Do autobusové dopravy vstupuje AKV bus a.s.
Pro MHD ve Znojmě pořídila společnost Autobusy Karlovy Vary vloni 23 autobusů Mercedes-Benz Conecto a tři ISUZU NovoCiti Life. Foto AKV

Nejedná se o nového dopravce, ale o nový název společnosti Autobusy Karlovy Vary. Změna platná od 1. listopadu 2023 má dva hlavní důvody. Dopravní skupina Z-Group bus působí v celé České republice a interními organizačními změnami došlo v zásadě k regionálnímu rozdělení firem na dvě části, na Čechy a Moravu. A s tím souvisí i nový neutrální název a logo pro objednatele dopravy a partnery v různých regionech.

Nejedná se o nového dopravce, ale o nový název společnosti Autobusy Karlovy Vary. Změna platná od 1. listopadu 2023 má dva hlavní důvody. Dopravní skupina Z-Group bus působí v celé České republice a interními organizačními změnami došlo v zásadě k regionálnímu rozdělení firem na dvě části, na Čechy a Moravu. A s tím souvisí i nový neutrální název a logo pro objednatele dopravy a partnery v různých regionech.

"AKV bus a.s. postupně plánujeme rozšířit tak, aby kromě Karlovarska, Plzeňska a Ústecka působil ideálně i v dalších regionech Čech," uvedl Zdeněk Suchan, předseda představenstva.

Společnost Autobusy Karlovy Vary získala ve výběrovém řízení na provozování dopravní obslužnosti v Pražské integrované dopravě desetiletou smlouvu pro oblast Velvarska. "Provoz ve Středočeském kraji a Hlavním městě Praha bude zahájen 1. prosince 2024, což může vyvolávat domněnku, že je dost času. Ale opak je pravdou. Na Velvarsku budeme provozovat celkem 24 autobusů, počítáme s kombinací nových autobusů a částečně se subdodávkami a také budeme předělávat stávající autobusy do standardu PID. Oblast Velvarsko je postavena tak, že nemá přirozené centrum, ale zasahuje do několika okrajových navazujících oblastí. Máme tedy připraveno několik variant řešení provozního zázemí, včetně spolupráce s OAD Kolín (pozn. stejně jako AKV bus patří do koncernu Z – GROUP BUS a.s.) a určitě vybereme tu nejvhodnější," říká Zdeněk Suchan.

K současné situaci v Karlovarském kraji, kde většinu regionálních autobusových linek od 1. ledna 2024 převezme Dopravní podnik města Karlovy Vary, Zdeněk Suchan, předseda představenstva AKV bus, pro náš portál uvádí: "Autobusová doprava v Karlovarském kraji se řeší dlouhodobě pouze politicky a „pod pokličkou“. Naše společnost je připravena na spolupráci s Karlovarským krajem v různých oblastech – jako subdodavatel dopravy, v servisní činnosti, v provozování přepravních a informačních kancelářích apod., ale tato snaha není opětována. Jak bude autobusová závazková doprava v kraji od ledna 2024 provozována, zatím nikdo přesně asi neví. Jako dopravce pouze víme, že smlouva mezi Karlovarským krajem a DPKV v rámci tzv. vertikální spolupráce bude zřejmě podepsána až 27. prosince 2023, a také víme, že pokud by proběhla veřejná soutěž, tak kraj ušetří ročně na nákladech okolo 50 miliónů korun."

Společnost Autobusy Karlovy Vary od ledna 2023 provozuje také městskou hromadnou dopravu ve Znojmě, tj. na opačném konci republiky, než byl její původní region. "Systém veřejných soutěží podle nevhodné evropské a národní legislativy nutí dopravce soutěžit i daleko a přesouvat se z jednoho místa republiky na druhé. Jaké to má dopady, se teprve uvidí v delším časovém horizontu," komentoval v prosinci 2022 Zdeněk Suchan dlouhou vzdálenost od správy společnosti, která sídlí v Karlových Varech. Nyní má na Znojemsku jednu z Divizí.