Reklama
Reklama
Reklama
Předpisy

Hlavní město Praha a Středočeský kraj otevřely nabídky účastníků zadávacích řízení na uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících pro oblasti Příbramska, Sedlčanska, Vlašimska, Říčanska, Zdibska, Úvalska, Dolnobřežanska, Kolínska a Nymburska.

V zadávacích řízeních byly ve čtvrté vlně, 28. listopadu 2022 , zahájeny veřejné zakázky, na jejichž základě budou vybraní dodavatelé poskytovat veřejné služby v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě po dobu 120 měsíců, s přepokládaným zahájením plnění od 1. 12. 2024. Nabídky ve vlně A Nabídky ve vlně B Nabídky ve vlně C Vlna D byla vyhlášena pro devět oblastí – zadavatelem sedmi oblastí (D1 – D7) jsou společně Hlavní město Praha a Středočeský kraj, zadavatelem dvou zbývajících oblastí (D8 a D9) je Středočeský kraj. Zadavatelé obdrželi celkem 51 nabídek, v rozmezí 4 až 8 nabídek pro každou oblast. V nabídkových cenách účastníků jsou většinou jen malé rozdíly. Zúčastnili se i malí a střední dopravci, kteří podali nabídku buď přímo sami nebo v rámci sdružení. Nabídkové ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH za jeden rok plnění, a to v cenové hladině roku 2021. Nacenění ve stálých cenách roku 2021 bylo zvoleno záměrně – nabídkové ceny vybraných dodavatelů budou pro zahájení plnění indexovány přesně definovaným postupem, uvedeným ve smlouvách. Nabídky budou nyní předmětem dalšího posouzení, a nejsou tedy finálně vyhodnoceny a není posouzeno ani splnění zákonem stanovených kvalifikačních kritérií. Nabídky bude posuzovat a hodnotit hodnotící komise složená z členů jmenovaných radami samospráv obou zadavatelů. Z jednání hodnotící komise vzejdou doporučení pro rady obou zadavatelů na uzavření smluv s vybranými dodavateli. Níže uvedené údaje o účastnících zadávacích řízení ve vlně D a jejich nabídkových cenách zveřejněných Středočeským krajem a Prahou jsou proto pouze předběžné, v podobě, jak byly zadavatelům doručeny, seřazené podle času doručení nabídek. Výsledné pořadí nabídek bude známo až po posouzení splnění podmínek účasti. Seznam nabídek v části D:

person rebus  date_range 22.03.2023

13. března se zástupci několika států dohodli na koordinovaném postupu při přípravě společného dokumentu, který by měl shrnout hlavní požadavky zemí na změnu připravované emisní normy. Hotový bude během pár dní.

Česká republika, Německo, Itálie, Polsko, Rumunsko, Maďarsko, Slovensko a Portugalsko mají výhrady k současné podobě návrhu nové emisní normy EURO 7 a budou požadovat odložení její účinnosti a některé země i zmírnění jejich parametrů. To je hlavní závěr jednání ministrů dopravy 13. března ve Štrasburku, které svolal český ministr dopravy Martin Kupka. „ Od představení návrhu emisní normy EURO 7 intenzivně jednáme s ostatními zeměmi a stále jasněji se ukazuje, že je zde silná koalice podobně smýšlejících států, které mají se současnou podobou návrhu EURO 7 problém. Dnešní jednání je důležité pro další koordinaci našeho společného úsilí, “ říká ministr dopravy Martin Kupka a dodává: „ Shodli jsme se na některých základní požadavcích, jakým směrem chceme návrh normy upravit. V následujících dnech připravíme společný dokument s našimi hlavními připomínkami, se kterým následně seznámíme Evropskou komisi a další členské státy. Naším společným cílem je změnit podobu EURO 7 tak, aby byla pro evropský automobilový trh splnitelná, nebude ho poškozovat vůči ostatním světovým konkurentům a zároveň nebude představovat medvědí službu životnímu prostředí a snaze snižovat emise z dopravy .“ Dnes jednající země mají výhrady především proti navrženým datům účinnosti, kdy zejména pro osobní a lehká užitková vozidla neposkytují dostatečný čas na vývoj a adaptaci výroby. Navržené dva roky na zavedení normy také neodpovídají tomu, že právní rámec bude úplný až po přijetí příslušných prováděcích předpisů. „ Česká republika navrhuje lhůtu 4 let mezi přijetím posledního prováděcího dokumentu a datem, kdy norma vejde v účinnost. Automobilový průmyslu musí mít čas se připravit ,“ uvedl ministr Kupka. Ministři se dále shodli, že samotné odložení účinnosti neřeší některé problematické technické aspekty normy. Některé navrhované metody měření nejsou známy, navíc naráží na technologické možnosti dnešních automobilů „ Nyní neexistuje spolehlivá a dostupná technologie, která by umožnila měřit například emise z brzd nebo není vyvinut palubní monitorovací systém, takzvaná aplikace On-Board-Monitoring, která by v reálném čase měřila emise vozidla, “ doplňuje ministr Kupka. Nutnost přijmout tato opatření by mohla vést k zásadnímu omezení výroby nových modelů vozidel, jejich skokovému zdražení a tím pádem k dalšímu zastarávání vozového parku v Evropě s negativním dopadem na životní prostředí, ale i bezpečnost silničního provozu. Česká republika dlouhodobě říká své připomínky k návrhu normy EURO 7. Ještě před jejím vydáním tlumočil český negativní postoj k ní ministr dopravy Martin Kupka eurokomisaři pro vnitřní trh Bretonovi. O konkrétních výhradách s ním pak znovu jednal v Bruselu 10. února . Česká vláda byla jednou z prvních, která přijala národní pozic vůči EURO 7, a to ještě v prosinci loňského roku. Ministr dopravy Kupka také vedl řadu bilaterálních jednání i během společného zasedání evropských ministrů dopravy ve Stockholmu na konci února . Průběžně probíhá i jednání na úrovní bruselských velvyslanců. 13. března se zástupci států dohodli na koordinovaném postupu při přípravě společného dokumentu, který by měl shrnout hlavní požadavky zemí na změnu normy EURO 7 směrem k Evropské komisi. Ten by měl být hotový během pár dní a následně s ním bude seznámena Evropská komise i další členské státy.

