ADSSF základní informace
Zleva prezident ADSSF Jaroslav Hanák s ministrem dopravy Milanem Šimonovským při oslavách 15 let ADSSF v roce 2006 v Brně.
Pondělí, 10. leden 2005, dabra

Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska.

Prezident: Jaroslav Hanák
FTL-First Transport Lines, a.s.
Letecká 8, 796 02 Prostějov
tel. 582 342 131
hanak@ftl.cz
adssf@csaduh.cz

Noviny ADSSF: DOPRAVÁK (Mediální partner BUSportál)

22. ledna 1991 podepsali zástupci dvaceti jedna podniků a dvou učilišť, které se osamostatnily po rozpadu s.p. ČSAD Brno, na ustavující valné hromadě konané v zasedací místnosti ÚAN Zvonařka v Brně,smlouvu o založení nezávislého, nepolitického, dobrovolného sdružení. Tím byl dán základ pro vznik Asociace s.p. ČSAD Jihomoravského kraje, která se rok nato přejmenovala na Asociaci dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska (ADSSF) a umožnila členství subjektům i z dalších moravských a českých regionů. Členská základna ADSSF se tak během následujících let postupně rozrůstala o další rozhodující firmy podnikající v oboru mezinárodní a tuzemské osobní a nákladní dopravy či činnostech na ně navazujících. V roce 2006 je členem asociace 38 firem a organizací z celé České republiky (s celkovým počtem cca 10 500 zaměstnanců a vozovým parkem s 4000 autobusy a 2000 nákladními vozidly).

Hlavní cíle a poslání ADSSF

Základním cílem a posláním ADSSF je hájit společně profesní a specifické zájmy svých členů (především v oblasti veřejné linkové osobní dopravy, tuzemské a mezinárodní nákladní dopravy, přepravních systémů, logistiky, obchodně - technických služeb a technické základny, ekonomické, daňové a cenové, právní a zaměstnanecké aj.) u orgánů státní správy a samosprávy a iniciativně se podílet na tvorbě, doplnění a změnách právních předpisů, ovlivňujících podnikání v silniční dopravě. Tato orientace je potvrzena ve stanovách ADSSF, navíc v nich byla zvýrazněna i úloha asociace ve zvyšování profesionality a kvality managementu členských firem pořádáním seminářů a školení. ADSSF spolupracuje s ostatními profesními svazy a sdruženími u nás i v zahraničí. Činnost ADSSF tak představuje významnou odbornou platformu pro řešení problémů v silniční dopravě, pro prosazování oprávněných zájmů dopravců, získávání nových informací i výměnu zkušeností.

Orgány Asociace dopravních, spedičních, servisních firem Čech, Moravy a Slezska jsou valná hromada, která se schází zpravidla 4x do roka, a volené pětičlenné představenstvo a tříčlenná revizní komise ADSSF.

ADSSF si vydobyla významnou pozici mezi profesními uskupeními v klíčovém odvětví národního hospodářství - v silniční dopravě. "Naše asociace není silná počtem členů, ale reprezentuje tisíce zaměstnanců našich firem, disponuje mnoha tisícovkami kamionů a autobusů. Především ale disponuje desítkami kvalitních odborníků, kteří soustavně a zásadním způsobem ovlivňují vývoj silniční dopravy v naší zemi a plných patnáct let zastávají rozhodující posty i v nejvýznamnějších a nejvíce uznávaných odborných seskupeních u nás, a to ve Svazu průmyslu a dopravy ČR, Svazu dopravy ČR a ČESMAD BOHEMIA, s nimiž nerozlučně drží vysokou odbornost, postavení a pozitivní aktivitu českých dopravních firem, ale i ve vedení řady světových a evropských organizací. Společně s nimi bude ADSSF i v dalším období nekompromisně a neúnavně bojovat za zlepšení podmínek pro naše podnikání, vyvíjet tlak na státní správu ve všech jejích sférách konečně k uplatňování zákonů a především odborného dozoru v silniční dopravě, aby z trhu zmizeli "rádoby" podnikatelé a aby zadarmo nevnikaly na český trh zahraniční firmy, neboť naše vláda a Parlament zatím pro podporu a především objektivní obranu domácích podnikatelů v porovnání se zeměmi bývalé "patnácky" EU tak mnoho v silniční dopravě nevykonaly," říká prezident ADSSF Ing. Jaroslav Hanák, který stojí v čele asociace nepřetržitě plných 15 let a významné pozice zastává i v dalších profesních uskupení oboru (mj. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, prezident Svazu dopravy ČR, viceprezident ČESMAD BOHEMIA, viceprezident Rady pro osobní dopravu a finanční komise IRU atd.).