Smlouva uzavřena, Ústecký kraj může koupit až 90 nových autobusů Otokar
Do konce tohoto týdne bude v Ústeckém kraji všech 15 třínápravových autobusů Iveco Crossway LE LINE. Jsou opatřeny polepy propagujícími krajskou mobilní aplikaci DÚKapku, DÚK, centrální dispečink nebo turistické zajímavosti. Foto DSÚK

DSÚK má zajištěné autobusy pro provoz od 1. července, převzala od Zliner nová Iveca Crossway o délce 14,5 metru a další autobusy si opět pronajme. Také může objednat první vozy od tureckého výrobce Otokar.
DSÚK má zajištěné autobusy pro provoz od 1. července, převzala od Zliner nová Iveca Crossway o délce 14,5 metru a další autobusy si opět pronajme. Také může objednat první vozy od tureckého výrobce Otokar.
Dopravní společnost Ústeckého kraje (DSÚK) vybrala společnosti, od kterých si od července do konce roku 2023 pronajme 47 autobusů. Na pronájem 27 autobusů délky 13 m již uzavřela smlouvu s ČSAD Slaný. Firma z holdingu ICOM transport nabídla vozy SETRA S 416 LE BUSINESS za cenu 70 tisíc korun měsíčně. Smlouvu na pronájem 12m autobusů uzavřela 28. dubna se společností Autobusy Karlovy Vary. Za jeden autobus SOR CN 12 zaplatí DSÚK 49 500 korun za měsíc. Trvání smluv je sice rok a půl, mohou být ale automaticky prodlužovány do konce roku 2024.

Vypadá to, že si DSÚK už autobusy nebude muset půjčovat. Po více než dvou letech je uzavřeno výběrové řízení na nákup linkových autobusů délky 9,9-11 m. "Dne 4. 1. 2022 svým Usnesením rozhodl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) o zastavení správního řízení v bodu návrhu společnosti SOR Libchavy na přezkum úkonů zadavatele a zároveň zamítl návrh stejné společnosti na postup zadavatele v rámci veřejné zakázky, neboť nebyly shledány důvody pro uložení nápravného opatření. Proti výše uvedenému Usnesení byl navrhovatelem podán Rozklad k předsedovi ÚOHS, který dne 11. 3. 2022 tento návrh zamítl a potvrdil prvoinstanční rozhodnutí (Usnesení) úřadu. Na základě této skutečnosti byly zahájeny potřebné úkony k uzavření Rámcové dohody s vybraným dodavatelem – OTOKAR OTOMOTIVE VE SAVUNMA SANAYI A.S. Ta byla podepsána elektronickou formou dle podmínek zadávacího řízení dne 20. 4. 2022. V současné době probíhají jednání zaměřená na technickou specifikaci nabízených autobusů, umístění vybraných prvků (např. tlačítek STOP, pracovního prostoru řidiče, umístění reklamních rámečků), navazujících kupních smluv, termínů dodávek, zajištění servisu a náhradních dílů," uvedl Milan Šlejtr, ředitel DSÚK.

Od tureckého výrobce je DSÚK povinna odebrat 10 vozidel z celkových až devadesáti. Otokar má vozy dodat ve lhůtě 14 - 24 měsíců od uzavření kupní smlouvy. Zbývající vozy během trvání dvouleté Rámcové dohody objednat nemusí.

Od začátku dubna jezdí na Ústecku, Děčínsku a Lounsku nové vozy Iveco Crossway LE LINE 14,5 m dodané podle rámcové smlouvy uzavřené v červenci 2021. Zliner celkem přiveze DSÚK 20 těchto třínápravových vozů, zatím dopravce převzal 12 vozů, tento týden jsou v plánu další tři. Posledních pět by mělo dorazit v červnu.  

Aktuálně běží výběrové řízení na 20 ks částečně nízkopodlažních autobusů délky 12,8 až 13,4 m na naftu pro Šluknovsko. Termín pro podání nabídek je 26. dubna. Do této oblasti plánuje DSÚK nasadit nové 15m autobusy a pronajaté autobusy 13m, případně 12m. V této oblasti začne provozovat DSÚK dopravní oblužnost nově od 1. července, nahradí stávající Autobusy Karlovy Vary.


Smlouva uzavřena, Ústecký kraj může koupit až 90 nových autobusů Otokar
S Otokar probíhají jednání k technické specifikaci autobusů a navazujícím kupním smlouvám. Foto DSÚK
Smlouva uzavřena, Ústecký kraj může koupit až 90 nových autobusů Otokar
Iveco Crossway LE LINE 14,5 m pro Ústecký kraj. Foto DSÚK
Smlouva uzavřena, Ústecký kraj může koupit až 90 nových autobusů Otokar