Tendr na nákup autobusů pro DSÚK stále není uzavřen, vozidla si musí pronajmout
Smlouvy k současným pronajatým vozidlům od společnosti ČSAD Slaný končí DSÚK v průběhu příštího roku. Foto DSÚK

Dopravní společnost Ústeckého kraje si od července 2022 půjčí téměř padesát autobusů, dalších dvacet pro oblast Šluknovska nakoupí. Zveřejnila veřejnou zakázku.
Reklama
Dopravní společnost Ústeckého kraje si od července 2022 půjčí téměř padesát autobusů, dalších dvacet pro oblast Šluknovska nakoupí. Zveřejnila veřejnou zakázku.
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace Ústeckého kraje (DSÚK,) zveřejnila 20. prosince 2021 veřejnou zakázku na pronájem autobusů pro zajištění dopravní obslužnosti pro roky 2022 až 2024. Předmětem je výběr dodavatele, který DSÚK pronajme celkem 47 autobusů od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2023, s automatickým prodlužováním až do 31. 12. 2024.

Z celkového počtu má být 20 ks délky 12 m (kategorie A) a 27 ks autobusů délky 13 m (kategorie B), veřejná zakázka je proto rozdělena na dvě části. Uchazeč může podat nabídku na obě části, každá bude posuzována a hodnocena samostatně.

Celková předpokládaná maximální hodnota za pronájem 20 dvanáctimetrových autobusů činí 37 928 571,50 korun bez DPH a za 27 třináctimetrových autobusů 51 203 571,50 korun bez DPH. Hodnotícím kritériem s váhou 100 procent u obou zakázek je cena za měsíční pronájem. Předpokládané ceny jsou za celé období specifikované v zadávacím řízení, tedy s ukončením v prosinci 2024. Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 17. 1. 2022.

Pronajatá vozidla využívá DSÚK v oblastech, kde již má vlastní řidiče, ale dosud nemá vlastní vozidla. Smlouvy k pronajatým vozidlům od společnosti ČSAD Slaný končí v průběhu příštího roku, proto je poptáváno takové množství vozidel. "Pořád ale platí, že tento způsob zajištění vozidel je nevýhodný, než mít a provozovat vlastní vozidla," uvedl Milan Šlejtr, ředitel DSÚK.

Rámcovou dohodu a kupní smlouvy z výběrové řízení na nákup až devadesáti vlastních linkových autobusů DSÚK stále nemůže uzavřít. Po vyloužení společnosti NMM Group, která nabídla autobusy běloruské značky MAZ, rozhodla Rada Ústeckého kraje 30. června 2021 o uzavření smlouvy s druhým účastníkem v pořadí - OTOKAR OTOMOTIVE. Veřejná zakázka je však v současné době na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS) a čeká se vydání prvoinstančního rozhodnutí. 

Současně se zakázkou na pronájem vozidel, byla 20. prosince vyhlášena i zakázka na nákup 18 až 20 dieselových částečně nízkopodlažních autobusů délky 12,8 - 13,4 m pro linkovou dopravu na Šluknovsku, kde by DSÚK měla od 1. 7. 2022 nahradit stávajícího dopravce Autobusy Karlovy Vary. Předpokládaná cena včetně odbavovacího a informačního systému a doplňkové výbavy je 106 milionů korun bez DPH. Termín pro podání nabídek je také 17.1.2022.