Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dopravní systémy

V roce 2003 vyhrála společnost ČSAD SVT Praha s.r.o. výběrové řízení vypsané Krajským úřadem Středočeského kraje na řešení projektu „Optimalizace dopravní obslužnosti s výhledem jednotného integrovaného systému ve veřejné hromadné dopravě osob ve Středočeském kraji“.

V prosinci r. 2004 Evropská komise přijala doporučeník financování programu CONNECT z rozpočtu pro Transevropské dopravní sítě, jehož součástí je i jeden z modulů výše uvedeného projektu, a to "Odbavovací clearingový systém na bázi čipových bezkontaktních karet" . Od 1. 8. 2004 byly do jeho rutinního provozu postupně začleněny dopravní společnosti ČSAD KLADNO a.s. , PROBO TRANS BEROUN, spol. s r.o. , ČSAD ANEXIA, spol.s r.o. a připravují se další organizace - Connex Praha, s.r.o. a ČSAD Benešov a.s. Tyto společnosti jsou vybaveny odbavovacími zařízeními typu USV 24C firmy Mikroelektronika spol. s r.o. a používají čipové bezkontaktní karty MIFARE STANDARD 1K. Probíhají jednání o možnosti začlenění dopravních firem vybavení i odbavovacími zařízeními společnost EM TEST ČR spol. s r.o. Mezi zástupci Českých drah, a.s. (ČD) a autobusových doprav došlo k dohodě, která směřuje k přípravě pilotního projektu ve Středočeském kraji na vzájemnou akceptaci čipových karet u ČD jde o tzv. Modrou kartu MIFARE DES FIRE. Jediným spojovacím bodem všech aplikací je aplikace elektronické peněženky, která by měla být jednotná nejlépe v celé ČR. Pokud bude více aplikací elektronických peněženek, může se stát, že cestující, který je na rozhraní několika integrovaných dopravních systémů, bude mít na kartě např. tři peněženky, každou pro jiný systém. Samozřejmě by bylo ideální mít i ostatní aplikace (časový kupon, systém check-in checkout) pro celou ČR. Takový požadavek vede k vytvoření systému NÁRODNĺ DOPRAVNĺ KARTY, který by mělo zastřešit Ministerstvo dopravy nebo jím pověřená autorita. Program CONNECT zahrnuje i další moduly, které jsou již v ČR prakticky využívány nebo jsou těsně před dokončením. Jde o moduly použitelné v upravené verzi i pro nevidomé a slabozraké občany: Internetový server CIS JŘ (vyvinutý firmou CHAPS spol. s r.o. ), dále tato služba realizovaná v podobě samoobslužných informačních stojanů (vyvinutý firmou ČSAD SVT Praha s.r.o. ) a systém TYFLOSET pro informování cestujících se sníženou schopností orientace a pohybu (vyvinutý firmou APEX spol. s r. o. ). Nesmíme zapomenout na nově připravený nástroj pro budování IDS, kterým je "Systém pro analýzu dopravní obslužnosti SPADO", vyvinutý firmou CHAPS spol. s r.o. Automatizovaně využívá data z CIS JŘ a usnadňuje práci s datovými soubory (např. z odbavovacích zařízení), podkladovými mapami apod. Další informace na vyžádání Bohumír Bartušek .

person dabra  date_range 06.01.2005

... cestujících PID byl uveden do zkušebního provozu v Českém Brodu 13.12.2004

ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy), město Český Brod, České dráhy, a. s. a APEX spol. s r.o. uvedli do zkušebního provozu Elektronický vizuální a akustický systém informování cestujících Pražské integrované dopravy v pondělí 13.12. 2004 v 10:00 hod. na nádraží ČD v Českém Brodu. Po seznámení se s provozem na železniční stanici proběhla v prostorách Městského úřadu v Český Brodě diskuse o zkušebním provozu informačního systému a jeho dalším rozvoji a o zapojení autobusových dopravců (ČSAD Polkost spol. s r.o. a OAD Kolín, s.r.o.) do Informačního systému Pražské integrované dopravy. Uvedení do provozu se zúčastnili mj. zástupci APEX Jesenice, ROPID, ČSAD SVT Praha, ČD, Ministerstva dopravy a zastupitelé města Český Brod. Tisková zpráva APEX Elektronický vizuální a akustický systém informování cestujících na nádraží a autobusové zastávce v Českém Brodu. Český Brod je významným přestupním místem Pražské integrované dopravy. Přepravu cestujících v regionu zajišťují České dráhy na železnici Praha Masarykovo n.- Kolín a zpět a dopravci ČSAD POLKOST spol. s r.o., OAD Kolín s.r.o. autobusovými linkami, č. 409, 410, 411, 412, 422, 423, 442. ROPID, Regionální organizátor pražské integrované dopravy, ve spolupráci s Českými drahami a.s., a společností APEX s r.o. navrhl pro tuto dopravní křižovatku informační a monitorovací systém sledování vozidel integrované dopravy. Informační systém sdružuje dva zcela odlišné typy dopravy, železniční a autobusovou. Záměrem tohoto projektu je koordinovat a optimalizovat dopravu podle aktuální situace , získat zkušenosti pro tvorbu koncepce Jednotného informačního systému veřejné dopravy pro Prahu a Středočeský kraj a informovat cestující o skutečném jízdním řádu jednak na zastávce autobusů a peronu železniční stanice a v blízké budoucnosti i na internetu s možností komunikace přes mobilní telefon. Systém vyvinula, vyrobila a do provozu uvedla společnost APEX s r.o., která využila zkušenosti z již fungujícího informačního systému Pražské integrované dopravy ve Strančicích. Aktuální údaje o jízdním řádu včetně zpoždění, informace o nástupišti a koleji jsou cestujícím k dispozici na dvou velkoplošných dvoubarevných zobrazovačích s hodinovým předstihem na devíti řádcích. Desátý pohyblivý textový řádek je určen pro informování o změnách v dopravě. Lze jej využít mimo jiné i pro informování obyvatel při katastrofických a krizových událostech. Červeně jsou zobrazeny jízdní řády Českých drah a žlutě autobusů společností ČSAD POLKOST spol. s r.o. a OAD Kolín s.r.o. Vizuální údaje o lince, čísle vlaku , směru jízdy, odjezdu a zpoždění jsou hlášeny na krátkou vzdálenost i v akustické formě pro nevidomé a slabozraké spoluobčany. Hlášení je aktivováno pomocí kapesního rádiového vysílače orientačního systému TYFLOSET, který nevidomí a slabozrací vlastní jako kompenzační pomůcku. Informační a monitorovací systém je navržen pomocí moderních technologií z oboru telematiky, zejména: INTERNET, INTRANET Českých drah a.s. GSM/GPRS , veřejnou rádiovou síť s rychlým paketovým přenosem dat GPS, satelitní systém sledování polohy a pohybu vozidel Informační a monitorovací systém obsahuje následující podsystémy: aplikační počítač Českých drah s obrazovkou a přístrojovou skříň APEX , které jsou umístěny v Českém Brodu v místnosti výpravčího IDOS, informační dopravní systém Českých drah a.s., Telematika CEDIS, Centrální dopravní středisko umístěné v APEX, v Jesenici vozidlová výbava ,informační systém MYPOL, USVC s radiokomunikačním adapterem APEX RCA/GPRS, zatím není instalováno v potřebném rozsahu. Informační systém Pražské integrované dopravy umožňuje získávat aktuální dopravní informace. Využívá porovnávání plánovaného jízdního řádu se skutečnou dopravní situací monitorovanou sledováním polohy vozidel pomocí satelitního navigačního systému GPS. Data o poloze autobusů jsou přenášeny pomocí systému GSM/GPRS do prozatimního Centrálního dopravního informačního střediska,CEDIS, které je umístěno v APEX v Jesenici. Tyto informace slouží pro ROPID a zúčastněné dopravní podniky k dalšímu zpracování. Centrální dopravní informační středisko CEDIS předává vybrané informace o skutečném jízdním řádu autobusů (předjetí, zpoždění, jízda na čas) prostřednictvím INTRANETU na aplikační počítač PC Českých drah v Českém Brodu. Informace o reálném jízdním řádu autobusů doplněné jízdním řádem vlaků z informačního systému IDOS Českých drah s manuálním vložením skutečného jízdního řádu mimořádných vlaků výpravčím jsou automaticky zobrazovány na informačních panelech pro cestující a pro výpravčího na obrazovce jeho aplikačního počítače. Očekávané přínosy: ROPID, Regionální organizátor pražské integrované dopravy komplexní a objektivní přehled o regionální dopravě, zejména o aktuálních dopravních výkonech za den, týden, měsíc a rok statistické údaje pro plánování a optimalizaci regionální dopravy ověřování funkčnosti dílčích projektů pro tvorbu koncepce Jednotného informačního systému veřejné dopravy pro Prahu a Středočeský kraj ve spolupráci s CHAPS s.r.o.a APEX s.r.o. a ČSAD SVT s.r.o. předávání textových zpráv o mimořádných dopravních, krizových a katastrofických událostech České dráhy a.s. přehled o navazující autobusové dopravě v toleranci možnosti jízdního řádu zajistit plynulý přestup cestujících zlepšení kultury cestování , aktuální informování cestujících o dopravní situaci předávání textových zpráv o mimořádných dopravních, krizových a katastrofických událostech Regionální dopravci ,ČSAD POLKOST spol. s r.o., OAD Kolín s.r.o. komplexní a objektivní přehled o poloze a pohybu vozového parku v regionální dopravě, zejména o aktuálních dopravních výkonech za den, týden, měsíc a rok statistické údaje pro plánování a optimalizaci regionální dopravy APEX spol. s r.o. ověření nových technologií z oblasti telematiky , aplikace Internetu , GSM/GPRS a GPS v regionální dopravě ověřování funkce CEDIS, Centrálního dopravního informačního střediska regionu rozvíjení informačních dopravních systémů v podnikatelské sféře českých výrobců, zajištění technické způsobilosti a srovnatelné úrovně s vyspělými evropskými státy umožnění spolupráce na standardizaci v technické komisi EU TC278, pracovní skupina WG 3, veřejná doprava, začlenění do evropských informačních systémů Cestující zlepšení kultury cestování , aktuální informování cestujících o dopravní situaci možnost volby náhradních spojení textové informace o mimořádných dopravních, krizových a katastrofických událostech

person dabra  date_range 03.01.2005

Společnost ČSAD autobusy Plzeň a.s.ve spolupráci s EMtest ČR s.r.o. zavádí v těchto dnech odbavovací elektronické systémy třetí generace na svých linkách veřejné osobní linkové dopravy . Jízdní doklady mají stejnou podobu s dnešními, splňují požadavek daňového dokladu a vyhovují ustanovení přepravního řádu pro drážní a silniční osobní dopravu. Nový odbavovací systém se mění včetně softwarového vybavení, které zefektivní práci dispečerů a umožňuje i výraznější kontrolu řidičů při odbavení. S přídavným zařízením je možno kontrolovat, kde na trase linky se momentálně nachází autobus, ve které zastávce odbavuje apod. Tento systém již plně komunikuje i s Plzeňskou kartou . Řidiče čeká těžký úkol, kdy za plného provozu budou při bezpečné přepravě a dodržování jízdních řádů odbavovat již na nových strojcích, které se odlišně ovládají. Celý přechod na nový odbavovací systém u těchto 3 provozů, linky Plzeňska, Rokycanska a Kralovicka, včetně linek zařazených do IDP, by měl být ukončen nejpozději do 17. prosince 2004. V prvních dnech a týdnech roku 2005 přejdou na nový systém odbavování cestujících - tzv. WinADO - i zbývající provozy společnosti se stávajícími pokladnami typu EM 116TPOR. Zdroj: ČSAD autobusy Plzeň, a.s.

person dabra  date_range 22.12.2004

České firmy dodají odbavovací a informační systém pro dopravní systém Ecovia v ekvádorském hlavním městě.

