Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Zpravodajství

Kraje požádaly resorty dopravy a financí o pomoc s pokrytím zvýšených nákladů na veřejnou dopravu z důvodů vysokých cen pohonných hmot a energií. Zatím neúspěšně.

Růst cen energií a pohonných hmot přináší celou řadu problémů. Kraje včetně Pardubického očekávají růst nákladů na veřejnou dopravu v letošním a příštím roce o 10 procent. Proto na základě platných ustanovení požádal resorty dopravy a financí o pomoc s pokrytím nákladů. Podle Pardubického kraje stát ale v tuto chvíli pomoc pro krajské samosprávy nechystá. Jen odhad nákladů na železniční dopravu v Pardubickém kraji pro letošní rok činí 633 milionů korun. Stát se na této částce podílí téměř 164 miliony. Procentuálně vyjádřeno je to 25,86 procent. Už nyní je jasné, že tento předběžný odhad nebude správný a náklady budou vyšší. „ Ceny pohonných hmot a dalších energií samozřejmě činí velkou část nákladů. Na základě odhadů požádaly kraje prostřednictvím Asociace krajů ČR o navýšení státní dotace. Tato žádost byla bohužel zamítnuta a kraj bude muset hledat prostředky ve vlastním rozpočtu ,“ uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu Michal Kortyš. Kraje o navýšení prostředků žádaly na základě současného stavu a předpokládaného vývoje na trhu s pohonnými hmotami na základě ustanovení § 24 zák. č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících, kdy je již dnes zřejmé, že na základě nepředvídatelných mimořádných okolností dojde v letošním i příštím roce k nárůstu nákladů dopravců o více než deset procent a z těchto důvodů reálně hrozí snížení rozsahu dopravní obslužnosti podle uzavřených smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. „ Toto zatím není na pořadu dne a doufám, že k tomu nedojde. Avšak budeme muset hledat zdroje pro dofinancování veřejné dopravy. Jednání o dalším postupu má komise Asociace krajů České republiky na programu hned na svém zářijovém jednání ,“ dodal Kortyš.

person rebus  date_range 26.07.2022

Letošní návštěvnická sezóna je v plném proudu, co nevidět vyvrcholí II. ročníkem srazu bývalých plzeňských autobusů (30. července) a strašickým posvícením (13. a 14. srpna).

Muzeum dopravy ve Strašicích na Rokycansku si v letošním roce připomíná už 13 let od prvního zpřístupnění veřejnosti. Od té doby areál muzea, stejně jako plán pořádaných akcí, doznal řady změn. V sobotu 30. července 2022 v Muzeu dopravy ve Strašicích proběhne druhý ročník setkání bývalých plzeňských autobusů, které jsou nyní uchovávány u soukromých sběratelů. Kromě bývalých plzeňských autobusů, jež jsou součástí expozice muzea, je očekáván příjezd několika dalších vozidel. Jedním z nich bude i autobus Karosa B 961E společnosti Z-Group (ČSAD autobusy Plzeň), který zajistí dopravu návštěvníků tam i zpět. Vůz odjíždí z Plzně v 8:05 (odbavuje na CAN, a ve stanicích Hlavní nádraží a Pietas), a v 8:30 z Rokycan (spoj počká na autobusovém nádraží na přestup z R 774 od Prahy). Zpět se vůz vydá ze Strašic krátce po ukončení akce po 16. hodině, opět s možným přestupem v Rokycanech na rychlík do Prahy (podrobnější jízdní řád v pozvánce níže). V rámci srazu budou autobusy nejen vystaveny, ale některá z nich svezou návštěvníky i na okružní lince po obci Strašice. Pomyslným zlatým hřebem bude ve 14:30 spanilá jízda autobusů po obci Strašice. Muzeum dopravy bude v rámci běžného termínu zpřístupněno také v neděli 31. července. Podrobnější informace v pozvánce . Reportáž z loňského premiérového ročníku autobusového srazu. Víkend 13. a 14. srpna 2022 pak bude ve znamení strašického posvícení, tradičního vrcholu sezóny. Návštěvníci se mohou těšit na časté jízdy autobusových muzejních exponátů. Historické autobusy budou na celkem třech denních linkách spojovat Muzeum dopravy s jednotlivými částmi Strašic včetně centra obce, kde bude připravena pouť, a místního koupaliště, kde bude připraven hudební a kulturní program. V noci ze soboty na neděli bude dále mezi 18. a 1. hodinou zajištěn provoz noční linky od koupaliště do jednotlivých částí Strašic. Jízdní řády s více informacemi v pozvánce . V rámci dalších termínů víkendů otevřených vrat bude Muzeum dopravy ve Strašicích v letošním roce otevřeno ještě 10. + 11. září a 8. + 9. října. Více informací na webu ŠKODA-BUS klubu . ŠKODA-BUS klub

