V Pardubicích se v květnu bude opět diskutovat o veřejné dopravě
Konference IDS v roce 2023 poprvné proběhla na akademické půdě Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Foto BP

Institut Jana Pernera, Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice a Ministerstvo dopravy pořádají 13. a 14. května 2024 již 31. ročník odborné konference o aktuálních problémech ve veřejné dopravě INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY. Již tradičně patří úvod zástupcům odboru veřejné dopravy ministerstva, slovo budou mít organizátoři IDS, krajské úřady a příležitost bude i pro kulturní zážitek.

Institut Jana Pernera, Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice a Ministerstvo dopravy pořádají 13. a 14. května 2024 již 31. ročník odborné konference o aktuálních problémech ve veřejné dopravě INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY. Již tradičně patří úvod zástupcům odboru veřejné dopravy ministerstva, slovo budou mít organizátoři IDS, krajské úřady a příležitost bude i pro kulturní zážitek.

Tradiční semináře o integrovaných dopravních systémech a dopravní obslužnosti začaly už v roce 1993. Ani po více než třiceti letech se témata současné konference prakticky nemění. Kromě získávání nových informací o legislativě, financování, možnostech využití fondů EU nebo dopravní telematice je také příležitost pro diskuzi a výměnu zkušeností.

Letos podruhé se sejdou účastníci na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice, Studentská 95, Pardubice.

Program konference s přihláškou:

Začátek 13. května od 12 hodin úvodním slovem

JUDr. Ondřej Michalčík a Ing. František Vichta, Ministerstvo dopravy, Odbor veřejné dopravy
Aktuální problémy veřejné dopravy a navazující legislativa

Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba, Správa železnic, Úsek generálního ředitele
Moderní železnice pro udržitelnou mobilitu

Mgr. Lenka Chroncová, CENDIS
Systém jednotného tarifu (OneTicket)

Ing. Karel Zvěřina, České dráhy, Odbor cenotvorby osobní dopravy
České dráhy a jejich zapojení v IDS

Ing. Miloš Kubalík , Bratislavská integrovaná doprava
Aktuálny stav v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK)

Ing. Richard Staškovan, Integrovaná doprava Žilinského kraja, jednatel
Integrovaná doprava Žilinského kraja

Ing. Pavel Winter, Pražská integrovaná doprava
Integrace dopravy vrací život regionům

Ing. Jiří Horský, KORDIS JMK, ředitel
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Ing. Otto Pospíšil, Ph.D., KORID LK, jednatel
Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje – novinky a aktuální témata

Ing. Petr Rožek, Ph.D., Svaz spedice a logistiky
Vliv ekologických opatření na osobní i nákladní dopravu

Mgr. Šárka Rusnáková, Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická
Pernštejnové v Pardubicích a okolí

Od 18 hodin návštěva Automatických mlýnů. Národní kulturní památka Winternitzovy automatické mlýny je jednou ze staveb architekta Josefa Gočára. Monumentální mlýnskou budovu na břehu Chrudimky v centru Pardubic navrhl architekt Gočár roku 1909 pro podnikatele bratry Winternitzovy. V roce 1924 byl komplex rozšířen o obilné silo. Automatické mlýny fungovaly nepřetržitě více než 100 let, a to do roku 2013. Od roku 2016 prochází mlýnský brownfield díky iniciativě Mariany a Lukáše Smetanových a jejich rodinné Nadace Automatické mlýny, proměnou na moderní kulturně-společenskou městskou čtvrť.

Druhý den 14. května konference začíná v 8:55 hodin

Ing. Radek Šindel, Siemens Mobility, vedoucí projektů
Možnosti využití 25kV BEMU na české železnici

Ing. Milan Podolák, Ph.D., CHAPS
Sledování NAD Českých drah – požadavek objednatelů

JUDr. Daniel Jadrníček, Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář
Aktuální problémy při uzavírání smluv na zajištění dopravní obslužnosti

Ing. Viliam Lábsky, KOVED
Integrovaná doprava Zlínského kraje

Ing. Martin Večeřa, KODIS
Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje

Ing. Radek Kozlík, Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství
Aktuální stav a vývojové trendy Dopravy Ústeckého kraje

Ing. Kateřina Suchánková, MBA, KIDSOK, ředitelka
Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje

Petr Moravec, OREDO
Doprava východních Čech

Přibližně ve 12 hodin závěr konference obědem

Účastnický poplatek činí 2 541 Kč. Přihlášky na konferenci zašlete e-mailem na milena.foglarova@perner.cz Ubytování není součástí a zajišťuje si každý samostatně.

Více na www.perner.cz. Závěry z konference 2023.