13.-15. října 2003 v Lázních Bohdaneč pořádal Institut Jana Pernera pod záštitou náměstka ministra dopravy Vojtěcha Kocourka X. seminář IDS (integrované dopravní systémy hromadné přepravy osob).

Reklama

13.-15. října 2003 v Lázních Bohdaneč pořádal Institut Jana Pernera pod záštitou náměstka ministra dopravy Vojtěcha Kocourka X. seminář IDS (integrované dopravní systémy hromadné přepravy osob).

Jednání se zúčastnili organizátoři přípravy a provozování integrovaného dopravního systému hromadné přepravy osob, dopravci, zástupci krajských úřadů, magistrátů, městských úřadů, představitelé projektových a výzkumných ústavů. Jednání semináře otevřel Vojtěch Kocourek, který účastníky seznámil se současným stavem IDS v ČR a perspektivou vytváření těchto dalších dopravních systémů.

Závěry semináře formou doporučení pro MD

 • nutnost konstituovat jeden zákon o veřejné osobní dopravě, přičemž zohlednit pravomoci a kompetence krajů pro regulaci cen a poskytnout těmto subjektům volnost volby druhu hromadné dopravy,
 • zahájit práce na tezích na zmíněném zákoně o veřejné osobní dopravě při využití iniciativy generálního ředitele ČD, a.s.,
 • k přípravě materiálu o nové dopravní politice zohlednit nutnost vytvoření zákona o veřejné osobní dopravě a dále:
 • zpřesnit a dopracovat terminologii IDS
 • vytvořit podmínky pro postoupení kompetencí z krajů a obcí na samostatné právní subjekty - organizátory IDS
 • dořešit vztahy dopravních úřadů k IDS
 • zabezpečit, aby prováděcí vyhlášky k dopravním zákonům akceptovaly principy IDS
 • vytvořit podmínky pro uplatnění jednotného tarifu IDS
 • vytvořit podmínky pro možnost použití elektronických jízdních dokladů
 • usilovat o změny daňových zákonů (jednotný jízdní doklad IDS fakticky představuje společné daňové plnění dopravců participujících v tomto systému)
 • vytvořit ekonomické podmínky pro možnost vzniku, resp. úpravu intermodálních dopravních terminálů, zabezpečení drobných investičních akcí umožňujících fungování IDS (např. formou dotačního programu, obdobně jako u podpory nákupu vozidel)
 • řešit formu dotace na obnovu železničních vozidel regionálních drah.

Uvedené závěry budou předány k projednání příslušným odborům MD, tj. odboru veřejné a kombinované dopravy, odboru financí a ekonomiky, odboru dopravní politiky, a úseku legislativy.

K závěrům pro MD je připojen dopis ministra financí Bohuslava Sobotky ve věci prokazatelné ztráty, vznikající z plnění závazku veřejné služby.

S hlavními referáty na semináři vystoupili:
Jaroslav Soušek, ředitel odboru drah a železniční dopravy MD, Josef Zatloukal, zástupce ředitele odboru dopravní politiky MD, Milada Šmejkalová, ředitelka odboru veřejné a kombinované dopravy MD, Květoslava Kořínková, vedoucí katedry Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Václav Cempírek z dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, Jiří Dupák, vedoucí oddělení odboru financí a ekonomiky MD.

Prezentaci realizace IDS ve vybraných městských aglomeracích přednesli:
Stanislava Jakešová, KÚ Liberec a JARIS, Zdeněk Strádal, Czech Consult pro České Budějovice, Radomíra Rečková a Vladimír Návrat, Regionální dopravní systém Moravskoslezského kraje, Jaromír Holec, Dopravní systém JMK, Zdeňka Kmochová, IDP a Petr Vychodil, ROPID Praha.

Prezentaci zavádění dopravních a automatizovaných systémů provedli:
Luděk Bárta ,Výrek KID s.r.o. a Jan Kotík, ČSAD SVT Praha.

V diskusních příspěvcích prezentovali účastníci své připomínky k legislativním nedostatkům při realizaci a provozování IDS v podmínkách krajského uspořádání a finančním problémům týkajících se rozvoje tohoto systému, jakož i k dalším otázkám činnosti a přípravy IDS v jednotlivých regionech a městech České republiky. Jednání semináře opět moderoval Karel Kavalec, DATIS o.z.Praha - odborný garant, který ve svých vstupech seznámil účastníky také s některými teoretickými i praktickými aspekty IDS v zahraničí.


ZDROJ: Jaroslav Gabriel (MDČR), Karel Kavalec  (redakčně upraveno)