Trolejové vedení v Otrokovicích bude delší
Bateriový trolejbus Škoda 35 Tr. Foto DSZO

Nový kilometrový úsek trolejového vedení umožní nahradit autobusy na lince 55 ekologičtějšími parciálními trolejbusy, které díky baterii dojedou až na obratiště Štěrkoviště.
Reklama
Nový kilometrový úsek trolejového vedení umožní nahradit autobusy na lince 55 ekologičtějšími parciálními trolejbusy, které díky baterii dojedou až na obratiště Štěrkoviště.
V ulici Osvobození v Otrokovicích se začaly připravovat patky pro usazení sloupů trolejového vedení. Hlavní práce se zde rozběhnou v měsíci únoru a potrvají až do dubna tohoto roku. Jejich výsledkem bude zbrusu nová dvoustopá trolejová dráha v délce asi 950 metrů. Trolejové vedení naváže na původní trasu, která za poštou odbočuje z ulice Osvobození do Havlíčkovy ulice k železniční stanici, a povede jako současná autobusová linka 55 ulicí Osvobození a navazující ulicí Komenského až do prostoru před tělocvičnou Jednoty Sokol. Tam prodloužené trolejové vedení skončí a tzv. parciální (bateriové) trolejbusy, které zde budou nasazovány ve zkušebním provozu přibližně od května, budou pokračovat v jízdě na baterie až na obratiště Štěrkoviště a zpět.

Chceme tímto projektem pokračovat v ekologizaci provozu městské hromadné dopravy a nahrazovat tam, kde je to technicky možné a ekonomicky oprávněné, naftové spalovací motory bezemisní elektrickou trakcí. Cestující i obyvatelé přilehlých domů jistě ocení také výrazně nižší hlučnost trolejbusů v porovnání s autobusy,“ uvedl ředitel Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice Josef Kocháň.

DSZO už má za sebou pozitivní zkušenost s náhradou autobusového provozu bateriovými trolejbusy v oblasti Kostelce, Štípy a ZOO Lešná z roku 2019. Bateriové trolejbusy mohou být nasazovány na linky, které jsou zčásti vedeny mimo trakční vedení, ale dostatečná část takové linky je zatrolejovaná, aby se baterie vozidel stačily při jízdě pod trolejí dobít. Na rozdíl od čistých elektrobusů se parciální trolejbusy dobíjejí za jízdy a neztrácí se čas stáním vozu v dobíjecích stanicích.

Projekt prodloužení trolejového vedení v Otrokovicích připravuje DSZO již od roku 2019. Daří se jej uskutečnit díky získané dotaci z operačního programu Doprava. Vítězný dodavatel stavby, pražská akciová společnost Elektroline, postaví nové trolejové vedení za 10,7 milionu korun. Z toho dotace bude činit 8,140 milionu korun.

DSZO plánuje prodloužit ve vlastní režii zatrolejovaný úsek ještě o několik desítek metrů dál až po zastávku Nadjezd, aby bylo možno spouštět a nasazovat sběrače trolejbusů při stání až v této zastávce. Realizace tohoto záměru bude možná, jakmile silničáři dokončí nyní připravovanou stavební úpravu křižovatky ulic Komenského – Nadjezd.

Trolejové vedení v síti MHD ve Zlíně a Otrokovicích bylo dosud dlouhé (měřeno v jedné stopě) 63,3 kilometru. Výstavbou nového úseku v Otrokovicích se prodlouží o 1,9 kilometru na 65,2 km. Naposledy došlo k prodloužení trolejového vedení o 450 metrů při výstavbě obratiště Antonínova ve Zlíně v roce 2014, předtím vznikl nový zatrolejovaný úsek v roce 2000, když se prodloužila trasa trolejbusových linek na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně z původní konečné Česká na obratiště Kocanda.

V Otrokovicích se o zatrolejování autobusové linky 55 uvažovalo již před několika desítkami let a při rekonstrukci Komenského ulice zde byly již tehdy postaveny nosné sloupy pro trolejové vedení. DSZO je nyní od města odkupuje do svého majetku.

Pro obsluhu trolejbusových linek, jejichž části nejsou vybaveny trolejovým vedením (Kostelec, Štípa, Želechovice, Lužkovice, Příluky-Za Kapličkou, Prštné, Louky), má DSZO v současné době ve svém vozovém parku k dispozici 10 bateriových trolejbusů. Mimo Kostelec a Štípu zde bývají používány také trolejbusy s pomocným dieselagregátem. Opro příští rok připravuje DSZO nákup dalších 4 bateriových trolejbusů s využitím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Výběr dodavatele právě probíhá.