Pro MHD ve Zlíně a Otrokovicích už využili přes půl miliardy evropských dotací
Bateriové čtyřdvéřové trolejbusy Škoda 30 Tr jezdí na linkách MHD č. 4 a 5 Podhoří – Lešná ZOO od roku 2019. Foto Vojtěch Cekota ml.

Dopravní společnost Zlín – Otrokovice od roku 2005 pořídila 44 nových trolejbusů a šest autobusů, vybudovala téměř kilometr trolejového vedení a modernizovala nebo nově postavila šest měníren.
Dopravní společnost Zlín – Otrokovice od roku 2005 pořídila 44 nových trolejbusů a šest autobusů, vybudovala téměř kilometr trolejového vedení a modernizovala nebo nově postavila šest měníren.
Pracovníci DSZO v těchto dnech bilancují využití dotačních prostředků EU programového období 2014–2020. „Podařilo se nám získat a využít všech prostředků, které byly v tomto období pro MHD v našem regionu alokovány. Po každé výzvě jsme zpracovali podle vyhlášených kritérií smysluplný projekt, který byl způsobilý se o dotace ucházet a kterému byly později dotace také přiděleny. Úspěch v čerpání dotačních prostředků je výsledkem práce všech jednatelů naší společnosti,“ uvedl Jaromír Schneider, který má v DSZO administraci evropských dotačních projektů na starosti. V tomto programovém období to bylo 181,7 milionu korun. Při jejich využití mohla DSZO realizovat investiční akce v celkové hodnotě 250,4 milionu korun. Šlo o 11 nových bateriových trolejbusů, modernizaci nebo výstavbu šesti elektrických měníren a výstavbu téměř kilometrového úseku nového trolejového vedení (v Otrokovicích). Realizace některých projektů ještě probíhá. S dotační podporou a úspěšnou realizací projektů pomáhají DSZO také města Zlín a Otrokovice.

Kdybychom nedokázali získat tyto dotační prostředky, uvedenou částku by ze svých rozpočtů musela uhradit města Zlín a Otrokovice, nebo by se rozvoj MHD v naší aglomeraci výrazně zpomalil. Jsme proto připraveni pozorně sledovat všechny výzvy i v následujícím programovém období EU, předkládat další projekty a pokusit se opět každou nabídnutou příležitost využít,“ řekl ředitel DSZO Josef Kocháň.

S využitím evropských fondů bylo v DSZO už od roku 2005 pořízeno postupně 8 trolejbusů s dieselagregátem, v letech 2012–2013 šest autobusů, následovala velká dodávka 25 trolejbusů. V roce 2019 mohla DSZO díky dotacím zakoupit 7 bateriových trolejbusů pro elektrizaci provozu MHD v oblasti Kostelce, Štípy. Nyní je podepsána smlouva na dodávku 4 bateriových trolejbusů, zejména pro ekologizaci provozu na lince č. 55 v Otrokovicích. Aktuálně probíhá výstavba téměř kilometrového nového trolejového vedení v Otrokovicích (dotace 8,1 milionu Kč). Nepostradatelné pro řádný provoz elektrické trakce MHD bude také obnovování, modernizace a doplňování soustavy elektrických měníren napětí (dotace 59,5 milionu korun). Veškeré dotace z evropských fondů pro DSZO dosáhly od roku 2005 objemu téměř 540,7 milionu korun.