person rebus  date_range 13.03.2023

Ministerstvo dopravy, Asociace autoškol ČR a ČESMAD Bohemia představily další sadu 38 nových otázek pro žadatele o řidičské oprávnění, která se týká zájemců o řidičské oprávnění na autobus, nákladní automobil a přípojná vozidla.

Pátá sada nových otázek pro autoškoly obsahuje i otázky dětské bezpečnosti, hlavně přepravy dětí v autosedačkách apod. V nové sadě jsou zahrnuty i testové otázky týkajícíse utváření souprav vozidel skupin B+E a B96, jako reakce na časté dotazy řidičů karavanů atd. Nový systém otázek používají autoškoly už více jak rok. Celkově, i s novou sadou, jde o 170 statických a 23 dynamickýchotázek nové generace. Aktuální sada nových testových otázek čerpá z podkladů od Sdružení ČESMAD BOHEMIA a Policie ČR s ohledem na nejčastější problémy řidičů tzv. velkých vozidel nad 3,5 tuny a nově jimi rozšiřuje základní balík testových otázek prouchazeče o řidičské oprávnění skupin C,C+E,D, D+E. „ Věříme, že zkvalitnění samotné zkoušky pro získání řidičského oprávnění o témata, problémy a hrozby, která často vnímáme od našich členů i běžných řidičů pomůže zkvalitnit celý obor nákladní i osobní přepravy nad 3,5 tuny a obecně zlepšit bezpečnost provozu i mediální pohled na tento druh přepravy ,“ zdůrazňuje za ČESMAD BOHEMIA Vladimír Kydlíček. Teoretické zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění probíhají na počítačích v 206 obcích s rozšířenou působností po celé republice.Testy skládají uchazeči on-line v systému Ministerstva dopravy. Každý žadatel je musí úspěšně absolvovat, aby mohl pokračovat v praktické části zkoušky, tedy v jízdách. Testy jsou součástí projektu Nová generace testových otázek pro žadatele o řidičské oprávnění . Jde o sadu textových a animovaných dopravních otázek pro zkoušky v autoškolách, které si může vyzkoušet každý. Do zkoušek budou nasezeny od 13. března.

person rebus  date_range 14.02.2023

Evropská komise zveřejnila návrh normy EURO VII v listopadu 2022. Datum účinnosti je červenec 2025 pro osobní automobily a dodávky a červenec 2027 pro těžká nákladní vozidla včetně autobusů. Tento termín platí pro všechna vozidla uváděná na trh, nejen na nové modely. Česká republika normu v předloženém znění odmítá a bude o ní jednat v Bruselu.

O pozici ČR bude jednat ministr dopravy Martin Kupka v pátek 10. února v Bruselu s eurokomisařem pro vnitřní trh Thierry Bretonem. Návrh nové emisní normy předložený Evropskou komisí v roce 2022 považuje Ministerstvo dopravy za příliš ambiciózní a obává se, že rozsah jeho požadavků, jakož i navržený časový rámec pro jejich plnění může zásadním způsobem ohrozit budoucnost automobilového průmyslu v ČR a způsobit vážné ekonomické a sociální dopady. Cílem jednání v Bruselu bude vyjádření podpory českému autoprůmyslu, zachování finančně dostupných automobilů a pokračování výroby malých automobilů. K navržené normě mají výhrady i největší česká automobilka ŠKODA AUTO a největší tuzemský výrobce autobusů Iveco Czech Republic. Ministerstvo dopravy normu EURO 7/VII v navržené pozici odmítá. Proč?: • Je to obrovská nejistota pro výrobce autobusů, nákladních automobilů a osobních automobilů. • Nejsou vydány prováděcí předpisy. • Kvůli v normě obsažených nevyvinutým nízkoemisním brzdám by se v roce 2025 zavřely továrny, dokud se nevyvinou. • Podpoří se tím mimoevropské automobilky. • Nemohly by se vyrábět dostupná auta, např. Škoda Fabia. Norma odvádí životnímu prostředí medvědí službu. Ministr Martin Kupka se spolu s ostatními ministry dopravy EU bude snažit EURO VII změnit. Normu odmítá také Sdružení automobilového průmyslu a evropská asociace výrobců automobilů ACEA .

