TEZAS používá nové zařízení pro servis autobusů
Rovnací systém JOSAM cab tower v TEZAS servis. Foto TEZAS

Na opravu havarovaných autobusů používá společnost TEZAS servis, jako první u nás, rovnací systém JOSAM. Zkrátí a zkvalitní servisní práce.
Na opravu havarovaných autobusů používá společnost TEZAS servis, jako první u nás, rovnací systém JOSAM. Zkrátí a zkvalitní servisní práce.
V loňském roce uvedla společnost TEZAS servis do provozu nové pracoviště na opravu havarovaných autobusů. Technologii dodala společnost MAHA Consulting s.r.o.. Jedná se o rovnací systém JOSAM cab tower určený pro opravy kabin, vysokých vozidel a autobusů. Rovnací systém Josam využívá podlahového rámu, ke kterému se kotví jednotlivé mobilní rovnací přípravky. Kotvení se provádí pouze kotvícími prvky a je velice jednoduché a rychlé. Vysoká stabilita a bezpečnost ukotvení nevyžaduje použití kotevních řetězů ani u rovnacích věží pro kabiny (výška až 6 m). Proto má systém Josam oproti konkurenčním systémům minimální prostorové nároky a navíc obsluze nekomplikují kotvící řetězy pohyb kolem rovnaného vozidla. V případě, že se neprovádí rovnání, je možné prostor využít pro jiné servisní práce. Společnost TEZAS servis je v pořadí sedmnáctým odběratelem tohoto rovnacího systému v ČR a první servis autobusů, který jej uvedl do provozu.

Po vyhodnocení půlročního provozu je podle TEZAS servis jasné, že  stanovený cíl, zlepšení a zkvalitnění služeb pro zákazníky, se podařil splnit. Použití rovnacího systému JOSAM cab tower několikanásobně zkrátilo časovou náročnost operací přímo souvisejících s rovnáním poškozených částí autobusů a zároveň výrazně zkvalitnilo finální výsledek opravy.