Z červnového pracovního jednání Středočeských dopravců

Tradiční jednání Asociace Středočeských dopravců s objednateli autobusové dopravy ve Středočeském kraji a v Pražské integrované dopravě proběhlo 10. a 11. června 2021.
Tradiční jednání Asociace Středočeských dopravců s objednateli autobusové dopravy ve Středočeském kraji a v Pražské integrované dopravě proběhlo 10. a 11. června 2021.
Po roce setkávání většinou jen virtuálně přijelo na prezenční setkání členů ADSSS do Šanova u Rakovníka několik hostů. Za ROPID jeho ředitel Petr Tomčík, za Krajský úřad Středočeského kraje vedoucí odboru veřejné mobility Petr Matura, za příspěvkovou organizaci IDSK zástupce ředitele pro ekonomika a smluvní zajištění Andrej Hoffman, za odbor dopravy Hlavního města Prahy Miroslav Čadský, vedoucí oddělení organizace dopravy, a  jejich další spolupracovníci. Po delší době se zúčastnil generální tajemník Sdružení ČESMAD BOHEMIA Vojtěch Hromíř.

Rok 2020 byl díky pandemii komplikovaný, snížila se mobilita i tržby. Zatímco Hlavní město kompenzovalo dopravcům celý propad tržeb za loňský rok, z 300 milionů korun ztráty ve Středočeském kraji bude kompenzováno jen 100 milionů formou přiměřeného zisku v roce 2021. Úhrady ztrát za letošní rok jsou v řešení, vyšší tržby by mělo přinést částečně zvýšené jízdné v PID a SID o 25% od 1.8. 2021. Hlavní město od 1. září zvýší tarify na parkovištích P+R, to by také mohlo přimět dojíždějící do Prahy osobními auty k většímu využívání veřejné dopravy.

Po prázdninovém provozu v červenci a srpnu se předpokládá zavést plný rozsah jízdních řádů. ADSSS i Sdružení ČESMAD v této souvislosti upozorňují, že se začíná projevovat odchod řidičů během pandemie na jinou práci a při obnovování linek jich bude nedostatek. Navyšování spojů je potřeba řešit v dostatečném předstihu a ve spolupráci s dopravci.

Do konce letošního roku bude dokončena integrace všech oblastí Středočeského kraje do PID. Následně proběhnou v několika vlnách výběrová řízení na zajišťování dopravní obslužnosti na 10 let. Autobusy zajíždějící do Prahy budou muset být nízkoemisní. Nový zákon o čistých vozidlech by měl být účinný od 2. 8. 2021. Je v Parlamentu v 1. čtení a MMR proto připravilo materiál do vlády s usnesením, které by ho mělo zatím částečně nahradit. Klimatický plán Prahy předpokládá 50 % nízkoemisních a 25 % zcela bezemisních vozidel v provozu do roku 2030.

PID má schválenou novou vizuální podobu. Pokud se týká vozidel, barevné provedení bude požadováno jen u nově pořizovaných, nemá přinášet vícenáklady.

Středočeský kraj navrhl nové standardy financování dopravní obslužnosti pro obce. Mají nastavit spravedlivý a transparentní poměr spolufinancování dopravní obslužnosti ve středních Čechách pro obce, města i kraj. Dosud nebyla výše příspěvků sjednocená. Některé obce přispívaly více, jiné méně, několik set obcí dokonce vůbec. Bude nastaven jednotný klíč pro výpočet příspěvku a obce se budou podílet i na financování železniční dopravy. Nové smlouvy mezi krajem a obcemi by měly platit od příštího roku, dopravci budou mít smluvní vztah jen s krajem. (Standardy, které představil Středočeský kraj během června, schválilo 28. června Zastupitelstvo).   

