V Evropě chybí více než 100 tisíc řidičů autobusů
Evropa má 105 tisíc neobsazených míst řidičů autobusů a autokarů, což je 10 % z celkového potřebného počtu. Více než 40 % řidičů má nyní 55 let a více a jen 3 % je mladších 25 let. Mladí lidé nemají o profesi řidiče zájem, během pěti let budou dopravci shánět pro své autobusy a autokary 275 tisíc řidičů.

Podle IRU se za rok prohloubil nedostatek profesionálních řidičů autobusů a autokarů o více než polovinu. Během pěti let by mohlo na trhu chybět 275 tisích lidí, kteří mají zájem sednout za volant. 

Podle IRU se za rok prohloubil nedostatek profesionálních řidičů autobusů a autokarů o více než polovinu. Během pěti let by mohlo na trhu chybět 275 tisích lidí, kteří mají zájem sednout za volant. 

Ze zprávy  IRU (Driver_Report_2023_Passenger) z letošního roku vyplývá, že počet neobsazených míst řidičů autobusů a autokarů v Evropě stále přibývá a předpokládá se, že bez výrazných opatření se situace výrazně zhorší. V Evropě je nyní 105 000 neobsazených pozic, což je 10 % z celkové populace profesionálních řidičů a znamená to od roku 2022 nárůst o 54 %.

Růst odvětví autobusů a autokarů po COVIDu zvýšil poptávku po řidičích a více než 80 % provozovatelů čelí vážným nebo velmi vážným problémům s nedostatkem řidičů. Problém je zvláště akutní u regionální autobusové dopravy, pravidelné dálkové dopravy a autobusové dopravy v cestovním ruchu. Nedostatek řidičů má dopad na služby pro miliony uživatelů.

Generální tajemník IRU Umberto de Pretto řekl: „Dopravní společnosti po celé Evropě se snaží najít řidiče. Kvůli jejich nedostatku již dochází k omezování spojení. Nedostatek řidičů autobusů a autokarů se od loňského roku zvýšil o 54 %, ale ještě znepokojivější je nízký podíl mladých lidí, kteří mají zajem o toto povolání ve srovnání s vysokým podílem starších řidičů odcházejících do důchodu.“

Během pěti let se nedostatek řidičů více než zdvojnásobí. V příštích pěti až deseti letech má odejít do důchodu více než 1,2 milionu řidičů  a počet nově přijímaných je výrazně nižší. Bez opatření k přilákání a udržení řidičů by Evropa mohla mít do roku 2028 více než 275 000 neobsazených míst.

Přetrvávající demografický rozdíl

Ženy tvoří pouze 16 % řidičů, což je podle IRU pod průměrem celkového dopravního průmyslu (22 %) i pracující populace (46 %). Populace v profesi také výrazně stárne, méně než 3 % řidičů v Evropě je mladší 25 let, zatímco více než 40 % je starších 55 let.

Profese řidiče autobusů a autokarů nabízí příležitost snížit nezaměstnanost mladých lidí a zároveň zvýšit počet nezbytných pracovníků. Vlády a průmysl musí spolupracovat na odstranění této demografické časované bomby,“ řekl Umberto de Pretto.

Usnadnění přístupu k profesi

V mnoha evropských zemích je minimální věk pro řízení vozidel pro přepravu cestujících mezi 21 a 24 lety. Rozdíl "school-to-wheel" je klíčovou překážkou pro přilákání nových řidičů. Minimální věk pro řízení by měl být v jednotlivých zemích snížen bez doprovodných omezení vzdálenosti, jako je limit 50 km.

Stát se řidičem je také drahé kvůli vysokým nákladům na získání řidičského oprávnění, školení a pojištění. Například v Německu stojí získání licence v průměru 9 000 EUR, což je více než čtyřnásobek minimální měsíční mzdy.

„Vstup do profese, která je základní službou pro miliony evropských občanů, by měl regulační orgán usnadňovat, nikoli blokovat,“ řekl Umberto de Pretto.

Řidiči ze třetích zemí

Evropa má stárnoucí populaci a počet potencioálních pracovníků není dostatečnou rezervou. Mezeru by tak mohly pomoci pokrýt země s přebytkem profesionálních řidičů. V současné době je pouze 5 % řidičů autobusů a autokarů v EU státními příslušníky zemí mimo EU. Měl by proto být usnadněn přístup kvalifikovaných řidičů ze třetích zemí k povolání v Evropě.

IRU je světová organizace silniční dopravy. Zastupuje více než 3,5 milionu společností provozujících mobilitu a logistické služby ve více než 100 zemích.


V Evropě chybí více než 100 tisíc řidičů autobusů
Zdroj: Driver Shortage Report 2023 Passenger – Europe, IRU
V Evropě chybí více než 100 tisíc řidičů autobusů