Liberecký dopravní podnik otevřel novou vlastní plničku CNG
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou investoval 23 milionů do vybudování vlastní plničky CNG. Foto DPMLJ

Téměř čtyřicet autobusů dosud jezdil dopravní podnik plnit k externím firmám. Zprovozněním vlastní kapacitní plnící stanice výrazně ušetří čas i peníze.
Téměř čtyřicet autobusů dosud jezdil dopravní podnik plnit k externím firmám. Zprovozněním vlastní kapacitní plnící stanice výrazně ušetří čas i peníze.
Autobusový vozový park Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. (DPMLJ) v současné době představuje zhruba necelou stovku vozidel.  Z toho celkem 38 ks autobusů je s pohonem CNG. Provozování doplňování stlačeného plynu u externích dodavatelů je pro dopravní podnik časově náročné s  nezanedbatelnými finančními náklady. V praxi to vypadalo tak, že 2 až 3 zaměstnanci strávili celou noční směnu jízdami k externím plnícím zařízením.

Na začátku roku 2020 se DPMLJ rozhodl pro výstavbu vlastní kapacitní plnící stanice, která zaručí spolehlivý provoz s nižšími provozními náklady a nezávislost dopravního podniku na externích dodavatelích,“ řekl při otevření v pátek 11. června předseda představenstva DPMLJ Michal Zděnek.

Vlastní výstavba plnící stanice byla podmíněna souhlasem správců distribuční sítě plynu a elektrické energie pro zajištění dostatečné kapacity těchto sítí. Tato skutečnost se za vzájemně dojednaných podmínek nakonec podařila. Plnička, kterou vybudovala společnost Bonett v období od listopadu 2020 do dnešního dne, je umístěna v garážích DPMLJ ve Vilové ulici. Před vlastní výstavbou bylo nutno uvolnit prostor, vystavět opěrnou zeď se sousedními pozemky a přeložit osvětlovací stožáry.

Z důvodu absence dešťové kanalizace je součástí úpravy ploch podzemní nádrž pod nově upraveným parkovištěm s kapacitou 90m3, tak aby i při přívalových deštích bylo zaručeno max. 7 litrů za vteřinu odtoku povrchových vod do splaškové kanalizace,“ uvedl Petr Žídek, předseda dozorčí rady dopravního podniku.

Další nutnou podmínkou výstavby plnící stanice byla výstavba nové trafostanice včetně kompletních nových rozvodů elektrické energie po celém areálu. Nová trafostanice je již koncipována pro budoucí změnu napěťové hladiny přívodů vysokého napětí ze současných 10 kV na 22 kV instalací transformátoru s přepínatelnými vývody a reservním prostorem pro umístění druhého transformátoru.

Do realizace investovatl DPMLJ 23 milionů korun.Liberecký dopravní podnik otevřel novou vlastní plničku CNG
38 autobusů s pohonem na CNG už nemusí vozit zaměstnanci DPMLJ v noci plnit k externím plnícím stanicím. Dopravní podnik investoval do vlastní plnící stanice. Foto DPMLJ
Liberecký dopravní podnik otevřel novou vlastní plničku CNG