České firmy Mikroelektronika a ČSAD SVT Praha jednají o dodávce odbavovacího a informačního systému pro dopravní systém Ecovia v ekvádorském hlavním městě Quitu. Více než rok trvající jednání v současnosti finalizují včetně řešení financování. Dodávka bude realizována tak, aby systém byl funkční v první polovině roku 2005.

person dabra  date_range 27.11.2004

ČSAD SVT Praha s.r.o. ve spolupráci s Mikroelektronikou, dopravci a KÚ rutinně provozuje kartový clearing

ČSAD SVT Praha s.r.o. ve spolupráci s Mikroelektronikou, dopravci a KÚ Středočeského kraje rutinně provozuje kartový clearing - od září pro ČSAD Kladno a PROBO TRANS Beroun, od prosince se přidá ČSAD ANEXIA (Rakovník). Od letošního jara je to ČSAD Slaný a ČSAD Benešov. Perspektivně se počítá se s účastí CONNEX Praha. Od 1.prosince 2004 mohou tedy cestující s kartou vydanou ČSAD KLADNO a.s., PROBO TRANS BEROUN spol. s r.o a ČSAD ANEXIA, spol s.r.o. Rakovník platit jízdné u kterékoliv z těchto firem z elektronické peněženky vydané jednou z těchto firem. S jednou čipovou kartou je tak nyní možno platit v celé oblasti obsluhované těmito dopravci, tj. zejména na Rakovnicku, Kladensku, Slánsku, Berounsku, Hořovicku a Praze západ. Platba je možná také v městských autobusech v Rakovníku, Kladně, Berouně a Hořovicích. V Kladně je vydáno přes 30 tisíc karet, v Berouně 7 tisíc karet a v Rakovníku 3 tisíce karet. Karty vydané ČSAD KLADNO před 1.8.2004 je potřeba aktivovat v předprodejní kanceláři ČSAD KLADNO. Karty vydané ČSAD ANEXIA před 25.10.2004 je potřeba aktivovat v předprodejní kanceláři v Rakovníku. Aktuální seznam dopravců zapojených do clearingu v SČ kraji je k dispozici na http://cards.svt.cz/systems.do Souhrnný materiál o uznávání čipových karet v rámci ČR naleznete ZDE

person dabra  date_range 20.11.2004

5.6.2004 byl na železniční stanici a autobusovém nádraží ve Strančicích uveden do zkušebního provozu Elektronický a akustický informační systém Pražské integrované dopravy

Elektronický vizuální a akustický systém informování cestujících na nádraží a na autobusové zastávce ve Strančicích. Strančice jsou významným přestupním místem Pražské integrované dopravy. Přepravu cestujících v regionu zajišťují České dráhy na železnici Praha hl. n.-Benešov a zpět a CONNEX Praha s.r.o. čtyřmi autobusovými linkami, č. 461, 469, 490, 494. ROPID, Regionální organizátor pražské integrované dopravy, ve spolupráci s Českými drahami a.s., CONNEXEM Praha s.r.o.a společností APEX s r.o. navrhl pro tuto dopravní křižovatku informační a monitorovací systém sledování vozidel integrované dopravy. Informační systém poprvé sdružuje dva zcela odlišné typy dopravy, železniční a autobusovou. Záměrem tohoto pilotního projektu je koordinovat a optimalizovat dopravu podle aktuální situace, získat zkušenosti pro tvorbu koncepce Jednotného informačního systému veřejné dopravy pro Prahu a Středočeský kraj a informovat cestující o skutečném jízdním řádu jednak na zastávce autobusů a nástupišti železniční stanice a v blízké budoucnosti i na internetu s možností komunikace přes mobilní telefon. Systém vyvinula, vyrobila a do provozu uvedla společnost APEX s r.o., která využila zkušenosti z již dva roky fungujícího informačního systému Pražské integrované dopravy v Jesenici. Aktuální údaje o jízdním řádu pro nejbližších osm spojů včetně zpoždění, informace o nástupišti a koleji jsou cestujícím k dispozici na dvou velkoplošných dvoubarevných zobrazovačích na osmi řádcích. Devátý pohyblivý textový řádek je určen pro informování o změnách v dopravě. Lze jej využít mimo jiné i pro informování obyvatel při katastrofických a krizových událostech. Červeně jsou zobrazeny jízdní řády Českých drah a žlutě autobusů společnosti CONNEX Praha. Vizuální údaje o lince, čísle vlaku, směru jízdy, odjezdu, nástupišti a zpoždění jsou hlášeny i v akustické formě pro nevidomé a slabozraké spoluobčany prostřednictvím elektronického orientačního a informačního systému TYFLOSET. Hlášení si nevidomí aktivují pomocí osobního rádiového vysílače VPN 01 nebo vysílače VPN 03 zabudovaného ve slepecké holi. Informační a monitorovací systém je navržen pomocí moderních technologií z oboru telematiky, zejména: GSM/GPRS, veřejnou rádiovou síť s rychlým paketovým přenosem dat GPS, satelitní systém využitý pro sledování polohy a pohybu vozidel INTERNET, INTRANET Českých drah a.s. Informační a monitorovací systém obsahuje následující podsystémy: aplikační počítač Českých drah s obrazovkou a přístrojovou skříň APEX, které jsou umístěny ve Strančicích v místnosti výpravčího IDOS, informační dopravní systém Českých drah CEDIS, Centrální dopravní středisko umístěné v APEX, v Jesenici vozidlová výbava ,informační systém s radiokomunikačním adapterem APEX RCA/GPRS Informační systém Pražské integrované dopravy umožňuje získávat aktuální dopravní informace. Využívá porovnávání plánovaného jízdního řádu se skutečnou dopravní situací monitorovanou sledováním polohy vozidel pomocí satelitního navigačního systému GPS. Data o poloze autobusů jsou přenášeny pomocí systému GSM/GPRS do prozatímního Centrálního dopravního informačního střediska, CEDIS, které je umístěno v APEX v Jesenici. Tyto informace slouží pro ROPID a zúčastněné dopravce k dalšímu zpracování. Centrální dopravní informační středisko CEDIS předává informace o zpoždění autobusů společnosti CONNEX Praha prostřednictvím INTERNETU na aplikační počítač Českých drah ve Strančicích. Informace o reálném jízdním řádu autobusů doplněné jízdním řádem vlaků z informačního systému IDOS Českých drah s manuálním vložením skutečného jízdního řádu mimořádných vlaků výpravčím jsou automaticky zobrazovány na informačních panelech pro cestující a pro výpravčího na obrazovce jeho aplikačního počítače. Očekávané přínosy: ROPID komplexní a objektivní přehled o regionální dopravě, zejména o aktuálních dopravních výkonech za den, týden, měsíc a rok statistické údaje pro plánování a optimalizaci regionální dopravy ověřování funkčnosti dílčích projektů pro tvorbu koncepce Jednotného informačního systému veřejné dopravy pro Prahu a Středočeský kraj předávání textových zpráv o mimořádných dopravních, krizových a katastrofických událostech České dráhy a.s. přehled o navazující autobusové dopravě v toleranci možnosti jízdního řádu zajistit plynulý přestup cestujících zlepšení kultury cestování, aktuální informování cestujících o dopravní situaci předávání textových zpráv o mimořádných dopravních, krizových a katastrofických událostech CONNEX Praha s.r.o. komplexní a objektivní přehled o poloze a pohybu vozového parku v regionální dopravě, zejména o aktuálních dopravních výkonech za den, týden, měsíc a rok statistické údaje pro plánování a optimalizaci regionální dopravy APEX spol. s r.o. ověření nových technologií z oblasti telematiky, aplikace Internetu, GSM/GPRS a GPS v regionální dopravě ověřování funkce CEDIS, Centrálního dopravního informačního střediska regionu rozvíjení informačních dopravních systémů v podnikatelské sféře českých výrobců, zajištění technické způsobilosti a srovnatelné úrovně s vyspělými evropskými státy umožnění spolupráce na standardizaci v technické komisy EU TC278, pracovní skupina WG 3, veřejná doprava, začlenění do evropských informačních systémů Cestující zlepšení kultury cestování, aktuální informování cestujících o dopravní situaci možnost volby náhradních spojení textové informace o mimořádných dopravních, krizových a katastrofických událostech Zdroj: APEX spol. s r.o.

person dabra  date_range 06.06.2004

(čtk) Dodavatel odbavovacích zařízení pro autobusy Společnost Mikroelektronika z Vysokého Mýta dodá ještě letos do Řecka zařízení na výdej jízdenek pro meziměstskou autobusovou dopravu. Zakázka za

(čtk) Dodavatel odbavovacích zařízení pro autobusy Společnost Mikroelektronika z Vysokého Mýta dodá ještě letos do Řecka zařízení na výdej jízdenek pro meziměstskou autobusovou dopravu. Zakázka za více než tři milióny korun je určena pro tamního soukromého dopravce, který provozuje asi 100 autobusů. Jde o první dodávku do Řecka, čímž firma získává referenci pro další expanzi na tamějším trhu, řekl ředitel podniku Jindřich Nádvorník. Mikroelektronika očekává v letošním hospodářském roce, který končí 30. června, zdvojnásobení tržeb přibližně na 200 miliónů korun. Podíl exportu činí asi třetinu tržeb a meziročně stoupl rovněž asi dvojnásobně.

person dabra  date_range 11.05.2004

15.4.2004 bylo Technické fakultě ČZU předáno vzorové vybavení odbavovacího a informačního systému v prostředcích veřejné dopravy. Předání bylo zorganizováno rektorem ČZU Janem Hronem a zúčastnili se

15.4.2004 bylo Technické fakultě ČZU předáno vzorové vybavení odbavovacího a informačního systému v prostředcích veřejné dopravy. Předání bylo zorganizováno rektorem ČZU Janem Hronem a zúčastnili se ho kromě pracovníků ČZU i představitelé Ministerstva dopravy ČR, krajského úřadu Středočeského kraje, reprezentanti dopravních fakult ostatních vysokých škol mj. děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice Karel Šotek, zástupci dopravců - Franišek Neterda z ADSSS, Antonín Kusák z ADSSF, Jiří Kafka z Českých drah a zástupci tisku. Předání uváděl Jan Kotík, ředitel ČSAD SVT Praha, s.r.o. O rozvoji ČZU a jeho měnícím se zaměření promluvil rektor ČZU Jan Hron a o úloze Technické fakulty její děkan Jiří Klíma. Představitel ROPID Jan Šimůnek vysvětlil, jak předávané zařízení slouží v systému pražské integrované dopravy. Následně představitelé skupiny MYPOL (za APEX s.r.o. Pavel Roček, za Mikroelektroniku s.r.o. Jindřich Nádvorník a za JKZ s.r.o. František Kadrmas) představili svoje firmy, zejména s ohledem na produkty, které byly Technické fakultě k výuce předány. Během prezentace firmy APEX vystoupil i viceprezident Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých ČR Viktor Dudr, který předvedl využití předávané techniky nevidomými a slabozrakými spoluobčany a ocenil spolupráci s firmou APEX na vývoji tohoto zařízení. Jan Kotík pak představil krátce předprodejní systém AMSBUS, vytěžovací systém GOBUS a webový magazín BUS PORTÁL a nabídl jejich využití vysokým školám. ČZU kladně reagovala na nabídku využití systému AMSBUS. Josef Štěpán, vedoucí katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky Matematicko-fyzikální fakulty University Karlovy informoval přítomné o dlouhodobé spolupráci mezi MFF UK a ČSAD SVT Praha a zejména o nové iniciativně na založení výzkumného centra, jehož hlavním cílem bude vytvoření Matematicko-statistického modelu optimalizace dopravní obslužnosti. Zdůraznil, že předmětem činnosti výzkumného centra není pouze prohloubení teoretických poznatků a postupů, ale že připravený model bude sloužit k optimalizaci jízdních řádů jak z hlediska požadavků cestujících, tak i řešení při omezení dopravních cest (např. havarijní jízdní řády), k optimalizaci organizace dopravního systému, rozmístění dopravních prostředků, skladby a vybavení dopravních prostředků, rozvoje a obnovy investic apod. Nabídl ostatním dopravním fakultám spolupráci, což bylo v následné diskusi přivítáno. Význam předaného zařízení pro výuku na katedře automobilů a traktorů ocenil její vedoucí Boleslav Kadleček. Neformální část programu uvedla ukázka z filmu "Pánská jízda" režiséra Martina Kotíka, přítomní si pak v neformální diskusi vyměnili názory nejen na předané zařízení. Zdroj: Bohumír Bartušek, ČSAD SVT Praha s.r.o. Fotografie: Monika Urbanová, ČZU

person dabra  date_range 20.04.2004

Především ve velkých dopravních uzlech, kde se stýkají různé druhy městské i meziměstské dopravy a dochází k častým přestupům na navazující spoje, je třeba zajistit rychlou a kvalitní informovanost

Především ve velkých dopravních uzlech, kde se stýkají různé druhy městské i meziměstské dopravy a dochází k častým přestupům na navazující spoje, je třeba zajistit rychlou a kvalitní informovanost cestujících. Jedním z nejefektivnějších způsobů je instalace samoobslužného informačního systému . Základem systému je samoobslužný stojan s interaktivní obrazovkou reagující na dotyk prstu. Na monitoru se zobrazuje strukturovaná nabídka, ze které si cestující vybírá stisknutím příslušného místa obrazovky. V rámci městské dopravy jednoduše zadá například výchozí a cílové místo a systém mu zobrazí optimální spojení. Software, vyhotovený firmou ČSAD SVT Praha, pracuje pod všemi operačními systémy MS Windows a umožňuje vyhledávat optimální spojení až v 6-ti různých kategoriích doprav - autobusové, vlakové, letecké ČSA a v několika MHD. Vyhledávání spojení respektuje samozřejmě časová omezení, umožňuje vyhledávat spojení předchozí i následující, kombinovat kategorie vlakové a autobusové dopravy a zadávat požadovaný čas odjezdu nebo příjezdu. Aktualizovaná data jsou stahována z internetu jednotlivými uživateli Samoobslužný informační systém lze využívat nejen pro sdělování informací o dopravě, ale prakticky o čemkoliv. Stojan může pomoci návštěvníkům Vašeho města najít hotel, doporučit vybrané restaurace apod. Do prezentace lze zapojit i projekci ryze reklamních stránek, případně je možné umístit reklamní poutače na nástavce nad stojan. Tak lze zajistit financování provozu zařízení. Technické údaje a orientační ceník naleznete ZDE Další podrobnosti o samoobslužném informačním systému získáte: ČSAD SVT Praha, s.r.o., obchodní oddělení, Křižíkova 4-6, 18600 Praha 8 e-mail: kristlova@svt.cz telefon: 224 894 332 fax: 224 894 423 mobil: 605 233 297 Technický popis a orientační ceník stojanu Standard Secure vhodný i pro venkovní použití rozměry v x h x š (mm) 1135 x 610 x 610 hmotnost cca 43 kg skříň z ocelového plechu tloušťky 2 mm, počítač je uložen uvnitř stojanu přístup k PC a monitoru uzamykatelnými dvířky, stupeň krytí IP42, IEC 529 povrchová úprava a barevné provedení podle přání zákazníka volitelné periferie Orientační ceník hardware stojan STANDARD Secure (cena od 27 700 Kč), stojan METRO Secure (cena od 40 500 Kč) - jiný typ je možný dotyková obrazovka s řadičem a 17" monitorem, cena od 29 000 Kč PC podle požadavků zákazníka s operačním systémem MS WINDOWS 98/NT4/2000/XP, cena od cca 20 000 Kč Konkrétní cena je závislá na parametrech PC a monitoru, typu a barvě stojanu apod. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ucelenou nabídku typů stojanů naleznete ZDE Orientační ceník software Aplikační software pracuje pod operačním systémem MS Windows 9x/NT/2000/XP. Obsahuje dopravní informace v maximálně šesti kombinacích elektronických jízdních řádů: autobusovém ČR, SR vlakovém ČR, Evropa leteckém ČSA městských hromadných doprav Cena: od 15 000 Kč v závislosti na přípravě dat. Jízdní řády jsou získávány od firmy CHAPS spol. s r.o. a jsou jí garantovány. Aktualizaci jízdních řádů si provádí zákazník sám z Internetu. O samoobslužný stojan s úpravou pro nevidomé se na Holiday Worldu 2003 zajímal i ministr pro místní rozvoj Pavel Němec.

person dabra  date_range 19.01.2004

3. setkání uživatelů zařízení na výdej jízdenek řady USV 24 pořádal výrobce těchto zařízení firma

3. setkání uživatelů zařízení na výdej jízdenek řady USV 24 pořádal výrobce těchto zařízení firma Mikroelektronika spol. s r.o. V malebném údolí Orlice mezi tratí a řekou v místě, kde lišky nedávají dobrou noc, ale mobilní operátoři mají velké rezervy, proběhlo 3.setkání firmy Mikroelektronika. Pokrytí signálem nezbytné pro prezentace operativně zajistil mobilními jednotkami EUROTEL. V penzionu Mítkov se sešli zástupci firem (prosíme o toleranci při zestručnění názvů): Ramvejbus PROBO TRANS ZDAR ČSAD Střední Čechy ASIANA BUSMAT ROPID ČSAD POLKOST CONNEX Morava ČSAD STTRANS ČSAD ANEXIA BODOS LEXA LEXTRANS BOSÁK ORLOBUS CONNEX Východní Čechy DP města České Budějovice ČSAD JIHOTRANS ČSAD Kladno ICOM TRANSPORT Ze středečního programu: MIKROELEKTRONIKA: *FareON-podpůrný software pro přípravu a zpracování dat* USV 24C firmware*USV 24C stávající software pro přípravu a zpracování dat* Vyhodnocování dat v MS Excel* Servisní služby* GPRS přenos dat MikroNET* RF přenos dat* Ze čtvrtečního programu: Prezentace partnerských společností ČSAD SVT Praha představilo komplexní informační systém pro dopravní firmy ADONIS , seznámilo dopravce s novinkami v systému AMSBUS a okolo informačních stojanů. Dopravcům se představil také BUS Portál (-: APEX Jesenice seznámil se sledováním pohybu a polohy vozidel pomocí GPS

person dabra  date_range 19.09.2003
Reklama
Auto-Bus
Reklama
BUSE
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací