O státní pomoc v rámci COVID BUS je i není zájem
Zatímco dopravci v linkové dopravě zájem o podporu moc neměli, částka z druhé výzvy pro nepravidelnou zájezdovou dopravu je z poloviny vyčerpaná.
Středa, 30. června 2021, rebus
Do 18. června mohli provozovatelé komerční veřejné linkové dopravy žádat o podporu prostřednictvím programu COVID BUS LINKA za omezení podnikání v době nouzového stavu na jaře 2020. Původní odhad Ministerstva dopravy a Sdružení ČESMAD BOHEMIA byl maximálně 120 podaných žádostí, alokováno bylo 100 milionů korun. Nakonec bylo přijato jen 38 žádostí a schváleno k vyplacení 21 390 782 Kč. Podle ministerstva to není ještě konečné číslo, u několika žádostí byli žadatelé vyzývání k doplnění/vysvětlení žádostí. "Zájem byl nakonec menší než jsme očekávali, důvody neznáme," uvedl tiskový mluvčí ministerstva František Jemelka.  
    
Naopak v druhém kole programu COVID BUS pro zájezdové dopravce, který běží jen pár dní, od 24. června, už ministerstvo přijalo 326 žádostí za celkem za 195 milionů korun. Ministerstvo dopravy může v rámci této výzvy proplatit 380 milionů korun, maximální výše je 2,5 milionu. Žádat se může do 24. července. Na podporu se nevztahuje limit de minimis, dopravce musí ale doložit, že autobus, na který žádá o "sedačkovné", splňuje všechny podmínky podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění.

Škoda