První slovenské elektrobusové město se dočká nových vozidel
Po více než 6 letech by měly do Košic přijet další elektrické autobusy. Současných 22 vozů je značky SOR. Ilustrační foto DPMK

Dopravní podnik města Košice jako první dopravce na Slovensku uvedl v roce 2014 do provozu elektrobusy. Začátkem března 2024 vyhlásil veřejnou soutěž na dodavatele nových, tentokrát kloubových, a na výstavbu související infrastruktury v depu a na obratišti MHD.

Dopravní podnik města Košice jako první dopravce na Slovensku uvedl v roce 2014 do provozu elektrobusy. Začátkem března 2024 vyhlásil veřejnou soutěž na dodavatele nových, tentokrát kloubových, a na výstavbu související infrastruktury v depu a na obratišti MHD.

Zakázka Dopravního podniku města Košice (DPMK) je rozdělena na dvě samostatné části. Jako první je označeno samotné dodání elektrických autobusů a související služby a druhá je realizace stavebních prací, tj. vybudování technické infrastruktury. Uchazeč může předložit nabídku na jednu nebo obě části.

S úspěšným uchazečem uzavře DPMK čtyřletou Rámcovou dohodu na nákup maximálně 30 elektrobusů a smlouvu o dílo na vybudování nabíjecí infrastruktury v areálu DPMK, Trolejbusová ulice a na obratišti autobusů MHD na ulici Jana Pavla II. Na dodání konkrétního počtu autobusů, nejvýše však na 11 kusů, budou uzavírány po výzvě dopravního podniku dílčí kupní smlouvy. Prvních 11 kusů, jejichž nákup bude ze 100% financován EU a ze státního rozpočtu SR, plánuje uzavřít kupní smlouvu hned po účinnosti Rámcové dohody. Dodací lhůta je do 18 měsíců. Vybudování nabíjecích stacic požaduje dopravní podnik do 15 měsíců. I tato část má být financována z fondů EU a státního rozpočtu.

Dopravní podnik poptává pro provoz v Košicích nové městské celonízkopodlažní elektrobusy o délce 18 metrů s trakčními akumulátory umožňujícími dojezd nejméně 100 km i při použití klimatizace nebo topení. Nabíjeny budou z trolejbusových trolejí pomocí střešního pantografu a pomalým nabíjením CCS-2.

Nabíjecí infrastruktura v autobusovém depu i na obratišti bude umožňovat dobíjet autobusy pantografovým dvoupólovým nabíjením napěťové úrovně 750 V, DC. V obratišti je v plánu vybudovat také statické dobíjení pro 8 vozů.

Odhadovaná cena zakázky je v případě vozidel 24,375 milionu eur, u nabíjecí infrastruktury 4,307 milionu eur.

Košice byly v roce 2014 prvním slovenským městem s elektrickými autobusy v městské hromadné dopravě. Pět SOR EBN 10,5 bylo uvedeno do provozu 9. října 2014. Další SOR EBN 11 následovaly v roce 2016 a 2017. Dnes jich jezdí po městě 22.

Našli jsme v archivu zajímavé reportáže z roku 2014 a 2015.