První registrace nových autobusů v ČR 1 - 11/2009
Dort Karosa od www.dorty-veronika.cz v Kozlovicích u Frýdku Místku ponecháváme, dokud ze statistiky nezmizí nesmyslná letos zaregistrovaná Karosa.

Nejvíce je v tomto období zaregistrováno v kategoriích sledovaných BUSportálem autobusů Irisbus Iveco: 234 (+30 oproti 1-10), SOR: 228 (+54) a EvoBus: 123 (+22). V letošním roce přibylo na našich silnicích zatím 54 kloubových autobusů a mnoho trolejbusů.
Reklama
Nejvíce je v tomto období zaregistrováno v kategoriích sledovaných BUSportálem autobusů Irisbus Iveco: 234 (+30 oproti 1-10), SOR: 228 (+54) a EvoBus: 123 (+22). V letošním roce přibylo na našich silnicích zatím 54 kloubových autobusů a mnoho trolejbusů.
Statistiky vede podle technických průkazů Svaz dovozců automobilů a jsou uváděny na stranách www.autosap.cz. Ke každému měsíci uveřejňujeme samostatný materiál s odkazem na předešlý. V dalším odkazu dole si můžete porovnat stav s minulým rokem.
Irisbus Iveco si s 234 vozidly udržel vedení, následuje velmi těsně SOR s 228 a EvoBus s 123 vozidly. Meziročně u dvou českých výrobců jde u Irisbus Iveco o pokles (264 vozidel 1-11 2008), u SOR Libchavy o nárůst (203 vozidel 1-11 2008) spojený zejména s dodávkou do Prahy.

Zkreslující je statistika u Solaris, kde trolejbusy Škoda - Solaris nejsou považovány za autobusy, ale za drážní vozidla, nemají nárok na registrační značku a SDA nezajímají. Počet trolejbusů v karosérii Solaris bude letos značný - odhadujeme okolo 20 vozidel (např. Pardubice, Jihlava, Teplice). Trolejbusy byly vyrobeny i v karosérii Citelis a ve statistice tak chybí i u Irisbusu (např. Plzeň, České Budějovice).
Jak uvedl letošní předposlední Škodovák, ŠKODA ELECTRIC letos vyrobí a dodá přes 90 trolejbusů včetně vozů do zahraničí. Na základě víceletých kontraktů firma realizovala dodávky pro Brno, Plzeň, Teplice, Chomutov, České Budějovice, Jihlavu a Pardubice. Mezi nejvýznamnější letošní domácí zakázky patřila dodávka osmi trolejbusů pro Jihlavu, která objednala celkem 23 vozidel. Nové trolejbusy se objevily i v ulicích Plzně, kam ŠKODA ELECTRIC dodala nízkopodlažní kloubové trolejbusy ŠKODA 25 Tr Irisbus, vybavené poloautomatickými sběrači a dieselagregátem Kirsch. Škoda se nově prosadila i do městské hromadné dopravy Chomutova a Ostravy. Například do severomoravské metropole budou v průběhu roku 2010 dodány tři trolejbusy ŠKODA 26 Tr Solaris a prototyp kloubového trolejbusu ŠKODA 27 Tr Solaris. Trolejbusům se věnujeme v rubrice Alternativy.
Předpokládáme, že vodíkový autobus ÚJV je zaregistrován jako Citelis. Zmizení záhadné Karosy ze statistik se dočkáme patrně až s příchodem Nového roku. Vzhledem k tomu, že podle námi navržených pravidel bude zařazena do ankety Autobus České republiky, bude to patrně ještě roztomilý oříšek. E-mailová korespondence na toto téma zůstala jednostranná.


(BUSportál nadále ve statistice sečítá kolonku Iveco a Irisbus, nezahrnuje do ní minibusy M2 a předpokládá v kolonce nezařazené spíše větší vozy. Do oddělování české produkce se nepouštíme, protože nedává smysl, pokud není oddělena vysokomýtská výroba od zahraniční v rámci Irisbus Iveco. To, že se s metodikou, která poškozuje např. nástavbáře Beulas, protože jeho vozy jsou vedené výhradně podle podvozků, něco věřme bude dělat, naznačil BUSportálu v dubnu 2009 Pavel Tunkl z SDA. Je to neustále přetrvávající problém, který zabírá více času a sil, než bylo odhadnuto.)
Pořadí registrací nových autobusů 1-11/2009:
 • 234 Irisbus Iveco - z toho 2 v nezařazených, 10 kloubových. 11 v kolonce Iveco - mohly by být mini - midibusy Stratos ap. Stále jedna nezařazená Karosa ?! Plus neregistrované trolejbusy.
 • 228 SOR - 32 kloubových, mnoho z nich v Praze
 • 123 EvoBus - 102 + 8 nezařazených Mercedes-Benz (1 kloubový) a 12 + 1 nezařazená Setra
 • 27 Solaris - z toho 10 kloubových plus neregistrované trolejbusy
 • 15 Volvo - určitě některé s nástavbou Beulas, v kolonce Beulas nic.
 • 11 Scania Irizar.
 • 9 VDL Bova (3 nezařazené)
 • 7 Neoman - 3 Neoplany a 4 MAN (1 kloubový)
 • 9 TEDOM - všechny neustále nezařazené, evidentně velké busy typu M3
 • 3 Isuzu Turquoise - nezařazené, evidentně je to midibus M3
  3 BMC
 • 1 Scania (mohl by být etanolový OmniLink)
 • 1 Otokar
(Bez záruky vybral a sečetl BUSportál. Podrobně na www.autosap.cz)

První registrace nových autobusů v ČR 1 - 10 /2009.
Nově zaregistrované autobusy v roce 2008