Sdružení ČESMAD Bohemia se zapojilo v době pandemie do pomoci dopravcům. Zpočátku sháněním roušek a dezinfekcí, později vyjednáváním kompenzačních programů. V rámci první výzvy COVID BUS pro zájezdové dopravce získalo prostřednictvím Ministerstva dopravy podporu asi 1 000 dopravců, o další program COVID BUS LINKA se zdroji až 100 milionů (oba v rámci „de minimis“) nebyl očekávaný zájem. V druhé výzvě COVID BUS II se podařilo limit de minimis prolomit. ČESMAD jednal i o možné podpoře v závazkové dopravě, ale v této oblasti je kompetentní Asociace krajů. V roce 2020 bylo přes 4 000 autobusů v depozitu, do zákona č. 56/2001 Sb. se podařilo prosadit institut tzv. servisní značky, která má sloužit pro manipulaci s nimi při obnovování provozu.

Pokud se týká vládního nařízení o poskytování slev pro studenty a seniory, v roce 2020 byly Ministerstvem dopravy vyplaceny kompenzace ve výši cca 3,5 mld. Kč (proti 5,8 mld. Kč za rok 2019), z toho linková doprava 1,7 mld. Kč (proti 2,7 mld. Kč) a železniční 1,8 (proti 3,2 mld. Kč). Pro rok 2021 je v rozpočtu MD vyčleněno 6 mld. Kč, lze ale čekat redukci a případný přesun peněz do příštího roku. Změna výše slev nebo zrušení se neplánuje. Ještě letos proběhnou kontroly uznávání slev u několika stovek spojů napříč republikou.

Letošní dvoudenní setkání proběhlo s podporou firem IVECO ČR,  ROŠERO (JIHA TRADE),  MOBILBOARD a TELMAX:

IVECO BUS v roce 2020 i přes 4týdenní odstávku z důvodu nedostatku komponentů vyrobilo ve Vysokém Mýtě 4 522 autobusů. 7 % produkce bylo určeno pro ČR. Zástupci IVECO ČR představili svou současnou produktovou řadu. Nejprodávanější je autobus Crossway, před 2 lety zavedený pohon na CNG je oblíbený hlavně ve Francii. Elektrická řada E-WAY se vyrábí ve Francii (kromě standardních 12 a 18metrových vozů nabízí i délku 9,5 a 10,7 metrů s užším rozměrem, které jsou vhodné do center měst) s nabíjením OPP Charge pantografem i pomalým v depu a různými bateriemi. 

V roce 2022 vstoupí v platnost nová emisní norma Euro VI Step E, která zavede přísnější měření emisí, limity CO2 i pevných částech se budou měřit při studeném startu, při teplotě motoru 30 stupňů. Přítomní dopravci si mohli jako první u nás prohlédnout nový Crossway LINE EURO VI Step E.  Podstatně se mění i design pro řidiče a cestující. Varianta CNG bude s většími nádržemi. Normu bude plnit i Urbanway vyráběný ve Francii. Firma nově zavádí do vozidel telematiku pro analýzu provozu.

JIHA TRADE zajišťuje od srpna 2019 prodej autobusů slovenského výrobce ROŠERO – P. Dále se zaměřuje na odkup a prodej použitých autobusů SOR a IVECO. Na ADSSS přivezla předváděcí meziměstský minibus ROŠERO FCLLI XL s délkou 8,5 m splňující standardy PID. V současné době ho má zapůjčený Arriva Střední Čechy a bude k dispozici i dalším dopravcům.

Radmila Pospíšilová Managing Director MOBILBOARD vystoupila s prezentací na téma „Mediální reklamní trh v ČR a dopady zákazů reklamy na autobusech“. Nastínila aktuální vývoj na mediálním trhu ČR a rozdělení marketingových investic do jednotlivých mediatypů. Nejvíce finančních prostředků jsou investovány do televize a internetu. Podíl investic do transportu je pouhých 1-3% z venkovní reklamy(OOH). Toto procento je tak malé také z důvodů stále se zvyšujícího počtu zákazů a omezení ploch na  vozech veřejné dopravy. Zejména zákaz umísťovat reklamní polepy na okenní plochy je nad rámec legislativy, která díky homologacím folií na nouzové východy toto povoluje.  Většina zákazů nemá opodstatnění a není podložena konkrétními stížnostmi, výzkumy, či jinými negativními zkušenostmi, které by mohly být příčinou omezení.  Aktuální trend využívat online a digitální média se také v dopravě těžce aplikuje – jelikož v LCD nejsou reklamní spoty povoleny v Praze ani Středních Čechách. Více Reklama na autobusech je zdrojem příjmů, kraje ji však většinou odmítají.

Reklamní investice do transportu se odhaduje okolo 400 mil Kč ročně. Je tedy zřejmé, že zákazy a omezení využívat reklamní plochy na autobusech v krajích budou mít velké důsledky a finanční ztráty. Jenom v poslední době musel MOBILBOARD jako zprostředkovatel reklamy pro firmy a zadavatele odmítnout reklamní kampaně v řádech milionů Kč.

Výrobce odbavovacích systémů a SW společnost TELMAX řeší aktuálně řadu projektů odbavení pro dopravní podniky. Pro DP Praha dodává SW do jízdenkových automatů, požadavek je i na papírové jízdenky, na rozdíl od DP Ostrava, která je „bezpapírová“. Velký komplexní projekt se od 1. července spouští v DP Pardubice, kam dodává 3 typy validátorů. Další nový systém zavádí i na Slovensku, v červenci například zkušební provoz v DP Bratislava, další v MHD v Nitře.

Součástí jednání ADSSS bylo i projednání vnitřních záležitostí, dokumenty jsou k dispozici v členské sekci.

Prezident ADSSS Daniel Adamka poděkoval objednatelům za spolupráci v uplynulém nelehkém období, všem členům, hostům a sponzorům za účast na letošní členské schůzi a za aktivní přístup.  

Příští rok uplyne 30 let od vzniku zájmového sdružení dopravců - Asociace dopravních, spedičních a servisních společností Středních Čech. Tehdy bylo zakládajících členů šestnáct, aktuálně je v ADSSS čtrnáct společností.  Hlavním cílem asociace je hájit zájmy svých členů a podílet se na přípravě legislativy a důležitých předpisů, které mohou ovlivňovat veřejnou dopravu v regionu. Středočeská asociace úzce spolupracuje se Sdružením ČESMAD BOHEMIA, asociací ADSSF, Hlavním městem Prahou a jeho příspěvkovou organizací ROPID, Středočeským krajem a jeho organizátorem veřejné dopravy IDSK, Ministerstvem dopravy i dalšími institucemi. A oboustranná spolupráce se během let ukázala ku prospěchu všech stran. K oslavě významného výročí plánuje ADSSS uspořádat setkání všech, kteří se na její činnosti významně podíleli.

Za ADSSS: Jana Hakrová


Z červnového pracovního jednání Středočeských dopravců
Iveco Crossway LINE EURO VI Step E se poprvé představilo dopravcům ve Středních Čechách 10. 6. 2021
Z červnového pracovního jednání Středočeských dopravců
Z červnového pracovního jednání Středočeských dopravců
Z červnového pracovního jednání Středočeských dopravců
Meziměstský minibus ROŠERO FCLLI XL 8,5 m po prezentaci v Šanově odjelo do Arrivy Střední Čechy a zamíří k dalším dopravcům PID
Z červnového pracovního jednání Středočeských dopravců
MOBILBOARD: Na autobusech PID je povoleno pro reklamu využít celé zadní čelo autobusu, je to nejzajímavější reklamní plocha. Boční okna bohužel ROPID nepovoluje
Z červnového pracovního jednání Středočeských dopravců
Odbavovací zařízení TELMAX
Z červnového pracovního jednání Středočeských dopravců
Dvoudenní akce ADSSS proběhla za podpory IVECO ČR, JIHA TRADE, MOBILBOARD a TELMAX v Šanově