Z jednání valné hromady ADSSF: Do čela asociace opětovně zvolen Jaroslav Hanák.
1. viceprezident ADSSF František Luža a prezident ADSSF Jaroslav Hanák

Asociace pod vedením nově zvolených statutárních orgánů chce i do budoucna především udržet své pozice a vliv mezi ostatními profesními uskupeními v oboru silniční dopravy. (Pro BUSportál Jarmila Chromá, Dopravák.)
Asociace pod vedením nově zvolených statutárních orgánů chce i do budoucna především udržet své pozice a vliv mezi ostatními profesními uskupeními v oboru silniční dopravy. (Pro BUSportál Jarmila Chromá, Dopravák.)
souladu se stanovami a volebním řádem proběhly na valné hromadě Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska - ADSSF, která se uskutečnila ve dnech 27. a 28. března 2007 v hotelu RELAX v Rožnově pod Radhoštěm, volby statutárních orgánů ADSSF pro další tříleté funkční období. Prezidentem asociace byl opětovně zvolen Jaroslav Hanák (FTL Prostějov), který zastává tuto funkci nepřetržitě od založení ADSSF v roce 1991. Ke změně nedošlo ani ve složení představenstva, jehož členy jsou nadále František Luža (ČSAD Hodonín) - 1. viceprezident a ve funkcích viceprezidentů Karel Havel (ČSAD Česká Lípa), Milan Smejkal (TBS Telnice) a Pavel Dufek (ČSAD Kyjov). Do revizní komise byl nově zvolen Jindřich Poláček (Connex Východní Čechy), mandát byl pak potvrzen Miroslavu Huclovi (ČSAD autobusy Plzeň) a "staronovým"předsedou komise se stal Radislav Kusák (ČSAD Uherské Hradiště).

Podle prezidenta Jaroslava Hanáka hodlá asociace pod vedením nově zvolených statutárních orgánů i do budoucna především udržet své pozice a vliv mezi ostatními profesními uskupeními v oboru silniční dopravy a důsledně naplňovat své základní poslání, kterými jsou podpora a ovlivňování legislativy pro podnikání.

Valná hromada se dále zabývala aktuální problematikou podnikání v oboru silniční dopravy, zejména v oblasti dopravní obslužnosti ve vazbě na připravovaný Zákon o veřejné dopravě a dotační programy na podporu obnovy vozového parku autobusů v linkové dopravě a MHD. V této souvislosti bylo mj. konstatováno, že žádosti dopravců o příspěvky na pořízení nových autobusů pro rok 2007 značně převyšují zdroje, které jsou na tento účel vyčleněny ze státního rozpočtu ve výši 370,5 mil. Kč a které jsou o 67 mil. Kč nižší než v roce 2006. To znamená, že ne všem budou dotace poskytnuty . Např. v rámci podprogramu "linkové autobusy" bylo ministerstvu dopravy podáno 76 žádostí o příspěvky na nákup celkem 576 autobusů (z toho 37 nízkopodlažních a 20 s alternativním pohonem), u podprogramu MHD pak na nákup 62 autobusů.

Jarmila CHROMÁ, Dopravák

Z jednání valné hromady ADSSF: Do čela asociace opětovně zvolen Jaroslav Hanák.
Z VH ADŠSF v Rožnově.
Z jednání valné hromady ADSSF: Do čela asociace opětovně zvolen Jaroslav Hanák.