Z dubnové členské schůze ADSSS
Nejvíc nových autobusů nakoupí Arriva: 163 a ICOM transport: 100 ks. ČSAD POLKOST 26 ks - ilustrační foto.

Členské firmy Asociace dopravních, spedičních a servisních společností Středních Čech se připravují na zabezpečování dopravní obslužnosti podle podmínek nově uzavřených smluv. Do prosince 2024 nakoupí přibližně 500 nových autobusů a stejný počet autobusů musí standardům PID přizpůsobit. Na příměstských a regionálních spojích v rámci Prahy a Středočeského kraje vyjede celkem přibližně 2 000 autobusů v jednotném vzhledu a výbavou. Změnám se plánuje přizpůsobit i ADSSS.

Členské firmy Asociace dopravních, spedičních a servisních společností Středních Čech se připravují na zabezpečování dopravní obslužnosti podle podmínek nově uzavřených smluv. Do prosince 2024 nakoupí přibližně 500 nových autobusů a stejný počet autobusů musí standardům PID přizpůsobit. Na příměstských a regionálních spojích v rámci Prahy a Středočeského kraje vyjede celkem přibližně 2 000 autobusů v jednotném vzhledu a výbavou. Změnám se plánuje přizpůsobit i ADSSS.

Na členské schůzi konané 5. dubna 2024 byly schváleny dokumenty související s vnitřním chodem asociace. Představenstvo informovalo o průběhu jednání s ROPID, IDSK, tripartity a dalších institucí.

Vzhledem k uzavření dlouhodobých smluv s nově vysoutěženými dopravci, propojování linek s ostatními kraji a posílení své pozice při přípravě legislativních a jiných dokumentů týkajících se linkové dopravy, bylo představenstvo pověřeno k zahájení kroků k transformaci ADSSS.

Novým členem ADSSS se stala společnost ZDAR.

Zápis z členské schůze (pro oprávněné uživatele).

Dvoudenní jednání se zástupci Středočeského kraje, ROPID, IDSK, Ministerstva dopravy a Magistrátu hl. města Prahy se uskuteční 13. a 14. června 2024.