezi střechou a zadní částí, které poskytují celkový výkon 346, 416 nebo 485 kWh. Rozšířená kapacita baterií umožňuje dojezd až 400 km, a splňuje tak i požadavky na nejnáročnější mise a očekávání zákazníků. Je navržena pro celodenní používání s nočním dobíjením v depu pomocí zásuvky COMBO 2 CSS (doba trvání: až 5 hodin v závislosti na kapacitě dobíjecího systému, max. 150 kW). STREETWAY ELEC je k dispozici se dvěma nebo třemi dveřmi a může pojmout více než 90 cestujících. Přístupnost pro cestující byla vylepšena a nabízí nový prostor pro 5 sedadel v zadní části. IVECO BUS vyrábí tento model autobusu ve spolupráci s tureckým Otokarem. Pod značkou E-WAY je v současné době v provozu téměř 1 000 vozidel ve více než desítce evropských zemí, které už najely více než 55 000 000 km. IVECO BUS na vývoji řady stále pracuje. Jednou z hlavních novinek, která byla u modelů E-WAY představena, je vývoj skladování energie a jeho modulární koncepce. S 5 až 9 balíčky, v závislosti na modelu vozidla, splňuje nejnáročnější požadavky provozovatelů z hlediska denního dojezdu a kapacity cestujících. Jedná se o nejnovější technologii baterií NMC průmyslově vyráběnou společností FPT speciálně pro IVECO BUS, kde kapacita jedné jednotky dosahuje 69,3 kWh. Díky této technologii může nyní IVECO BUS nabízet noční nabíjení v depu i u kloubové verze vozidla E-WAY. Rozšířená kapacita baterie umožní zajistit dojezd až 400 km v závislosti na provozních podmínkách. Dostupnost těchto nových baterií umístěných na střeše a v zadním prostoru se postupně rozšíří na všechny modely: Midibusy E-WAY budou mít energetickou kapacitu 346 kWh s 5 akumulátory u verze dlouhé 9,5 m a 346 kWh s 5 akumulátory nebo 416 kWh se 6 akumulátory u verze dlouhé 10,7 m. Nabíjení bude probíhat v depu pomocí zásuvky Combo 2 CSS. 12 metrů dlouhé autobusy E-WAY jsou k dispozici se 2 režimy nabíjení podle misí: v depu pomocí zásuvky Combo 2 CSS nebo příležitostné nabíjení pomocí sestupného nebo vzestupného pantografu. Kombinace 5 až 7 balíčků o celkové kapacitě 346, 416 nebo 485 kWh optimalizuje výkon autobusu. Kloubové verze budou umožňovat nabíjení v depu prostřednictvím zástrčky Combo 2 CSS i příležitostné nabíjení pomocí klesajícího nebo stoupajícího pantografu a budou nabízet výběr ze 6 až 9 bateriových sad pro 416, 485, 554 nebo 624 kWh. Oba modely, tj. 12 m a 18 m, budou stále k dispozici ve verzi BRT (Bus Rapid Service) s názvem LINIUM. E-WAY bude nyní vybaven novým elektromotorem SIEMENS Elfa III s maximálním výkonem 185 kW (3000 Nm) pro 9,5, 10,7 a 12 m dlouhé verze a 330 kW (5000 Nm) elektromotorem pro 18 m dlouhou kloubovou verzi, stejně jako novou 8,2 tunovou přední nápravou. Nová generace vozidel E-WAY je také vybavena novou střešní bateriovou ochranou s dlaždicovou konstrukcí, která k bateriím umožňuje snadný přístup. Výsledkem je celková výška vozidla do 3 300 mm. Pro zajištění tepelného komfortu bude nová generace E-WAY nabízet také tepelné čerpadlo CO2 s vylepšeným systémem šíření vzduchu. V porovnání s předchozí generací modelů E-WAY umožňují tyto nové technologické prvky a nové baterie, které poskytují nejvyšší energetickou hustotu (180 Wh/kg) na trhu a vyšší vnitřní kapacitu, optimalizaci rovnováhy mezi kapacitou cestujících a dostupnou palubní energií. Dodávky nové generace E-WAY budou zahájeny v druhé polovině roku 2024, a to verzemi o délce 12 m.

person rebus  date_range 26.05.2023

Irizar e-mobility získala kontrakt na dodávku patnácti nových elektických autobusů společnosti Bremer Straßenbahn AG. V Brémách bude jezdit 18 metrů dlouhý autobus Irizar ie.

Zvoleným modelem je nízkopodlažní 18 metrů dlouhý autobus Irizar ie s prostorným interiérem a klimatizací. Nové autobusy budou v ulicích Brém na severu Německa v příštím roce. Smlouva na patnáct nových ie bus byla podepsána prostřednictvím společnosti Jebsen & Jessen Industrial Solutions GmbH, která je distributorem pro Irizar e-mobility v Německu.Toto partnerství umožňuje španělskému výrobci oslovit nové zákazníky na německém trhu a zároveň poskytovat podporu zákazníkům, kteří si již značku vybrali (Dusseldorf, Hamburk nebo Frankfurt). Rozhodnutí společnosti Bremer Straßenbahn AG zvolit autobus Irizar ie je v souladu se závazkem společnosti snížit emise a přejít na udržitelnější formy dopravy. Do roku 2025 má jezdit polovina všech vozidel ve veřejné dopravě bezemisně. K tomu mají pomoci také Mercedes Benz eCitara G .

person rebus  date_range 25.05.2023

Na Global Public Transport Summitu 2023, který se koná od 4. do 7. června v Barceloně, představí Daimler Buses první sériově vyráběný elektrický autobus Mercedes-Benz eCitaro s palivovým článkem jako prodlužovačem dojezdu. Kloubový autobus má ujet přibližně 350 kilometrů bez nabíjení na trase a nabízí prostor až pro 128 cestujících.

Nové eCitaro jako náhrada městských autobusů se spalovacími motory a doplnění stávajících bateriově-elektrických flotill dopravců, kteří potřebují zajistit provoz dlouhých tras bez nutnosti dobíjení při provozu na lince. eCitaro s palivovým článkem je založeno na bateriově-elektrickém pohonném systému s vysoce výkonnými bateriemi NMC 3, přičemž palivový článek o výkonu 60 kW slouží jako vodíkový generátor pro prodloužení dojezdu. Daimler Buses zdůrazňuje mimořádně hospodárný provoz takového pohonu. Elektřina ze sítě je dostupná za nižší cenu než zelený vodík a sofistikovaný elektronický řídicí systém reguluje ideální kombinování energie z baterie a z palivových článků. Na rozdíl od plnohodnotného vodíkového vozidla s malou vyrovnávací baterií uváděné eCitaro také výrazně lépe ukládá ve velkých bateriích energii rekuperovanou při brzdění. Kloubový autobus je vybaven baterií s maximální kapacitou 392 kWh. Rozložení hmotnosti baterií a palivových článků umožňuje přepravit až 128 cestujících. Příležitostné nabíjení po trase se nepředpokládá, probíhá pomocí zástrčky v depu. Před červnovým zahájením sériové výroby prošlo eCitaro úspěšně několika testy. Pozornost byla věnována zejména novým palivovým článkům a vodíkovému systému. Vodíkové nádrže již byly testovány na odolnost proti ohni, nárazu a teplotě v souladu s novou normou UN ECE R 134. Všechny komponenty a také upevňovací systém na střeše prošly testy pro simulaci nárazu. Nový systém tepelného managementu, který výhodně využívá teplo z palivového článku, prošel rozsáhlými laboratorními a praktickými testy v extrémně horkém a prostředí. Kromě eCitara s baterií a palivovým článkem představí Daimler Buses své portfolio služeb pro provoz elektrobusů, nové datové rozhraní a digitální služby.

person rebus  date_range 23.05.2023

První z 15 trolejbusů SOR TNS 18 pro Prahu dorazil v pátek 19. května do areálu společnosti Cegelec na montáž elektrické výzbroje. Ta bude probíhat v nově pronajatých prostorech, jež jsou určeny i pro potenciální výrobu či servis trolejbusů. Trolejbus bude v sobotu 27. května k vidění pro veřejnost.

„ Naše společnost přijala celou řadu opatření, jejichž cílem bylo minimalizovat dopady tzv. čipové krize, která nás bohužel zastihla v tu nejméně příhodnou dobu a poznamenala nepříznivě naše termínové plány. Jedním z těchto opatření bylo i obstarání prostor, které můžeme využívat k montáži elektrických výzbrojí trolejbusů, což nám může uspořit výrazné množství času v rámci oživování, testování a provádění vybraných zkoušek, protože můžeme přenášet veškeré poznatky na jednom místě, což při přejezdech do výrobního závodu finálního dodavatele není možné. Zároveň zde mohou být do budoucna kompletovány i sériové trolejbusy. Nový prostor nám jich umožňuje najednou montovat až šest o standardní délce, anebo čtyři článkové, “ uvedl Miroslav Opa, výkonný ředitel Cegelecu, prostřednictvím tiskové zprávy. Montáž chybějících částí elektrické výzbroje a vybrané testování se budou týkat i nyní přepraveného trolejbusu. Dopravní podnik hl. m. Prahy měl podle uzavřené smlouvy se SOR Libchavy obdržet 15 kloubových bateriových trolejbusů SOR TNS 18 s elektrovýzbrojí od firmy Cegelec pro trolejbusovou linku 58 Palmovka – Čakovice – Miškovice 16. dubna 2023. Přítomnost trolejbusu v Cegelecu neušla pozornosti fanouškovské veřejnosti, jejíž zástupci projevili zájem si trolejbus prohlédnout. Firma se proto rozhodla, že v sobotu 27. května dopoledne od 8:30 do 12:00 hodin umožní zájemcům vstup do svého areálu, aby se mohli fanoušci s trolejbusem obeznámit, možná však bude prohlídka odstaveného vozidla jen zvenku. „ Abychom zážitek >šotoušům< trošku zpestřili, a zároveň je k nám správně nasměřovali, bude možné v čase od 8:00 do 11:45 využít i bezplatné svezení historickým autobusem Karosa B 732 soukromého majitele v trase Kačerov – Cegelec a zpět. Odjezdy jsou naplánovány vždy v celou a o půl z Kačerova a ve čtvrt a tři čtvrtě od Cegelecu, “ doplňuje Miroslav Opa. Pro milovníky historie veřejné dopravy si firma připravila program i na odpoledne. Cegelec v loňském roce zaštítil svým jménem vycházku po původní trase pražské trolejbusové linky č. 58, v sobotu od 14:30 (se začátkem u výstupu z metra stanice Náměstí Republiky u Masarykova nádraží) se bude možné pod patronátem výrobce účastnit obdobné procházky připomínající historii pražských trolejbusů, jež však bude svým zaměřením poněkud speciální. Půjde totiž o vycházku po nikdy nedokončené trolejbusové trati z centra Prahy do Dejvic. „ Jedná se o zajímavou připomínkou ambicí Prahy na rozvoj trolejbusů v 50. letech, který ale skončil jen rozestavěním vybraných úseků, po kterých však dodnes zůstalo několik připomínek. Ve své době mělo jít o prodloužení první pražské trolejbusové linky, namísto dokončení stavby ale přišlo zrušení celé původní tratě, které vlastně zahájilo nerozumnou likvidaci pražských trolejbusů ,“ připomíná Miroslav Opa.

person rebus  date_range 23.05.2023

Škoda Electric dodá Dopravnímu podniku města Brna do konce prázdnin deset těchto dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů s přídavným bateriovým pohonem. Deset dalších je objednáno.

Podle rámcové dohody uzavřené na konci února 2022 může dopravní podnik podle finančních možností získat do roku 2025 dalších 30 vozů. Deset objednal na začátku března 2023, Škoda Electric 5 kusů dodá do 31. 12. 2023 a zbývající do 31. 1. 2024. Cena jednoho trolejbusu činí 11,8 mil. Kč bez DPH. Díky novým dvounápravovým trolejbusům vyřadí dopravní podnik dosluhující vozy 21Tr a vysokopodlažních 14Tr. Cestující po Brně vozí v případě „čtrnáctek“ od roku 1989, v případě „jednadvacítek“ od roku 1999 a na tachometrech mají více než milion kilometrů. Nové parciální trolejbusy vyjedou na linky 30, 32, 34, 35, 36, 38 a 39.

person rebus  date_range 22.05.2023

IVECO BUS oznámila podpis rámcové dohody s belgickou společností Transport Operator de Wallonie OTW o dodávkách autobusů CROSSWAY Low Entry Hybrid s dvěma a třemi nápravami. Dodávky začnou na konci roku 2023.

Pro IVECO BUS jde v letošním roce o druhou smlouvu podepsanou s Opérateur de Transport de Wallonie OTW, která zajišťuje pod značkou TEC provoz veřejné dopravy v jižní části Belgie - Valonsku. Po první smlově na dodávku 13 minibusů DAILY Access a 9 DAILY Tourys pokračuje OTW ve spolupráci s IVECO BUS další dohodou na dodávku 42 hybridních vozů CROSSWAY Low Entry v 12metrové a 14,5metrové verzi s možností objednání dalších. Nové autobusy budou provozovány na expresních meziměstských linkách. Díky jejich nízkému vstupu se oproti stávajícímu vozovému parku zlepší dostupnost pro cestující na invalidním vozíku. " Tato nová smlouva s OTW představuje významný úspěch pro naši značku a rádi bychom poděkovali OTW za její důvěru v naše modely. Autobusy CROSSWAY Low Entry těží z vynikající spolehlivosti naší nové hybridní technologie, která snižuje spotřebu paliva a emise CO2. Hybridní CROSSWAY Low Entry také nabízí vynikající pohodlí na palubě a excelentní ergonomii pracovního prostoru řidiče ,“ řekl Giorgio Zino, ředitel Bus Commercial Operation IVECO BUS pro Evropu. CROSSWAY LE Hybrid byl poprvé představen na FIAA 2022 v Madridu v říjnu 2022, je vybaven převodovkou VOITH DIWA NXT, která je kombinována s 35 kW elektrickým rekuperačním motorem. Ten funguje jako startér a generátor pro rekuperaci kinetické energie nahromaděné během zpomalování a brzdění s LTO baterií (48 V) namontovanou na střeše. Elektromotor podporuje motor Cursor 9 během startovacích fází. Díky těmto funkcím přináší CROSSWAY LE Hybrid ve srovnání s nehybridní verzí úsporu paliva a při kombinaci s obnovitelnými palivy XTL (X-To-Liquid) snižuje emise CO2. Modely CROSSWAY LE Hybrid pro OTW nabídnou maximální kapacitu 67 cestujících, z toho 45 sedících u 12metrové verze a 107 cestujících včetně 61 sedících u 14,5metrové verze. Vybaveny budou klimatizací, komfortními sedadly s integrovanými USB zásuvkami, přihrádkami na zavazadla a samostatnými světly. Nové autobusy jsou součástí plánu OTW-TEC zařadit do své flotily 430 autobusů s hybridním pohonem a nabídnout ve Valonsku atraktivní, udržitelnou a efektivní veřejnou dopravu. Ve výběrovém řízení získalo zakázku také Volvo Buses .

person rebus  date_range 22.05.2023
Reklama
Škoda
Reklama
Volvo electric
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací