Reklama
Reklama
Reklama
Servis

Dopravní podnik zrekonstruoval mycí linky autobusů v Hostivaři, na Kačerově a ve Vršovicích. O očistě vozidel rozhoduje řidič.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) se dostal do finální fáze investiční akce rekonstrukce mycích linek v garážích Hostivař, Kačerov a Vršovice. V Hostivaři a Kačerově již byly mycí rámy v uplynulých měsících předány do běžného provozu. V garáži Vršovice ještě probíhá zkušební provoz. V rámci rekonstrukcí mycích linek DPP provedl i nutné stavební úpravy hal. Konstrukce mycí linky je nově kompletně provedena z žárově pozinkované oceli. U vjezdu do mycí linky jsou v podlaze umístěné vysokotlaké trysky určené pro spodní mytí vozidel. Následují dva rámy tvořené z galvanicky ošetřených trubek s tryskami. První rám je určen pro nanášení šamponu a druhý rám se středním tlakem je používán k odstraňování nadměrného množství chemických prostředků. Za čtyřmi svislými kartáči (dva na každé straně) je umístěn rám pro nanášení vosku, tzv. voskovací oblouk. Na konci mycí linky je umístěn rám sušení, který je osazen dvěma ventilátory na každé straně, a je tak zajištěno lepší usušení vozidla před výjezdem z mycí linky. V rámci renovace byly provedeny i další úpravy, konkrétně rekonstrukce hal (stěn, podlah a kanalizace), rozvodů vody, elektrické energie a stlačeného vzduchu. Dále pak proběhla oprava a údržba osvětlení, topení a odvětrávání. Práce byly zahájeny v květnu roku 2018, poslední část rekonstrukce probíhala od února tohoto roku. „Rekonstrukce mycích linek bylo nutné realizovat, neboť technologie mycích rámů byly již zastaralé, třeba ve Vršovicích sloužily již od roku 1993. V garážích Hostivař a Kačerov už byly mycí rámy předány do běžného provozu, v garáži Vršovice ještě nyní probíhá zkušební provoz,“ říká Jan Šurovský, technický ředitel – Povrch. Vnější mytí autobusů probíhá dle interního předpisu a za jeho zajištění odpovídá řidič. Jelikož úroveň znečištění exteriéru je velmi variabilní (odvíjí se od počasí, zatížení v provozu či obsluhované lokality), interní předpis nestanovuje žádný přesný interval, nicméně řidič má povinnost zajistit průjezd mycím rámem dle potřeby (úrovně znečištění) před každým odstavením autobusu. Samozřejmě je třeba přihlédnout i k různým anomáliím, jako jsou např. klimatické podmínky. DPP

person rebus  date_range 16.07.2019

Dopravci v Moravskoslezském kraji mají povolení realizovat reklamu na vozidlech provozovaných v rámci ODIS. Jde o 350 autobusů.

Společnosti MOBILBOARD se podařilo dohodnout s koordinátorem ODIS v Moravskoslezském kraji (MSK) na několika formátech, které bude moci nabízet na autobusech provozovaných v MSK. Dopravci provozující dopravu v tomto regionu museli splnit při výběrovém řízení velmi přísné podmínky pro soutěž vycházející z Technických a provozních standardů ODIS. V první fázi nebylo možné provozovat žádnou reklamu, vozidla měla mít pouze znaky kraje. Po ročním vyjednávání se podařilo získat povolení k provozování alespoň třech standardizovaných reklamních formátů – zadní okno autobusu, boční okna a TV spoty v LCD monitorech. Může se jednat až o 350 nových autobusů ODIS pro inzerci firem a živnostníků. Firmy v regionu i celé ČR tak budou moci oslovit své potenciální zákazníky v lokalitách Novojičínsko, Frýdecko-Místecko, Frýdlantsko, Opavsko, Vítkovsko, Bruntálsko, Krnovsko, Rýmařovsko, Bílovecko… V některých oblastech je možnost realizovat nákup ihned, část oblastí bude k dispozici od 6/2019 po uvedení nových autobusů do provozu. Podmínky, které se zprvopočátku zdály neprůchodné, se podařilo díky zástupcům Koordinátora ODIS zmírnit, a jak doufá MOBILBOARD, bude tato pozitivní Casy Study příkladem pro ostatní kraje ČR. Dodavatel reklamy na dopravní prostředky MOBILBOARD spolupracuje například s Arrivou . V České republice a na Slovensku exkluzivně zastupuje přes 1 300 vozů veřejné dopravy. V loňském roce oslavil 15 let na trhu a dlouhodobě se specializuje na reklamní média v segmentu transportu včetně Wi-Fi reklamy. MOBILBOARD

person rebus  date_range 04.04.2019

Celkem už 630 autobusů v oblasti Prahy a Středních Čech exkluzivně s reklamou Mobilboard, Back Board, MB Postery a dalšími novými formáty.