person zdkre  date_range 26.07.2022

Dražší nafta, elektrická energie a v neposlední řadě plyn, u kterého může dojít i k výpadkům dodávek. Aktuální situace dopadá negativně na rozpočty dopravních podniků, i dalších dopravců.

Ze statistik Sdružení dopravních podniků ČR vyplývá, že kvůli dražším energiím budou muset dopravní podniky zaplatit zhruba o 1,5 miliardy korun více, než v roce 2021. „ Náklady na provoz městské hromadné dopravy neustále rostou a dopravci za poslední roky vyčerpali úsporná opatření. Ztráty tak musí kompenzovat zřizovatelé, tedy města, nebo je ve hře zvýšení ceny jízdného ,“ uvedl předseda Sdružení dopravních podniků (SDP) ČR Tomáš Pelikán. „ Ocenili jsme výzvu Svazu měst a obcí, který apeloval na vládu, aby pomohla městům a obcím, na které vlivem prudkého nárůstu cen energií těžce dopadají zvýšené náklady na MHD .“ „ Mnohá města v minulosti vynaložila velké finanční prostředky na modernizaci vozového parku či pořídila nové, inovativní a k přírodě a životnímu prostředí šetrné dopravní prostředky. Nyní nevíme, zda nám v našich rozpočtech zbude dostatek prostředků na jejich provozování a údržbu ,“ řekl Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubice a člen předsednictva Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR). Řešením by podle SMO ČR mohl být vládní kompenzační balíček, který by městům ulevil tak, aby nemusela řadu svých dopravních služeb rušit či minimálně omezovat. Města a obce vykompenzují v letošním roce dopravním podnikům nárůst nákladů na provoz asi ze dvou třetin. Ze statistiky vyplývá, že nejvíce se na zvýšení nákladů podílí vyšší cena elektřiny. Zvýšené náklady se dotýkají všech dopravců. O pokrytí narůstajících nákladů na veřejnou dopravu požádaly státní správu i kraje .

person rebus  date_range 26.07.2022

Společný podnik Daimler Truck, Traton a Volvo získal souhlas úřadů a pod vedením Anji van Niersen může začít budovat nabíječky pro bateriová užitková vozidla a pomoci tak plnit Green Deal.

Daimler Truck, TRATON GROUP se svými značkami Scania a MAN, a Volvo Group se již dříve společně zavázaly podepsanou dohodou o instalaci a provozování veřejné nabíjecí sítě pro bateriová elektrická nákladní vozidla a autokary na dlouhé vzdálenosti, zajistit zelenou energii napříč Evropou pro segment nákladní dopravy. Nyní se povedlo závazek splnit a vznikl společný podnik těchto výrobců, který bude fungovat jako samostatný právní subjekt pod vlastní korporátní identitou. Jeho generální ředitelkou je jmenována Anja van Niersen, která má zkušenosti s energetickou a nabíjecí infrastrukturou. Naposledy byl předsedou správní rady a dříve generálním ředitelem poskytovatele infrastruktury pro nabíjení elektromobilů společnosti Allego. Anja byla jmenována generální ředitelkou ještě před tím, než podnik získal souhlas kartelových orgánů. Řízení se údajně protáhlo téměř o šest měsíců. Společný podnik se sídlem v Amsterdamu budou vlastnit stejným dílem všechny tři strany. V plánu je nainstalovat a provozovat nejméně 1 700 vysoce výkonných dobíjecích stanic na dálnicích a v logistických centrem po celé Evropě. Zahájení činnosti je plánováno na letošní rok. Celková investice činí 500 milionů EUR a jedná se pravděpodobně o největší investici do dobíjecí infrastruktury v evropském průmyslu užitkových vozidel. Dobíjecí síť bude veřejná a tedy přístupná všem těžkým nákladním vozidlům a autobusům v Evropě bez ohledu na jejich značku. Partneři nazvali spuštění společného podniku „výzvou k akci pro ostatní hráče v sektoru“. Martin Lundstedt, prezident a generální ředitel Volvo Group: „ Děláme to, co by jeden hráč nemohl dosáhnout sám – toto silné partnerství je důležitým milníkem a akcelerátorem k uhlíkově neutrální dopravě v Evropě do roku 2050 .“ Tým společného podniku se bude snažit rychle rozšiřovat nabíjecí síť, aby bylo zajištěno spolehlivé a pohodlné veřejné nabíjení pro těžká nákladní vozidla. Vzhledem k tomu, že se očekává, že poptávka po bateriových elektrických nákladních automobilech a autokarech v nadcházejících letech rychle poroste, bude na navrhování a konstrukci nabíjecích řešení, která budou odpovídat potřebám dopravních společností a řidičů, spolupracovat napříč průmyslovými odvětvími.

person rebus  date_range 25.07.2022

Od ledna do června bylo v České republice vyrobeno o téměř 300 autobusů více než v roce 2021. Z celkem 2 625 vozů zůstalo 464 na domácím trhu, většina odjela do zahraničí.

Mezi lednem a červnem tohoto roku bylo vyrobeno 606 909 osobních automobilů, tj. o 8,5 procenta méně než v roce 2021. V samotném červnu bylo v ČR vyrobeno 125 374 automobilů, tedy o 21,6 procenta meziročně více. Tuzemské automobilky tak díky zvýšené květnové a červnové produkci umazaly dvojciferný meziroční pokles. Dařilo se také výrobcům v ostatních segmentech. V prvním pololetí bylo vyrobeno 2 625 autobusů (+ 12,8 %), 1 130 motocyklů (+ 102,5 %) a 653 nákladních vozidel (+ 21,4 %). Více než desetinu tuzemské produkce motorových vozidel tvoří vozidla s elektrickým pohonem. Těch bylo celkově vyrobeno 63 985 ks, včetně 33 elektrobusů. „ Je dobrou zprávou, že se český automobilový průmysl ve druhém čtvrtletí alespoň trochu nadechl. Na celkové produkci se projevilo zlepšení situace v dodavatelsko-odběratelských řetězcích - především na trhu s polovodičovými čipy - i flexibilní reakce většiny výrobců při zajišťování dodávek surovin a dílů přerušených po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. Stále ale musíme brzdit přehnaný optimismus. Především v souvislosti s covidovými opatřeními v Číně panuje na trzích nejistota z dalšího vývoje a z toho, že by se tamní uzávěry v okolí Šanghaje mohly v dalším průběhu roku projevit i do tuzemské produkce. Další otázkou pak je samozřejmě zajištění dodávek plynu a další faktory spojené s napjatou geopolitickou situací ,“ komentuje dosavadní vývoj Martin Jahn, prezident Sdružení automobilového průmyslu. „ Ačkoliv jsme mohli v polovině roku zpravidla odhadovat celoroční vývoj výroby v autoprůmyslu, v letošním roce je to vzhledem k celé řadě negativních vlivů prakticky nemožné .“ Výroba autobusů V prvním pololetí bylo v Česku vyrobeno 2 625 autobusů (meziročně + 12,8 %, v roce 2021 bylo vyrobeno 2 327 autobusů; v roce 2020 jen 2 231 kusů), 2 071 autobusů bylo v prvním pololetí exportováno (+ 5,7 %), zbylých 464 autobusů bylo určeno pro tuzemský trh (+ 37,7 %). Celkový počet vyrobených autobusů překonal i předcovidový rok 2019, kdy byla produkce 2 531 autobusů, 2 343 pro zahraničí a 431 pro český trh. Ve vysokomýtském IVECO CR vyrobili od ledna do června 2 326 autobusů, tedy o 10,1 % více než v loňském roce. SOR Libchavy dokázal v prvním pololetí tohoto roku vyrobit 274 autobusů, tj. o 33,7 procenta více než vloni. Devatenáct autobusů značky má elektrický pohon (tj. podíl 6,9 %). ŠKODA Electric vyrobila v prvním čtvrtletí 14 elektrobusů a výrobce KHMC za celé pololetí 11 autobusů (+ 22,2 %). V červnu bylo vyrobeno 519 autobusů (o 2 ks více než vloni) z toho 10 bylo elektrobusů SOR. Na našich silnicích zůstane jezdit 93 autobusů (+ 24 %), do zahraničí je určeno 440 vozů (- 12,2 %). IVECO CR vyrobilo pro tuzemský trh 52 autobusů (+ 6,1 %), do zahraničí odjelo z Vysokého Mýta 408 autobusů (- 10,7 %). SOR v červnu vyrobila 69 vozů (+ 3 %), pro tuzemské dopravce 41 autobusů (+ 57,7 %), na export 28 ks (-31,7 %). KHMC v červnu vyrobila 4 vozy (o 1 ks více než v roce 2021), všechny pro zahraniční zákazníky. Zdroj dat: AutoSAP

person rebus  date_range 22.07.2022

Začátkem července se Petros Spinaris, bývalý člen představenstva Solaris Bus & Coach pro prodej, marketing a poprodejní služby, stal novým vice-prezidentem společnosti Ekoenergetyka-Polska SA a je zodpovědný za prodej a marketing.

Petros Spinaris má bohaté odborné zkušenosti, zejména v automobilovém průmyslu. Od roku 2009 byl spojen se společností Solaris Bus & Coach S.A., kde zastával různé pozice v oblasti prodeje a služeb zákazníkům. Dříve působil na různých manažerských pozicích v automobilovém průmyslu. " Ekoenergetyka se dynamicky rozvíjí a kompetence Petrose Spinarise a jeho vstup do představenstva jistě přispějí k dalšímu úspěšnému růstu a ještě rychlejšímu nárůstu tržeb a podílů na zahraničních trzích. Jeho znalosti a zkušenosti s prodejem nám pomohou rozšířit naši nabídku a přinést ještě vyšší standardy kvality produktů a služeb ," uvedl Bartosz Kubik, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Ekoenergetyka-Polska S.A., v tiskové zprávě. Petros Spinaris vystudoval University of Westminster v Londýně a je držitelem magisterského titulu v oboru logistika a řízení dodavatelského řetězce. Společnost Ekoenergetyka-Polska S.A. byla založena v roce 2009 v Polsku s cílem poskytovat řešení nabíjení pro elektromobily a autobusy. Nabíjecí technologie dodává zákazníkům v 30 zemích, kromě Polska také v Německu, Francii, Norsku nebo Švédsku.

person rebus  date_range 22.07.2022

Letos v dubnu stát zaplatil za slevy pro studenty a seniory přibližně 360 milionů korun, přibližně dvakrát více než vloni v dubnu. Proti roku 2019 se částka zmenšila zhruba o čtvrtinu, zřejmě díky snížení výše slev.

Celkově bylo za měsíc duben 2022 fakturováno za 359 840 607,99 Kč, přibližně dvojnásobek loňského roku , sedminásobek roku 2020 (duben 2020 byl v historii zatím nejslabší), ale jen cca 73 % roku 2019 (předcovidového). S ohledem na vývoj v předchozích měsících lze usuzovat, že vliv poklesu po poptávce po veřejné dopravě, způsobený onemocněním COVID 19, už z valné části pominul. Pokles proti roku 2019 je zřejmě způsobený snížením výše slevy. Autobusy ARRIVA autobusy 12 233 973,36 ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY 11 584 030,45 STUDENT AGENCY 9 669 188,00 ČSAD ÚSTÍ NAD ORLICÍ 7 609 261,23 Dopravní společnost Ústeckého kraje 6 901 299,65 Z-Group bus 6 125 805,00 AUTOBUSY KARLOVY VARY 5 144 715,38 ČSAD BUS Uherské Hradiště 4 626 014,15 Transdev Morava 4 548 119,01 BusLine KHK 3 815 696,20 Vlaky České dráhy 154 174 161,62 RegioJet 34 313 895,30 ARRIVA Vlaky 5 881 157,94 LEO Express 4 566 201,25 GW Train Regio 1 555 221,96 Od dubna 2022 se změnila výše slev , kterou stát nařizuje dopravcům poskytovat v regionálních a dálkových vlacích a autobusech. Místo 25 % z ceny jízdného platí žáci, studenti a cestující nad 65 let za jízdenku "jen" poloviční cenu. V dubnu ještě "dobíhají" a v menší míře i v následujících měsících se ještě v kompenzacích projeví jízdenky prodané v předprodeji ještě za původní ceny. Teprve v dalších měsících tak bude možné vyhodnotit, jaký vliv na poptávku po veřejné dopravě mělo snížení slevy. Bude však obtížné tento vliv přesně určit – s ohledem na navýšení cen jízdného oproti „předcovidovému“ roku 2019 (čili za 3 roky) a rozkolísané meziměsíční a meziroční poptávce v důsledku COVIDu v létech 2020-2022. Zdroj MD

person rebus  date_range 21.07.2022

Policisté se od čtvrtka 20. července zaměřují na nákladní a autobusovou dopravu.

Aby byla zajištěna bezpečnost a plynulost silničního provozu, ve snaze snížit přetrvávající nekázeň řidičů na silnicích, zvýšené počty dopravních nehod a jejich následků, jsou pravidelně vyhlašována preventivní opatření – dopravně bezpečnostní akce celorepublikové, krajské i s územní působností. Prázdniny bývají specifické mimo jiné i zvýšeným provozem osobní dopravy spojené s přepravou osob, proto se Policie od čtvrtka do pátku zaměří na řidiče autobusů a v souvislosti s dodržováním nejen sociálních předpisů i na nákladní dopravu. " Vzhledem k únavným horkým dnům budeme dohlížet také na dodržování předepsané doby řízení, doby bezpečnostních přestávek, doby odpočinku a technický stav vozidel. Samozřejmě policisté nevynechají ani kontroly na zjištění přítomnosti alkoholu či jiných návykových látek u řidičů těchto vozidel, kontrolu předepsaných záznamů, dokladů a dodržování dalších předpisů, které se vztahují k dopravě, " uvedla tisková mluvčí Hana Rubášová. Na některých ze stanovišť se řidiči setkají i se spolupracujícím centrem služeb pro silniční dopravu. Nejenom řidiči autobusů by si měli uvědomit, že stávající velmi teplé dny jsou vyčerpávající a mnohdy jsou řidiči za volantem unaveni dříve, proto by měli dodržovat pitný režim (samozřejmě v podobě nealkoholických nápojů) a únavu nepodceňovat!

person rebus  date_range 21.07.2022

Korejské ministerstvo průmyslu a asociace H2Korea podpoří české společnosti při rozvoji bezemisní dopravy se zaměřením na nákladní a autobusovou dopravu. Účastní se také Hyundai a Iveco Bus.

Česká vodíková technologická platforma (HYTEP) podepsala za účasti ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely a korejského ministra průmyslu Chang Yang Leeho v úterý 28. června 2022 memorandum o spolupráci s korejskou asociací H2Korea, tedy platformou zaměřujících se na rozvoj vodíkového hospodářství v Korejské republice. Součástí memoranda jsou české společnosti ZEBRA GROUP, TATRA TRUCKS, Spolek pro chemickou a hutní výrobu, Orlen Unipetrol RPA, Vítkovice Cylinders, DEVINN, W.A.G. payment solutions (EUROWAG), ÚJV Řež, Zásilkovna a Iveco Bus . Na korejské straně se memoranda účastní společnosti Hyundai Motor Company a Hyundai Glovis. Spolupráce v rámci memoranda je otevřená i pro další společnosti. Cílem memoranda je podpořit rozvoj vodíkové mobility v České republice prostřednictvím demonstračních pilotních projektů, které se zaměří jak na výrobu zařízení a vozidel, tak na jejich provoz na českých silnicích. Spolupráce ze strany českých firem by také měla zajistit vybudování a provoz vodíkové plnicí infrastruktury a navazujících operací. Hlavním cílem memoranda je podpořit vodíkovou mobilitu zejména v nákladní a autobusové dopravě. " Memorandum je prvním krokem k rozvoji užší spolupráce mezi českými a korejskými společnostmi v oblasti vodíkové mobility a související infrastruktury. Vodík je palivem bezemisní dopravy. Jeho nesporné výhody zejména v segmentech nákladní a autobusové dálkové dopravy tkví ve schopnosti vyššího dojezdu a v rychlém tankování, které u nákladních automobilů zabere maximálně 20 minut v porovnání s jinými technologiemi ," uvedl Aleš Doucek, předseda představenstva České vodíkové technologické platformy (HYTEP). Korejská strana, vedená asociací H2Korea, vnímá spolupráci jako příležitost pro šíření inovativních vodíkových technologií do České republiky a hledání potenciálních partnerů pro spolupráci. Samotná Korejská republika rozvoj vodíkového hospodářství podporuje dlouhodobě, i díky tomu bude v tomto roce na korejských silnicích možné natankovat vodík na více než 40 plnicích stanicích. Korejská automobilka Hyundai Motor Company také nabízí vodíkový automobil poháněný palivovým článkem Hyundai Nexo, nebo nákladní automobil Hyundai XCIENT Fuel Cell, který již komerčně jezdí například ve Švýcarsku. " Toto memorandum je důležité zejména z toho důvodu, že posílí spolupráci na poli vodíkové mobility mezi Českou republikou a Korejskou republikou. Věříme, že pomůže nastavit byznysový model vhodný následování i u dalších projektů ," zdůraznil Moon Jae-do, předseda asociace H2Korea.

person rebus  date_range 15.07.2022

O víkendu 16. a 17. července proběhne na trati Pňovany-Bezdružice v západních Čechách oblíbená akce. S Kafemlejnkem a historickým autobusem ŠL 11.

