Další středočeské město vstoupí do krajských Standardů dopravní obslužnosti
Typická modrá barva autobusů Arrivy se s novou desetiletou smlouvou na Mladoboleslavsku změní na PIDové schéma. Foto Arriva

Po déle než rok trvajících jednáních se Středočeský kraj a Mladá Boleslav dohodly na vstupu města do krajského systému Standardů dopravní obslužnosti. Naopak obyvatelům obcí Tišice, Byšice a Všetaty na Mělnicku hrozí omezení spojů.

Po déle než rok trvajících jednáních se Středočeský kraj a Mladá Boleslav dohodly na vstupu města do krajského systému Standardů dopravní obslužnosti. Naopak obyvatelům obcí Tišice, Byšice a Všetaty na Mělnicku hrozí omezení spojů.

Zatímco s Mladou Boleslaví se podařilo Kraji na potřebnosti a vytíženosti jednotlivých spojů a na podmínkách smlouvy dohodnout, vedení obcí Tišice a Byšice a městyse Všetaty stále nepřistoupilo na Standardy dopravní obslužnosti (SDO) a více než rok trvající jednání nevedly k žádnému výsledku, uvádí Středočeský kraj v tiskové zprávě. Cestujícím v těchto obcích by pak sloužil nižší počet autobusových i vlakových spojů.

SDO zavedené Středočeským krajem v roce 2021 nastavily nově poměr spolufinancování dopravní obslužnosti ve středních Čechách pro obce, města i kraj. Do této doby nebyla výše příspěvků ze strany obcí a měst sjednocená. "Některé přispívaly více, jiné méně, několik set obcí dokonce vůbec. Obce v oblastech přilehlých k hlavnímu městu Praze financovaly její významnou část, naopak obce v oblastech blíže k vnějším hranicím kraje participovaly na financování málo či vůbec. Systém nebyl spravedlivý ani transparentní, vlastně to ani nebyl systém, “ řekl Petr Borecký, radní pro oblast dopravy veřejné dopravy a garant standardů.

Podle Petra Boreckého je příčinou neochota vedení obcí Tišice a Byšice a městyse Všetaty přistoupit do systému SDO. "Staly by se černými pasažéry v celém systému PID, což by nebylo fér vůči takřka všem ostatním obcím a městům Středočeského kraje s výjimkou města Kladna. Jako objednavatelé regionální dopravy proto přistoupíme k regulaci počtu spojů autobusů o i osobních vlaků tak, abychom vyhověli základním principům schváleným v rámci zavedených standardů,“ konstatuje Petr Borecký.

Všechny tři obce mají čas změnit své stanovisko nejpozději do pátku 18. 8. 2023. „Toto datum je dáno lhůtami Správy železnic pro vydání konečného návrhu jízdního řádu pro příští rok. V případě pozdější případné změny stanoviska nejsme schopni garantovat znovuzavedení zastavování spojů dříve, než při následující celostátní změně jízdních řádů v červnu, resp. prosinci 2024,“ míní Petr Borecký. „Postupujeme partnersky, nikoliv mocensky. Jsme stále připraveni ohledně řešení dopravy věcně jednat. Poskytujeme zástupcům obce i městyse dostatek času na případné přehodnocení. Stále však trvám na tom, že pravidla platí pro všechny stejně.

Pakliže nebude výzva k přehodnocení vyslyšena, změny se projeví 10. prosince 2023, tedy s každoroční změnou jízdních řádů. „Podobně delší jednání kraj zaznamenal i v Příbrami anebo Mladé Boleslavi. Města však příslušné smlouvy již poslala do rad a zastupitelstev," uzavírá Petr Borecký. Smlouvy s Mladou Boleslaví schválili středočeští radní 10. srpna.

V systému SDO je zahrnuto více než 95 procent měst a obcí Středočeského kraje, které se tak podílejí se na financování regionální dopravy ve Středočeském kraji.

Možná omezení

  •  Vybrané vlaky linek R43 a S3 budou Všetaty, Tišicemi a Byšicí pouze projíždět anebo jízdu ukončí/začnou v Neratovicích (Os 9520, Os 9522 o sobotách a svátcích, Sp 1540, Os 9526, Os 9528, Os 9530, Os 9532, Os 9534, Os 9536, Os 9538, Os 9540, Os 9523, Os 9541, Sp 1543, Os 9543, Os 9525, Sp 1545, Os 9527, Os 9533, Os 9535, Os 9537)
  •  Autobusová linka 472 z Tišic do Mělníka nebude posílena (již od 3. 9.)