Dodavatel reklamy na dopravní prostředky, společnost MOBILBOARD, uzavřel dlouhodobou outsourcingovou smlouvu na zajištění reklamních služeb s dopravní společností ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY pro 400 autobusů. Ve Středních Čechách se tedy zanedlouho objeví na vozech příměstské, MHD a dálkové dopravy všechny síťové formáty jako Mobilboard, Back board, MB Postery či nové formáty na exteriéru a interiéru vozidel. Autobusy dopravce zajistí pokrytí Berounska, Příbramska, Hořovicka, Dobříšska, Sedlčanska a Domažlicka. Velmi zajímavý je region Mladé Boleslavi, kde příměstské linky nahradí reklamu na MHD, která je nyní na nově zakoupených vozech městského dopravního podniku nemožná. Součástí reklamní nabídky jsou i linky MHD a PID z provozovny Praha Stodůlky. Tyto linky doplní zajištění plošného pokrytí Prahy, kde MOBILBOARD již od roku 2018 provozuje reklamu na 230 vozech dopravce ARRIVA CITY. Reklamně jsou velmi zajímavé dálkové a meziměstské spoje ve směru na Prahu, kde budou ve velké míře využívány zadní čela autobusů s cílením na řidiče na těchto trasách. Pro MOBILBOARD znamená nová smlouva posílení pozice na reklamním trhu. V České republice a na Slovensku nyní exkluzivně zastupuje přes 1 300 vozů veřejné dopravy. V loňském roce oslavil 15 let na trhu a dlouhodobě se specializuje na reklamní média v segmentu transportu včetně Wi-Fi reklamy. Zdroj: MOBILBOARD

person rebus  date_range 12.02.2019

Na opravu havarovaných autobusů používá společnost TEZAS servis, jako první u nás, rovnací systém JOSAM. Zkrátí a zkvalitní servisní práce.

V loňském roce uvedla společnost TEZAS servis do provozu nové pracoviště na opravu havarovaných autobusů. Technologii dodala společnost MAHA Consulting s.r.o.. Jedná se o rovnací systém JOSAM cab tower určený pro opravy kabin, vysokých vozidel a autobusů. Rovnací systém Josam využívá podlahového rámu, ke kterému se kotví jednotlivé mobilní rovnací přípravky. Kotvení se provádí pouze kotvícími prvky a je velice jednoduché a rychlé. Vysoká stabilita a bezpečnost ukotvení nevyžaduje použití kotevních řetězů ani u rovnacích věží pro kabiny (výška až 6 m). Proto má systém Josam oproti konkurenčním systémům minimální prostorové nároky a navíc obsluze nekomplikují kotvící řetězy pohyb kolem rovnaného vozidla. V případě, že se neprovádí rovnání, je možné prostor využít pro jiné servisní práce. Společnost TEZAS servis je v pořadí sedmnáctým odběratelem tohoto rovnacího systému v ČR a první servis autobusů, který jej uvedl do provozu. Po vyhodnocení půlročního provozu je podle TEZAS servis jasné, že stanovený cíl, zlepšení a zkvalitnění služeb pro zákazníky, se podařil splnit. Použití rovnacího systému JOSAM cab tower několikanásobně zkrátilo časovou náročnost operací přímo souvisejících s rovnáním poškozených částí autobusů a zároveň výrazně zkvalitnilo finální výsledek opravy.

person rebus  date_range 09.01.2019

Německý start-up MWI je přesvědčen, že nový systém zapalování může snížit spotřebu spalovacích motorů až o 30% a emise až o 80%.

Vypadá to, že klasický motor s vnitřním spalováním je překonaná technologie. Nasvědčují tomu i aktivity automobilek, které mění kurz k elektromobilitě. Ty k tomu nutí především přísná nastavení emisních norem. Německý start-up MWI přichází s novou technologií, která může údajně radikálně snížit spotřebu a emise spalovacího motoru. MWI říká, že dokáže snížit spotřebu spalovacího motoru až o 30 % a emise dokonce až o 80 %! A to bez toho, aby byly nezbytné zásadní konstrukční změny. Klasickou zapalovací svíčku by měly podle MWI nahradit pulzní mikrovlny. Díky tomu by klesla teplota spalování směsi vzduchu a benzínu, což by prý mělo vést ke snížení spotřeby o 30%. Za projektem stojí slavné jméno Wendelin Wiedekinga, muže, který šéfoval Porsche v letech 1993 až 2009 a automobilku ze Zuffenhausenu vytáhl z pokraji bankrotu na výsluní. I díky modelům Boxster a prvnímu SUV Cayenne. V MWI vlastní 20% akcií. Společnost navíc slibuje, že škodlivé emise motorů by mohla zredukovat dokonce až o 80%. "Jsem přesvědčený, že MWI přináší zásadní technickou inovaci s obrovským tržním potenciálem," říká Wendelin Wiedeking. Výhodou má být i to, že její zástavba do spalovacích motorů si nemá vyžadovat zásadní konstrukční změny. To by znamenalo úsporu peněz na případný vývoj nových kostrukcí. MWI už údajně hledá partnery, kteří jeho projekt podpoří a prý vyjednává s velkými čínskými a korejskými automobilkami. Sama firma to zatím nepotvrdila. Více informací MWI

person rebus  date_range 20.12.2018

Jihovýchodní Asie je jedním z rozvíjejích se trhů ADL. Nové distribuční a školící zařízení bude sloužit jako centrum pro zákazníky pro tuto oblast.

Jeden z největších světových výrobců double deckerů využil svého postavení lídra na trhu v Hongkongu jako odrazový můstek pro expanzi na nové trhy v Jihovýchodní Asii, v roce 2014 do Singapuru a do Malajsie v roce 2015. Hlavní oblastí jeho plánů je poprodejní servis a podpora prodeje náhradních dílů v asijsko-pacifickém regionu. Nové zařízení s rozlohou 25 000 čtverečních stop na severu Singapuru nedaleko hraničního přechodu Woodlands do Malajsie má sloužit jako provozní základna, má sklad dílů, vnitřní autobusovou dílnu, nejmodernější školící místnost a kanceláře. Je určeno i k plnění smluvních požadavků stanovených Singapurským úřadem pro dopravu. Zdroj: Alexander Dennis Limited

person rebus  date_range 24.09.2018

Od roku 1993 jsou řidiči připravováni na to, jak rozpoznat a vyhnout se nebezpečí a nehodám. Omniplus vyškolil přes 18 000 řidičů autobusů.

Prvního školení Omniplus se na jaře 1993 zúčastnilo dvanáct řidičů, k dnešnímu dni jich prošlo kolem 18 000, to znamená více než 700 řidičů ročně. V Německu je autobus považován za nejbezpečnější prostředek silniční dopravy, pouze 1,4 % všech nehod se zraněnými a smrtelnými následky se váže k autobusům. Odborníci jsou přesvědčeni, že k tomuto nízkému podílu významně přispívají vyškolení řidiči autobusů. Cílem bezpečnostních výcviků je poznat, jak se autobusy chovají v extrémních situacích a správně reagovat. Někteří řidiči až při testech zručnosti Omniplus poprvé zjistí, jak se chová autobus v nebezpečných situacích jako je např. rychlá změna jízdního pruhu při vysokých rychlostech, nouzové brzdění, jízda ve smyku, jízda z kopce za mokra nebo bezpečné projetí zatáčkou 180 stupnů. Omniplus od svého založení neustále bezpečnostní školení rozšiřuje. Výcvik je rozdělen do tří praktických kurzů "BasicPlus pro autokary", "BasicPlus pro městské autobusy" a dvoudenní "Prémiový bezpečnostní výcvik pro turistické autobusy". Omniplus nabízí i speciální výcvik pro řidiče školních autobusů. Zdroj: Daimler

person rebus  date_range 27.08.2018

Solaris Bus & Coach vytvořil dálkový systém eSConnect pro zlepšení diagnostických a servisních řešení, a sběr a analýzu dat z vozidel.

