SOR uspěl poprvé s trolejbusy v Maďarsku. Elektrickou část dodá Cegelec
Možná podoba trolejbusu SOR TNS 12 pro Szeged. Zdroj: SOR/Cegelec; foto a úprava: Jiří Mejstřík

Ve výběrovém řízení společnosti Szegedi Közlekedési na dodání nových trolejbusů s trakčními bateriemi byla úspěšná SOR Libchavy s typem TNS 12.
Ve výběrovém řízení společnosti Szegedi Közlekedési na dodání nových trolejbusů s trakčními bateriemi byla úspěšná SOR Libchavy s typem TNS 12.
Společnost SOR Libchavy byla oznámena coby vítěz výběrového řízení na dodání až šesti nových parciálních trolejbusů pro maďarské město Szeged. Soutěž vypsaná v únoru letošního roku měla dvojici účastníků, přičemž vedle ceny byly mezi hodnoticími kritérii i délka záruky, obsaditelnost vozidel, dojezd na trakční baterie a další technická kritéria.

Szeged je jedním ze tří trolejbusových provozů v Maďarsku, trolejbusová doprava je zde zajišťována od roku 1979 a síť trolejbusů vhodně doplňuje páteřní tramvajové linky ve městě. Pro zajištění obnovy vozového parku bylo požadováno dodání 12m trolejbusů s trakčními bateriemi (tzv. parciální trolejbusy), které mohou nahradit i dieselové autobusy používané dosud v případě výluk. Základní kontrakt počítá s dodáním čtyř vozidel, další dvě si může dopravce přikoupit v rámci opčního práva.

Pro českou společnost SOR Libchavy, která ve výběrovém řízení zvítězila, se jedná o první kontrakt na dodávku trolejbusů mimo území bývalého Československa v její více než 30leté historii, a to i při započtení kooperační výroby, při níž SOR nefiguroval jako finální dodavatel vozidel. Výrobce nabídl do Szegedu vozidla typu SOR TNS 12, která budou vybavena elektrickou výzbrojí od pražské společnosti Cegelec. Celková hodnota kontraktu činí přibližně 70 mil. Kč.

V současné době uplynuly lhůty na případné námitky proti výběru dodavatele a čeká se na podpis smlouvy. Samotný časový plán dodávek se bude odvíjet od finálního rozhodnutí zákazníka, který předpokládá, že na nákup vozidel získá finanční prostředky z externích zdrojů. Ačkoli by se mohlo zdát, že kontrakt nepatří co do počtu vozidel mezi největší, skutečnost, že se nám podařilo prosadit na novém teritoriu, z něj pro nás dělá prestižní záležitost,“ upřesnil za SOR Libchavy Filip Murgaš, obchodní ředitel a jeden z jednatelů společnosti SOR.

Naše společnost dodávala v minulosti do Szegedu elektrické výzbroje pro modernizaci tramvají i trolejbusů a naše výrobky byly použity i v rámci poslední dodávky nových tramvají. Zakázka na nové parciální trolejbusy pro Szeged bude pro nás znamenat nový projekt u tradičního zákazníka, z čehož máme nesmírnou radost,“ uvedl za dodavatele elektrické části, firmu Cegelec, Miroslav Opa, výkonný ředitel společnosti.