Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Alternativy

Za předpokladu získání dotací z ITI/IROP nasadí deset autobusů na vodík do provozu v oblasti Mníšku pod Brdy společnost MARTIN UHER BUS. Vodík zajistí vodní elektrárna ve Vraném nad Vltavou.

Rada Středočeského kraje 12. května 2022 schválila memorandum o vzájemné spolupráci na projektu nákupu vodíkových autobusů mezi Středočeským krajem, Integrovanou dopravou Středočeského kraje (IDSK), společností ČEZ a dopravní firmou MARTIN UHER. Cílem uzavření memoranda je nastartování a co nejrychlejší zavedení provozu vodíkových autobusů v rámci dopravní obslužnosti v oblasti Mníšku pod Brdy a s optimálními náklady. Pokud dokument schválí i zastupitelstvo dokument podepíše hejtmanka Petra Pecková. Projekt předpokládá nákup deseti dvanáctimetrových autobusů na vodíkový pohon. Předpokládaná hodnota činí 242,2 milionu korun a bude většinově hrazena z dotací ITI Pražské metropolitní oblasti a od státu (za předpokladu získání dotace z ITI/IROP). Vyjet by měly v průběhu roku 2024. „ Autobusy chceme nasadit do oblasti Mníšku pod Brdy, kde je možné je otestovat v kopcovitém terénu a meziměstském terénu. Při výběru lokality jsme hleděli i na to, že obec podporuje bezemisní dopravu a výstavbu plničky s elektrolyzérem ,“ říká Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy. Svou roli pro nasázení vodíkových autobusů sehrála i emisně nulová výroba elektřiny ve vodní elektrárně ve Vraném nad Vltavou. " Jedním z důvodů, proč na celém projektu spolupracujeme se společností ČEZ, je skutečnost, že je schopna nabídnout trvalou a stabilní výrobu zeleného vodíku z elektřiny produkované ve vodní elektrárně Vrané nad Vltavou, “ uvedl Petr Borecký. Vodíkový pohon je však oproti dieselům stále výrazně dražší, resp. vyšší je pořizovací cena autobusů. Autobus s konvenčním vznětovým agregátem vyjde na zhruba pět milionů korun. Model s vodíkovým pohonem vyjde na čtyřnásobek. Nevýhodou je i výstavba plniček a nedostatek dodavatelů vodíku. Na druhé straně jsou výhodami rychlé doplňování paliva, vysoký dojezd, nízká hlučnost a vysoká životnost palivových článků. Středočeský kraj předpokládá cenu nákladů na provoz vodíkového autobusu ve výši cca 66 Kč/km v případě vypsání a následně vyplacení dotace ve výši 80% na vodíkovou plničku. V opačném případě se náklady zvýší na 83 Kč/km. Středočeský kraj tímto reaguje na změny klimatu a podporuje Zelenou dohodu pro Evropu, neboli Green Deal. „ Současně usilujeme o to, aby když už k této transformaci ekonomiky dochází, na ní vývojově participovali i čeští výrobci a Česko tak nebylo pouze kupujícím těchto technologií, ale též jejich vývojářem ,“ dodává Borecký. V současné době zabezpečuje základní dopravní obslužnost kraje 28 dopravců, z toho 20 dopravců má přes třicet provozoven na území Středočeského kraje. Celkový počet vozů, které by měly spadat pod účinnost zákona o podpoře nízkoemisních vozidel je celkem 307, tj. 23,4 % z celkového počtu 1 314 vypravovaných vozů. Memorandum ještě musí schválit krajské zastupitelstvo.

person rebus  date_range 12.05.2022

Objednávka na první 100 % bezemisní autobusy pro městskou dopravu v Seville je pro IVECO BUS úspěchem. Ve Francii, Norsku, Nizozemsku, Lucembursku, Rakousku a Německu ujely E-Way již miliony kilometrů.

