Pražské autobusy mají nové mycí linky

Dopravní podnik zrekonstruoval mycí linky autobusů v Hostivaři, na Kačerově a ve Vršovicích. O očistě vozidel rozhoduje řidič.
Dopravní podnik zrekonstruoval mycí linky autobusů v Hostivaři, na Kačerově a ve Vršovicích. O očistě vozidel rozhoduje řidič.
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) se dostal do finální fáze investiční akce rekonstrukce mycích linek v garážích Hostivař, Kačerov a Vršovice. V Hostivaři a Kačerově již byly mycí rámy v uplynulých měsících předány do běžného provozu. V garáži Vršovice ještě probíhá zkušební provoz. V rámci rekonstrukcí mycích linek DPP provedl i nutné stavební úpravy hal.

Konstrukce mycí linky je nově kompletně provedena z žárově pozinkované oceli. U vjezdu do mycí linky jsou v podlaze umístěné vysokotlaké trysky určené pro spodní mytí vozidel. Následují dva rámy tvořené z galvanicky ošetřených trubek s tryskami. První rám je určen pro nanášení šamponu a druhý rám se středním tlakem je používán k odstraňování nadměrného množství chemických prostředků. Za čtyřmi svislými kartáči (dva na každé straně) je umístěn rám pro nanášení vosku, tzv. voskovací oblouk. Na konci mycí linky je umístěn rám sušení, který je osazen dvěma ventilátory na každé straně, a je tak zajištěno lepší usušení vozidla před výjezdem z mycí linky.

V rámci renovace byly provedeny i další úpravy, konkrétně rekonstrukce hal (stěn, podlah a kanalizace), rozvodů vody, elektrické energie a stlačeného vzduchu. Dále pak proběhla oprava a údržba osvětlení, topení a odvětrávání. Práce byly zahájeny v květnu roku 2018, poslední část rekonstrukce probíhala od února tohoto roku.

„Rekonstrukce mycích linek bylo nutné realizovat, neboť technologie mycích rámů byly již zastaralé, třeba ve Vršovicích sloužily již od roku 1993. V garážích Hostivař a Kačerov už byly mycí rámy předány do běžného provozu, v garáži Vršovice ještě nyní probíhá zkušební provoz,“ říká Jan Šurovský, technický ředitel – Povrch.

Vnější mytí autobusů probíhá dle interního předpisu a za jeho zajištění odpovídá řidič. Jelikož úroveň znečištění exteriéru je velmi variabilní (odvíjí se od počasí, zatížení v provozu či obsluhované lokality), interní předpis nestanovuje žádný přesný interval, nicméně řidič má povinnost zajistit průjezd mycím rámem dle potřeby (úrovně znečištění) před každým odstavením autobusu. Samozřejmě je třeba přihlédnout i k různým anomáliím, jako jsou např. klimatické podmínky.

DPPPražské autobusy mají nové mycí linky