Nové měnírny pro další rozvoj trolejbusové dopravy ve Zlíně a Otrokovicích
Vloni DSZO vybudovala tři měnírny, ve Zlíně ve Vodní ulici, v Otrokovicích a v Malenovicích v blízkosti obchodního areálu Centro - viz foto DSZO

Dopravní společnost Zlín - Otrokovice provozuje 56 trolejbusů a plánuje nakoupit dalších 25. Pro jejich napájení vloni investovala do výstavby a rekonstrukce stanic přes 100 milionů.

 

Reklama

Dopravní společnost Zlín - Otrokovice provozuje 56 trolejbusů a plánuje nakoupit dalších 25. Pro jejich napájení vloni investovala do výstavby a rekonstrukce stanic přes 100 milionů.

 

V síti MHD ve Zlíně a Otrokovicích je v současné době v provozu 10 měníren a dvě bateriové stanice. Měnírny převádějí střídavé vysoké napětí ze sítě dodavatelů elektrické energie na stejnosměrné napětí 600 voltů, které využívá trolejová síť i nabíjecí místa elektrobusu. Bateriové stanice akumulují elektrickou energii v době menšího zatížení v koncových úsecích trolejového vedení, které jsou značně vzdáleny od měnírny, a posilují tyto úseky v časech velkých odběrů proudu, vyrovnávají vznikající úbytky napětí. „Jestliže chceme jít do budoucna cestou bezemisní městské dopravy a rozvíjet v našich městech elektrickou trakci, musíme pro to vytvářet potřebné zázemí v podobě moderní napájecí sítě,“ zdůrazňuje ředitel DSZO Josef Kocháň.

Například v uplynulém roce 2022 DSZO rekonstruovala měnírny na Podvesné a na Cigánově, vybudovala nové měnírny ve Zlíně ve Vodní ulici, v Malenovicích v blízkosti obchodního areálu Centro a v Otrokovicích a uvedla do provozu novou bateriovou stanici ve Zlíně na Vršavě. Náklady na výstavbu a rekonstrukce napájecích stanic dosáhly v roce 2022 částky 105 milionů korun (bez DPH). „Z toho 60 milionů korun bylo uhrazeno z dotace v rámci operačního programu Doprava,“ uvedl administrátor dotačních projektů DSZO Jaromír Schneider. Nově vybudované měnírny by měly pokrývat i požadavky na napájení projektovaného prodloužení trolejbusové tratí v Otrokovicích, a plánovaných nových tratí ve Zlíně v ulici Zarámí a v průmyslové zóně v Přílukách.

Součástí projektu rekonstrukce měníren je rovněž uplatnění nového systému jejich dálkového ovládání z centrálního dispečinku v sídle DSZO ve Zlíně na Podvesné. „V současné době se realizuje projekt na sjednocení a doplnění dálkového ovládání původních měníren a odpojovačů do jednotného systému dálkového ovládání,“ upřesnil vedoucí úseku údržby trolejového vedení a měníren DSZO René Jurča.

DSZO provozuje 56 trolejbusů a plánuje nakoupit 25 nových. Kromě toho má ve flotile jeden elektrický autobus Škoda 34BB E'CITY. Aktuálně běží výběrové řízení také na dva nové sólo městské autobusy, které mají sloužit "jako náhrada za nedodané trolejbusy“. Čtyři parciální dvanáctimetrové nízkopodlažní trolejbusy SOR s elektrickou výzbrojí od firmy Cegelec měla DSZO od SOR Libchavy dostat na jaře. Z důvodu chybějících komponentů měl však Cegelec problémy a tento nový typ vozu ještě není homologován pro provoz.


Nové měnírny pro další rozvoj trolejbusové dopravy ve Zlíně a Otrokovicích
Vloni DSZO vybudovala tři měnírny, ve Zlíně ve Vodní ulici, v Otrokovicích a v Malenovicích v blízkosti obchodního areálu Centro - viz foto DSZO