IVECO BUS vyhrála jednu ze dvou částí výběrového řízení pro Sevillskou městskou dopravu (TUSSAM) pro zajištění udržitelné dopravy v kulturním a historickém městě na jihu Španělska, dodá pět 12metrových elektrických autobusů E-Way. 12metrový E-WAY vybraný TUSSAM bude vybavený synchronním elektrickým trakčním motorem o jmenovitém výkonu 160 kW a lithium-iontovými bateriemi s kapacitou až 460 kWh, integrované ve střeše a v zadní části vozidla. Nabíjí za necelé čtyři hodiny prostřednictvím zásuvky CCS2 Combo výkonem asi 100 kW. Vozidla nabídnou nejlepší možnou dostupnost cestujícím se sníženou pohyblivostí díky dvěma nájezdovým rampám a dvěma plochám vyhrazeným pro kočárky a invalidní vozíky. Nízkopodlažní jsou v celé délce vozidla. Iveco Bus E-Way fungují ve veřejné dopravě ve Francii, Norsku, Nizozemsku, Lucembursku, Rakousku a Německu a ujely několik milionů kilometrů. Díky dobrému poměru dojezdu a kapacity pro cestující může E-Way pokrýt celodenní provoz, uvádí výrobce. Model má za sebou dvě certifikované rekordní jízdy. Druhá byla provedená v reálných provozních podmínkách z iniciativy zákazníka, německé společnosti Verkerhrsbetriebe Bachstein, s 12m E-Way s 350 kWh bateriemi nabíjenými přes noc. Výsledek byl certifikovaný TÜV Nord a činil 543 kilometrů na jedno nabití, na konci testu zůstala 3% kapacita v baterii. Pro IVECO BUS jde o první objednávku jeho 100 % elektrických autobusů ve Španělsku.

person rebus  date_range 11.05.2022

Každý desátý autobus bude elektrobus. Ostravský dopravní podnik s 24 Solaris Urbino 12 electric překoná dosavadní rekord Dopravního podniku města Hradce Králové.

24 nových elektrobusů s technologií OppCharge, tedy s průběžným dobíjením, zařazuje od května postupně do svého provozu Dopravní podnik Ostrava (DPO). Pro elektrobusy vznikla i další nová nabíjecí infrastruktura na terminálu Hranečník ve Slezské Ostravě, která bude obsluhovat první část převzatých vozů. Po dodání všech vozů bude každý desátý vypravovaný autobus DPO elektrobus. Nasazením všech 24 nových elektrobusů se ve srovnání se CNG autobusy vyprodukuje za rok až o 700 kg emisí oxidu uhličitého méně. DPO tímto pokračuje ve svém ekologickém závazku „Bez dieselu“, který deklaroval loni na jaře s tím, že již nekoupí žádný dieselový autobus, a mohl tak do svého běžného denního provozu nasazovat pouze vozy na ekologický pohon. „ Měníme autobusovou dopravu v Ostravě. Nová nabíjecí infrastruktura na terminálu Hranečník je další fází naší strategie a doplňuje již stávající nabíječku pro elektrobusy v Ostravě-Svinově. Následující součástí plánu je vybudování nabíjecí stanice i na ul. Valchařská v centru města. Ostrava tak bude mít tři strategické body, kde se budou elektrobusy nabíjet a odkud budou vyjíždět obsluhovat přilehlé lokality. V daných místech se tak znatelně sníží produkce CO2 ,“ uvádí Daniel Morys, předseda představenstva a generální ředitel DPO. Primátor města Ostravy, Tomáš Macura, doplňuje: „ Jsme rádi, že Ostravanům můžeme nabídnout další možnost ekologické dopravy. Od roku 2010, kdy DPO zakoupil první elektrobus, urazil velký kus cesty k ekologizaci provozu, která vyvrcholila loňskou jarní kampaní a závazkem „Bez dieselu“. Zařazením dalších 24 elektrobusů Dopravní podnik Ostrava již jen potvrzuje svou nezastupitelnou roli při zlepšování životního prostředí v našem městě .“ „ Převzetí a uvedení do provozu nových elektrobusů v Ostravě odpovídá cílům vlády v podpoře komfortní a moderní veřejné dopravy. Ministerstvo dopravy se podílí na výstavbě sítě dobíjecích stanic a v dalším operačním programu doprava III chceme podpořit dobíjecí stanice ve výši až 6 mld. Kč ,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka na představení vozů v Ostravě v pátek 6. května. Celková hodnota dodávky 24 elektrobusů Solaris včetně dobíjecích ramen Siemens (1 terminál Hranečník, 3 ul. Valchařská) je necelých 308 mil. korun bez DPH. Většina nákladů bude spolufinancována z fondů Evropské unie. Elektrobusy od Solaris Bus & Coach jsou dvanáctimetrové Solaris Urbino pro až 85 cestujících vybavené bateriemi Solaris High Power s celkovou kapacitou 91,4 kWh. Tato kapacita je optimální volbou pro časté krátké dobíjení, které je typické pro trasy, na kterých budou tyto vozy nasazeny. První vozy dodal Solaris rok po uzavření smlouvy. Dobíjecí infrastrukturu pro elektrobusy dodává Siemens Smart Infrastructure. V areálu MHD terminálu Hranečník zprovoznil ultra výkonnou dobíjecí stanici SICHARGE UC. „ Naše dobíjecí stanice dosahuje špičkového výkonu 400 kW a v řádu jednotek minut dokáže dodat do trakčních akumulátorů elektrobusu Solaris Urbino 12 electric dostatečné množství elektrické energie pro spolehlivou autobusovou obsluhu Ostravy ,“ uvedl Tomáš Hüner, ředitel Siemens Smart Infrastructure. „ Díky použité technologii stačí k dobití elektrobusu na celou trasu několikaminutová pracovní přestávka .“ Dopravní podnik Ostrava plánuje vybudovat další dobíjecí stanice ve Valchařské ulici v centru města, kde budou nainstalovány tři dobíjecí stanice SICAHRGE UC. Ostrava tak bude mít i se stávající nabíječkou v Ostravě-Svinově tři strategické body, kde se budou elektrobusy nabíjet. Nejmodernější dobíjecí stanice SICHARGE UC disponují maximálním stejnosměrným výstupním proudem až 500 A a napětím až 1000 V. Jádrem celého systému je dobíjecí centrum, zařízení dále zahrnuje řídicí systém dobíjení a řízené usměrňovače. Z dobíjecího centra je také vyvedeno kabelové napájení dobíjecího ramena. Technologie dobíjecí infrastruktury je bezobslužná, její provoz tak nevyžaduje lidský zásah. Vedle dobíjecí stanice SICHARGE UC Siemens na terminál Hranečník dodal dobíjecí rameno s výdejníkem a reverzním pantografem, který slouží k mechanickému připojení s vozidlem během nabíjení, vysokonapěťový suchý transformátor 800 kVA, kioskovou trafostanici, rozvaděč vysokého napětí, rozvaděč nízkého napětí, systém pro vzdálené řízení dobíjení, kamerový systém a 24 mobilních stejnosměrných dobíjecích stanic s výstupním výkonem 22 kW pro noční balanční dobíjení. Veškeré parametry stavu technologie dobíjecí infrastruktury včetně dobíjecí stanice zaznamenává lokální řídicí systém. Ten je přenáší do energo dispečinku DPO, kde je možné informace o provozních stavech sledovat v reálném čase. K 1. 1. 2022 bylo ve vozovém parku DPO 292 autobusů, z toho 227 CNG a 8 elektrobusů. Na konci roku 2022 počítá DPO s 227 CNG autobusy a 32 elektrobusy. Dosud největší flotilu elektrobusů provozuje v České republice Dopravní podnik města Hradce Králové. Jeho elektrobusy značky SOR ujely přes 4 miliony kilometrů.

person rebus  date_range 06.05.2022

Prvním městem u nás s bateriovými trolejbusy Škoda 36 Tr v pravidelném provozu bude Ostrava. Nový typ se od předchozích liší karosérií, kterou vyrábí sesterská společnost Škodovky - turecká Temsa.

Škoda Transportation na svých webových stránkách uveřejnila fotografie nového trolejbusu typového označení Škoda 36 Tr (z rodiny Škoda T´CITY). Vůz je založen na karoserii tureckého výrobce Temsa. Dokončené vozidlo bude v blízké době podrobeno testování v ulicích Plzně a následně se možná objeví i v dalším městě. V pravidelném provozu vyjedou trolejbusy s trakční baterií a rekuperací energie na začátku příštího roku v Ostravě. " Ostrava bude prvním městem v České republice, kde budou jezdit naše nové trolejbusy Škoda T’CITY. Tento nový modelový typ se od našich předchozích odlišuje zejména karosérií, kterou bude vyrábět naše sesterská společnost. Bude se tak jednat o snoubení spolupráce dvou společností ze Skupiny PPF, kdy každá společnost přinese do nového produktu to nejlepší ," uvedla při podpisu smlouvy Tanya Altmann, Senior Viceprezident pro Bus Mobility Solutions ve skupině Škoda Transportation. Dopravní podnik Ostrava podepsal rámcovou smlouvu na dodávku 18 nových nízkopodlažních bateriových 12 metrů dlouhých trolejbusů se skupinou Škoda Transportation těsně před vánočními svátky v roce 2021. Mimo trakční vedení ujedou vozy až 15 kilometrů. Celková hodnota zakázky je 203 milionů korun, cena jednoho trolejbusu je 11,22 milionu korun, prvních 6 kusů by měl dopravce převzít začátkem roku 2023. Škoda T'CITY 36 Tr uveze na palubě 85 cestujících, 27 míst je k sezení, a jeden prostor pro vozíčkáře. Samozřejmostí je klimatizace celého vozu, USB porty a také kamerový systém. V Ostravě by nové vozy měly nahradit trolejbusy Škoda 21 Tr.

person rebus  date_range 04.05.2022

75 elektrických autobusů Solaris se v Itálii v druhé polovině letošního roku připojí ke flotile 140 elektrických Urbin, které jsou již v provozu.

Italský provozovatel ATM Milano od Solaris objednal další vozy z rámcové smlouvy na 250 vozidel. První dvě dodávky, celkem 140 elektrických autobusů Urbino, již byly splněny. Tentokrát ojednal 75 Urbino 12, které podle smlouvy vyjedou do ulic Milána v druhé polovině roku 2022. Doobjednat může ATM ještě 35 kusů. Rámcová smlouva na dodávku až 250 elektrobusů celkem pro ATM Milano je pro Solaris jednou z největších elektrických zakázek. Její postupné naplňování je v souladu s plány milánského dopravce vyřadit dieselové autobusy do konce roku 2030. Se 40 elektrobusy Urbino zakoupenými ATM Milano v roce 2019 a 100 Urbino objednanými o rok později půjde o 215 kusů. 12metrové elektricky poháněná Urbina budou vybavena bateriemi Solaris High Energy s celkovou jmenovitou kapacitou téměř 400 kWh a budou nabíjeny pomocí inverzního pantografu. Klimatizovaný interiér autobusu pojme 75 osob. Řidiči budou mít k dispozici např. Mobileye Shield+, systém, který pomocí zvukových a vizuálních upozornění varuje řidiče před jakýmkoliv objektem detekovaným v mrtvém úhlu vozidla. Partnerství mezi Solaris a ATM v Miláně začalo v roce 2014. Od té doby vyjelo z brány továrny v Bolechowo směrem do Milána přes 300 vozidel, včetně téměř 200 trolejbusů a e-busů. V listopadu loňského roku uzavřel dopravce se Solaris další smlouvu na 50 bezemisních kloubových trolejbusů Trollino 18 .

person rebus  date_range 02.05.2022

Více než pět desítek trolejbusů od Škodovky doplní deset nových Škoda 32 Tr s karosérií od SOR Libchavy.

Na nové moderní trolejbusy od skupiny Škoda Transportation se mohou těšit obyvatelé a návštěvníci Pardubic. Škodovka uzavřela s Dopravním podnikem města Pardubic smlouvu na dodávku celkem deseti moderních nízkopodlažních vozidel. Celková hodnota zakázky, která odstartuje v prvním čtvrtletí příštího roku, je zhruba 118 milionů korun. „ Aktuálně uzavřený kontrakt pro Pardubice navazuje na dřívější úspěšné dodávky pro toto východočeské město, “ připomněla Tanya Altmann, Senior Viceprezidentka pro Bus Mobility Solutions ve skupině Škoda Transportation. „ Nová vozidla typu Škoda 32 Tr budou vybavena bateriemi pro jízdu mimo trakční vedení a nabídnou tak dopravci větší flexibilitu v přepravě. Trolejbusy díky svému modernímu řešení i ekologickému provozu opět zvýší kvalitu cestování veřejnou dopravou a věřím, že s nimi budou spokojeni cestující i dopravce .“ Z desítky nově dodávaných trolejbusů bude šest osazeno bateriemi umožňujícími nouzový pojezd, čtyři pak plnohodnotnou jízdu na trasách do 12 kilometrů. V pardubickém systému veřejné dopravy v současné době jezdí 54 trolejbusů od Škodovky, poslední dodávka se datuje do roku 2019 . Skupina Škoda Transportation je největším evropským výrobcem trolejbusů a vyrábí je již 85 let. Za tu dobu dodala Škodovka na tuzemský i zahraniční trh více než 14,5 tisíce trolejbusů. České trolejbusy jezdí ve zhruba třiceti zemích světa – v Evropě, Asii a v severní Americe. V poslední době podepsala například zakázky na 24metrové trolejbusy pro Prahu a Bratislavu nebo na trolejbusy klasické délky pro Ostravu či Budapešť.

person rebus  date_range 25.04.2022

DPP na linkách 142, 225, 174 a 184 na levém břehu Vltavy nahradí autobusy trolejbusy a postaví tramvajovou trať Motol – Vypich; investiční náklady projektů jsou 1,78 miliardy korun.

Rada hlavního města Prahy (RHMP) 25. dubna 2022 schválila investiční záměry elektrifikace dalších čtyř autobusových linek na levém břehu Vltavy: č. 142 (Nové Butovice – Velká Ohrada), č. 225 (Velká Ohrada – Nové Vokovice), č. 174 (Vypich – Nádraží Řeporyje), č. 184 (Vypich – Velká Ohrada) a výstavbu nové tramvajové tratě Motol – Vypich. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) začne na základě usnesení RHMP s jejich projektovou přípravou. Důvodem záměrů elektrifikace dalších autobusových linek v Praze a výstavby nové tramvajové tratě Motol – Vypich je především naplňování Klimatického závazku hl. m. Prahy, jehož cílem je snížení emisí CO2 do roku 2030 o 45 % ve srovnání s rokem 2010, dále naplňování cílů Klimatického plánu hl. m. Prahy, plnění evropské i národní legislativy určující podíl nízkoemisních nebo bezemisních vozidel ve vozovém parku dopravců a s tím související potřeba zajištění průběžné obnovy vozového parku autobusů DPP bezemisními vozidly. Dalším důvodem je, v neposlední řadě, plnění strategie rozvoje tramvajových tratí v Praze s cílem zajištění kvalitní, kapacitní a plynulé dopravy cestujících. Záměr také přispívá k zajištění energetické bezpečnosti hl. m Prahy a České republiky prostřednictvím snižování závislosti na fosilních palivech dodávaných ze zemí s nízkou mírou demokracie a ochrany lidských práv. DPP v současnosti již staví nabíjecí infrastrukturu v rámci elektrifikace autobusové linky č. 140 (Palmovka – Miškovice) a připravuje dalších šest projektů proměny stávajících linek obsluhovaných naftovými autobusy na trolejbusové. Jedná se o 1. etapu elektrifikace linek v levobřežní části Prahy (linky č. 119, 131, 137, 176 a 191) a linky č. 201. Na všech těchto linkách dieselové autobusy nahradí moderní, tišší a ekologičtější trolejbusy využívající technologii dynamického nabíjení. Pod trolejovým vedením bude jen část trasy, na zbylých úsecích budou trolejbusy využívat energii z trakčních akumulátorů. „ S DPP v současnosti pracujeme na proměně sedmi linek, na kterých naftové autobusy nahradíme parciálními trolejbusy a dnes jsme k nim přidali další čtyři nové projekty. Tato technologie je pro Prahu extrémně vhodná jednak kvůli její kopcovitosti, ale také díky existující rozsáhlé tramvajové napájecí infrastruktuře. Elektrifikace autobusových linek přinese Praze snížení emisí CO2 a možnost zavést lokálně zcela bezemisní dopravu. Kromě toho snížíme hlukovou zátěž jak v běžném provozu, tak i při manipulacích v garážích, a díky využití stávající napájecí infrastruktury DPP snížíme také investiční a provozní náklady. Vozidla poháněná elektrickým pohonem zaručují také pohodlnější a plynulejší jízdu cestujícím a jsou ohleduplnější ke svému okolí, “ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP. Druhá etapa elektrifikace autobusových linek v levobřežní části Prahy Elektrifikace dalších čtyř autobusových linek č. 142, 225, 174 a 184 synergicky navazuje na stávající projekty, které DPP projekčně připravuje v levobřežní části Prahy. Po jejich dokončení vznikne ucelená síť nabíjecí infrastruktury, která umožní zajistit tišší, energeticky i k životnímu prostředí šetrnější provoz trolejbusových linek v této kopcovité části města. Elektrifikace těchto čtyř autobusových linek bude probíhat ve vzájemné úzké koordinaci, jakož i s přípravou nové tramvajové tratě Motol – Vypich a v návaznosti na dokončení tratě Divoká Šárka – Dědinská. „ Po dokončení všech projektů elektrifikace autobusových linek, které proměníme na trolejbusové, včetně těch, které dnes schválila RHMP, se DPP stane jedním z největších provozovatelů trolejbusů v ČR. Jednotlivé projekty v levobřežní části města, trolejbusové i tramvajové, na sebe logicky navazují. Přinesou synergie díky vzájemnému sdílení napájecí a nabíjecí infrastruktury, významné vylepšení dopravní obslužnosti, vypravování vozidel na linky a tím snížení našich provozních nákladů. V konečném důsledku budou mít také kýžený pozitivní dopad na životní prostředí. Pro jejich realizaci se budeme snažit zajistit spolufinancování z dostupných fondů Evropské unie, např. Operačního programu Doprava III, případně z tzv. Modernizačního fondu. Při budování napájecí infrastruktury v rámci elektrifikace autobusových linek nebude vznikat les nových stožárů, ale v maximální možné míře se budeme snažit v úzké koordinaci s Technologií hl. m. Prahy využít kombinovaných stožárů veřejného osvětlení a trakčního vedení, “ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP. Elektrifikace autobusových linek č. 174 a 184 Nabíjecí a napájecí infrastruktura obou linek by mohla vzniknout v těchto úsecích: • Kukulova (od křižovatky Bělohorské a Kukulovy ulice) – Šafránkova – Nárožní • Šafránkova – Nové Butovice • Amforová – Náměstí U Lva • Nabíjecí trolej v obratišti Velká Ohrada Přesné vedení a rozsah napájecí a nabíjecí infrastruktury vyplyne z podrobného technického prověření a energetických výpočtů během projekčních prací. V úseku Vypich – Šafránkova budou obě linky sdílet společnou nabíjecí i napájecí infrastrukturu, a současně budou využívat i úseky trolejového vedení, které DPP navrhuje v rámci projektu elektrifikace linek č. 142 a 225. V rámci projekčních prací DPP nechá prověřit vybudování nové trolejbusové měnírny v oblasti Motola a rozšíření stávající tramvajové měnírny Břevnov. Obě linky, č. 174 a 184, budou využívat trakční energii z měníren Nové Butovice a Stodůlky, které jsou součástí záměru elektrifikace linek č. 142 a 225. Předběžné investiční náklady tohoto projektu činí 310 milionů korun. Nová tramvajová trať Motol – Vypich Záměr vybudování této cca 2,2 kilometrů dlouhé tramvajové tratě v Kukulově ulici je součástí strategie rozvoje tramvajových tratí v Praze do roku 2030, kterou schválila RHMP v roce 2017 a aktualizovala v loňském roce. Její technické řešení kladně prověřila studie v roce 2019. Propojení tramvajových radiál v Plzeňské a Bělohorské ulici okolo stanice metra A Nemocnice Motol novou tramvajovou tratí Motol – Vypich by přineslo obrovské usnadnění dopravní obsluhy v oblasti městských částí Praha 5 a Praha 6. Kromě toho tato trať umožní nové přímé směry tramvajových linek i zkrácení cestovních dob v některých významných relacích. Realizace tohoto záměru současně umožní napojení nedaleké vozovny Motol i na tramvajovou trať v Bělohorské ulici, kde jsou dnes nájezdové trasy z nejbližší vozovny neakceptovatelně dlouhé. Předběžné investiční náklady výstavby nové tramvajové tratě Motol – Vypich činí 850 milionů korun. Realizaci elektrifikace autobusových linek č. 174 a 184, jakož i tramvajové tratě Motol – Vypich, DPP předpokládá po roce 2026. Elektrifikace autobusových linek č. 142 a 225 Jedná se o přepravní vztah v relaci Sídliště Na Dědině – Slánská – Stodůlky – Luka – Velká Ohrada – Nové Butovice. Nabíjecí a napájecí infrastruktura obou linek by mohla vzniknout v těchto úsecích: • Nádraží Ruzyně – Reinerova • Bílý Beránek – Stodůlky – Luka – Píškova • Píškova – Nové Butovice (včetně nabíjecích stop v terminálu Nové Butovice) Součástí tohoto projektu bude také rozšíření nabíjecí infrastruktury pro bateriové trolejbusy v garáži Řepy, odkud spoje na uvedené linky DPP převážně vypravuje. V rámci této investiční akce DPP uvažuje o vybudování nové měnírny Stodůlky, u autobusového obratiště Sídliště Stodůlky a nové měnírny v terminálu Nové Butovice. DPP rovněž předpokládá pro napájení nabíjecí infrastruktury obou linek využívání připravované měnírny Garáže Řepy, kterou postaví v rámci běžícího projektu elektrifikace linky č. 119 a měnírny Dědina, která vznikne v rámci výstavby nové tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědinská. Předběžné investiční náklady elektrifikace autobusových linek č. 142 a 225 činí 600 milionů korun. Její realizaci DPP předpokládá v letech 2026 až 2027.

person rebus  date_range 25.04.2022

Turecký výrobce podepsal další smlouvu na 16 e-JEST a e-ATAK, letos dosáhne elektrická flotila tureckého výrobce v rumunských městech 180 vozidel.

Společnost Karsan, která dodala svá elektrická vozidla do několika měst v Rumunsku a má zde flotilu 76 ebusů, oznámila podpis nové smlouvy na autobusy e-JEST a 9 e-ATAK do města Focsani, které jde ve stopách města Deva. Karsan nedávno podepsala smlouvu o dodávce 56 kusů 18metrových autobusů e-Ata s obcemi Temešvár a Brašov, a se svým rumunským distributorem Anadolu Automobil Rom také s městy Deva, Gura a Segarcea. Nyní výrobce oznámil uzavření smlouvy na 16 elektrických vozidel pro město Focsani. S objednávkami na 104 elektrických autobusů s dodáním v roce 2022 plánuje do konce roku rozšířit svou stávající flotilu elektrických vozidel na 180. Okan Baş, generální ředitel Karsan, zdůraznil, že díky dohodám podepsaným v roce 2021 a expanzi exportních trhů dosáhli významného růstu, a uvedl, že Rumunsko přispěje k růstovým cílům Karsanu v roce 2022. „ Do roku 2022 jsme vstoupili s cílem zdvojnásobení růstu ve všech oblastech. Nejdůležitější částí našeho cíle růstu je samozřejmě export. S naší vizí elektrického rozvoje e-Volution máme v úmyslu zařadit značku Karsan mezi 5 největších hráčů v Evropě. Spolu s Francií je Rumunsko jedna z nejdůležitějších cílových zemí Karsanu na trhu s elektrickými vozidly. V tomto smyslu to bude jedna z těch zemí, které budou hrát klíčovou roli v našem dvojnásobném cíli růstu, který jsme si stanovili pro letošní rok. S novými smlouvami na elektrická vozidla, které jsme podepsali v Rumunsku, znovu potvrzujeme naši vizi „O krok napřed v budoucnosti mobility “. Šestimetrový autobus e-JEST je vybaven elektromotorem BMW s výkonem 170 HP a točivým momentem 290 Nm s volitelnými bateriemi BMW o kapacitě 44 nebo 88 kWh a rekuperačním brzdovým systémem. Podle výrobce nabízí dojezd až 210 km. Osmimetrový e-ATAK nabízí dojezd 300 km. Je vybaven elektromotorem s výkonem 230 kW a točivým momentem 2 500 Nm, bateriemi BMW s celkovou kapacitu 220 kWh. Baterie vozidla lze nabít za 5 hodin pomocí AC nabíjení a za 3 hodiny rychlonabíjením. Model má také rekuperační brzdový systém.

person rebus  date_range 21.04.2022

Celkem 10 Solaris Urbino 12 na vodíkový pohon bude do roka dodáno dvěma dopravcům - Busreisen Ettenhuber a Martin Geldhauser.

Dvě soukromé autobusové společnosti z Bavorska, Busreisen Ettenhuber GmbH a Martin Geldhauser GmbH & Co KG, objednaly celkem 10 vodíkových autobusů Urbino 12, každá 5 vozidel s podobnými technickými parametry. Jejich pohonnou jednotku bude tvořit náprava s integrovanými elektromotory. V každém voze bude instalována sada palivových článků o výkonu 70 kW. Vodík bude skladován v pěti nádržích s objemem 1 560 litrů, se zabezpečením nejlepším dostupným na trhu. Autobusy budou schopny ujet minimálně 350 km na jedno doplnění. Palivové články bude podporovat relativně malá trakční baterie Solaris High Power. Vozidla mají být dodána do března 2023 a posílí bezemisní veřejnou dopravu v regionu Glonn a Hofolding v Horním Bavorsku. „ Naše dlouholeté vztahy s Busreisen Ettenhuber GmbH a Martin Geldhauser GmbH & Co. jsou výborným příkladem dlouhodobé a stále se rozvíjející spolupráce. Nyní jsme se posunuli na další úroveň partnerství, na úroveň související s přechodem na vodíkovou technologii, to znamená na nejmodernější dostupnou technologii. Jsem velmi rád, že 10 našich vodíkových autobusů Urbino 12 posílí veřejnou dopravu v těchto bavorských regionech ,“ řekl Petros Spinaris, člen představenstva Solaris pro prodej, marketing a poprodejní služby. Každý z autobusů Solaris Urbino 12 hydrogen přepraví až 34 sedících cestujících. Systém MobilEye Shield+ pomůže hlídat mrtvý úhel vozidla. Pokud je v mrtvém úhlu detekován chodec nebo cyklista, systém na to řidiče upozorní pomocí zvukové i světelné signalizace. MobilEye Shield+ podpoří řidiče také svými doplňkovými funkcemi, jako je rozpoznávání dopravních značek, upozornění na opuštění jízdního pruhu a pasivní brzdový asistent. " S autobusy dopravci dostanou i systém dálkové diagnostiky eSConnect. Umožní jim optimalizovat provoz vozového parku zvýšením jeho dostupnosti a omezením prostojů autobusů a také tím, že zabrání zbytečným jízdám zpět do autobusového depa, " uvádí Solaris v tiskové zprávě. Partnerství mezi Solarisem a oběma dopravci sahá až do roku 2004. Od té doby dodal výrobce 112 autobusů pro Ettenhuber a 55 autobusů pro Geldhauser. S nasazením vodíkové technologie otevírají novou kapitolu.

person rebus  date_range 21.04.2022

Autoguidovie působící na jihovýchodě od Milána zveřejnila tendr na nákup až 120 elektrických autobusů za odhadovaných 67 milionů Eur.

Poptávané autobusy dopravní společností Autoguidovie, která zajišťuje autobusovou dopravu v regionu Pavia, Voghera, Cremona a jihovýchodní Miláno, jsou dvou typů. První část výběrového řízení zahrnuje rámcovou smlouvu na 36 měsíců na 100 městských nízkopodlažních elektrických autobusů o délce 11,8 až 12,4 m, druhá část zahrnuje 20 elektrobusů o délce mezi 8,6 až 9,6 m. Všechna vozidla jsou poptávána se systémem nočního dobíjení a servisem. Pořízena budou za přispění prostředků z Národního strategického plánu udržitelné mobility (PSNMS) a z Národního plánu obnovy (PNRR) určených na obnovu a zlepšení vozového parku. Termín pro nabídky je 27. květen .

person rebus  date_range 20.04.2022
Reklama
Škoda
Reklama
Volvo electric
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací