Zlín a Otrokovice nakoupí 25 nových trolejbusů
Trolejbus Škoda 27 Tr na lince 6 Otrokovice - Jižní Svahy, Kocanda, konkrétně projíždí přes křižovatku Okružní x Středová na Jižních Svazích. Foto Vojtěch Cekota ml.

Dopravní společnost Zlín – Otrokovice hodlá pořídit nové sólo i kloubové vozy v hodnotě kolem 350 milionů, všechny s klimatizací a s trakčními bateriemi. Na dodání nových vozů probíhá veřejná soutěž.

Dopravní společnost Zlín – Otrokovice hodlá pořídit nové sólo i kloubové vozy v hodnotě kolem 350 milionů, všechny s klimatizací a s trakčními bateriemi. Na dodání nových vozů probíhá veřejná soutěž.

Zakázka patří v historii DSZO svou velikostí k ojedinělým počinům. Jde o jednorázovou obměnu téměř poloviny trolejbusového vozového parku dopravce. DSZO chce pořídit s dodáním do 12 měsíců od podpisu smlouvy 16 sólo trolejbusů o délce 12 metrů a 9 článkových trolejbusů o délce 18 metrů. Všechna vozidla mají být vybavena klimatizací a trakčními bateriemi, které umožní plnohodnotnou jízdu na vzdálenost až 12 kilometrů mimo trolejové vedení. Celkové náklady na realizaci uvedené zakázky se odhadují přibližně na 350 milionů korun. Hodnotícími kritérii jsou s váhou 75 % nabídková cena, 20 % má délka dodací lhůty a 5 % náklady na servis. Uchazeči mají čas na podání nabídek do 12. září 2023.

Obnovujeme a modernizujeme poměrně zásadním způsobem svou flotilu trolejbusů. Nová vozidla nám umožní zavádět bezemisní elektrickou dopravu i v okrajových částech sítě MHD bez nutnosti výstavby trolejového vedení. Díky bateriím můžeme s výrazně nižší mírou hlučnosti a bez jakýchkoli výfukových plynů nahradit starší trolejbusy s dieselagregáty. Bateriová vozidla mají také možnost výhodné rekuperace elektrické energie při brzdění. Nové trolejbusy spolu se souběžnou výstavbou spolehlivé napájecí sítě v centrech měst nám umožní ve Zlíně a Otrokovicích směřovat k cílovému stavu, kterým bude zcela bezemisní MHD,“ uvedl ředitel DSZO Josef Kocháň.

DSZO by si jednorázový nákup tak vysokého počtu nových vozidel nemohla dovolit z vlastních prostředků. „Při financování této ekologické investice hodláme využít všech dostupných evropských dotací. Měly by pokrýt 85 procent nákladů,“ doplnil administrátor dotačních projektů DSZO Jaromír Schneider.

S rozvojem trolejbusové sítě se DSZO zaměřila na moderní napájecí síť. Vloni rekonstruovala a vybudovala nové měnírny a bateriové stanice. Počítá i s projektovaným prodloužením  trolejbusové tratí v Otrokovicích, a plánovanými novými  ve Zlíně v ulici Zarámí a v průmyslové zóně v Přílukách.