person rebus  date_range 08.02.2023

ACEA: Návrh Euro VII může zpomalit přechod na bezemisní dopravu. Současná Euro VI je nejkomplexnější a nejpřísnější normou pro emise znečišťujících látek na světě a emise výfukových plynů jsou již nyní díky nejmodernějším technologiím vozidel na sotva měřitelné úrovni.

Evropská komise představila 10. listopadu návrh na snížení znečištění ovzduší z nových motorových vozidel prodávaných v EU . Díky Euro 7/VII má splnit ambice Evropské zelené dohody o nulovém znečištění a zároveň zachovat vozidla cenově dostupná pro spotřebitele a podpořit konkurenceschopnost Evropy. Přinášíme tentokrát delší text - odůvodnění EK a vyjádření ACEA a AutoSAP: Evropská komise: Silniční doprava je největším zdrojem znečištění ovzduší ve městech. Nové normy Euro 7 zajistí čistší vozidla na našich silnicích a zlepšenou kvalitu ovzduší a ochrání zdraví našich občanů a životní prostředí. Normy Euro 7 a emisní normy CO2 pro vozidla spolupracují při zajišťování kvality ovzduší pro občany, protože zejména zvýšený zájem o elektromobily vytváří určité výhody v oblasti kvality ovzduší. Tyto dva soubory pravidel dávají automobilovému dodavatelskému řetězci jasný směr pro snižování emisí znečišťujících látek, včetně používání digitálních technologií. Nové emisní normy Euro 7 zajistí, že auta, dodávky, nákladní auta a autobusy budou mnohem čistší, v reálných jízdních podmínkách, které lépe odrážejí situaci ve městech, kde jsou problémy se znečištěním ovzduší největší, a po mnohem delší dobu než podle současných pravidel. Návrh se zabývá emisemi z výfuků, jakož i z brzd a pneumatik. Přispívá také k dosažení nových přísnějších norem kvality ovzduší navržených Komisí dne 26. října 2022. Zatímco pravidla pro emise CO2 budou řídit nasazení vozidel s nulovými emisemi, je důležité zajistit, aby všechna vozidla na našich silnicích byla mnohem čistší. V roce 2035 budou mít všechna auta a dodávky prodávané v EU nulové emise CO2. Očekává se však, že v roce 2050 bude více než 20 % osobních a dodávkových automobilů a více než polovina těžších vozidel v našich ulicích nadále vypouštět škodliviny z výfuku. Bateriová elektrická vozidla také stále způsobují znečištění brzdami a mikroplasty z pneumatik. Pravidla Euro 7 sníží všechny tyto emise a udrží vozidla cenově dostupná pro spotřebitele. Nové požadavky založené na normách Euro 7: Návrh nahrazuje a zjednodušuje dříve samostatná emisní pravidla pro osobní automobily a dodávky (Euro 6) a nákladní automobily a autobusy (Euro VI). Pravidla normy Euro 7 sjednocují emisní limity pro všechna motorová vozidla, tedy osobní automobily, dodávky, autobusy a nákladní automobily, pod jeden soubor pravidel. Nová pravidla jsou palivově a technologicky neutrální a stanoví stejné limity bez ohledu na to, zda vozidlo používá benzín, naftu, elektrické pohony nebo alternativní paliva. Mají pomoci k: Lepší kontrole emisí látek znečišťujících ovzduší ze všech nových vozidel: rozšířením rozsahu jízdních podmínek, na které se vztahují testy emisí na silnici. Ty nyní budou lépe odrážet rozsah podmínek, které mohou vozidla po celé Evropě zažít, včetně teplot až 45 °C nebo krátkých cest typických pro každodenní dojíždění. Aktualizaci a zpřísnění limitů pro emise znečišťujících látek: limity budou zpřísněny pro nákladní automobily a autobusy, zatímco nejnižší stávající limity pro osobní automobily a dodávky budou nyní platit bez ohledu na palivo spotřebované vozidlem. Nová pravidla také stanoví emisní limity pro dříve neregulované znečišťující látky, jako jsou emise oxidu dusného z těžkých nákladních vozidel. Regulaci emisí z brzd a pneumatik: Pravidla norem Euro 7 budou prvními celosvětovými emisními normami, které překročí regulaci emisí výfukových potrubí a stanoví další limity pro emise pevných částic z brzd a pravidla pro emise mikroplastů z pneumatik. Tato pravidla budou platit pro všechna vozidla, včetně těch elektrických. Zajištění, aby nová auta zůstala čistá déle: všechna vozidla budou muset splňovat pravidla po delší dobu než dosud. Shoda u osobních a dodávkových automobilů bude kontrolována, dokud tato vozidla nedosáhnou 200 000 kilometrů a 10 let stáří. To zdvojnásobuje požadavky na odolnost podle pravidel Euro 6/VI (100 000 kilometrů a 5 let stáří). K podobným zvýšením dojde u autobusů a nákladních automobilů. Podpoře zavádění elektrických vozidel: nová pravidla budou regulovat životnost baterií instalovaných v automobilech a dodávkách s cílem zvýšit důvěru spotřebitelů v elektrická vozidla. To také sníží potřebu výměny baterií v rané fázi životnosti vozidla, čímž se sníží potřeba nových kritických surovin potřebných k výrobě baterií. K plnému využití digitálních možnosti: Pravidla Euro 7 zajistí, že s vozidly nebude manipulováno a že emise budou moci úřady snadno kontrolovat pomocí senzorů uvnitř vozidla k měření emisí po celou dobu životnosti vozidla. Návrh Komise bude nyní předložen ke schválení Evropskému parlamentu a Radě. Do 9. února 2023 je možné zasílat připomínky . Pozadí k Euro VII podle EK: Silniční doprava je největším zdrojem znečištění ovzduší ve městech. V roce 2018 pocházelo více než 39 % emisí NOx a 10 % primárních emisí PM2,5 a PM10 v EU ze silniční dopravy. Tato procenta jsou mnohem vyšší ve městech, kde je doprava pravidelně hlavním přispěvatelem ke znečištění ovzduší. Odhaduje se, že silniční doprava způsobila v roce 2018 v EU-28 asi 70 000 předčasných úmrtí. V roce 2035 Euro 7 sníží celkové emise NOx z osobních a dodávkových automobilů o 35 % ve srovnání s Euro 6 a o 56 % ve srovnání s Euro VI z autobusů a nákladních vozidel. Částice z výfuku se zároveň sníží o 13 % u osobních a dodávkových automobilů a o 39 % u autobusů a nákladních vozidel, zatímco částice z brzd osobních automobilů se sníží o 27 %. Vyjádření ACEA: Z návrhu EK na nové emisní normy Euro 7 (Euro VII) má obavy Evropská asociace výrobců automobilů (ACEA): Nový návrh normy může zpomalit přechod na bezemisní dopravu. Současná pravidla Euro 6/VI podle ACEA jsou nejkomplexnější a nejpřísnější normy pro emise znečišťujících látek (např. NOx a PM) na světě. Emise výfukových plynů jsou již nyní díky nejmodernějším technologiím vozidel na sotva měřitelné úrovni. " Automobilový průmysl bere svou úlohu snižovat emise CO2 i znečišťujících látek velmi vážně. V loňském roce jsme skutečně předložili velmi konstruktivní návrh nové normy Euro 7, která by přinesla výrazné snížení kriteriálních škodlivin, a tím i zlepšení kvality ovzduš í," vysvětlil Oliver Zipse, prezident ACEA a generální ředitel BMW. " Přínos návrhu Komise pro životní prostředí je bohužel velmi omezený, zatímco výrazně zvyšuje náklady na vozidla. Zaměřuje se na extrémní jízdní podmínky, které nemají v reálném životě téměř žádný význam ." Návrh Euro VII je podle Olivera Zipse obzvláště tvrdý pro nákladní vozidla. Zcela opomíjí rychle se zrychlující přechod na vozidla s nulovými emisemi a rovněž ignoruje vliv budoucích cílů v oblasti emisí CO2 pro těžká nákladní vozidla. " Aby výrobci nákladních vozidel splnili požadavky normy Euro VII, budou muset přesunout značné technické a finanční prostředky z bateriových vozidel a elektrických vozidel s palivovými články zpět ke spalovacímu motoru. To závažně ovlivní přechod na vozidla s nulovými emisemi. Není to dobré pro klima, není to dobré pro zdraví lidí a není to dobré ani pro průmysl ," prohlásil Martin Lundstedt, generální ředitel společnosti Volvo Group a předseda rady ACEA pro užitková vozidla. Podle ACEA by se tvůrci politik měli zaměřit na opatření, která urychlí obnovu vozového parku a upřednostní investice do vozidel s nulovými emisemi, které budou mít mnohem větší dopad jak na kvalitu ovzduší, tak na snížení emisí CO2. Legislativní balíček Euro 7/VII pravděpodobně nebude připraven dříve než v polovině roku 2024, zejména s ohledem na dlouhý seznam dodatečných testů, které zahrnuje. Navrhovaná data zavedení - červenec 2025 pro osobní automobily a dodávky a červenec 2027 pro těžká nákladní vozidla - jsou nereálná vzhledem k obrovskému počtu modelů a variant vozidel, které je třeba do té doby vyvinout, zkonstruovat, otestovat a schválit. Euro 7/VII proto hrozí, že bude velmi složité a nákladné, varuje ACEA. Příspěvek částic z jiných než výfukových zdrojů, jako je opotřebení brzd a abraze pneumatik, převáší emise částic z výfukových plynů. Na tyto emise (ze všech vozidel, včetně elektrických) by se podle ACEA měla zaměřit jak norma Euro 7/VII, tak nařízení o schvalování typu pneumatik, jakmile budou připraveny nové robustní zkušební postupy. Podle ACEA nedávné studie ukazují, že obnova staršího vozového parku nejnovějšími vozidly Euro 6 – spolu s elektrifikací nových vozidel – by přinesla 80% snížení emisí NOx v silniční dopravě do roku 2035 ve srovnání s rokem 2020. Nejpřísnější scénáře Euro 7/VII (nulové emise NOx) by snížilo emise NOx o méně než dalších 5 % u osobních a dodávkových automobilů a jen o další 2 % u nákladních vozidel. Vyjádření AutoSAP : K návrhu EK se ve stejném duchu vyjádřilo také Sdružení automobilového průmyslu: „ Autoprůmysl prochází s přechodem na bezemisní mobilitu největší technologickou transformací ve své historii. Od firem to vyžaduje mohutné investice do nových typů pohonů, přitom současně musí zůstat konkurenceschopné navzdory vysoké inflaci, energetické krizi a dopadům války na Ukrajině. Návrh Euro 7/VII v podobě, ve které jej předložila Evropská komise, může toto úsilí ohrozit, neboť stanovuje neúměrně přísné limity pro nákladní vozidla, může omezit nabídku dostupných osobních vozidel v nižších kategoriích a hrozí také odčerpáním omezených zdrojů, které je třeba investovat do elektrifikace a naplnění klimatických cílů “, říká prezident AutoSAP Martin Jahn. I podle AutoSAP jsou požadavky na těžká nákladní vozidla a autobusy jsou příliš přísné: Emisní limity pro těžká nákladní vozidla a autobusy jsou výrazně více zpřísněné, byť se hovoří o tzv. středním scénáři. Výrobci těžkých nákladních vozidel a autobusů jsou takto nastavenými limity velmi znepokojeni, neboť reálně hrozí, že nebudou za přijatelnou cenu k dispozici technologie, které by jejich naplnění pomocí konvenčních metod zajistily. To povede k neúměrnému tlaku na zrychlenou elektrifikaci těchto kategorií vozidel, event. obráceně zastarávání fleetů a zhoršování emisí. Předběžné posouzení dopadů návrhu se přitom nezabývalo tím, jaký vliv na reálné emise v nákladní dopravě budou mít emisní cíle CO2, tedy přechod na vozidla s nulovými emisemi, přičemž tyto cíle budou Komisí navrženy v nejbližších měsících. Opět platí, že ve spojení s dlouhým seznamem dodatečných testů uvedených v článcích 14 („Postupy a testování“) a 15 („Přizpůsobení se technickému pokroku“) je balíček Euro VII pro tato vozidla velmi složitý a nákladný a není úměrný vynakládanému úsilí o dosažení nulových emisí. Evropská komise stanovila s podporou členských zemí EU dekarbonizaci jako svou hlavní prioritu v rámci Zelené dohody . Automobilový průmysl masivně investuje do technologií, které dekarbonizují dopravu a při realizaci ambiciózní Zelené dohody přebírá v této „dohodě“ svou odpovědnost. Proto apelujeme na příslušné orgány České republiky, aby pečlivě zvažovaly jakýkoli legislativní návrh, který by mohl důležité investice, které je třeba uskutečnit na cestě k plnění společných cílů dekarbonizace, odklonit, uvádí AutoSAP. Euro VI: Nejnovější platná norma – Euro VI – byla zavedena v roce 2014 a nahrazena v roce 2017 normou Euro VI6d, která byla znovu aktualizována v roce 2020. Další aktualizace – Euro VI6e – přišla v roce 2022.

person rebus  date_range 14.11.2022

V červenci začaly platit nové přísnější předpisy pro zavádění pokročilých asistenčních systémů pro řidiče, které musí být standardně součástí nových typů vozidel.

Nové nařízení EU o obecné bezpečnosti vozidel (General Safety Regulation) zavádí řadu povinných pokročilých asistenčních systémů pro řidiče s cílem zvýšit bezpečnost silničního provozu a stanoví právní rámec pro schvalování plně automatizovaných vozidel. Nová bezpečnostní opatření pomohou lépe chránit cestující, chodce a cyklisty na silničních komunikacích v Unii. Do roku 2038 by se tak mělo podle předpovědím Evropské komise předejít více než 25 tisícům smrtelných dopravních nehod a nejméně 140 tisícům případům vážných zranění. Silnice v EU jsou nejbezpečnější na světě. I když je dnes na evropských silnicích o 45 milionů více motorových vozidel, počet úmrtí na silnicích v EU se od roku 2008 snížil přibližně o 50 %. Udržení tohoto trendu je pro toto odvětví na jednom z nejnáročnějších trhů na světě i nadále důležité. Velká část z 59 miliard EUR, které automobilový průmysl ročně investuje do výzkumu a vývoje, je věnována technologiím souvisejícím s bezpečností. Předpisy týkající se obecné bezpečnosti vozidel: Všechna silniční vozidla (tj. osobní automobily, dodávky, nákladní automobily a autobusy): inteligentní regulace rychlosti - systém, který pomáhá řidiči nepřekračovat rychlost, detekce couvání s kamerou nebo čidly, upozornění na ospalost a nedostatek pozornosti řidiče, záznamník údajů o události pro případ vyšetřování nehod a signál nouzového brzdění Osobní automobily a dodávky: doplňkové funkce, jako jsou systémy pro udržování vozidla v jízdním pruhu a automatické brzdění Autobusy a nákladní automobily: technologie pro rozpoznávání možných mrtvých úhlů, varování před střety s chodci a cyklisty a systémy monitorování tlaku v pneumatikách. Tyto předpisy se poprvé použijí u nových typů vozidel ode dne platnosti (6. července 2022) a dále pak u všech nových vozidel (od 7. července 2024). Platnost některých nových opatření bude rozšířena tak, aby se do roku 2029 vztahovala na různé druhy silničních vozidel. Některé z těchto bezpečnostních systémů byla dostupná ještě před zavedením opatření, ale nyní musí být ve výbavě standardně. Nařízení o obecné bezpečnosti zmocňuje Evropskou komisi k dokončení právního rámce pro automatizovaná a propojená vozidla, Komise má proto ještě letos v létě předložit soubor technických pravidel pro schvalování plně automatizovaných vozidel, čímž se EU stane jedním z průkopníků v této oblasti. Díky tomu bude možné zvýšit důvěru veřejnosti v tyto technologie, stimulovat inovace a zvýšit konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu. Výkonná místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za Evropu připravenou na digitální věk Margrethe Vestagerová k tomu uvedla: „ Díky technologiím dnes máme možnost zvyšovat úroveň bezpečnosti automobilů. Nové, pokročilé a povinné bezpečnostní prvky pomohou ještě výrazněji snížit počet smrtelných nehod na silnicích. Prostřednictvím nových předpisů chceme dnes také zajistit, aby bylo možné začít v EU bezpečně zavádět autonomní vozidla bez řidiče, a to na základě takového právního rámce, který klade prioritní důraz na bezpečnost lidí. “ Revidované nařízení o obecné bezpečnosti předložila Komise v roce 2018. Řešila jím potřebu zlepšit bezpečnost vozidel a silničního provozu, jelikož studie prokázaly, že při 95 % nehod hraje roli lidská chyba. Evropský parlament a členské státy EU následně nařízení přijaly v listopadu 2019. Komise od té doby přijala řadu souvisejících prováděcích nařízení , která se vztahují na asistenty řízení, jež nařízení zavedlo. Technologie vozidel není jediným způsobem, jak dosáhnout snižování počtu obětí na silnicích a dosáhnout cíle Vision Zero, musí být kombinována s bezpečnějším chováním řidičů, lepším prosazováním stávajících dopravních pravidel a zlepšenou silniční infrastrukturou, uvádí EK. Souběžně s návrhem Komise na revidované nařízení o obecné bezpečnosti byla rovněž zveřejněna strategie EU pro automatizovanou mobilitu , která nastiňuje komplexní soubor opatření EU pro zavádění propojených a automatizovaných systémů mobility. V této souvislosti bylo třeba učinit kroky, které by zajistily zavedení klíčových technologií a infrastruktury a přijetí vhodného regulačního rámce EU pro vnitřní trh. Kromě toho se tím má zajistit, aby automatizovaná mobilita přinášela výhody evropským občanům.

person rebus  date_range 15.08.2022

Žáci, studenti a starší 65 let cestují za půlku, pravidla jsou Cenovým výměrem nastavena také pro bezplatnou přepravu pro uprchlíky z Ukrajiny ve vlacích.

V regionálních a dálkových vlacích a autobusech stát poskytne od 1. dubna padesátiprocentní slevu pro žáky, studenty do 26 let a cestující nad 65 let. Děti do šestého roku jezdí stále bezplatně, zdravotně postižení budou dále cestovat s 75% slevou. Vláda zachovala slevy jako podporu využívání veřejné dopravy. Úpravou výše slevy ze 75 % na 50 % se podle ministerstva dopravy sníží deficit státního rozpočtu ročně až o 1,9 miliardy korun v závislosti na tom, kolik bude v následujících letech cestujících ve veřejné dopravě. Od zavedení plošných slev od září 2018 stát zaplatil na kompenzacích dopravcům doposud přes 14 miliard korun. Nově upravené slevy vyjdou státní rozpočet až na 3,9 miliardy korun. Následně také dojde k zavedení slev i pro invalidy 3. stupně. Vláda v lednu tohoto roku uložila prověřit způsob prokazování slevy, kdy se nyní připravuje nejvhodnější forma jednotného vzoru průkazu či jiné formy doložení nároku na slevu z jízdného. „ Předpokládáme, že k zavedení dojde v druhé polovině roku ,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka. Od dubna jsou stanovena pravidla i pro uprchlíci přijíždějící do České republiky z důvodu ruské agrese na Ukrajině, v mezinárodních vlacích budou přepravováni zdarma. Ostatní vlaky budou moci využívat také zdarma po dobu 5 dnů od získání dokladů o dočasné ochraně. Vyplývá to z cenového výměru, který vydalo Ministerstva financí po domluvě s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem vnitra a železničními dopravci. Cenový výměr je účinný od 1. dubna 2022 . „ Smyslem bezplatné přepravy lidí prchajících z Ukrajiny ve vlacích všech železničních dopravců v České republice je usnadnit jejich životní situaci v okamžiku, kdy byli z různých důvodů nuceni opustit své domovy. Na druhé straně je nutné přepravě vtělit určitá pravidla, protože není důvodné, aby zdarma cestovali vlaky na české železnici i občané ukrajinské národnosti, kteří dlouhodobě žijí v Čechách, a nastalý stav se jich přímo nedotýká ,“ říká Martin Kupka. Opatření cestování zdarma pro uprchlíky z Ukrajiny se omezuje na železniční dopravu z důvodu její větší kapacitní vhodnosti pro přepravu rozsáhlých skupin cestujících a plošné pokrytí státu. Bezplatně se ve 2. vozové třídě z důvodu invaze Ruska na Ukrajinu přepravují uprchlíci z Ukrajiny ve vlacích překračujících státní hranici a poskytuje se po dobu pěti dní od získání dokladů o dočasné ochraně i v dalších spojích na území České republiky. Nárok na přepravu v mezinárodních vlacích se dokládá průkazem osvědčujícím občanství Ukrajiny nebo trvalý pobyt na Ukrajině, zejména cestovním dokladem, v případě, že jím cestující nedisponuje, i občanským průkazem, popřípadě dokladem o přechodu vnější hranice EU z Ukrajiny. Nárok na přepravu ve vnitrostátních vlacích se dokládá cestovním dokladem nebo hraniční průvodkou, ve kterých je vyznačena dočasná ochrana formou víza, záznam o udělení tohoto víza anebo razítko osvědčující udělení dočasné ochrany. Bezplatná přeprava se poskytuje též doprovázeným cestujícím mladším 18 let. Toto bezplatné cestování se předpokládá poskytovat po dobu vyhlášeného nouzového stavu. Finanční kompenzace této uložené povinnosti proběhne shodně jako u jiných státem nařízených bezplatných přeprav, typicky pro děti do 6 let, tj. na základě vydaných jízdních dokladů s nulovou cenou bude dopravci zaplacena běžná cena jízdného, nejvýše však do výše ceny Systému jednotného tarifu (OneTicket), který je v platném cenovém výměru vyhlášen.

person rebus  date_range 31.03.2022

Od 1. dubna dochází ke snížení výše poskytovaných slev z jízdného pro žáky, studenty a seniory na 50 %. V návaznosti na aktualizovaný Výměr MF vydalo MD příslušné metodiky.

Vláda ČR svým usnesením ze dne 26. ledna 2022 č. 62 schválila snížení slev z jízdného pro děti a žáky do 18 let, studenty do 26 let a seniory nad 65 let z dosavadních 75 % plného jízdného na 50 %, a to s účinností od 1.4.2022. Současně zrušila omezení počtu bezplatně přepravovaných dětí, kdy doposud mohl cestující starší 10 let nárokovat bezplatnou přepravu 1 dítěte v autobuse nebo 2 dětí ve vlaku. Dále rozhodla o zavedené nové slevy, a to pro lidi ve 3. stupni invalidity. Způsob prokazování a kompenzace Ministerstvo dopravy (MD) připravuje a její zavedení předpokládá od 1.7.2022. K provedení změn slev účinných od 1.4.2022 vydalo Ministerstvo financí Výměr MF č. 02/2022 (obsahuje pouze změny původního Výměru MF č. 01/2022). V návaznosti na Výměr upravilo MD své metodické pokyny k poskytování slev a k jejich kompenzacím. Proti dosud platným metodikám nemění žádné z dosavadních postupů, zjednodušeně řečeno byla pouze upravena procentní výše slev a byly vypuštěny nebo upraveny již přežité ustanovení. Metodiky nepřinášejí žádné nové povinnosti. " V současné době pracujeme (spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí) na zajištění mechanizmu na prokazování nároku na novou slevu pro invalidní důchodce. Jakmile bude jasný termín a způsob technického zajištění, vyjde další novela Výměru MF, která slevu k určitému datu (předběžně k 1.7.2022) zavede. Předpokládáme, že by novela měla být vydána orientačně během jednoho měsíce. Jelikož ještě nejsou všechny otázky vyřešeny, neobsahují výše uvedené metodické pokyny tuto problematiku. Po vydání další novely Výměru MF budou tedy ještě jednou novelizovány, " popisuje Michal Němec z odboru financí a ekonomiky Ministerstva dopravy. " Podstatná je též otázka smluvního zajištění kompenzací slev. Dosavadní smlouvy na kompenzace, uzavřené na dobu neurčitou, platí i nadále. Změna slev účinná od 1.4.2022 se jich nijak nedotýká, není potřeba je měnit. Výše slev uvedené v Článku IV., odst. 2. je potřeba chápat jen jako bližší popis toho, co bylo předmětem Výměru MF č. 02/2018. Dopravci mají povinnost poskytovat slevy podle aktuálně platné výše (a dalších podmínek) stanovené Výměrem MF v platném znění a MD má povinnost kompenzovat je do aktuálně předepsané výše. K tomu zmíním jeden z častých dotazů – jak je to v případě, že je jízdenka prodána v březnu (nebo dříve) na duben (nebo později). Dopravce prodává jízdenky podle účinného Výměru MF, takže jízdenky prodané před 1.4.2022 se slevou 75 % budeme kompenzovat do této výše slevy i po 1.4.2022," uvádí Michal Němec . " Nově připravovaná sleva pro invalidní důchodce již dopad na znění smlouvy mít bude, během 2. čtvrtletí bude uzavírán dodatek smlouvy. " Metodický pokyn pro poskytování zlevněného jízdného pro děti, mládež, studenty a seniory Metodický pokyn pro kompenzace zlevněného jízdného ve veřejné osobní dopravě Od 1. dubna jsou také stanovena pravidla pro uprchlíci přijíždějící do České republiky z důvodu ruské agrese na Ukrajině , v mezinárodních vlacích budou přepravováni zdarma. Ostatní vlaky budou moci využívat také zdarma po dobu 5 dnů od získání dokladů o dočasné ochraně. Vyplývá to z cenového výměru, který vydalo Ministerstva financí po domluvě s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem vnitra a železničními dopravci. Cenový výměr je účinný od 1. dubna 2022. Zdroj Ministerstvo dopravy

person rebus  date_range 04.03.2022

Výměr MF č. 02/2022 byl publikován v Cenovém věstníku 4/2022. Od 1. dubna se mění procento slevy u žáků, studentů a seniorů, kategorie cestujících s 3. stupně invalidity se zatím nezavádí.

Slevy ve veřejné dopravě se budou i po 1. dubnu 2022 nadále týkat žáků od šesti do 18 let a studentů do 26. narozenin, a to ve výši 50 % z plného jízdného. Polovinu z ceny jízdenky budou platit rovněž lidé starší 65 let. U zdravotně postižených (ZTP, ZTP/P) zůstává zákonem o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením stanovená sleva ve výši 75 % a pro doprovod ZTP/P je cestovné plně hrazené státem. Také děti do 6 let budou cestovat bezplatně, a to bez omezení počtu na dvě. V blízkém období budou slevy rozšířeny i na cestující s 3. stupněm invalidity, zavedení slev u této skupiny je podmíněno přípravou nového způsobu prokazování nároku na slevu. Jakmile bude jasný termín možného spuštění tohoto systému, bude tato sleva vyhlášena další novelou Výměru MF (pravděpodobně k 1.7.2022). Metodický pokyn Ministerstvo dopravy připravuje. Novela Výměru MF ke slevám ve veřejné dopravě vyšla v Cenovém věstníku 10.2.2022 . Výměr MF č. 01/22 ze dne 3. prosince 2021 (ke kterému se novela vztahuje) .

person rebus  date_range 11.02.2022

Evropská komise zveřejnila veřejnou konzultaci k pravidlům EU týkající se doby řízení a odpočinku u řidičů autobusů a autokarů příležitostné dopravy.

Podle stávajících pravidel EU se na profesionální řidiče v příležitostné přepravě cestujících vztahují stejná pravidla pro úpravu pracovní doby a doby řízení, přestávek v řízení a dob odpočinku jako na řidiče nákladních vozidel. Na přepravu cestujících se přitom tato pravidla někdy nehodí. Cílem iniciativy EU je dořešit specifické potřeby řidičů autobusové a autokarové dopravy (zájezdové) při organizování jejich pracovní doby. Pravidla jsou vymezena v nařízení (ES) č. 561/2006. I když toto nařízení bylo v roce 2020 změněno nařízením (EU) 2020/1054 , změny se zaměřily na nejnaléhavější otázky v silniční nákladní dopravě, a to bez ohledu na obavy, že pravidla nejsou dobře přizpůsobena potřebám odvětví příležitostné autobusové a autokarové dopravy. Cíli veřejné konzultace je shromáždit názory a zkušenosti, týkající se stávajících pravidel, pokud jde o pracovní podmínky, stres a únavu řidičů, obtíže s dodržováním předpisů a regulační náklady, možnosti jejich uplatňování při pandemii COVID-19, a pomoci posoudit výhody a nevýhody několika možností případných úprav pravidel. Termín pro zaslání vyplněného dotazníku na Hospodářskou komoru je do 7. 2. 2022 .

person rebus  date_range 24.01.2022
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací