Reklama
Reklama
Reklama
Zprávy

Jeden z největších výrobců užitkových vozidel na světě v roce 2023 po celém světě prodal 526 053 nákladních vozidel a autobusů, z toho 3 443 bylo bateriových elektrických. Daimler Buses vloni dosáhl největšího růstu, zákazníkům dodal 26 168 autobusů, což znamená 9 procentní nárůst (24 041 ks v roce 2022).

Podle tiskové zprávy prodeje vzrostly také Daimler Trucks North America o +4 % (195 014 kusů) a Daimler Trucks Asia o +3 % (161 171 kusů). Divize nákladních vozů Mercedes-Benz s 158 511 kusy zaznamenala pokles o 5 % pokles, což výrobce vysvětluje především slabým výkonem brazilského trhu. Na úrovni koncernu vzrostla prodejní čísla čistě elektrických vozidel, v roce 2022 se prodalo 914 elektrobusů a nákladních vozidel a v loňském roce 3 443 ks (+277%). Martin Daum, CEO Daimler Truck Holding AG: „ V roce 2023 jsme opět zvýšili naše prodeje, a to navzdory neustále náročné situaci v zásobování, která zabránila ještě vyššímu prodeji. Jsme pevně přesvědčeni, že dosáhneme našich finančních ambicí pro rok 2023. Náš prodej bateriových elektrických vozidel se ve srovnání s předchozím rokem více než ztrojnásobil. Pro naše zákazníky jsme v roce 2023 rozšířili produktové portfolio bateriových elektrických vozidel na deset různých modelů. To je základ pro budoucí růst a podtrhuje naši aspiraci stát se lídrem v dopravě budoucnosti ." Daimler Truck podrobně představí své výsledky na virtuální výroční konferenci skupiny 1. března, podá zprávu o svých finančních a nefinančních klíčových ukazatelích za rok 2023 a také představí své aktuální prognózy pro finanční rok 2024.

person rebus  date_range 22.01.2024

Domenico Nucera, prezident Bus Business Unit Iveco Group, byl jmenován předsedou divize autobusů a autokarů Evropské asociace výrobců automobilů. Byl zvolen na období jednoho roku.

„ EU si stanovila velmi ambiciózní cíle dekarbonizace pro autobusy a autokary. Ambice na papíře však neodpovídají realitě implementace, protože Evropa postrádá stejně ambiciózní podmínky ,“ uvedl Domenico Nucera. Výrobci autobusů a autokarů neustále pracují na čistších a ekologičtějších modelech, které by pomohly snížit emise CO2 ze silniční dopravy, ale nemohou řešit problémy sami. Provozovatelé veřejné dopravy a autokarů musí být schopni investovat a ziskově provozovat nové modely. Klíčem k rychlé dekarbonizaci těžké dopravy je proto spolupráce se všemi zúčastněnými stranami: tvůrci politik, provozovateli dopravy, poskytovateli infrastruktury pro elektrické nabíjení a doplňování vodíku a dalšími. " Autobusy jsou nejoblíbenějším prostředkem veřejné dopravy v EU , představují více než polovinu všech cest veřejnou dopravou. Mají nejnižší uhlíkovou stopu ze všech forem motorizované dopravy, zároveň poskytují základní veřejnou službu a zároveň významně přispívají k dekarbonizaci ," uvedl Domenico Nucera. " Na silnicích EU dnes jezdí více než 700 000 autobusů, které poskytují mobilitu všem Evropanům. Tvůrci politik by se však měli soustředit na konkurenceschopnost tohoto životně důležitého odvětví tváří v tvář rostoucí konkurenci z jiných globálních regionů ," dodal Domenico Nucera. Divize autobusů a autokarů ACEA zastupuje 15 hlavních evropských výrobců automobilů, dodávek, nákladních automobilů a autobusů: BMW Group, DAF Trucks, Daimler Truck, Ferrari, Ford of Europe, Honda Motor Europe, Hyundai Motor Europe, Iveco Group, JLR, Mercedes-Benz, Nissan, Renault Group, Toyota Motor Europe, Volkswagen Group a Volvo Group. Dominico Nucera byl zvolen na jednoleté období a přebírá funkci po Anně Westerbergové , prezidentce společnosti Volvo Buses (původně tuto funkci zastával Martin Lundstedt). Nejvyšší představitelé členů se volí vždy na jeden rok. Domenico Nucera má přibližně 20 let zkušeností v automobilovém průmyslu, od roku 2003 pracuje v oblasti pohonných jednotek a přebírá role se zvýšenou odpovědností. V roce 2017 se stal ředitelem kvality pohonných jednotek ve společnosti IVECO, čímž svou roli rozšířil o užitková a speciální vozidla. V roce 2020 byl jmenován viceprezidentem aftermarketových řešení pro hnací ústrojí a užitková a speciální vozidla, než se v roce 2021 stal prezidentem obchodní jednotky Bus, Iveco Group a členem Senior Leadership Teamu Iveco Group. Je držitelem magisterského titulu v oboru Elektronické inženýrství na univerzitě v Pise v Itálii.

person rebus  date_range 22.01.2024

Evropský parlament a Rada se předběžně dohodly na posílení emisní normy CO2 pro nově pořizované nákladní automobily a autobusy. K dosažení cílů do roku 2030 bude muset jezdit 400 tisíc vozidel na elektrický a vodíkový pohon a nejméně jedna třetinu všech nových registrací musí tvořit modely s nulovými emisemi. K tomu bude potřeba 50 tisíc nabíjecích a 700 vodíkových stanic. Nově se má nařízení vztahovat na dálkové autobusy, popelářské vozy a další menší nákladní vozy.

Evropský parlament a Rada se 18. ledna dohodly o posílení emisní normy CO2 pro nová těžká užitková vozidla (HDV) vstupující na trh EU od roku 2030. Jednání předcházela nároční jednání, kterých se aktivně účastnila Česká republika a na kterých bylo dosaženo zmírnění původního návrhu regulace . Nařízení stanoví nové ambiciózní cíle snížení emisí CO2 pro rok 2030, 2035 a 2040. " Vítáme prozatímní politickou dohodu. Nové normy zajistí, že tento segment odvětví silniční dopravy přispěje do roku 2050 k posunu k mobilitě s nulovými emisemi a ke klimatickým ambicím EU do roku 2030 a klimatické neutralitě ," uvedla Evropská komise. Dohoda stanoví cíle snížení emisí CO2 pro těžká užitková vozidla o 45 % na období 2030–2034, 65 % pro období 2035–2039 a 90 % od roku 2040 ve srovnání s úrovněmi z roku 2019. Oblast působnosti nařízení je po jednání rozšířena a tyto normy se nyní mají vztahovat na téměř všechna nákladní vozidla (včetně služebních vozidel, jako jsou popelářské vozy, sklápěče nebo domíchávače betonu od roku 2035), městské autobusy, dálkové autobusy a přívěsy. Komise bude pověřena analyzovat možnost tohoto rozšíření na nákladní vozy do 5 t. Od roku 2030 jsou také stanoveny specifické cíle snížení emisí pro přívěsy (7,5 %) a návěsy (10 %). Aby se urychlil přechod na bezemisní veřejnou dopravu v celé Evropě, musí nové městské autobusy snížit emise o 90 % od roku 2030. Všechny nové městské autobusy budou muset být do roku 2035 bezemisní. Podle ministerstva dopravy nadále platí, že meziměstské autobusy jsou vyňaty ze 100% cíle pro městské autobusy. Tento typ HDV bude spadat pod obecné cíle pro autokary. V rámci prozatímní dohody Komise přezkoumá účinnost a dopad nařízení do roku 2027. Tento přezkum se bude týkat rozšíření oblasti působnosti na malá nákladní vozidla, což je metodika registrace HDV výhradně na paliva neutrální z hlediska CO2, v souladu s právem EU a cíle klimatické neutrality, úloha uhlíkového korekčního faktoru při přechodu k HDV s nulovými emisemi a metodika pro určování emisí CO2 po celý životní cyklus nových těžkých nákladních vozidel. Dohoda má být jasným signálem výrobcům, provozovatelům dopravy a uživatelům, aby nasměrovali investice do inovativních technologií s nulovými emisemi a podpořili zavádění infrastruktury pro dobíjení a doplňování paliva. Evropský parlament a Rada nyní musí dohodu formálně schválit. Po dokončení tohoto procesu budou nové právní předpisy zveřejněny v Úředním věstníku Unie a vstoupí v platnost. K dohodě se 18. ledna vyjádřilo také Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA). " Výrobci nákladních vozidel a autobusů plně podporují ambiciózní program dekarbonizace. Dohodnutý časový harmonogram implementace však zůstává extrémně náročný, protože neexistují zásadní podmínky. Dohodnuté vysoce ambiciózní cíle snížení emisí CO2 musí být podpořeny důvěryhodnými podmínkami. Infrastruktura elektrického nabíjení a doplňování vodíku, komplexní cenová schémata zoplatnění uhlíku a smysluplná podpůrná opatření pro rychlé investice dopravců: to jsou vedle vozidel s nulovými emisemi klíčové složky pro rychlou dekarbonizaci odvětví těžké nákladní dopravy, “ zdůraznil Sigrid de Vries, generální ředitel ACEA. " Nemůžeme stále směle stanovovat ambiciózní cíle pro výrobce vozidel a očekávat, že bude následovat rychlá a hladká implementace. Bez podpůrného rámce pro podporu poptávky po modelech s nulovými emisemi nebude možné dosáhnout cílů, zejména s ohledem na předpokládaný časový harmonogram ." K dosažení cílů do roku 2030 bude muset jezdit více než 400 000 vozidel na elektrický a vodíkový pohon a nejméně jedna třetina všech nových registrací musí tvořit modely s nulovými emisemi. Evropa podle ACEA potřebuje alespoň 50 000 vhodných nabíjecích stanic (většinu Megawatt Charging Systems) a alespoň 700 vodíkových čerpacích stanic. Komise navrhla nařízení, kterým se stanoví normy CO2 pro těžká nákladní vozidla od roku 2030, aby pomohly dosáhnout cíle EU v oblasti klimatické neutrality do roku 2050 a snížit poptávku po dovážených fosilních palivech, v únoru 2023. Podle ní jsou těžká nákladní vozidla zodpovědná za více než 25 % emisí skleníkových plynů ze silniční dopravy v EU a představují více než 6 % celkových emisí skleníkových plynů v EU.

person rebus  date_range 19.01.2024

Výrobce užitkových vozů MAN Truck & Bus dodal svým zákazníkům 116 tisíc vozidel, o 37 procent více než v roce 2022, kdy ještě doznívaly problémy s koronavirem. Téměř o 20 procent vrostly prodeje autobusů, zdvojnásobila se poptávka po autokarech. Pozitivně se vyvíjel trh s trucky a dodávkami.

Friedrich Baumann, ředitel prodeje a zákaznických řešení v MAN Truck & Bus SE: „ Po několika velmi náročných letech jsme zpět na cestě k úspěchu. Dokázali jsme zabodovat svým inovativním portfoliem produktů a našimi zákaznicky orientovanými služby, což je jeden z důvodů, proč nám finanční rok 2023 přinesl v některých případech rekordní tržby. Díky silnému týmovému výkonu napříč všemi oblastmi společnosti jsme byli schopni uspokojit extrémně vysokou poptávku tím nejlepším možným způsobem a dodávat více vozidel a motorů než za poslední léta ." Zvláště pozitivně se vyvíjel prodej nákladních vozidel , který meziročně vzrostl o 44 % na přibližně 83 700 kusů. Zvýšil se také prodej autobusů , který vzrostl o 19 % na přibližně 5 700 kusů. Všechny segmenty zaznamenaly silný růst, zejména trh s autokary, který se propadl kvůli pandemii koronaviru, se výrazně zotavil. Prodej autokarů se více než zdvojnásobil na více než 1 100 vozů. Vzhledem k tomu, že MAN dokázal vyhrát důležitá výběrová řízení v oblasti městských autobusů a trend směrem k bateriovým elektrickým vozidlům nezadržitelně pokračuje, prodej e-busů dále vzrostl. Zatímco v roce 2022 se prodalo 263 elektrických městských autobusů, do roku 2023 toto číslo již vzrostlo na 771 vozidel. Společně s říjnovým uvedením eTrucku na trh tak MAN nadále systematicky pokračuje ve své strategii dekarbonizace svého vozového parku. Do roku 2030 má mít polovina všech nových nákladních vozidel MAN a přibližně 90 % všech nových městských autobusů bateriový elektrický pohon. Také se již pracuje na elektrickém autobusu budoucnosti. Výrazně vzrostl i trh s dodávkami . MAN Truck & Bus dokonce překonal čísla před koronavirem a dodal více dodávek než kdykoli předtím. Zákazníkům bylo předáno kolem 26 600 vozidel, což odpovídá nárůstu o 23 %. Externí obchod s motory se může po roce 2014 ohlédnout za druhým nejúspěšnějším rokem ve své historii. Bylo prodáno kolem 11 600 motorů, z toho více než polovina zákazníkům v zemědělském sektoru – například pro použití v traktorech nebo kombajnech.

person rebus  date_range 18.01.2024

V roce 2023 se v Rusku prodalo 16 341 nových autobusů. Moskva se chlubí více než 1 400 elektrickými autobusy, které jezdí na 120 linkách. Padesát je novoročně vyzdobeno, podívejte se na fotky.

O prodejích autobusů na ruském trhu informuje agentura AUTOSTAT. Autobusový segment zaznamenal 27 % růst oproti roku 2022. Domácí značka PAZ tvořila loni 39 % ruského autobusového trhu, znamená to prodej celkem 6 379 vozů, což je o 17 % více než v roce 2022. S velkým odstupem skončila v žebříčku čínská Yutong, která dokázala na ruském trhu prodat 2 062 vozů, což znamená meziroční zvýšení o 73 %. Yutong se vloni stal největším exportérem autobusů z Číny do zahraničí, vyvezla přes 10 tisích autobusů. Následuje na třetí příčce ruský LIAZ (1769 vozidel; +66 %). Mezi první pěticí je dále NEFAZ (KAMAZ) (1384 vozidel; -3 %) a Volgabus (1245 vozidel; +9 %). Ostatní značky činily celkem méně než 1 tisíc vozů. Celkem se v Rusku prodalo v loňském roce 1 309 100 nových vozů – o 64 % více než v roce 2022. více než 80 % z tohoto počtu bylo v segmentu osobních vozů, více než 1 milion, o 69 % více než v roce 2022. Růst zaznamenaly všechny segmenty, prodeje nákladních automobilů vzrostly o 71 % (až 143,7 tisíc vozů). Prodeje lehkých užitkových vozů o 20 % (na 90,4 tis. vozů). Jak to vypadá s elektrickými autobusy v Moskvě Ekologická doprava dosáhla 39 tras, znamená to 3krát více než v roce 2022 a více než 1,5krát více než v roce 2021. Elektrobusy kompletně nahradily autobusy na 35 linkách a na dalších 4 začaly jezdit společně s klasickými autobusy. V roce 2023 na nich bylo uskutečněno přes 6,8 milionu cest. V roce 2023 otevřel Mosgortrans dvě depa pro elektrobusy - Mitino a Saltykovka. V Moskvě je již asi 120 městských linek, na kterých jezdí více než 1 400 elektrických autobusů. V roce 2023 na nich bylo uskutečněno přes 135 milionů cest. Mosgortans nakupuje pouze elektrobusy ruské výroby KAMAZ a GAZ.

person rebus  date_range 17.01.2024

Sdružení automobilového průmyslu: i přes řadu výzev se podařilo v České republice meziročně zvýšit výrobu osobních automobilů, z téměř 1,4 milionu vozů bylo 13 procent elektrických. Produkce autobusů se snížila o 1,3 procenta, na 5 253 autobusů, z tohoto počtu bylo 23 elektrických (SOR). Jen 10 procent vozidel zůstalo na domácím trhu.

Autobusy Výroba autobusů zaznamenala nepatrný meziroční pokles způsobený především objednávkovým charakterem výroby. V roce 2023 bylo v České republice vyrobeno celkem 5 253 autobusů, tedy o 69 méně (-1,3 %) než v roce roce 2022. Z celkového počtu vyrobených autobusů bylo 715 určeno pro tuzemský trh (+10,2 %) a 5 535 směřovalo na export (+20,6 %). Ve vysokomýtském Iveco Czech Republic bylo vyrobeno 4 741 autobusů (-0,5 %). Meziročně mírně nižší výrobní výsledky evidoval i libchavský závod SOR, ve kterém bylo vyrobeno celkem 492 autobusů, tedy o 28 ks méně než v roce 2022. Okolo 52 % výroby této značky směřovalo na export, zbylých 48 %, tj. 237 autobusů bylo umístěno v tuzemsku. Nižší trend výroby zaznamenala i společnost KHMC s hodnotou 20 vyrobených minibusů, kterých vyrobila o 2 ks méně než v roce 2022. V segmentu elektrických pohonů bylo za leden až prosinec vyrobeno celkem 23 bateriových BEV autobusů, a to v závodě společnosti SOR Libchavy. Nákladní vozidla Společnost TATRA TRUCKS, která je mezi členy Sdružení automobilového průmyslu jediným výrobcem nákladních vozidel zažila další úspěšný rok. V roce 2023 vyrobila celkem 1 432 nákladních vozidel, tedy o 85 ks víc než v roce 2022 (+6,3 %). Produkce Tatry směřovala jak na export (1 239 ks), tak k tuzemskému prodeji, ke kterému bylo určeno 522 tatrovek. Přípojná vozidla V segmentu přípojných vozidel bylo od ledna do prosince vyrobeno 18 723 přívěsů a návěsů, tj. o 19,3 % meziročně méně. Celkový pokles segmentu zajistila především společnost Agados, která produkuje malé přívěsy do 3,5 t. Těch v roce 2023 vyrobila celkově 16 924 ks, tedy o 18,5 % méně než v předchozím roce. V Česku společnost prodala 9 226 ks (-20,3 %). Na export zamířilo 7 384 ks (-24,2 %). Meziročně nižší produkci zaznamenal i výrobce v segmentu velkých přívěsů a návěsů, společnost Schwarzmüller. Ta v České republice vyrobila 1 283 ks velkých přípojných zařízení (-34,7 %). Z celkové výroby směřovalo na tuzemské odbytiště 806 a na export 1 137 přívěsů a návěsů. Meziročně vyšší výrobní výsledky evidovala společnost PANAV, která zkompletovala celkem 516 ks, tj. o téměř 9 % víc než v loňském roce. Z celkové výroby značky směřovalo 462 ks do tuzemska a 48 ks do zahraničí. Motocykly Také tradiční výrobce motocyklů JAWA Moto vykázal meziroční pokles výroby způsobený objednávkovým charakterem produkce a nasycením trhu v roce 2022. V lednu až prosinci roku 2023 sjelo z výrobní linky tuzemské značky celkem 755 motocyklů (-53,5 %). Z celkového počtu vyrobených motocyklů směřovalo 418 ks (55,4 %) do zahraničí a 337 ks (44,6 %) bylo prodáno v ČR. Osobní vozidla V roce 2023 bylo v České republice vyrobeno celkem 1 397 816 osobních vozidel, tj. meziročně o 14,8 % víc než v předchozím roce 2022. Víc než 92,4 % vyrobených automobilů (1 292 199 ks) zamířilo na zahraniční trhy. Export vozidel tak v meziročním srovnání zaznamenal 14,3% nárůst. Na tuzemském trhu bylo umístěno celkem 105 617 vozidel, tedy 7,5 % z celkové produkce. Obdobně jako export, tak i tuzemský prodej osobních vozidel zaznamenal meziroční nárůst, v tomto případě o 20,4 %. Elektrických automobilů bylo od ledna do prosince vyrobeno celkem 180 887 ks a jejich podíl na tuzemské produkci představoval 12,9 %. Celkem bylo vyrobeno 130 571 bateriových BEV a 50 316 plug-in hybridních vozidel. Meziročně tak segment elektrických vozidel zaznamenal 34% nárůst. Největší domácí automobilka Škoda Auto, která svou výrobou představuje 61,9 % z celkové produkce osobních automobilů v ČR, vyrobila ve svých tuzemských závodech v roce 2023 celkem 864 889 automobilů (+24,8 %). Na domácím trhu bylo umístěno 87 784 vozidel (10,1 %), na zahraniční trhy pak směřovalo 777 105 vozidel (89,9 %). Elektrických vozů (BEV a PHEV) bylo v mladoboleslavské automobilce od ledna do prosince vyrobeno 108 835, tj. 12,6 % z celkové produkce značky. Z toho bylo 86 732 vozidel bateriových a 22 103 vozidel plug-in hybridních. V nošovickém závodě automobilky Hyundai Motor Manufacturing Czech bylo za dvanáct měsíců roku 2023 vyrobeno celkem 340 500 vozidel, tj. o 5,6 % víc než v roce 2022. Z celkového počtu vozidel mělo 43 839 čistě elektrický a 28 213 plug-in hybridní pohon. Celkově tak elektrické vozy vyrobené v Nošovicích tvořily 21,2 % z celkové tuzemské produkce značky. Téměř 96 % (325 946 ks) vyrobených vozidel směřovalo na zahraniční trhy, zbylá 4 %, tj. 14 554 vozidel bylo umístěno na tuzemském trhu. Celková výroba korejské automobilky v České republice představuje 24,4 % podílu vyrobených osobních vozidel. Navzdory pozastaveným subdodávkám výrobních komponent v jarních a letních měsících bylo v roce 2023 v kolínské Toyota Motor Manufacturing vyrobeno celkem 192 427 automobilů. Přes částečné výpadky v první polovině roku se třetí největší tuzemské automobilce, která představuje 13,7 % z celkové produkce automobilů, dařilo v dalších měsících úspěšně navyšovat výrobu i tuzemské prodeje. Ty v celoročním výsledku dosahovaly meziročního 41% navýšení, tedy 3 279 prodaných vozidel v ČR. Zbylých 189 148 (98,3 %) vozidel směřovalo na export. " I v roce 2023 čelil český automobilový průmysl řadě výzev. Na naše globálně velmi úzce propojené odvětví měl dopad rusko-ukrajinský i izraelsko-palestinský konflikt, vysoké ceny energií, dlouhodobě neuspokojivá situace na trhu práce či výpadky a volatilita v dodavatelských řetězcích, ke kterým docházelo zejména v jarních a letních měsících. O slovo se také čím dál více hlásí zahraniční konkurence, zejména z Asie. Navzdory tomu se podařilo meziročně navýšit výrobu o téměř 15 % a se zhruba 1,4 mil. vyrobených osobních vozidel se tak vrátit k nejvyšším výrobním objemům z let 2017–2019. Potvrzením zachycení aktuálních trendů je i více než třetinový růst výroby vozidel s elektrickým pohonem. Pro zákazníky je také dobrou zprávou dohoda na realističtější podobě emisní normy Euro 7, která umožní déle zachovat nabídku dostupných modelů vozidel. Jakkoli s řadou výzev budeme muset pracovat i nadále, jsem přesvědčen, že stejně jako v roce 2023, tak i v roce letošním bude český autoprůmysl opět zastávat pozici motoru české ekonomiky a jednoho z nejinovativnějších průmyslových odvětví, “ říká Martin Jahn, prezident Sdružení automobilového průmyslu.

person rebus  date_range 17.01.2024

Od 1. března bude zaveden jednodušší a výhodnější tarifní systém pro vnitrostátní meziměstskou dopravu. Místo dosavadních 65 typů slev bude jen 15. Děti do 14 let a senioři budou jezdit zdarma. Státní zaměstnanci s 50 procentní slevou.

Cestování zdarma pro děti do 14 let, trvalá sleva 50 % pro zaměstnance veřejné správy, nové 24hodinové župní a vnitrostátní jízdné - to jsou mimo jiné nový tarifní systém skupiny MÁV-Volán platný od prvního března. Nejvýznamnější tarifní reforma posledních desetiletí staví na zkušenostech z celostátních a krajských jízdenek zavedených vloni v květnu , které ukázali, že je potřeba výrazně zjednodušit tarifní systém a lépe zpřístupnit veřejnou dopravu. Místo dosavadních 15 schémat zbudou od jara pouze dvě, krajské a celostátní. " Od 1. března 2024 se také výrazně zjednoduší současný zastaralý a těžko pochopitelný systém slev. V novém systému již nebude potřeba složitých identifikačních dokladů, razítek nebo samostatných průkazů totožnosti s fotografií: všichni naši cestující do 14 let a starší 65 let mohou cestovat zdarma a všichni naši cestující ve věku 14 až 25 let mohou cestovat s poloviční jízdenkou. Díky tomu bude cestování pro rodiny nejen jednodušší, ale také levnější než dříve. Místo současných 65 bude k dispozici kolem 20 typů slev ," uvedla skupina MÁV-csoport . V případě národních pasů National Pass budou zrušena dosud platná administrativní omezení: od 1. března bude možné s národním pasem proplatit dodatečnou jízdenku do první a prémiové třídy. Omezení zůstává pro regionální průkazy Country Pass, které stále nepůjde použít ve vlacích InterCity. Zrušeny budoou všechny ostatní druhy průkazů kromě krajských a celostátních, včetně regionálních průkazů jednotlivých dopravců. Zavedeny budou denní jízdenky "Vármegye24" a "Magyarország24" pro ty, kteří plánují více cest denně. Ty umožní využití denní jízdenky s platností 24 hodin v místních systémech veřejné dopravy. Zdarma budou moci využívat meziměstskou dopravu lidé se zdravotním postižením a dlouhodobě nemocní, kteří již dnes získávají 90% slevu. Státní zaměstnanci mají v budoucnu nárok na 50% slevu na neomezený počet cest – pouze na základě elektronické registrace. Od léta 2024 se postupně očekává další změna za účelem podpory bezhotovostního placení. Platby v hotovosti budou doplněny o administrativní poplatek 200 HUF, pokud bude možné platit i kartou.

person rebus  date_range 12.01.2024

V roce 2023 udržela společnost IVECO Czech Republic vysokou úroveň produkce, když ve svém závodě ve Vysokém Mýtě vyrobila více než 4 700 autobusů. Více než 90 % vyrobených vozů bylo exportováno do 25 zemí, především v Evropě, ale také v Asii a Africe. Mimořádně úspěšná byla na Slovensku, kde získala 73 procentní podíl na trhu. Oblíbený je hlavně CROSSWAY. Vloni sjel z výrobní linky 60 000. kus.

Tak jako každý rok bude IVECO Czech Republic kompenzovat svou uhlíkovou stopu a ve spolupráci s Městskými lesy Vysoké Mýto za každé vyrobené vozidlo vysadí ve Vysokém Mýtě a jeho okolí jeden strom. Značka IVECO BUS potvrdila pozici jedničky v prodejích na českém i slovenském trhu. Za loňský rok činil její tržní podíl v Česku 36 % včetně minibusů na podvozku IVECO s karoserií Rošero. Mimořádně úspěšný rok zažila firma na Slovensku, kam dodala zákazníkům více než 500 vozidel, především modelů CROSSWAY, ale také městských autobusů URBANWAY a STREETWAY. Nový rekord s tržním podílem téměř 73 % za rok 2023 potvrzuje její výjimečnou pozici na tomto trhu. Jak si vedl výrobce z Vysokého Mýta v roce 2022.

person rebus  date_range 11.01.2024

V prosinci vzrostly registrace nových autobusů o 141 %, z 131 kusů na 316 kusů. Jde o největší počet za celé sledované období. Statistiku zveřejňuje Svaz dovozců automobilů od roku 2004.

Jedničkou na trhu poslední měsíc v roce bylo Iveco Bus s 99 registrovanými autobusy. Následuje SOR s 96 kusy, Rošero-P s 77 midibusy, Setra s 13, MAN s 11 a Scania s 5 autobusy. Čtyři vozy registroval Mercedes-Benz, po dvou autobusech Irizar, Isuzu a jeden autokar je značky VDL. Z celkového počtu 316 autobusů je 246 kusů linkových. 128 kusů je s pohonem na CNG, zbývající (kromě jednoho elektrického Iveco a dvou SOR) jsou dieselové. Nejvíc nových vozidel bylo registrováno ve Středočeském kraji a v Praze (124 kusů) a Karlovarském kraji (95 kusů). Celkově registrace nových autobusů v roce 2023 proti roku 2022 klesly o 11 %, z 1 215 kusů na 1 080 kusů. První je značka Iveco Bus s 290 registrovanými autobusy (26,85 %), následují Setra – 204 ks (18,89 %), SOR – 194 ks (17,96 %), Rošero-P – 100 ks (9,26 %), Mercedes-Benz – 98 ks (9,07 %), Otokar – 90 ks (8,33 %), MAN – 39 ks (3,61 %), Isuzu – 24 ks (2,22 %), Irizar – 18 ks (1,67 %), Scania – 6 ks (0,56 %). Nejvíce nových autobusů bylo v roce 2023 registrováno ve Středočeském kraji (382 kusů), na Vysočině (156 kusů) a v Karlovarském kraji (146 kusů). Naopak jen 7 nových autobusů přibylo v Plzeňském kraji, 10 v Olomouckém a 11 ve Zlínském kraji. Registrováno bylo jen 6 nových elektrobusů (4x SOR + 2x IVECO BUS). Zatímco v roce 2021 bylo registrováno 71 ks a v roce 2022 28 ks autobusů na CNG, v loňském roce to bylo 188 ks. Celkem bylo provozováno přes 150 bateriových městských elektrických autobusů, 40 % z nich je registrováno v Moravskoslezském kraji, 32 jezdí v Ostravě. Zdroj: SDA

person rebus  date_range 10.01.2024

Rok 2024 bude pro všechny uživatele dopravy rokem mnoha změn. Přehled novinek v oblasti zákonů a předpisů, výstavby, digitalizace, snižování administrativní zátěže …

Podle Ministerstva dopravy změny v roce 2024 mnohdy výrazně ulehčí život nebo zjednoduší a zpřehlední danou oblast v duchu hesla: Doprava má být pro lidi jako služba veřejnosti, a ne naopak. NOVELA ZÁKONA O SILNIČNÍM PROVOZU Od 1. 1. 2024 máme přehlednější bodový systém. Jsou v něm jasně daná pásma pokut a bodů, zavádí preventivní opatření pro začínající řidiče. Zpřísňují se postihy pro řidiče, kteří dělají přestupky vědomě a ohrožují většinu slušných účastníků silničního provozu, za bagatelní přestupky budou mírnější tresty. Podrobně zde: BESIP – Nový bodový systém . Podrobná tabulka všech přestupků: BESIP – Tabulka přestupků L17 Možnost řídit auto od 17 let pod dohledem zkušeného mentora. Více informací: BESIP – L17 , Řidič L17 – Autoškola L17 (autoskolal17.cz), L17 – řidičák od 17 let Řidičák na zkoušku po dobu 2 let od získání prvního řidičského oprávnění nehledě na věk řidiče PŮJDE TO I BEZ ŘIDIČSKÉHO A TECHNICKÉHO PRŮKAZU Od 1. 1. 2024 řidiči nemusejí při cestách po ČR mít u sebe řidičský průkaz a technický průkaz, oboje však musí mít platné. Při cestách do zahraniční je třeba mít doklady s sebou. Od 1. 1. 2024 také bude místo 2 technických průkazů jen jeden. Výměna TP proběhne při první návštěvě úřadu v jiné záležitosti, není třeba speciální návštěva. Výměna bude probíhat několik let, pokud občan nebude provádět žádnou změnu, zůstanou současné doklady platné. V novém dokladu budou základní potřebné informace, zbytek bude dostupný elektronicky. Při technické prohlídce na STK k výměně (zabavení velkého technického průkazu) nedojde. JEDNODUŠŠÍ ADMINISTRATIVA V průběhu ledna se zavádí elektronické podání žádostí o změny v Registru silničních vozidel. Je to další rozšíření funkcionalit Portálu dopravy. Jde mj. o zjednodušení procesu zápisu změny vlastníka či provozovatele vozidla – je možné podat společnou žádost separátními podáními původního a nového vlastníka (provozovatele) vozidla u fyzických osob. Na úřad pak již jde v momentě, kdy prodávající podal žádost on-line, jen kupující. Již i nové vozidlo půjde registrovat on-line, neboť bude možné podat žádost o zápis vozidla do Registru. V rámci těchto změn bude možné požádat elektronicky o třetí značku např. na nosič kol, neboť bude možné elektronicky podat žádost o vydání tabulky s registrační značkou. Odpadne jedna návštěva úřadu. Zrušení povinnosti předkládat protokol o evidenční kontrole vozidla při žádosti o zápis vozidla do registru silničních vozidel, nebo žádosti o zápis změny vlastníka či provozovatele vozidla v registru silničních vozidel. Možnost vedení průkazu žáka autoškoly v elektronické podobě – nyní je jen ve fyzické podobě. Přinese to zjednodušení administrace a větší uživatelskou přívětivost pro žáky autoškol. Vypuštění minimálního odstupu 5 pracovních dnů mezi neúspěšnou zkouškou a opakovanou zkouškou z odborné způsobilosti nebo z profesní způsobilosti v oblasti řízení motorových vozidel. Nyní musí žadatel čekat 5 dní na opakovanou zkoušku. Změna umožní žadateli zkusit složit zkoušku dříve, než za 5 dní od neúspěšného pokusu. Zrušení podmínky vzdělání ve strojním nebo dopravním oboru u učitele autoškoly. Výše uvedené vzdělání je jednou z podmínek pro žadatele o profesní osvědčení učitele autoškoly. Změna zjednoduší přístup k této profesi. Významné zefektivnění, zjednodušení a urychlení procesu povolování zvláštního užívání pozemních komunikací nadměrnými vozidly, a to především elektronizací úkonů v rámci tohoto povolování, taxativním vymezením účastníků správního řízení, zavedením fikce souhlasu pro stanoviska různých subjektů, umožněním vydání správního rozhodnutí coby prvního úkonu v řízení, předběžnou vykonatelností tohoto rozhodnutí, prodloužením doby, na kterou se vydává povolení opakovaného zvláštního užívání pozemních komunikací (z doby max. 3 měsíců na dobu 12 měsíců) a změnami, které umožní, aby mohla povolení zvláštního užívání pokrýt celou trasu přepravy požadovanou dopravci či jinými žadateli. O výměnu řidičského průkazu on-line (e-podání) lze již žádat i bez datové schránky. DIGITALIZACE – PORTÁL DOPRAVY Portál dopravy, jedno místo pro digitální dopravní služby v ČR, nyní nabízí: o Pro řidiče: údaje o ŘP, e-podání žádosti o ŘP, výpis z bodového konta, údaje o přestupcích, údaje o zákazech řízení, údaje o profesní způsobilosti. o Pro vlastníky a provozovatele automobilů: údaje o všech (historicky) vlastněných autech, předvyplnění žádosti o změny v registru, kontrola tachometru, přístup k datům Registru vozidel přes tzv. datovou kostku, přístup k nákupu a správě elektronické dálniční známky, přístup k mýtnému portálu, ověření vozidla řidiče taxislužby. o Pro majitele, provozovatele či vůdce lodí: e-podání na průkaz vůdce plavidla, přihlášení se na zkoušky, údaje z registru Státní plavební správy, údaje o plavidlech, e-podání technických prohlídek plavidel, údaje o průkazech vůdců plavidel. o Pro majitele či provozovatele letadel a piloty: registrace provozovatele dronů, rezervace termínu zkoušky, nahlížení do leteckého rejstříku pro piloty, vydání pilotních a technických průkazů, údaje o držených průkazech, údaje o letadlech. o Od 1. 1. 2024 bude možné na Portálu dopravy požádat o to, aby řidič byl automaticky informován o každém záznamu bodů, tedy změně svého bodového konta; a to prostřednictvím SMS, e-mailu nebo bude informace k dispozici i v portálech veřejné správy. To vše zdarma. o Podrobnosti na Portál dopravy (portaldopravy.cz). NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Od 1. 1. 2024 bude možné setkat se v ulicích našich měst či na dálnicích s novými značkami, které zavádíme z důvodu zkvalitňování dopravy a zvyšování její přívětivosti pro všechny účastníky provozu. O co se jedná? Bezpečný odstup – dopravní značka je srozumitelnější pro řidiče – 2s – 2 šipky – 2 auta. Sdílené zóny – přináší novou kvalitu veřejného prostoru v dopravních uzlech. P + D (Park & Drive) – parkoviště pro ty, kteří zaparkují svůj vůz a pokračují jako spolujezdci v jiném autě; reaguje na nové trendy a plány ŘSD s výstavbou parkovišť. Sanitace hygienického zařízení obytných automobilů a obytných přívěsů. Piktogram e-auta a e-koloběžky: může být užito na vodorovnou i svislou značku (označení nabíječky, parkování). Nedostatečný průjezdný profil vozovky. Rovněž se zavádí nové označení aut terénních soc. služeb, kterým se rozšiřují parkovací možnosti. SDÍLENÉ ZÓNY Novela zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, zavádí v příštím roce možnost zřízení tzv. sdílené zóny, které mohou být nově zřizovány v rámci urbanistických řešení center měst a obcí za účelem optimálního využití veřejného prostoru všemi uživateli a současně ke zklidnění dopravy. Principy: vzájemná rovnost všech uživatelů prostoru, volný pohyb chodců a cyklistů, zklidnění dopravy, nízká rychlost vozidel, kvalitní stavebně-architektonické řešení uličního prostoru a přednost pro tramvaje. Společenská, ekonomická, pobytová i dopravní funkce prostoru jsou zde vyvážené. Začátek a konec sdílené zóny musí být podle § 39b odst. 1 novelizovaného znění zákona č. 361/2000 Sb. označen příslušnými dopravním značkami. DÁLNIČNÍ ZNÁMKY 2024 Od 1. 3. 2024 se po mnoha letech změní cena dálničních známek, zároveň bude k dispozici jednodenní dálniční známka. Jen mezi lety 2012 až 2022 přibylo na dálniční síti celkem 226,5 km dálnic. V roce 2022 přibylo na dálniční síti 21,2 kilometrů, v roce 2023 to je 15,4 kilometrů, v roce 2024 se plánuje otevřít k provozu rekordních 118,1 kilometrů. Veškeré peníze z dálničních známek poputují do výstavby a údržby dálnic. Cena ročních kuponů stoupne na 2 300 Kč, což odpovídá navýšení o inflaci za deset let, kdy se poplatek neměnil. Výše poplatku vychází z evropské směrnice podle povinných stropovaných poměrů, pro jednodenní kupón to bude 200 korun. Klesnou ceny: 10denní – o čtyřicet korun na 270 Kč, měsíční – o deset korun na 430 Kč Nově bude zavedena automatická kontrola nároku na sníženou úhradu časového poplatku díky propojení elektronické dálniční známky s Centrálním registrem vozidel. Osvobozena budou nadále vozidla v systému časového zpoplatnění, která používají jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík. Ruší se osvobození od zpoplatnění užití zpoplatněné pozemní komunikace hybridními vozidly. Osvobození uvedených vozidel v dosavadním rozsahu by nebylo slučitelné se směrnicí (EU) 2022/362. Hybridní vozidla s kombinovaným množstvím emisí CO2 do 50 g/km, zůstanou však nadále významně zvýhodněna tím, že poplatková povinnost bude omezena na 25 % sazby časového poplatku, jenž je hrazen za vozidla bez zvýhodnění. U vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem zůstane stávající míra zvýhodnění nedotčena, tedy na úrovni 50 % sazby časového poplatku, jenž se hradí za vozidla bez zvýhodnění. DOPRAVNÍ A ENERGETICKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD (DESÚ) Od 1. 1. 2024 začíná pracovat tento jeden úřad pro územní řízení a povolování staveb (tj. dnešní územní a stavební řízení) včetně staveb souvisejících; bude odvolacím správním orgánem proti rozhodnutím krajských stavebních úřadů pro nevyhrazené stavby dopravní a energetické infrastruktury, od samospráv převezme vyvlastňovací řízení a od krajských hygienických stanic posuzování ochrany veřejného zdraví u staveb. ZMĚNA LINIOVÉHO ZÁKONA Novela zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon). Urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury. ZRUŠENÍ ÚPDI A PŘESUN JEHO PŮSOBNOSTI A PRAVOMOCI NA ÚOHS Tento krok znamená větší efektivitu, finanční úspory a snížení počtu úřadů. Na agendách pro ochranu trhu a ochranu práv k přístupu k dopravní infrastruktuře se nic nemění, jen budou nově zajištěny efektivněji a s nižšími náklady. Nezávislý dohled nad českými kolejemi tedy zůstává zachován; stejně jako v jiných oblastech fungování státu jej bude vykonávat ÚOHS. TRANSFORMACE ŘSD NA STÁTNÍ PODNIK Forma státního podniku je osvědčená pro zajištění činností důležitých pro stát, umožňuje samostatnou obchodní činnost a na druhé straně ponechává široké řídicí pravomoci v rukách zakladatele, tj. MD. Stávající způsob financování ŘSD není optimální, jelikož znemožňuje dlouhodobé plánování správy dálnic a silnic I. třídy. Nové uspořádání zaručí efektivnější využití finančních prostředků, větší konkurenceschopnost na trhu práce. Proces začíná 1. 1. 2024. přičemž ŘSD již má i svou dozorčí radu. EURO 7 Návrh nové emisní normy EURO 7 výrazně přijatelnější a realističtější – finální kompromisní dohoda mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou, Znění normy nebude představovat riziko pro konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu a neohrozí přístup k osobním automobilům pro evropskou veřejnost. Vyjednávání déle než rok; ČR prosadila všechny své klíčové požadavky: o Emisní limity výfukových plynů u aut zůstanou na úrovni platné emisní normy EURO 6, a to včetně limitů testování. o Lhůty pro účinnost normy byly odloženy – lhůta pro účinnost 30 měsíců od vstupu nařízení v platnost pro nové typy vozidel M1 a N1 a 42 měsíců pro všechny registrace, pro kategorie M2, M3, N2, N3 a O3, O4 je časová lhůta 48 měsíců od vstupu nařízení v platnost pro nové typy a 60 měsíců pro všechny registrace. o Upraveny požadavky na fungování palubního systému měření emisí OBM (On-Board Monitoring), neohrozí bezpečnost provozu. o Lepší provázanost návrhu s aktuálním návrhem nařízení k CO2 limitům pro těžká nákladní vozidla. o Zavádí měření emisí z brzd a pneumatik, které mají vliv na lidské zdraví. INVESTICE DO VÝSTAVBY 2024 Rekordní rozpočet zajistí rozvoj dálnic a železnic: SFDI má v 2024 disponovat částkou 150,5 mld. Kč Rozpočet je sestaven z: o národních zdrojů ve výši 118,4 mld. (z toho 26 mld. tvoří dluhové financování) o evropských prostředků ve výši 32,1 mld. Kč. Rozdělení výdajů: o investice 99,4 mld. Kč o neinvestiční výdaje pak 51,1 mld. Kč. Rozpočet počítá i s příspěvkem pro kraje na opravy a rekonstrukce jejich silnic II. a III. tříd., v jehož rámci si kraje příští rok rozdělí 4 mld. korun. Více než 1 miliarda půjde železničním dopravcům na podporu zavádění jednotného evropského zabezpečovače ETCS. Finanční a technická podpora EIB bude zaměřena na financování železničních projektů v letech 2023–2027 až do výše 7 mld. EUR, tj. cca 175 mld. Kč. Prostřednictvím jednotlivých úvěrů EIB budou přednostně podpořeny velké projekty, jako jsou hlavní železniční koridory a uzly TEN-T, kde je infrastruktura elektrifikovaná, nebo kde je plánovaná elektrifikace do 10 let, nebo kde bude infrastruktura do 10 let přizpůsobená pro provoz vlaků s nulovými emisemi CO2. Výstavba silniční infrastruktury: ŘSD bude pracovat s rekordním rozpočtem přes 79 mld. Kč. Rekordní rozestavěnost dálničních a silničních staveb bude pokračovat i v 2024. 2023 se zahájilo dohromady 71,6 km dálnic a silnic I. třídy Z toho dálnice 55,9 km a 15,7 km silnic I. třídy o Pokračování D35 kolem Vysokého Mýta, z Janova do Opatovce, tunel Homole o Dva úseky D6 (Hořovičky a Hořesedly) směrem ke Karlovým Varům o Další úsek Velkého městského okruhu v Brně Aktuálně je rozestavěno 253,3 km dálnic a silnic I. třídy o Z toho 189,1 km dálnic o 64,2 km silnic I. třídy Do fáze realizace se chystá úsek D11 z Trutnova na státní hranice s Polskem Ve výstavbě jsou tři úseky D35 a v příštím roce začne stavba dalších Výstavba D55 probíhá: Zlínský, Jihomoravský a Olomoucký kraj Rok 2024 V roce 2024 se otevře celkem 146,3 km nových dálnic a silnic I. třídy: o z toho dálnic 118,1 km o a silnic I. třídy 28,2 km O celých 32 km se prodlouží písecká dálnice D4 (PPP projekt) O dalších 28,4 km bude delší jihočeská dálnice D3 O 21,4 km bude delší D55 od Babic až do Bzence O celkem 10,9 km bude delší chomutovská D7 V roce 2024 je v plánu zahájit dohromady 163,7 km dálnic a silnic I. třídy, z toho dálnice 116,7 km a 47 km silnic I. třídy, např.: o Pokračování D0 mezi Běchovicemi – D1 o Zbývající úseky jihočeské D3 v délce 15,5 km o Další úseky dálnic na D6 nebo D7 o Když to dobře půjde, zahájí se výstavba celkem 35,7 dálnice D35 Díky vysoké rozestavěnosti se v letech 2023 a 2024 otevře 133,5 km nových dálnic a 83 km silnic I. třídy Rozvoj a modernizace železnice Výdaje na železnice mají být v 2024 ve výši 57,48 mld. Kč. Bude pokračovat projektová příprava vysokorychlostních tratí, Začnou práce na modernizaci trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN. Již na začátku ledna 2023 začala modernizace úseku Praha-Výstaviště – Praha-Bubny, který je součástí modernizace a výstavby celé trati na Letiště Václava Havla Začaly také práce na zdvoukolejnění Branického mostu. Zásadní rekonstrukce začne i v Brně, kde zahájíme tendr na modernizaci stanice Brno-Královo Pole, která mj. počítá s výstavbou nové nádražní budovy. Stavbaři by se měli začít soustředit i na modernizaci další části třetího koridoru, a to v rámci optimalizace úseku Karlštejn – Beroun. Pokračovat bude dále instalace evropského zabezpečovacího zařízení (ETCS) na síti Správy železnic o Nyní se pracuje na 417 km tratí, v přípravě je přes 3 200 km tratí o Do ETCS půjde v roce 2023 celkem 2,4 mld. Kč Další významné stavby v roce 2023 celkem 30 tendrů na realizaci s předpokládanou hodnotou přes 60 mld. Kč o rekonstrukce trati Přibyslav – Pohled o modernizace stanice Brno-Královo Pole o kompletní rekonstrukce úseku Lipník n/B – Drahotuše o zvýšení kapacity trati Týniště n/O – Solnice o rekonstrukce trati Kyjice – Chomutov o Bezbariérový přístup na nástupiště a prodloužení podchodu v Kolíně Zdroj: Ministerstvo dopravy

person rebus  date_range 01.01.2024
Reklama
Škoda
Reklama
BUSE
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací