Nabídky ve výběrových řízení na autobusové dopravce ve Středočeském kraji ve vlně D
Ve vlně D se soutěžily oblasti Příbramsko, Sedlčansko, Vlašimsko, Říčansko, Zdibsko, Úvalsko, Dolnobřežansko, Kolínsko a Nymbursko. Ilustrační foto PID

Hlavní město Praha a Středočeský kraj otevřely nabídky účastníků zadávacích řízení na uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících pro oblasti Příbramska, Sedlčanska, Vlašimska, Říčanska, Zdibska, Úvalska, Dolnobřežanska, Kolínska a Nymburska.

 

Hlavní město Praha a Středočeský kraj otevřely nabídky účastníků zadávacích řízení na uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících pro oblasti Příbramska, Sedlčanska, Vlašimska, Říčanska, Zdibska, Úvalska, Dolnobřežanska, Kolínska a Nymburska.

 

V zadávacích řízeních byly ve čtvrté vlně, 28. listopadu 2022, zahájeny veřejné zakázky, na jejichž základě budou vybraní dodavatelé poskytovat veřejné služby v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě po dobu 120 měsíců, s přepokládaným zahájením plnění od 1. 12. 2024.

Nabídky ve vlně A
Nabídky ve vlně B
Nabídky ve vlně C

Vlna D byla vyhlášena pro devět oblastí – zadavatelem sedmi oblastí (D1 – D7) jsou společně Hlavní město Praha a Středočeský kraj, zadavatelem dvou zbývajících oblastí (D8 a D9) je Středočeský kraj.  

Zadavatelé obdrželi celkem 51 nabídek, v rozmezí 4 až 8 nabídek pro každou oblast. V nabídkových cenách účastníků jsou většinou jen malé rozdíly. Zúčastnili se i malí a střední dopravci, kteří podali nabídku buď přímo sami nebo v rámci sdružení.

Nabídkové ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH za jeden rok plnění, a to v cenové hladině roku 2021. Nacenění ve stálých cenách roku 2021 bylo zvoleno záměrně – nabídkové ceny vybraných dodavatelů budou pro zahájení plnění indexovány přesně definovaným postupem, uvedeným ve smlouvách.

Nabídky budou nyní předmětem dalšího posouzení, a nejsou tedy finálně vyhodnoceny a není posouzeno ani splnění zákonem stanovených kvalifikačních kritérií. Nabídky bude posuzovat a hodnotit hodnotící komise složená z členů jmenovaných radami samospráv obou zadavatelů. Z jednání hodnotící komise vzejdou doporučení pro rady obou zadavatelů na uzavření smluv s vybranými dodavateli.

Níže uvedené údaje o účastnících zadávacích řízení ve vlně D a jejich nabídkových cenách zveřejněných Středočeským krajem a Prahou jsou proto pouze předběžné, v podobě, jak byly zadavatelům doručeny, seřazené podle času doručení nabídek. Výsledné pořadí nabídek bude známo až po posouzení splnění podmínek účasti.

Seznam nabídek v části D:


Nabídky ve výběrových řízení na autobusové dopravce ve Středočeském kraji ve vlně D
Nabídky ve výběrových řízení na autobusové dopravce ve Středočeském kraji ve vlně D
Nabídky ve výběrových řízení na autobusové dopravce ve Středočeském kraji ve vlně D
Nabídky ve výběrových řízení na autobusové dopravce ve Středočeském kraji ve vlně D
Nabídky ve výběrových řízení na autobusové dopravce ve Středočeském kraji ve vlně D
Nabídky ve výběrových řízení na autobusové dopravce ve Středočeském kraji ve vlně D
Nabídky ve výběrových řízení na autobusové dopravce ve Středočeském kraji ve vlně D
Nabídky ve výběrových řízení na autobusové dopravce ve Středočeském kraji ve vlně D
Nabídky ve výběrových řízení na autobusové dopravce ve Středočeském kraji ve vlně D