ADSSS - základní údaje
Prezident ADSSS Daniel Adamka a František Neterda - dlouholetý prezident ADSSS, v současnosti viceprezident.ASOCIACE DOPRAVNÍCH, SPEDIČNÍCH A SERVISNÍCH SPOLEČNOSTÍ STŘEDNÍCH ČECH (ADSSS).

Po rozpadu krajských ČSAD dopravci zjistili, že musí vzájemně spolupracovat a řešit společné problémy - jejich činnosti se vzájemně prolínají. V roce 1992 začala spolupráce dopravních společností vzniklých z bývalých ČSAD na území Středočeského kraje a hlavního města Prahy.

Tato spolupráce vyvrcholila vznikem zájmového sdružení dopravců ASOCIACE DOPRAVNÍCH , SPEDIČNÍCH A SERVISNÍCH SPOLEČNOSTÍ STŘEDNÍCH ČECH (oficiální zkratka ADSSS), se sídlem v Praze, Křižíkova 4-6, 186 50 Praha.

Asociace si, shodně s jinými podobnými sdruženími dopravců, klade za cíl hájit profesní i specifické zájmy členů a podílet se na tvorbě právních předpisů souvisejících s podnikáním v silniční dopravě. Výrazně velkou pozornost přitom věnuje veřejné osobní dopravě. Členských schůzí ADSSS se pravidelně účastní zástupci Středočeského kraje, Ministerstva dopravy, organizací ROPID a IDSK, často i Magistrátu hl. m. Prahy. Přestože asociace zůstala v původním krajském vymezení působnosti (na členy, kteří podnikají zejména na území Středočeského kraje a hlavního města Prahy), významem a aktivitou je srovnatelná s asociací ADSSF, která podobným způsobem vznikla na Moravě a má dnes celostátní působnost.

V čele ADSSS stojí prezident a viceprezidenti. Hospodaření ADSSS hlídá kontrolní komise. ADSSS úzce spolupracuje se státní správou, zejména Ministerstvem dopravy, Středočeským krajem a hlavním městem Prahou, prostřednictvím příspěvkových organizací IDSK a ROPID. Dále spolupracuje s dalšími význačnými dopravními sdruženími. Například má zastoupení v představenstvu Svazu průmyslu a dopravy České republiky, který sdružuje všechny druhy dopravy a spolupracuje také s ADSSF a ČESMAD BOHEMIA.


Představenstvo: Daniel Adamka (prezident), František Neterda  (viceprezident), Štěpán Ševčík (viceprezident)
Kontrolní komise: Ludomír Landa (předseda), Radislav Rožánek

ADSSS, jejíž členové podnikají zejména na území Středočeského kraje a hlavního města Prahy, má zájem úzce spolupracovat a řešit s příslušnými orgány aktuální problémy, včetně dlouhodobých koncepcí a strategie dopravy, a to nejen v oblasti autobusové dopravy.
ADSSS - základní údaje
Jednání ADSSS. Červen 2021.
ADSSS - základní údaje