Po několikaleté odmlce způsobené technickými potížemi, se do čela zvláštních vlaků na trati vrací parní lokomotiva 310.072 zvaná „Kafemlejnek“. Po oba dny parní vlak vyjíždí z Bezdružic na dvě trasy. Ta delší vede do Cebivi s odjezdem v 10:00 hod. Kratší trasa vede do Kokašic s odjezdy v 12:40, 14:40 a 16:40 hod. Během jízdy cestující čeká zábavný program s muzikou, tanečnicemi a četníky. Centrum doprovodného programu bude stanice Bezdružice s jeho Železničním muzeem spolku Plzeňská dráha. Pro návštěvníky je připraveno několik výstav o historii trati a regionu, svezení na originální drezíně, dětské divadlo a četnická pátrací stanice. Hladovějící a žíznivé uspokojí originální vlakové bistro. Svézt se bude možné i historickým autobusem na zvláštní lince spojující Bezdružice přes romantické městečko Úterý s nádražím v Teplé. Ta připomene nikdy nedostavěné přímé vlakové spojení z Plzně do Karlových Varů a umožní zájemcům z Karlovarského kraje se dopravit na oslavy do Bezdružic. V trase projektované dráhy je veden 22. ročník turistického pochodu za dostavbu trati, který na cestu dlouhou cca 15 km odstartuje v neděli 17. července v 10:00 hod. z nádraží Teplá. Předpověď počasí slibuje příjemný letní víkend. Kromě bezpočtu lákavých turistických cílů v okolí Bezdružic a Konstantinových Lázní se mohou návštěvníci regionu v sobotu 16. července mezi 10-16 h mimořádně podívat i do barokního zámku Trpísty, který nedávno prošel celkovou rekonstrukcí. Z důvodu očekávané zvýšené frekvence cestujících České dráhy a.s. o víkendu posilují kapacitu vybraných osobních vlaků v úseku Plzeň-Pňovany-Bezdružice. Jízdní řády parního vlaku a historického autobusu, ceníky jízdného a podrobnosti o programu na webu Bezdružické lokálky . Jeden ze spolupořadatelů parního léta, pan Miroslav Klas z Plzně, se na víkend velice těší: “ Do Bezdružic a Konstantinových Lázní se vždy velice rád vracím, ať už na výlet anebo pomáhat zdejšímu kulturnímu dění. “ A dodává svůj tip pro rodiče s dětmi: „ Po projetí se vlakem lokálky a návštěvě bezdružického nádraží je hezká procházka přes Konstantinovy Lázně na Hradišťský vrch s jezírkem, kde je pěkné koupání. Zdatnější mohou dojít až na hrad Gutštejn a na zastávce Strahov nastoupit zpět do vlaku “. Lokální dráha Pňovany – Bezdružice o délce 24 km byla uvedena do provozu 6. června 1901. Během 1,5 roku ji postavilo sdružení českého inženýra Viléma Plenknera a italského stavebního podnikatele Luigi Pelliho. Až do roku 1930 na trati jezdily převážně jen parní nákladní vlaky s povolenou přepravou cestujících. Přepravovanou komoditou byl zejména čedič z lomu na Hradišťském vrchu, cihly z Trpíst, uhlí a dřevo. V roce 1930 byly na trať dodány motorové vozy Tatra, díky nimž se povedlo výrazně zkrátit jízdní dobu a zvýšit počet spojů pro cestující. Od roku 2014 vlaky z lokálky nekončí ve stanici Pňovany na hlavní trati Plzeň-Cheb, ale zajíždějí až do Plzně. Bývalá stanice Nový Dvůr, dnes Pňovany, tím osiřela přestupujícími cestujícími, ale zase se stala v posledních letech oblíbeným výchozím místem pro návštěvu mostu lokálky přes údolí řeky Mže. Most je dlouhý 210 metrů a se svou výškou přes 50 metrů je jedním z největších na našem území. Novodobou popularitu získal díky rekonstrukci s unikátní technologii výměny mostních polí na přelomu let 2018/2019. Nově doplněná zavěšená lávka pro pěší a cyklisty přes Hracholuskou přehradu se stala vyhledávanou turistikou atrakcí. Přes léto pravidelné přímé vlaky Českých drah z Plzně do Bezdružic přivážejí do regionu množství turistů, jejichž cílem jsou Konstantinovy Lázně, hrady Gutštejn a Švamberk, Ovčí a Hradišťský vrch či údolí Úterského potoka nebo Hadovky. Díky aktivitám sdružení Plzeňská dráha se od roku 2001 se na trati konají pravidelně jízdy historických vlaků a na nádraží Bezdružice vzniklo malé muzeum věnované její historii. Oslav výročí 120 let trati se v roce 2021 zúčastnilo několik set návštěvníků. Trať vedená romantickou krajinou je populární nejen mezi výletníky a trampy, ale oblíbili si ji i filmaři. Například na pňovanském mostě se natáčelo několik scén z hollywoodského filmu Babylon A.D. s Vinem Dieselem v hlavní roli. U Konstantinových Lázní vznikly za účasti několika filmových hvězd také záběry do filmu Nabarvené ptáče.

person rebus  date_range 14.07.2022
Reklama
C.I.E.B.
Reklama
Škoda
Reklama
BUSE
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací