Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dopravní politika

Od 1. prosince 2024 bude dopravní obslužnost v největším kraji České republiky zajišťovat v 35 oblastech 14 dopravců. Některé smlouvy musí ještě dopodepsat Hlavní město Praha.

Soutěže na dopravní obslužnost od 1. prosince 2024 na deset let probíhaly ve čtyř vlnách, v každé bylo soutěženo 8–10 oblastí. Zastupitelstvo kraje schválilo dopravce z posledních částí 26. června . Podle Petra Boreckého, radního pro oblast veřejné dopravy, šlo o zcela transparentní tendry, které se obešly bez různých tahanic. Historicky největší soutěž na autobusové dopravce u nás je v celkové hodnotě 30 miliard korun. Požadovaná kvalita a úroveň služeb je zajištěna v zadávacích podmínkách jednotným standardem kvality PID. Vozový park bude výrazně omlazen, ve výbavě autobusů kraj požaduje například klimatizaci a další výbavové prvky, které maximálně zpříjemní cestu, včetně nízkopodlažnosti, aby byla doprava pohodlná pro osoby na vozíku anebo pro maminky s kočárky aj. Protože některé oblasti byly soutěženy společně s hlavním městem, musí část smluv dopodepsat zástupci Hlavního města Prahy.

person rebus  date_range 08.09.2023

Po déle než rok trvajících jednáních se Středočeský kraj a Mladá Boleslav dohodly na vstupu města do krajského systému Standardů dopravní obslužnosti. Naopak obyvatelům obcí Tišice, Byšice a Všetaty na Mělnicku hrozí omezení spojů.

Zatímco s Mladou Boleslaví se podařilo Kraji na potřebnosti a vytíženosti jednotlivých spojů a na podmínkách smlouvy dohodnout, vedení obcí Tišice a Byšice a městyse Všetaty stále nepřistoupilo na Standardy dopravní obslužnosti (SDO) a více než rok trvající jednání nevedly k žádnému výsledku, uvádí Středočeský kraj v tiskové zprávě. Cestujícím v těchto obcích by pak sloužil nižší počet autobusových i vlakových spojů. SDO zavedené Středočeským krajem v roce 2021 nastavily nově poměr spolufinancování dopravní obslužnosti ve středních Čechách pro obce, města i kraj. Do této doby nebyla výše příspěvků ze strany obcí a měst sjednocená. " Některé přispívaly více, jiné méně, několik set obcí dokonce vůbec. Obce v oblastech přilehlých k hlavnímu městu Praze financovaly její významnou část, naopak obce v oblastech blíže k vnějším hranicím kraje participovaly na financování málo či vůbec. Systém nebyl spravedlivý ani transparentní, vlastně to ani nebyl systém, “ řekl Petr Borecký, radní pro oblast dopravy veřejné dopravy a garant standardů. Podle Petra Boreckého je příčinou neochota vedení obcí Tišice a Byšice a městyse Všetaty přistoupit do systému SDO. " Staly by se černými pasažéry v celém systému PID, což by nebylo fér vůči takřka všem ostatním obcím a městům Středočeského kraje s výjimkou města Kladna. Jako objednavatelé regionální dopravy proto přistoupíme k regulaci počtu spojů autobusů o i osobních vlaků tak, abychom vyhověli základním principům schváleným v rámci zavedených standardů ,“ konstatuje Petr Borecký. Všechny tři obce mají čas změnit své stanovisko nejpozději do pátku 18. 8. 2023. „ Toto datum je dáno lhůtami Správy železnic pro vydání konečného návrhu jízdního řádu pro příští rok. V případě pozdější případné změny stanoviska nejsme schopni garantovat znovuzavedení zastavování spojů dříve, než při následující celostátní změně jízdních řádů v červnu, resp. prosinci 2024 ,“ míní Petr Borecký. „ Postupujeme partnersky, nikoliv mocensky. Jsme stále připraveni ohledně řešení dopravy věcně jednat. Poskytujeme zástupcům obce i městyse dostatek času na případné přehodnocení. Stále však trvám na tom, že pravidla platí pro všechny stejně. “ Pakliže nebude výzva k přehodnocení vyslyšena, změny se projeví 10. prosince 2023, tedy s každoroční změnou jízdních řádů. „ Podobně delší jednání kraj zaznamenal i v Příbrami anebo Mladé Boleslavi. Města však příslušné smlouvy již poslala do rad a zastupitelstev ," uzavírá Petr Borecký. Smlouvy s Mladou Boleslaví schválili středočeští radní 10. srpna. V systému SDO je zahrnuto více než 95 procent měst a obcí Středočeského kraje , které se tak podílejí se na financování regionální dopravy ve Středočeském kraji. Možná omezení Vybrané vlaky linek R43 a S3 budou Všetaty, Tišicemi a Byšicí pouze projíždět anebo jízdu ukončí/začnou v Neratovicích (Os 9520, Os 9522 o sobotách a svátcích, Sp 1540, Os 9526, Os 9528, Os 9530, Os 9532, Os 9534, Os 9536, Os 9538, Os 9540, Os 9523, Os 9541, Sp 1543, Os 9543, Os 9525, Sp 1545, Os 9527, Os 9533, Os 9535, Os 9537) Autobusová linka 472 z Tišic do Mělníka nebude posílena (již od 3. 9.)

person rebus  date_range 15.08.2023

Německá celostátní jízdenka za 49 eur je úspěšná. Předplatní jízdenku si od svého zavedení v květnu 2023 koupil téměř milion nových zákazníků.

