Dodávka 15 nových kloubových trolejbusů SOR TNS 18 pro Prahu se zpozdí

Dopravní podnik počítá s bateriovými trolejbusy pro novou trolejbusovou trať Palmovka – Čakovice – Miškovice, která je připravena k provozu nové linky 58 už konce roku 2022. Problémy s opožděnými dodávkami trolejbusů SOR s elektrovýzbrojí Cegelec mají také Jihlava a Otrokovice.

Dopravní podnik počítá s bateriovými trolejbusy pro novou trolejbusovou trať Palmovka – Čakovice – Miškovice, která je připravena k provozu nové linky 58 už konce roku 2022. Problémy s opožděnými dodávkami trolejbusů SOR s elektrovýzbrojí Cegelec mají také Jihlava a Otrokovice.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) byl v těchto dnech společností SOR Libchavy informován o opoždění dodávky 15 kloubových bateriových trolejbusů SOR TNS 18 s elektrovýzbrojí od firmy Cegelec, které jsou určeny pro projekt elektrifikace autobusové linky 140 (nově trolejbusové 58) Palmovka – Čakovice – Miškovice. DPP vysoutěžil 15 nových kloubových bateriových trolejbusů SOR TNS 18 ve veřejné zakázce na začátku loňského roku. V tendru obdržel celkem tři nabídky, od společností SOR Libchavy, Carrosserie HESS a Škoda Electric. Prvně jmenovaná společnost veřejnou zakázku vyhrála s nejvýhodnější nabídkou. Celková hodnota zakázky je 220,4 milionů korun, o bezmála 80 milionů korun nižší, než byla její předpokládaná hodnota.

Podle uzavřené smlouvy měl výrobce povinnost dodat všechny trolejbusy nejpozději do 14 měsíců ode dne účinnosti smlouvy, kterým byl 16. únor 2022. Smlouva tedy měla být splněna do 16. dubna 2023.

Jako důvod opoždění dokončení výroby a předání nových trolejbusů výrobce uvádí komplikace s elektrotechnickými součástky v rámci subdodavatelského řetězce v důsledku tzv. čipové krize vyvolané pandemií covid-19 a válkou na Ukrajině: „V případě elektrické části trolejbusu musel subdodavatel, společnost Cegelec, v důsledku působení těchto nepředvídatelných dopadů přistoupit v rámci vývoje k úpravě návrhu klíčových částí elektrické výzbroje, což vedlo k výraznému skluzu. Poslední součástky, u nichž se musel náš partner potýkat s jednostranným prodloužením dodacích lhůt o několik měsíců, byly doručeny začátkem letošního roku. V této krizové situaci musel subdodavatel elektrické výzbroje uzpůsobovat organizaci své výroby tak, aby byl proces co nejefektivnější, i za cenu toho, že montáž jednotlivých bloků tzv. statického měniče probíhá až dodatečně na jinak kompletních vozidlech u výrobce,“ vysvětluje Filip Murgaš, jednatel a obchodní ředitel SOR Libchavy.

„Chápeme, že komplikace s finalizací vozidel je způsobena na nižších úrovních subdodavatelského řetězce, nikoliv přímo v závodě SOR Libchavy, na druhé straně my musíme postupovat s péčí řádného hospodáře a uplatňovat všechna smluvní ujednání včetně smluvních pokut. Smluvní pokuty za zpoždění dodávek vozidel nebo jejich nevypravení kvůli výrobním závadám jsme nuceni uplatňovat i vůči jiným subjektům. Opoždění dodávky prvních kloubových trolejbusů nás nesmírně mrzí, protože výstavbu infrastruktury pro trolejbusovou trať Palmovka – Čakovice – Miškovice jsme dokončili a uvedli do zkušebního provozu podle harmonogramu už na začátku loňského prosince. Zahájení jejího plného využívání tak budeme muset ještě minimálně o několik měsíců posunout,“ říká Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP. Původně měl první trolejbus jezdit na trase zkušebně jž na konci roku 2022.

Zpoždění dodávky nových kloubových trolejbusů navíc negativně dopadá na plánovanou obnovu našeho vozového parku autobusů. Kvůli tomu budeme muset ponechat v provozu některé nejstarší kloubové autobusy SOR NB18 EURO V, které jsme již plánovali vyřadit, což bohužel znamená neplánované vícenáklady na jejich údržbu,“ dodává Jan Barchánek, vedoucí jednotky Provoz Autobusy DPP.

V případě prodlení výrobce s dodržením sjednaného termínu dodání trolejbusů vzniká DPP dle uzavřené smlouvy nárok na úhradu smluvní pokuty, a to ve výši 0,5% z ceny každého trolejbusu bez DPH za první den prodlení a následně ve výši 0,1% z ceny každého trolejbusu bez DPH, a to za každý i započatý kalendářní den a případ prodlení.

V současné době je pro nás prioritou dokončení a odladění softwaru elektrovýzbroje, který nebylo z logiky věci možné testovat dříve, dokud nebyla hotova mechanická část. Pro urychlení této klíčové části počítáme s převozem jednoho trolejbusu přímo do areálu společnosti Cegelec v Praze, která dodávku elektrovýzbrojí zajišťuje. Komunikujeme prakticky na denní bázi o vývoji projektu, podnikáme společně veškeré kroky a snažíme se vzájemně si vypomáhat tak, abychom projekt co nejrychleji zdárně dokončili. Předpokládáme zahájení testování vozidla na trati nejpozději v červenci letošního roku,“ uzavírá Filip Murgaš.

Na bateriové trolejbusy SOR marně čeká také Dopravní společnost Zlín – Otrokovice. Sjednaný termín dodání čtyř dvanáctimetrových vozů uplynul 1. března 2023. Stejně jako v případě DPP je podle výrobce důvodem zpoždění nedostatek elektromateriálu. I v tomto případě uplatňuje smluvní pokutu 0,05% z celkové kupní ceny vč. DPH za každý den prodlení, maximálně však do výše 5 procent z celkové kupní ceny. Jde o 0,05% z částky 49 060 055 Kč, tedy 24 530,03 Kč denně, postupně až do částky 2 453 02,75 koruny.

Trolejbusy SOR TNS 12 potřebuje DSZO v Otrokovicích na trase původní autobusové linky č. 55, jejíž část již byla v loňském roce vybavena novým trolejovým vedením. Podstatné je, že jde o parciální trolejbusy, které jsou vybaveny trakčními bateriemi pro jízdu až 15 kilometrů mimo trolejové vedení. To je klíčová podmínka pro vozidla plánovaná v Otrokovicích, kde budou trolejbusy jezdit v části linky 55 pod trolejovým vedením a v části – od nadjezdu po Štěrkoviště – v nezatrolejovaném úseku při odebírání energie z baterií.

Už od června loňského roku měli novými parciálními trolejbusy jezdit také cestující v Jihlavě. Dodavatelem je sdružení firem TRAM FOR ENVI a Bogdan Motors. V lednu 2023 jihlavský dopravní podnik informoval, že dodání šesti nových parciálních trolejbusů bude mít asi čtrnáctiměsíční zpoždění.  I zde dodavatelé zdůvodňují svůj velký skluz delší než jeden rok především chybějícími komponenty elektro výzbroje, kterou má dodat subdodavatelská společnost Cegelec. Jeden z jihlavských vozů je v dopravním podniku v Hradci Králové, kde má projít provozními zkouškami a zkušebním provozem bez cestujících.

Bateriové trolejbusy SOR TNS 12 s elektrickou výzbrojí Cegelec má SOR Libchavy dodat na konci roku 2023 do Prešova, do Bratislavy nebo do maďarského Szegedu.