Vozidla vybavená eSConnect umožní polskému výrobci vytvořit databázi skutečných provozních údajů a zdokonalování svých současných řešení. eSConnect, vyvinutý pro účely servisní podpory, může být nainstalován v každém elektrickém vozidle Solaris, a to i těch, které již byly dodány zákazníkům. Někteří se již rozhodli svou flotilu do pilotního systému zařadit. Nejdůležitjší pro dopravce je to, že mohou se získanými informacemi pracovat a optimalizovat využití vozového parku. Získané údaje obsahují kromě jiného informace o poloze vozidla, aktuální stav baterie, spotřebu energie a počet ujetých kilometrů podle času. eSConnect pomáhá při dálkové identifikaci případných závad hlášených na palubní desce řidiče, sledování provozních parametrů vozidla a generování statistik, například počet nabíjecích cyklů a čas potřebný k dobití baterií. Zdroj: Solaris

person rebus  date_range 16.08.2018

Společnost TURANCAR SK je součástí unikátní evropské servisní sítě OMNIplus, která globálně zajišťuje servis pro značky aubusů Mercedes-Benz a Setra.

Z BUSportálu.sk: Opravárenstvom v oblasti autobusov a nákladných áut sa TURANCAR zaoberá už od roku 1992. Nedávno, v roku 2014, otvorené moderné servisné centrum v Nitre umožnilo zaradiť sa TURANCARu do celoeurópskej siete OMNIplus a je jedným zo štyroch, ktoré pôsobia na Slovensku. TURANCAR teraz patrí do mozaiky dokonalej európskej opravárenskej štruktúry. Spĺňa tie najprísnejšie kritériá nárokované spoločnosťou DaimlerBuses, ktorej súčasťou je taktiež OMNIplus. Pre lepšie pochopenie fungovania celej štruktúry servisnej siete viac informácií na oficiálnej stránke OMNIplus: TU. TURANCAR predstaví na veľtrhu BUS SHOW 2018 sofistikovaný systém fungovania autobusového servisu pre autobusy Mercedes-Benz a Setra. Registrácia odborných návštevníkov za zvýhodnenú cenu: TU

person olala  date_range 13.02.2018

V roce 2017 otevřel 32. plnící stanici blízko hranic s Německem na dálnici D5. Velkou stanici staví pro nové CNG MAN autobusy v Děčíně.

Bonett završil rok 2017 zprovozněním již 32. CNG stanice s logem Bonett. Nově otevřel poslední českou CNG plnicí stanici před hranicemi na cestě do Německa, a to na dálnici D5 na 128. km u čerpací stanice Esotank. V současné době má rozestavěné i další vlastní stanice, staví však i velkou stanici pro Dopravní podnik města Děčína. Nový výdejní stojan se dvěma plnicími pistolemi najdou řidiči na čerpací stanici Esotank Nová Hospoda na dálnici D5 směrem na Rozvadov přímo u sjezdu 128 v křižovatce s odbočkou na Mariánské Lázně a Cheb v těsné blízkosti obřího průmyslového areálu Bor u Tachova. Stanice má strategickou polohu pro řidiče cestující do Německa, protože je poslední před přechodem Rozvadov. Je dobře dostupná i pro kamiony, které k ní sjedou přímo z dálnice, bez zajížďky. Tato čerpací stanice prošla před dvěma roky výraznou modernizací a nabízí příjemné prostředí i potřebný komfort pro řidiče osobních i nákladních aut. Stojan na CNG stojí hned vedle stojanu s klasickými palivy, což zvyšuje komfort tankování. Nechybí ani platební automat, kde lze použít nejen výhodné Bonett karty se slevou, ale i ostatní CNG karty a klasické bankovní platební karty. Stanice používá osvědčenou technologii s dostatečně velkou kompresní kapacitou a zásobníkem pro více než 1200 kubíků stlačeného zemního plynu, ze kterých trvá plnění osobního vozidla okolo 2 až 3 minut. Bonett staví nejen vlastní stanice, je také největším dodavatelem CNG stanic v České republice. Aktuálně buduje například pro Dopravní podnik města Děčína velkou plnicí stanici se čtyřmi stojany s kapacitou až 700 kubíků CNG za hodinu pro flotilu více než 20 autobusů na CNG od firmy MAN. V roce 2018 plánuje otevřít dalších až 15 nových Bonett CNG stanic po celé České republice s předpokládanou investicí více než 100 milionů korun. Tyto stanice společně s novou Škodou Octavia s prodlouženým dojezdem na CNG a zavedením nových plánovaných CNG modelů značky Škoda Rapid a Fabia umožní rozšířit ekologickou dopravu a snížit emise z dopravy i v dalších městech. Spalování CNG jako pohonné hmoty snižuje oproti benzinu emise CO2 o 25%, emise CO o 80% a emise dusíku o 80%. Zdroj: Bonett

person rebus  date_range 22.01.2018
Reklama
TEZAS SERVIS
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací