Výroční 30. ročník konference Integrované dopravní systémy
Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice celý rok pořádá akce k 30. výročí od svého vzniku. Součástí je také Konference IDS. Foto DFJP

Jubilejní konference se uskuteční 15. - 16. května v prostorách Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, která letos slaví také 30 let. Aktualizováno o program konference. Nabízíme také trochu historie původních seminářů pro organizátory krajských IDS.

Jubilejní konference se uskuteční 15. - 16. května v prostorách Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, která letos slaví také 30 let. Aktualizováno o program konference. Nabízíme také trochu historie původních seminářů pro organizátory krajských IDS.

Pořadateli jsou Institut Jana Pernera, o.p.s. a Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice, na jejíž půdě se jubilejní 30. ročník Konference IDS bude konat. První informaci o letošním ročníku jsme uveřejnili 14. března. Nyní je již k dispozici program.

Tradice pořádání konferencí vznikla v roce 1993, kdy se uskutečnil první seminář určený zejména pro krajské úřady a organizátory IDS, aby měly platformu pro prezentace svých systémů veřejné dopravy a předávání zkušeností v době, kdy IDS teprve vznikaly. Významnou roli mělo také ministerstvo dopravy jakožto tvůrce příslušné legislativy. Mnoho let se účastníci potkávali v Lázních Bohdaneč, později ve Žďáru nad Sázavou a v Pardubicích. Závěry z konferencí jsme pravidelně uveřejňovali na našem webu. První jsme dohledali z roku 2003, v době, kdy náš portál vznikal, tedy před 20 lety (některé tehdejší závěry a doporučení jsou stále aktuální).

Záštitu nad letošní konferencí převzali pan Ing. Ladislav Němec, vrchní ředitel Sekce dopravní Ministerstva dopravy a pan doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Partnery jsou Ministerstvo dopravy, České dráhy, a.s., Oltis Group, a.s., mediálním partnerem je Busportál.

Již tradičně je první den věnován vystoupení zástupců Odboru veřejné dopravy MD, dopravců, organizátorů veřejné dopravy a dalších odborníků z České i Slovenské republiky. Potvrzeno je i vystoupení odborníka z Chorvatska. Jak je zvykem, je pro posluchače na závěr prvního dne připravena zajímavá akce, tentokrát návštěva Kunětické hory a gotického hradu z 15. století (přeprava tam i zpět je možná s využitím autobusu MHD, jedoucího od univerzity).

V současné době je program konference v přípravě a pokud máte o vystoupení zájem, kontaktujte co nejdříve odborného garanta konference, pana doc. Ing. Pavla Drdlu, Ph.D. (pavel.drdla@upce.cz).

Ostatní zájemci o účast na konferenci se mohou hlásit u paní Ing. Foglarové (tel. 723 382 154, email: milena.foglarova@perner.cz).

Bližší informace o minulých ročnících naleznete na našem webu nebo na stránkách www.perner.cz/ids.

Vložné na tuto konferenci se nemění a je dlouhodobě ve stejné výši 2 541 Kč (2 100 Kč bez DPH).


 Výroční 30. ročník konference Integrované dopravní systémy
Semináře IDS organizovali řadu let Jaroslav Gabriel a Karel Kavalec jako zástupci ministerstva dopravy. Zde na záběru ze semináře v Lázních Bohdaneč v roce 2007. Foto Busportál
 Výroční 30. ročník konference Integrované dopravní systémy
Významný podíl na vzniku i pokračování seminářů o IDS má Jan Kotík, dlouholetý ředitel ČSAD SVT Praha. Foto také z roku 2007 Busportál