Z konference IDS v Pardubicích
Konference IDS proběhla v Domě techniky v Pardubicích 16. - 17. května 2022. Foto Busportál

29. ročník konference Integrované dopravní systémy organizoval Institut Jana Pernera v Domě techniky v Pardubicích 16. a 17. května 2022. Závěry konference a přednášky.

29. ročník konference Integrované dopravní systémy organizoval Institut Jana Pernera v Domě techniky v Pardubicích 16. a 17. května 2022. Závěry konference a přednášky.

Program konference nabídl účastníkům 19 prezentací ve dvou dnech. Moderování měl na starosti Pavel Drdla z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice.

Již tradičně úvodní přednáška patřila Ministerstvu dopravy, tentokrát vystoupil za odbor veřejné dopravy František Vichta. Zajímavé bylo také vystoupení Tomáše Tichého ze společnosti CENDIS zaměřené na rozvoj Systému jednotného tarifu (OneTicket) a příspěvek Jakuba Chmelíka z Českých drah, zaměřeného na trendy v odbavení cestujících. ČD dlouhodobě podporují rozvoj on-line prodejů, jejichž podíl výrazně roste.

V rámci konference vystoupili zástupci několika krajů nebo organizátorů dopravy. Plzeňský kraj reprezentoval Jiří Kohout z Plzeňských městských dopravních podniků, ROPID Martin Šubrt, KORDIS JMK Jiří Horský, KORID LK Otto Pospíšil. OREDO Petr Moravec, JIKORD Jiří Čekal, KOVED Miroslav Řihák a za Koordinátora IDS Olomouckého kraje vystoupila Kateřina Suchánková. Přijeli už tradičně hosté ze Slovenska, z akademické sféry a další.

Aktuálně řeší většina regionů přeshraniční provázanost dopravní obslužnosti se sousedními kraji, a to jak linkovou, tak tarifní. Rozdílné jsou pohledy na zajišťování dopravní obslužnosti na celostátní úrovni a současně na regionální úrovni, kdy se zmiňovaly jak společné, tak i rozdílné pohledy na tuto oblast. V některých krajích zavádějí zcela nová řešení, někde se snaží využít zkušenosti již fungujících a zavedených systémů. V rámci konference pokračovala diskuse na téma vytvoření jediného  koordinačního celostátního prvku nad těmito systémy. Zajímavým tématem byly také systémy odbavení cestujících včetně mobilních aplikací, které už v řadě krajů existují nebo se jejich nasazení připravuje. Protože jde o moderní trend rozvoje pro podporu mobility veřejnou hromadnou dopravou, věnovala se tomuto i diskuse v rámci přestávek na konferenci.

Podrobné hodnocení organizátorů konference a jednotlivé přednášky jsou k dispozici zde.

Další, tentokrát jubilejní, 30. ročník konference Integrované dopravní systémy se uskuteční v Pardubicích 15. - 16. května 2023.

Z konference IDS v Pardubicích
Z konference IDS v Pardubicích
Z konference IDS v Pardubicích
Z konference IDS v Pardubicích
Z konference IDS v Pardubicích
Z konference IDS v Pardubicích
Z konference IDS v Pardubicích
Z konference IDS v Pardubicích
Z konference IDS v Pardubicích
Z konference IDS v Pardubicích
Z konference IDS v Pardubicích
Z konference IDS v Pardubicích
Z konference IDS v Pardubicích
Z konference IDS v Pardubicích
Z konference IDS v Pardubicích