Podle Ministerstva pro digitální záležitosti a dopravu (BMDV) došlo s Deutschlandticket k absolutnímu nárůstu počtu uživatelů veřejné dopravy. Podle čísel Asociace německých dopravních podniků (VDV) z konce června má jízdenku za 49 eur více než 11 milionů uživatelů. Další by podle očekávání měli přibývat zejména s přechodem na zaměstnanecké jízdenky, což pro mnoho lidí v Německu opět přinese výrazné zlevnění. Přibližně 44 procent z těchto 11 milionů zákazníků Deutschlandticket dříve předplatné nemělo. Znamená to, že veřejnou dopravu využívali příležitostně a nyní přecházejí na pravidelnost. Ve veřejné dopravě je kolem jednoho milionu nových zákazníků. Takový nárůst v Německu v posledních desetiletích nezaznamenali. Do budoucna se vedou diskuze v otázce ceny. Podle Volkera Wissinga, spolkového ministra dopravy, závisí stabilita ceny na počtu předplatitelů. " Musíme zajistit, aby jízdenku využívalo co nejvíce lidí ." " Z Deutschlandticket máme velkou radost. Je to jednoduché, levné, ekologicky rozumné a digitální. To je nová mobilita v hromadné dopravě. V červnu našimi vlaky jelo o 25 procent více lidí než v dubnu. A nejen to, překonali i výrazně delší vzdálenosti. Deutschlandticket už má velký úspěch ," uvedla pro německá média šéfka DB Regio Evelyn Palla. Podle Deutsche Bahn se ukazuje, že Němci jízdenku za 49 eur používají také na cesty směrem do Alp a k Baltskému moři a využívají veřejnou hromadnou dopravu mnohem více k výletům. V některých regionech „ lidé jezdili tolik jako v létě za 9 eur ,“ uvedla Evelyn Palla. Jízdenek za 9 eur se od června do srpna loňského roku prodalo 52 milionů a ušetřily odhadem 1,8 milionu tun emisí CO2. I přes klimatické výhody stála stát tolik, že nebylo možné její platnost prodloužit. Přestože se některé dopravní společnosti snažily o změnu, je dálková doprava a cesty první třídou v rámci Deutschlandticket vyloučena. Například FlixBus podle generálního ředitele André Schwämmleina stále vede s federálním ministerstvem dopravy dialog, aby jízdenka mohla být využívána i v jeho autobusech. Odpovědnost za plánování a financování veřejné dopravy V Německu mají jednotlivé spolkové země. Vláda na toto financování poskytuje spolkovým zemím tzv. regionalizační fondy. Podle BMDV je to aktuálně více než 10 miliard eur. V příštích letech by mělo peněz výrazně přibýt, je dohodnuto navýšení o 3 procenta a také dodatečná 1 miliarda eur ročně. Letos by na náklady vzniklé dopravcům s přechodem na celoněmeckou digitální jízdenku měla spolková a zemské vlády poskytnout 3 miliardy eur.

person rebus  date_range 07.08.2023

K normě předložené Evropskou komisí mají výhrady i další členské státy EU. Problematická implementace od roku 2025 má být odložena a zmírněny nároky na testování emisí.

Ve středu 19. července přijal své stanovisko k nařízení Euro 7 Výbor pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu. Evropská komise tento návrh předložila v listopadu minulého roku , a to včetně opatření, která přísněji regulují zplodiny vypouštěné osobními i nákladními automobily do ovzduší. Návrh například stanovoval stejné mezní hodnoty oxidů dusíku pro všechna vozidla, ať už mají benzinový, naftový, elektrický či alternativní pohon. Významně rozšiřuje požadavky na bezpečnost vozidel a také zohledňuje životnost baterií a emise z komponentů jako jsou brzdy a pneumatiky. Požadavek na testování přísných pravidel v reálném provozu je jedním ze sporných bodů návrhu, a to zejména s ohledem na plnění emisních limitů ve zcela extrémních jízdních situacích. Problematická implementace od roku 2025 má být odložena Návrh nařízení Komise k Euro 7 obsahoval několik problematických bodů, které se jeví jako obtížně proveditelné nebo dokonce nerealistické. Jak ukázaly některé studie, měly by také výrazný dopad na zvýšení prodejních cen automobilů, zejména těch nejmenších typů. „ Původně se měla norma začít uplatňovat již v roce 2025 pro osobní vozidla, což by byl zcela nerealistický termín. Prosadili jsme v tomto ohledu posun platnosti o dalších několik let a poskytli tak dostatek času pro implementaci a přípravu. Díky odkladu se automobilky nemusí obávat uzavření výrobních linek a propouštění zaměstnanců. Výrobci raději nevyrobí vozy, než aby se vystavovali vysokým nákladům a ztrátě konkurenceschopnosti na trhu. Také jsem spolu s německými kolegy podporoval rozšíření nařízení o schvalování nových vozidel s ohledem na používání syntetických paliv, aby se zachoval technologicky neutrální přístup a rozšířila se vozová nabídka, “ komentuje Ondřej Kovařík člen výboru pro dopravu EP. Zjemnění podmínek pro testování emisí Jednou ze změn, kterou mělo Euro 7 přinést, je zpřísnění testování emisí v reálném světě. Toto testování bylo terčem kritiky ze strany výrobců i koncových zákazníků, jelikož výrazně zvyšovalo náklady a tím pádem i pořizovací cenu vozidel. Proto dalším požadavkem ze strany parlamentu je snížení nároků na toto testování. U emisí byly upraveny čísla pro látky, které již podléhají regulacím Euro 6. Pro nové látky je požadováno, aby Komise vyvinula testovací metody, které budou odpovídat testování dle normy Euro 6. „ Původní návrh Komise na testování byl složitý a nákladný, což by se odrazilo i na ceně vozidla pro jejich uživatele. Změny přijaté v dopravním výboru upravují podmínky testování tak, aby byly spravedlivé, a zároveň zajistily bezpečnost vozidla během testů na silnici ,“ dodává Kovařík. Pozitivní změny – zákaz stáčení tachometru a minimální hranice pro výdrž baterií Kovařík rovněž kritizuje unijní požadavky na palubní diagnostiku. Požadavky byly podle něj rovněž přemrštěné, proto vítá shodu mezi kolegy o tom, že je třeba upravit detaily nařízení tak, aby byly proveditelné a neohrožovaly bezpečnost silničního provozu. V dokumentu Euro 7 vidí Kovařík ale i celou řadu pozitivních změn. „ Krok správným směrem je bezesporu zákaz stáčení tachometru nebo požadavky na výdrž baterie u elektromobilů. Považuji za zásadní nalézt vyváženou regulaci, která přispěje k ochraně životního prostředí, aniž by ohrozila budoucnost a konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu a dostupnost cenově dostupné mobility pro občany. Proto vítám, že se nám podařilo najít shodu na důležitosti poskytnout automobilovému průmyslu dostatek času na přípravu nových pravidel, “ uzavírá Kovařík s tím, že malým výrobcům bude poskytnuta delší lhůta, aby mohli efektivněji implementovat nová pravidla. Hlavní slovo za Evropský parlament bude mít příslušný výbor pro životní prostředí. Hlasování ve výboru pro dopravu ukazuje, kudy by se mohla jednání o nařízení vést i v dalších krocích. Konečné znění pak bude předmětem dohody mezi zástupci Evropského parlamentu a členských zemí. Ty zatím na své pozici pracují. Koalice členských států EU usiluje o zásadní změnu Česká republika představila 19. července své výhrady vůči současnému návrhu emisní normy EURO 7 na jednání Výboru stálých zástupců COREPER I zástupcům Španělska, které od 1. července předsedá Radě EU. Jedná se o další krok ve vyjednávání o změně znění normy. Česká republika dlouhodobě usiluje o odložení účinnosti emisní normy a významnou úpravu jejích klíčových parametrů a na její straně stojí další členské státy. " Podařilo se nám dát dohromady koalici členských států EU, která usiluje o zásadní změnu normy EURO 7. Už teď je jisté, že v současné podobě EURO 7 nikdy neprojde. Nepolevujeme, právě naopak. Naši diplomaté v Bruselu představí novému španělskému předsednictví hlavní výhrady vůči normě a věřím, že je podpoří i státy ze společné naladěné skupiny a i další členské státy. Některé u nich stále vnitrostátně projednávají národní pozici a tvoří si názor na tuto evropskou legislativu ,“ říká ministr dopravy Martin Kupka. Česká republika, Francie, Itálie, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko a Polsko na počátku června představily společný poziční dokument, ve kterém požadují změnu návrhu EURO 7. Jedná se především o následující změny: Jakákoli nová pravidla pro emise výfukových plynů (včetně nových požadavků na testování nebo nových emisních limitů) pro osobní automobily a dodávky by měla být odstraněna, protože by mohla ohrozit cíle evropského automobilového průmyslu směrem k zákazu prodeje nových spalovacích motorů po roce 2035. Termín vstupu normy v účinnost musí být prodloužen a má se počítat až do vydání návazné prováděcí legislativy. Požadavky na těžká nákladní vozidla neodpovídají současným technologickým možnostem a měly by být zmírněny. Segment těžkých nákladních vozidel navíc zahrnuje různé typy vozidel a je nutné, aby emisní norma odrážela specifika jednotlivých kategorií vozidel. Pravomoci Evropské komise v oblasti přijímání sekundární legislativy musí být jasně ohraničeny a definovány. Právě prováděcí předpisy jsou klíčové, budou totiž definovat faktickou podobu emisní normy. Musí být zajištěn soulad mezi cíli nové emisní normy a závazku EU ke konci prodeje nových vozidel se spalovacími motory po roce 2035. V současné podobě by emisní norma EURO 7 podkopala snahu o ekologicky šetrnější dopravu. Česká republika také usiluje o jasnější specifikaci a diskuzi nad dalšími částmi návrhu. Jako problematické se jeví aktuální podoba On-Board-Monitoring, tj. systému na palubě vozidla, nebo takzvané okrajové podmínky měření, které by měly stanovit, že vozidlo má splňovat stejné emisní limity bez ohledu na to, jestli jede po rovné dálnici ve střední Evropě, ve městě nebo třeba s přívěsem v zimě v alpském průsmyku. V současné době stále probíhá vyjednávání o konečné podobě návrhu emisní normy. Předsednictví pod taktovkou na volby se připravujícího Madridu chce do konce července zveřejnit nové kompromisní znění a přijetí pozice Rady EU, tzv. obecného přístupu, plánuje v průběhu září. Zdroj: Ondřej Kovařík, Poslanec Evropského parlamentu Ministerstvo dopravy

person rebus  date_range 20.07.2023

Dobíjecí stanice pro elektrická vozidla budou každých 60 km pro automobily a každých 120 km pro nákladní vozidla a autobusy, vodíkové čerpací stanice každých 200 km. Jednoduché dobíjení a transparatní platby za alternativní palivo počítané za kWh, kilogram, minutu/dobití.

Cílem nových předpisů je dekarbonizovat dopravu. Jsou součástí balíčku „ Fit for 55 “, plánu EU na snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 nejméně o 55 % oproti roku 1990. Poslanci Evropského parlamentu úspěšně vyjednali, že do roku 2026 budou muset být dobíjecí stanice pro elektromobily s výkonem nejméně 400 kW na trasách hlavní sítě TEN-T k dispozici nejméně každých 60 km, přičemž do roku 2028 se bude muset výstupní výkon sítě zvýšit na 600 kW. Dobíjecí stanice pro nákladní vozidla a autobusy musí být k dispozici každých 120 km. Do roku 2028 by měly být instalovány na polovině hlavních silnic EU , a to s výkonem 1 400 kW až 2 800 kW v závislosti na silnici. Vodíkové čerpací stanice podél hlavní sítě TEN-T musí být do roku 2031 nejméně každých 200 km. Řidiči vozidel na alternativní pohon budou moci na dobíjecích stanicích snadno zaplatit (platební kartou nebo bezkontaktně a bez nutnosti předplatného), přičemž cena bude počítána za kWh, kg nebo minutu/dobití. Komise zřídí do roku 2027 databázi EU s údaji o alternativních palivech, kde bude možné najít informace o dostupnosti, čekací době nebo ceně na různých stanicích. Poslanci rovněž přijali nová pravidla týkající se ekologičtějších námořních paliv. Během jednání s Radou prosadili, že lodě budou muset postupně snižovat emise skleníkových plynů tím, že začnou používat paliva, která skleníkových plynů obsahují méně, a to o 2 % od roku 2025 a do roku 2050 postupně až o 80 % oproti úrovni z roku 2020. To by se vztahovalo na lodě o hrubé prostornosti větší než 5000 tun, které jsou v zásadě odpovědné za 90 % emisí CO2, a na veškerou energii spotřebovanou na palubě v přístavech EU nebo mezi nimi. Dále pak i na 50 % energie spotřebované při plavbách v případech, kdy se přístav vyplutí nebo vplutí nachází mimo EU nebo v jejích nejvzdálenějších regionech. Kontejnerové a osobní lodě vyvázané u nábřeží ve velkých přístavech EU budou od roku 2030 muset používat pouze elektřinu odebíranou z pevniny. Tím by se mělo výrazně snížit znečištění ovzduší v přístavech. V souladu s požadavkem poslanců by navíc od roku 2024 měla 2 % lodních paliv pocházet z obnovitelných zdrojů, pokud Komise na základě sledování trhu oznámí, že podíl paliv z obnovitelných zdrojů nebiologického původu (RFNBO) činí do roku 2031 méně než 1 % skladby paliv. Zpravodaj pro infrastrukturu pro alternativní paliva Petar Vitanov (S&D, BG) uvedl: „ Využívání udržitelnějších, obnovitelných a účinnějších energetických řešení v odvětví dopravy pomůže snížit emise skleníkových plynů a znečištění ovzduší, zlepšit kvalitu života občanů a vytvořit nová kvalitní pracovní místa. Nová pravidla rovněž pomohou zavádět více dobíjecí infrastruktury a její používání bude stejně snadné jako u tradičních čerpacích stani c.“ Zpravodaj Parlamentu pro udržitelná námořní paliva Jörgen Warborn (EPP, SE) prohlásil: „ Nová pravidla stanovují zdaleka nejambicióznější cestu k dekarbonizaci námořní dopravy na světě. Zaměřují se na 90 % emisí CO2 v námořní dopravě a zároveň chrání nejmenší majitele lodí a přístavů před náklady a administrativní zátěží. Evropa se díky nim stává lídrem ve vytváření poptávky po udržitelných palivech a podpoře inovací .“ Nový právní předpis pro infrastrukturu pro alternativní paliva byl přijat 514 hlasy (52 bylo proti, 74 se zdrželo hlasování). Pravidla pro udržitelná námořní paliva podpořilo 555 poslanců (48 bylo proti, 25 se zdrželo hlasování). Jakmile Rada oba právní předpisy schválí, pravidla pro infrastrukturu pro alternativní paliva se začnou používat šest měsíců po jejich vstupu v platnost, pravidla pro udržitelná námořní paliva pak od 1. ledna 2025.

person rebus  date_range 12.07.2023

Jako odrazový můstek pro další zlepšení a zvýšení transparentnosti vydává Společnost Flix svou první dobrovolnou zprávu o ESG a oznamuje svůj závazek k uhlíkově neutrálnímu cestování v Evropě již k roku 2040.

Zprávou ESG (nefinanční reporting o dodržování pravidel pro udržitelné podnikání v rámci environmentální politiky (E), sociální odpovědnosti (S) a řízení podniku (G) a celého jejího dodavatelského řetězce) představuje společnost Flix další milník ve své historii, kdy usiluje o dlouhodobé vytváření hodnoty v rámci své vize utvářené udržitelností. Uvádíme celý text, tak jak ho přinesl Flix. S více než 5 500 destinacemi po celém světě a s nabídkou udržitelného a cenově dostupného cestování v Evropě, rice, Turecku a Indii, kde začne provoz od roku 2024, stanovuje nyní technologická společnost Flix rozhodující milník pro zajištění ještě větší transparentnosti pro zainteresované strany. ESG aktivita se bude dále rozrůstat, přičemž bude využívat ESG reporting jako měřítko pro neustálé a stabilní zlepšování. André Schwämmlein, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti Flix, se k této události vyjádřil: " S hrdostí oznamujeme, že jsme zveřejnili naši první dobrovolnou zprávu o ESG, která nám, jak jsme přesvědčeni, pomůže prosadit naši vizi udržitelného a cenově dostupného cestování s novým povědomím a oživeným vědomím a zároveň odstartuje proces postupného zlepšování prostřednictvím opakovaného podávání zpráv a souboru klíčových ukazatelů výkonnosti v souladu s GRI (Global Reporting Initiative )." " Společnost by měla mít vždy na paměti hodnoty, které utvářejí její vizi, a zaměřit se na dopad svého podnikání na komunitu. V souladu s tím se chceme ujistit, že vytváříme hodnotu pro komunity, kterým sloužíme, a jsme připraveni řešit naše silné stránky i případné nedostatky. S růstem přichází i odpovědnost. Jsme připraveni ji přijmout, " uzavřel Schwämmlein. V souladu s běžným rámcem ESG a dvojí významností zpráva zkoumá nejvýznamnější témata společnosti Flix a jejich dopady na ekonomiku, životní prostředí a společnost, jakož i na dlouhodobý úspěch společnosti, a zároveň stanovuje silnou správu a řízení jako základní kámen všech souvisejících činností. V souladu s konkrétním rozsahem činnosti společnosti Flix tvoří páteř její strategie ESG 4 pilíře: Lidé, Planeta, Mobilita a Správa a řízení, přičemž oblasti, na které se zaměřuje, jsou vyčleněny prostřednictvím dvojí analýzy významnosti. Planeta: Flix řeší svůj dopad na životní prostředí s dlouhodobou vizí dosáhnout uhlíkové neutrality. Flix chce do roku 2040 v Evropě nabízet uhlíkově neutrální cestování. Plánuje dekarbonizovat své podnikání ještě dříve, než stanovila EU. V celosvětovém měřítku bude společnost definovat časový plán uhlíkové neutrality během příštích dvou let v souladu s postupem SBTi a globálním systémem snižování emisí CO2 s cílem splnit nebo překročit časové cíle Pařížské dohody. Globální cíl bude rovněž určen vyvíjejícím se regulačním rámcem a dalším rozvojem alternativních pohonů, na kterém se společnost Flix rovněž aktivně podílí. V roce 2023 se společnost veřejně zavázala SBTi stanovit krátkodobé vědecky podložené cíle snižování emisí jako první zásadní krok. Za tímto účelem je zavedena strategie pro oblast klimatu, která se zaměřuje na předcházení, snižování a kompenzaci emisí CO2 a na podporu spolupráce se zúčastněnými stranami v rámci celého hodnotového řetězce. Efektivní správa vozového parku společnosti Flix se zaměřuje na optimální využití vozidel na silnicích a využívání nejmodernějšího vozového parku. Díky moderní flotile se cestující Flixu v roce 2022 vyhnuli více než 800 000 tunám CO2 jen tím, že si vybrali dopravní služby Flixu místo jiných možností, jako jsou automobily nebo letadla. V Evropě vypouští společnost FlixBus 26 g CO2 na cestujícího a kilometr. Podle Německé agentury pro životní prostředí (UBA) to odpovídá přibližně 16 % emisí CO2 při cestě autem na stejné trase (přičemž se ušetří více než 80 % emisí CO2) a přibližně 12 % emisí CO2 při cestě letadlem na stejné trase (přičemž se ušetří téměř 90 % emisí CO2). Kromě toho společnost Flix od roku 2015 umožnila cestujícím offsetovat 98 000 tun CO2 díky systému kompenzace, který byl zřízen ve spolupráci se společností atmosfair. Flix však především neustále hledá alternativní pohony a paliva, aby snížila svou uhlíkovou stopu prostřednictvím postupné transformace vozového parku. Přestože zatím není k dispozici finální technologie pro uhlíkově neutrální provoz dálkových autobusů, společnost zaujímá diverzifikovaný přístup a v posledních několika letech testuje pět technologií alternativních paliv a pohonů s více než 10 pilotními projekty v Evropě a USA, konkrétně bateriové elektrobusy, Bio-CNG a Bio-LNG, bionaftu a solární panely: právě v těchto dnech mají na mezinárodních linkách Milán-Marseille a Milán-Mnichov premiéru první italské autobusy vybavené solárními panely. Společnost Flix rovněž plánuje v roce 2024 uvést na trh první evropský dálkový autobus na vodíkový pohon, a to ve spolupráci se společnostmi Freudenberg Fuel Cell e-power Systems a ZF Friedrichshafen AG, a za 4 roky elektrické autobusy ve spolupráci s Daimler Buses. Kromě toho bude na konci roku 2023 zahájena první referenční flotila autobusů Flix na bio-LNG s cílem rozšířit ji do dvou let na 50 autobusů Flix s technologií Bio-LNG. Takové projekty jsou ukázkou zapojení zúčastněných stran a meziodvětvových synergií, které jsou pro dosažení cíle udržitelnosti klíčové. Zároveň plánuje navázat spolupráci s novými dodavateli, aby do roku 2025 zvýšila podíl energie z obnovitelných zdrojů na všech svých pracovištích na 80 % a do roku 2030 na 100 %. Lidé: ve vizi společnosti Flix zůstává pohoda strategickým přínosem pro úspěch firmy. Flix působí ve 40 zemích a je si vědoma toho, že její činnost má dopad na každodenní život v širokém spektru oblastí a skupin, od cestujících přes řidiče autobusů až po více než 5 500 zaměstnanců. Proto postavila člověka do samého středu své obchodní strategie, uznává lidské blaho jako jednu ze svých základních hodnot a podle toho určuje konkrétní oblasti, na které se zaměřuje. Především jde o zajištění bezpečnosti cestujících, posádek a zaměstnanců, které je nakonec zajištěno prostřednictvím důkladného systému řízení bezpečnosti, který zahrnuje více než 60 iniciativ. Prioritou je také podpora rozmanitosti a inkluze pomocí globální politiky rozmanitosti, rovnosti a inkluze, přičemž je k dispozici globální politika oznamování, aby jí lidé mohli nahlásit jakékoli možné porušení, což je v souladu s pojetím plurality jako katalyzátoru tvorby hodnot. K těmto oblastem patří také zapojení a rozvoj zaměstnanců, přičemž strategie naslouchání zaměstnancům byla zavedena prostřednictvím pěti různých kanálů pro sledování a vyhodnocování zpětné vazby zaměstnanců, včetně Rady důvěry a Pracovní rady, a rozvoj profesních a osobních dovedností s centralizovaným fondem školení zaměstnanců, jehož cílem je umožnit neustálý profesní růst vedoucích týmů i členů jejich týmů. Mobilita: Flix se snaží chránit právo každého na cestování bez ohledu na bydliště a ekonomický status. Flix považuje mobilitu za základní právo, které není jen spojením z bodu A do bodu B. Lidé by měli mít možnost cestovat a spojit se se světem bez ohledu na své bydliště a ekonomický status. S ohledem na tuto myšlenku společnost obsluhuje stále větší počet destinací. Vybudovala nejrozsáhlejší síť dálkových autobusů v Evropě pod značkou FlixBus a poté spustila službu FlixTrain. Základem vize společnosti Flix zůstává umožnění udržitelného a cenově dostupného cestování pro všechny, což se odráží především v projektu „Přednost pro komunity s nedostatečnou obsluhou“: Flix obsluhuje více než 5 500 destinací ve 40 zemích (447 z nich se k síti připojilo v roce 2022), 30 % z nich má méně než 20 000 obyvatel, přičemž tento poměr je nadprůměrný v zemích, jako je Chorvatsko (78 %), Polsko (41 %) nebo Itálie (40 %). Neustálým rozšiřováním své celosvětové sítě, a to i v odlehlých oblastech, kde je FlixBus často jediným prostředkem hromadné dopravy, může FlixBus sehrát významnou roli při ochraně svobody pohybu. Společnost Flix zároveň považuje inovace a spokojenost zákazníků za klíčové cíle, kterých chce dosáhnout, a usiluje o udržitelnou tvorbu hodnot jako hlavní cíl, který zajistí její dlouhodobou stabilitu a udržitelný růst. To zahrnuje investice do infrastruktury, rozšiřování sítě a intermodálních forem dopravy, kromě toho podporuje výzkum a vývoj alternativních pohonů a paliv, přičemž pilotně zkouší ty, které se v současné fázi jeví jako perspektivnější: v tomto ohledu je do konce roku 2023 plánováno zahájení projektu vybavení až 50 autobusů technologií Bio-LNG. Řízení: silná obchodní etika a dodržování předpisů zůstávají základem všech činností společnosti Flix. V rámci strategie ESG společnosti Flix je silná správa a řízení základním pilířem pilířů Planeta, Lidé a Mobilita a předpokladem pro všechny činnosti prováděné ve všech oblastech podnikání. To znamená přísné dodržování národních, mezinárodních, státních a místních zákonů a prosazování pevných podnikových etických standardů s cílem vytvářet dlouhodobou hodnotu, přičemž v tomto ohledu je přijímáno stále více opatření. Globální systém řízení shody společnosti Flix zahrnuje mimo jiné globální kodex chování pro zaměstnance a kodex pro obchodní partnery, různé zásady, program pro oznamování nekalých praktik a nový systém řízení ochrany údajů (DMS) zavedený v roce 2022. Na úrovni řízení ESG působí jako orgán dohledu nad strategií ESG, riziky ESG a výkonností řídicí výbor Flix Sustainability Steering Committee, který tvoří všichni členové představenstva a výkonného managementu a jehož úkolem je stanovit agendu a cíle ESG pro skupinu Flix. Celá zpráva - dobrovolný report o ESG v anglickém jazyze ZDE .

person rebus  date_range 30.06.2023

Středočeský kraj udělal poslední krok ve vyhodnocení veřejných zakázek. Úspěšní dopravci zahájí provoz autobusové dopravy 1. prosince 2024. Na řadě je železniční doprava.

Krajští zastupitelé schválili 26. června vybrané dopravce z výběrových řízení na autobusové dopravce v posledních třech vlnách ze čtyř. První vyhlášená oblast, resp. vybraní dopravci, prošli zastupitelstvem už na jaře a pravomocně je tato část ukončena. Dopravci by měli od 1. prosince 2024 zajišťovat obslužnost po dobu deseti let. Ve třech posledních vlnách kraj soutěžil obslužnost sedmadvaceti oblastí. S celkovým objemem 30 miliard korun jde o historicky největší soutěž na autobusové dopravce v dějinách ČR a vůbec první v historii kraje. Zadávací řízení na nové smlouvy o veřejných službách probíhaly ve čtyřech vlnách, celkem bylo soutěženo pětatřicet oblastí. Nabídky byly hodnoceny na základě nejnižší nabídkové ceny. Některé oblasti zadával kraj společně s hlavním městem Prahou. " Co mne těší nejvíce, je transparentnost celého procesu. Díky této soutěži ušetří kraj takřka 400 milionů Kč ročně a cestující tak získají v celém kraji moderní nízkopodlažní a klimatizované autobusy vybavené sčítacími rámy a informačním systémem. Uspořené peníze nám umožní další investice do veřejné dopravy - a to do modernizace středočeského železničního parku," uvedl Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy. Vybraní dopravci pro jednotlivé oblasti: První vlna, pravomocně ukončena a mohou být uzavřeny smlouvy: Kladensko – ČSAD MHD Kladno Hostivicko – ČSAD MHD Kladno Rakovnicko – Transdev Střední Čechy Mníšecko – ČSAD Benešov Mnichovohradišťsko – Okresní autobusová doprava Kolín Líbeznicko – ČSAD Střední Čechy Velvarsko – Autobusy Karlovy Vary Hořovicko – ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY Druhá vlna Příbramsko – ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY Sedlčansko – ZDAR, Žďár nad Sázavou Vlašimsko – ČSAD Benešov Říčansko – ČSAD POLKOST Zdibsko – ČSAD Střední Čechy Úvalsko – ČSAD POLKOST Dolnobřežansko – UMBRELLA CITY LINES Kolínsko – ČSAD POLKOST Nymbursko – Okresní autobusová doprava Kolín Třetí vlna Horoměřicko – ČSAD MHD Kladno Slánsko – ČSAD Slaný s.r.o., Berounsko – ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY Čáslavsko – ARRIVA autobusy Kostelecko – ARRIVA CITY Mladoboleslavsko – ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY Rožmitálsko – ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY Neveklovsko – ČSAD Benešov Českobrodsko – Okresní autobusová doprava Kolín Mělnicko – ČSAD Střední Čechy Čtvrtá vlna Stochovsko – ČSAD MHD Kladno Štěchovicko – MARTIN UHER Jílovsko – ARRIVA CITY Voticko – ČSAD Benešov ČSAD Benešov – Sázavsko Brandýsko – ČSAD Střední Čechy Kutnohorsko – ARRIVA autobusy Poděbradsko – ARRIVA autobusy Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo v pondělí 26. června také Strategii budoucího zajišťování železniční dopravy. " Tato strategie říká v kostce následující: Během příštích 3 let dojde k modernizaci prakticky veškerého vozového parku na středočeských lokálkách. Vozy 810 se tak odeberou do muzea a nahradí je zánovní vozy Stadler RS1, Alstom Lint a RegioFox, které jsou nízkopodlažní, klimatizované a s prostorem pro kola i kočárky, V roce 2024 vyhlásíme soutěž na zcela nové dopravce pro tratě 070 (směr na Mladou Boleslav přes Všetaty), 120 (Praha – Lužná u Rakovníka – Rakovník), 121 (Hostivice – Podlešín), 122 (Praha – Hostivice – Rudná), 210 (Posázavský Pacifik). Vítězní dopravci na těchto tratích budou jezdit mezi roky 2025-2035. Cestující budou opět jezdit nízkopodlažními klimatizovanými vlaky s prostory pro kola a kočárky. V roce 2024 rovněž vyhlásíme největší železniční soutěž v historii krajů a to na dopravce provozující vlaky na hlavních koridorech v letech 2029-2044. Tato soutěž přinese cestujícím zcela nové soupravy EMU 400 (cca o 1/4 větší kapacita než stávající CityElefanty) kombinované se soupravami CityElefant. Objem této zakázky dosáhne v průběhu příštích 30 let částky takřka 60 miliard Kč. Dopravní obslužnost ve Středočeském kraji bude v krátké době patřit mezi systémy s nejmodernějšími vozidly ve střední Evropě. Bolestivé reformní kroky posledních dvou a půl roku tak začínají přinášet své ovoce," komentuje Petr Borecký jednání dnešního Zastupitelstva.

person rebus  date_range 26.06.2023

Členové Asociace dopravních, spedičních a servisních společností Středních Čech se sešli na dvoudenním jednání i za účasti zástupců objednatelů - Středočeského kraje a IDSK a ROPID za Hlavní město Prahu. Letošní setkání podpořily společnosti IVECO BUS a TELMAX.

Z programu vybíráme: Ministerstvo dopravy (MD) podporuje legislativní úpravu dopravy na vyžádání jako veřejné služby v přepravě cestujících, může být vhodným doplňkem dopravní obslužnosti pro mikroregiony. Vzorem je město Říčany a jeho poptávková doprava. Návrh připravuje IDSK a má být součástí novelizace zákona o silniční dopravě a zákona o dráhách. Návrh na snížení věku řidičů na 18 let u linek do 50 km – předložila ČAOVD. Jako návrh změny zákona (361/2000 Sb.) je v poslanecké sněmovně po druhém čtení. Podle některých názorů je snížení věku na 18 let pro řízení autobusu nebezpečné. Na druhou stranu v současné situaci sedí za volantem i řidiči starší 80 let. MD se zabývá konceptem „celostátní jízdenky“. Prověřuje zájem všech dotčených subjektů, technickou stránku věci a zájem cestující veřejnosti o tento produkt. Cílem je přezkoumat možnosti zavedení elektronické jízdenky, která by v ČR pokryla a propojila co nejvíce prostředků veřejné dopravy. Cenový výměr MF č. 01/2023 – pro výpočet výše věcné usměrňované ceny se zvýšila pro rok 2023 cena autobusu ze 4,7 na 5,2 mil. Kč, koeficient n (roční růst provozních nákladů v roce 2023) se zvýšil z 1,19 na 1,29. Věcně usměrňované ceny na rok 2023 zůstávají. Zvýšení vypočtené věcně usměrňované ceny lze až o 20 % na spojích odsouhlasených příslušným dopravním úřadem. Probíhají jednání MD s MF o sloučení příloh v cenovém výměru, pravděpodobně se sloučí všechny přílohy do jedné. Statistické výkazy MD Dop2 a Dop3 – podíl tržeb se stále snižuje, více finančních prostředků dávají na veřejnou dopravu kraje, méně obce. Středočeský kraj plánuje posílit systém revizorských kontrol a podporu bezhotovostních plateb za jízdné. Dokončují se výběrová řízení na autobusové dopravce, kteří vyjedou od prosince 2024. Připravují se výběrová řízení na vlaky. Prezentace IVECO BUS Společnost IVECO BUS má deset výrobních závodů. V roce 2022 vyrobila 4 767 autobusů. S vozy Crealis, Urbanway, Eway, Ewadys, Streetway, Crossway a Daily nabízí kompletní sortiment vozidel. Největší závod je ve Vysokém Mýtě, kde vyrábí typy Crossway (LE) a EWADYS, v ČR vloni prodala 435 autobusů (8% produkce), což znamená největší podíl na domácím trhu. Od července 2024 platí pro všechny nové autobusy povinnost asistenčních prvků ADAS. V té souvislosti IVECO BUS představí pro Crossway novou čelní masku, kde budou zabudovány i čidla a senzory pro plnění ADAS a pro nový servisní přístup. Elektrická řada EWAY a nově představený elektrický Crossway LE bude v nabídce s novým motorem Siemens ELFA a nejnovější technologií NMC baterií. Vhodné pro rychlé a pomalé nabíjení. Pro ucelenou bezemisní řadu nabízí zákazníkům také elektrický minibus eDaily LINE kompletně vyrobený Iveco a založený na dieselové verzi Daily, baterie jsou umístěné v podlaze. Proběhla prezentace nového Iveco Crossway LE Elec s testovací jízdou. Prezentace TELMAX Firma nabízí kompletní odbavovací systémy na zakázku pro všechny typy dokladů – papír, SMS, dopravní a bankovní karta. V linkové dopravě má největší tržní podíl - více než 4 200 zařízení. Dodává SW pro předprodeje a eshopy. Nejnovější projekty: MHD Trenčín, ARRIVA, Transdev, ČSAD Střední Čechy, FTL Prostějov, BusLine, Umbrella. Kromě validátorů do PID dodává čtečky pro přepravní kontrolu IDSK. Dále byly projednány vnitřní záležitosti ADSSS, včetně rozhodnutí o přijetí společnosti ARRIVA autobusy a.s. do Asociace. ADSSS tvoří ke dni 8. června 2023 patnáct členských firem . Zápis z členské schůze 8. a 9. června v resortu Šanov je k dispozici oprávněným uživatelům ZDE

person rebus  date_range 19.06.2023

Do Pražské integrované dopravy nově vstoupí dopravci UMBRELLA CITY LINES, která bude jezdit na Dolnobřežansku, a ZDAR ze Žďáru nad Sázavou. Ten vystřídá ARRIVU STŘEDNÍ ČECHY na Sedlčansku.

Rada Středočeského kraje projednala 8. června další výběr dopravců pro zajišťování dopravní obslužnosti v posledních devíti oblastech Středočeského kraje. Zadavateli prvních sedmi oblastí jsou společně Hlavní město Praha a Středočeský kraj a posledních dvou oblastí Středočeský kraj. Návrh by měli schválit krajští zastupitelé 26. června. Za hlavní město potvrdí vybrané dopravce pražští radní. Následně budou výsledky oznámeny uchazečům a před uzavřením smluv poběží lhůty podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Poprvé vyjedou noví dopravci 1. prosince 2024. V poslední, čtvrté, vlně zadavatelé obdrželi celkem 51 nabídek - 4 až 8 nabídek pro každou oblast. Vybraní dopravci a obsluhované oblasti: ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY, Příbramsko, nabídková cena přibližně 129,1 mil. Kč ZDAR, Sedlčansko, nabídková cena přibližně 96,8 mil. Kč ČSAD Benešov, Vlašimsko, nabídková cena přibližně 82 mil. Kč ČSAD POLKOST, Říčansko, nabídková cena přibližně 82,6 mil. Kč ČSAD Střední Čechy, Zdibsko, nabídková cena přibližně 55,8 mil. Kč ČSAD POLKOST, Úvalsko, nabídková cena přibližně 91,3 mil. Kč UMBRELLA CITY LINES, Dolnobřežansko, cena přibližně 58 mil. Kč ČSAD POLKOST, Kolínsko, nabídková cena přibližně 60,1 mil. Kč Okresní autobusová doprava Kolín, Nymbursko, nabídková cena přibližně 121 mil. Kč

person rebus  date_range 09.06.2023

Nedostatek řidičů kamionů i autobusů může vyřešit zjednodušení zaměstnávání občanů ze zemí mimo EU. Členové Sdružení ČESMAD BOHEMIA jednali s ministrem dopravy také o zřizování tzv. vnitřních dopravců pro zajišťování krajské autobusové dopravy nebo o pokračování slev z jízdného pro děti a seniory.

25 000 chybějících řidičů v české kamionové a autobusové dopravě je problém, který se nedaří stále řešit, naopak spíše se prohlubuje. Na plenárním zasedání Sdružení ČESMAD BOHEMIA se jím dopravci zabývali a konstatovali, že jedním z nejdůležitějších předpokladů pro zlepšení současného stavu je možnost snazšího a rychlejšího zaměstnávání řidičů ze zemí mimo Evropskou unii. Z pochopitelných důvodů jsou omezeny příchody řidičů z Ukrajiny. Přítomný ministr dopravy Martin Kupka delegáty ujistil, že ministerstvo dopravy o tomto problému ví a snaží se jej spolu s ostatními ministerstvy řešit. Nynější postupy při udělování pracovního povolení jsou neúměrně složité a trvají i více než půl roku, zatímco Poláci stejnou proceduru, speciálně v případě Ukrajinců, zvládají za dva týdny. Důvodem je údajně nedostatečné personální, technické a finanční zabezpečení na zastupitelských úřadech. Na čas je náročná i bezpečnostní prověrka uchazečů. Generální tajemník Sdružení Vojtěch Hromíř současnou situaci komentuje: „ Doufám, že se nestaneme svědky toho, že úsporná opatření omezí servis státu tak důležitému oboru, jakým je silniční doprava. Ta jako významný vývozce služeb přináší do našeho rozpočtu miliardové částky, bohužel nedostatek řidičů je pro ni limitujícím faktorem. A právě zahraniční řidiči jsou nejdůležitějším zdrojem, který kvůli složité byrokracii lze ovšem využít pouze velmi omezeně .“ Dodává: „ A ještě zmíním jednu věc. Problém nedostatku řidičů je i o podmínkách pro jejich práci. Nechápu, proč se někteří poslanci vymezují proti mírné úlevě pro české řidiče, kteří by podle návrhu v parlamentu mohli dojet na vykládku a domů v zákazu jízdy. Jde jen nanejvýš o menší stovky rozprostřené na celé dálniční síti. To se v provozu ani nepozná a řidiči mohou strávit víkend s rodinou. Tato společnost řidičům kamionů mnohé dluží, podívejme se jen na přeplněné odpočívky. I toto téma jsme s panem ministrem probrali .“ Členové Sdružení ČESMAD BOHEMIA dále seznámili ministra s problémy autobusových dopravců provozujících linkovou dopravu v závazku veřejné služby. Podnikající autobusové firmy jsou v některých krajích nahrazovány zřizováním tzv. vnitřních dopravců provozovaných samotnými kraji. Za jejich služby ovšem kraje platí podstatně vyšší ceny, jak už to bývá, když dodavatel neprochází řádnou soutěží. Životně důležité pro podporu veřejné dopravy je i zachování stávajících slev z jízdného pro děti a seniory, motivující veřejnost k jejímu používání. Pan ministr slyšel i pochvalu za sjednocení sazby DPH pro všechny druhy autobusové dopravy a potvrzení, že má být ve snížené sazbě. Osvobození od DPH by bylo na místě, ale tady je pozice vlády neoblomná.

person rebus  date_range 05.06.2023
Reklama
ADSSS
Reklama
Česmad
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací