60 let ČSAD:  1.1.1949  byly zřízeny národní dopravní podniky:
Variace na téma ČSAD.

Československé dráhy, národní podnik a Československá automobilová doprava, národní podnik. Pomalu končí "Rok 60 let ČSAD",
Reklama
Československé dráhy, národní podnik a Československá automobilová doprava, národní podnik. Pomalu končí "Rok 60 let ČSAD",
ve kterém se na BUSportálu sešla pestrá mozaika vzpomínek a obrazového materiálu, kterou ještě určitě rozšíříme.

Vzpomínky pamětníků jsou a budou na BUSportálu vítány, i když už nebudou pod hlavičkou 60 let ČSAD.
Odkazy k tématu na slovenském BUSportálu

Po roce 1948 byly vybudovány okresní, resp. okrskové poštovní přepravní sítě s využitím kombinace železniční a automobilové dopravy. Na celém území státu byli z provozu pošt vyloučeni soukromí dopravci osob. Silniční dopravu pošty a její prostředky převzal stát v režii státního zajištění nebo použitím státních ČSAD. Zřizování i rozšiřování jakýchkoli soukromých podniků pro dopravu osob a nákladů bylo označeno jako hospodářsky nežádoucí.

V polovině února 1949 vydal ministr dopravy vyhlášku o znárodnění některých podniků pro pravidelnou silniční dopravu osob a nákladů, kterou oznámil, že dnem 30.12.1948 bylo znárodněno zestátněním 488 vyjmenovaných soukromých podniků (na Slovensku 121 podniků).

Znárodňovací a vyvlastňovací procesy trvaly několik let. Kromě znárodněných podniků pravidelné osobní i zájezdové dopravy bylo do struktury ČSAD začleněno mnoho drobných soukromých koncesionářů nákladní dopravy. To vše vedlo ke značnému roztříštění vozového parku. Velmi brzy se začaly budovat nové dílny, sklady a parkoviště, soustavně probíhal nábor pracovníků jak do provozu, tak i na místa technickohospodářských pracovníků.

Přes složitost situace přepravila ČSAD již v roce 1949 278 milionů cestujících. Do roku 1953 se tento objem zdvojnásobil. V roce 1952 byly ze závodů ČSAD se sídly v krajských městech vytvořeny samostatné podniky ČSAD.
Informace pochází z knihy Jaroslava Ryby K historii silniční dopravy na našem území.

Mimochodem, v době, kdy se značce "ČSAD" nevěstila žádná slibná budoucnost a internet byl v začátcích, si bystrá společnost s ČSAD v názvu zaregistrovala doménu, která se po čase stala alias jiné sympatické doméně - kdo to neví, ať to zkusí: www.csad.cz.
Dagmar Braunová