Praha má nový operační sál pro tramvaje
Nová servisní hala je vybavena portálovými, a nově také mostovými jeřáby, zvedáky, servisními lávkami i kanály, které umožňují zvednout a opravovat de facto libovolný typ tramvaje současně shora i zdola. Foto DPP

V areálu Ústředních dílen v Hostivaři vyrostla po 52 letech nová samostatná opravárenská hala pro tramvaje. Navazuje na velkokapacitní odstavné kolejiště zprovozněné před rokem.
V areálu Ústředních dílen v Hostivaři vyrostla po 52 letech nová samostatná opravárenská hala pro tramvaje. Navazuje na velkokapacitní odstavné kolejiště zprovozněné před rokem.
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) ve čtvrtek 14. května v areálu Ústředních dílen v Hostivaři uvedl do zkušebního provozu novou opravárenskou halu pro tramvaje. Je to po 52 letech první nová samostatná servisní hala DPP. Navazuje na projekt velkokapacitního odstavného kolejiště, které DPP zprovoznil v Hostivaři přesně před rokem. Nová hala má dvě koleje a celkovou kapacitu na čtyři článkové tramvaje. Umožňuje servisovat jakýkoliv druh tramvaje shora i zdola současně. Bude sloužit pro běžnou i těžkou údržbu vozů. Zajímavostí je, že celá hala je založena na pilotách kvůli vysoké hladině spodní vody. Postavila ji společnost EDIKT a. s., celkové investiční náklady včetně kompletního technologického vybavení dle projektu činí 96 milionů Kč.

Nová servisní hala je vybavena portálovými, a nově také mostovými jeřáby, zvedáky, servisními lávkami i kanály, které umožňují zvednout a opravovat de facto libovolný typ tramvaje současně shora i zdola. Takové vybavení je potřebné, neboť nízkopodlažní tramvaje, kterým jistě patří budoucnost, mají nemalé množství technických zařízení umístěných na střeše. Nová hala představuje významnou technologickou posilu pro Opravnu tramvají DPP v Hostivaři, která ji do budoucna bude využívat především pro těžkou údržbu. Hala je situována vedle velkokapacitního odstavného kolejiště tramvají, které DPP zprovoznil loni v květnu. Výstavbu haly DPP zahájil loni ve druhé polovině července.

„V minulosti investovala Praha nemalé prostředky do navyšování výkonů MHD v Praze, ale investice do nových tramvajových tratí a dostatku moderně vybavených servisních kapacit stály na druhé koleji. Na to teď v DPP narážíme. Pokud chceme mít v Praze MHD na špičkové úrovni, musí i servisní zázemí odpovídat počtu vozů a úrovni 21. století. Nová opravárenská hala u odstavného kolejiště je v tomto směru první vlaštovkou, kterou budou následovat další připravované záměry. Zejména rozvoj tramvajových tratí, metro D, lanovku mezi Prahou 6 a Prahou 8, nebo novou vozovnu Hloubětín počítáme mezi strategické infrastrukturní projekty, které budou pro nás prioritou i přes dopady pandemie Covid-19,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Využili jsme volný pozemek v Ústředních dílnách DPP v Hostivaři, rychle připravili a jsem rád, že
i rychle zrealizovali celý projekt, a po 52 letech postavili v Praze novou samostatnou servisní halu pro tramvaje. Než vybudujeme novou vozovnu v Hloubětíně, tato hala nám společně s velkokapacitním kolejištěm výrazně pomůže zvládat běžnou údržbu tramvají. Pro novou vozovnu Hloubětín již máme všechna pravomocná povolení na všechny etapy a v současnosti vybíráme zhotovitele té první. Předpokládáme, že ve druhé polovině letošních letních prázdnin bychom mohli začít v Hloubětíně stavět první etapu, tj. energocentrum,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Zajímavostí je založení samotné haly, která je vzhledem k vysoké hladině spodních vod postavena výlučně na pilotách. V minulosti totiž v místech Ústředních dílen DPP v Hostivaři bývala rybníkářská oblast. Původně měla být hala zprovozněna již na začátku letošního roku, ale vzhledem ke komplikovaným místním geologickým podmínkám, které se ukázaly až po skrývce zeminy, byl DPP nucen použít časově náročnější způsob založení stavby.

Opravárenská hala v Hostivaři, kterou dnes DPP uvedl do zkušebního provozu, je po 52 letech první novou samostatnou servisní halou postavenou pro tramvaje v Praze. Zatím poslední samostatné servisní haly pro tramvaje DPP zprovoznil právě v areálu Hostivař v lednu 1968. Od té doby žádný samostatný nový objekt nepřibyl. Buď se stávající haly rekonstruovaly, nebo podnik zrealizoval přístavby už k existujícím budovám.

DPP


Praha má nový operační sál pro tramvaje
K výbavě v nové hale DPP patří jeřáby a zvedáky, které umožňují veškeré opravy tramvají. Foto DPP
Praha má nový operační sál pro tramvaje
Pražské tramvaje mají nový ''operační sál'', navazuje na nové kolejiště v Hostivaři. Foto DPP