Brno se rozloučilo s trolejbusy 25 Tr
Poslední služba typu 25 Tr v Brně.

V neděli 6. února 2022 Dopravní podnik města Brna naposledy na linky nasadil trolejbus řady Škoda 25 Tr. Všech devět zástupců tohoto typu poputuje z Brna do Ústí nad Labem.
Reklama
V neděli 6. února 2022 Dopravní podnik města Brna naposledy na linky nasadil trolejbus řady Škoda 25 Tr. Všech devět zástupců tohoto typu poputuje z Brna do Ústí nad Labem.
Typová řada Škoda 25 Tr v únoru 2022 ukončila svoje působení v ulicích Brna. Po více než 25 letech se tak s největším českým trolejbusovým provozem kompletně rozloučil další typ (v roce 1996, konkrétně 30. listopadu, to byly vozy Škoda 9 Tr). Na první pohled paradoxně byly „pětadvacítky“ vyřazeny dříve než starší vozy typů 15 TrM a 22 Tr.

Masivní obnovu flotily kloubových trolejbusů umožňují dodávky nových vozidel škoda 27 Tr NU. Prvních dvacet vozů obdržel Dopravní podnik města Brna v závěru roku 2021, další dvacítku očekává v roce letošním. Nákupem nových vozidel Brno splácí dlouhodobý dluh v obnově trolejbusového vozového parku. Z dat Sdružení Dopravních podniků ČR vyplývá, že za rok 2020 byla flotila trolejbusů v Brně v rámci České republiky nejen nejpočetnější (141 vozů), ale také nejstarší (s průměrným stářím 15,9 let).

Trolejbusy typové řady Škoda 25 Tr byly do Brna dodávány v letech 2007 až 2009, a to v provedení Citelis 1B. Prototyp 25 Tr (v karoserii Citybus) se pod brněnskými trolejemi v rámci prezentačních jízd projel ještě dříve, v roce 2005. Dopravní podnik města Brna pořídil celkem devět vozů – č. 3609 (přesněji 3609/II) až 3617. Služba „pětadvacítek“ v ulicích Brna byla bohužel doprovázena spíše nižší provozní spolehlivostí, což vedlo k jejich neoblíbenosti u provozního personálu. O brzkém odstavení po 13 až 14 letech služby ve srovnání se staršími, stále provozovanými typy, rozhodly zejména dvě skutečnosti. První z nich je fakt, že na 25 Tr nebyly prováděny generální opravy, ale pouze „udržovací“ opravy v menším rozsahu. Tyto generální opravy navíc u 25 Tr byly vyhodnoceny jako nerentabilní.  Druhým impulsem byl zájem Dopravního podniku města Ústí nad Labem (který se po Brnu potýká s druhou nejstarší flotilou – průměrné stáří trolejbusové flotily za rok 2020 bylo jen o půl roku mladší než u Brna). „Pětadvacítky“ tak s vidinou dalšího prodeje nebyly v Brně odstavovány podle počtu najetých kilometrů (do další opravy), jako je tomu u 22 Tr. Nejdéle v provozu vydržel vůz 25 Tr č. 3613, který se v neděli 6. února stal i aktérem poslední rozlučkové jízdy. Během ní postupně mezi 9. a 19. hodinou vystřídal všechny brněnské trolejbusové linky, čímž vykonal důstojnou tečku za provozem své typové řady. Na vozidle byly umístěny vkusně pojaté informační cedule. Trolejbus 25 Tr se těšil značné pozornosti od dopravních fanoušků i běžných cestujících… jistě větší, než tomu bylo v jeho pravidelném provozu. Dopravní podnik města Brna čekají v blízké době ještě další dvě loučení. V řádu týdnů by měl provoz ukončit také poslední zástupce typové řady 15 TrM, vůz č. 3504. Na letní měsíce je plánován konec typu Škoda 22 Tr (vozy jsou odstavovány průběžně podle najetých kilometrů). U obou těchto typů se však nejedná o loučení úplné, dopravní podnik si jeden z vozů každého typu ponechá vždy jako historický (u 15 Tr další stroj uchová i Technické muzeum Brno).

Na odstavené brněnské trolejbusy 25 Tr se už těší Dopravní podnik města Ústí nad Labem (DPmÚL). Jak informuje ve své tiskové zprávě:

DPmÚL uspěl v nabídkovém řízení, které vyhlásil Dopravní podnik města Brna na prodej 9 ks trolejbusů Škoda 25Tr. Nabízená vozidla jsou v dobrém technickém stavu, kloubová, plně nízkopodlažní. Nakoupené trolejbusy v provozu nahradí zastaralá vozidla Škoda 15Tr,“ uvedl Jakub Kolář, provozně-technický náměstek výkonné ředitelky společnosti.

Pro nákup těchto vozidel se DPmÚL rozhodl z důvodu potřeby překlenutí období do dodávky až 33 ks bateriových kloubových trolejbusů, které bude soutěžit ve veřejné zakázce (pozn. redakce: předchozí soutěž byla zrušena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže). Trolejbusy typu 25Tr DPmÚL již provozuje v celkovém počtu 6 ks.

"I přes stáří vozidel dojde tímto nákupem k významnému kvalitativnímu posunu městské hromadné dopravy, zejména v oblasti zajištění bezbariérových spojů a zvýšení komfortu pro cestující,“ uvedla Simona Mohacsi, výkonná ředitelka společnosti. Za všechna vozidla DPmÚL zaplatí celkem 9 000 000 Kč bez DPH.

Zdeněk Kresa (text a foto) s využitím TZ DPMÚL, a informací BMHD.CZ a SDP ČR


Brno se rozloučilo s trolejbusy 25 Tr
25 Tr č. 3613 se při své poslední službě těšila značnému zájmu fotografů. Na snímku v točce Srbská.
Brno se rozloučilo s trolejbusy 25 Tr
Brno se rozloučilo s trolejbusy 25 Tr
Rozlučková výzdoba byla vkusná a decentní.
Brno se rozloučilo s trolejbusy 25 Tr
Škoda 25 Tr č. 3613 jako linka 36 směřuje na konečnou stanici Komín, sídliště.
Brno se rozloučilo s trolejbusy 25 Tr
I na této konečné vůz čekalo bohaté fotografování fanoušky i náhodnými cestujícími.
Brno se rozloučilo s trolejbusy 25 Tr
Komín, sídliště.
Brno se rozloučilo s trolejbusy 25 Tr
Během přejezdů mezi jednotlivými linkami trolejbus využíval i řadu manipulačních tratí. Zde odbočuje z Koliště pod železniční viadukty u hlavního nádraží. Zde ještě muselo proběhnout přeložení sběračů.
Brno se rozloučilo s trolejbusy 25 Tr
Pod železničními viadukty
Brno se rozloučilo s trolejbusy 25 Tr
Asi nejzajímavějším výkonem 25 Tr během rozlučkové jízdy byl obrat jako linka 33 přes meziměstskou trať do Šlapanic. Pětadvacítka během celé svojí rozlučkové služby zajišťovala pravidelné spoje podle jízdního řádu, na kterých vždy na část obratu či celý obrat vystřídala jiný, "běžný" vůz – v tomto případě 21 Tr č. 3016.
Brno se rozloučilo s trolejbusy 25 Tr
Pětadvacítka po dojezdu do Šlapanic.
Brno se rozloučilo s trolejbusy 25 Tr
Ač jsou do Šlapanic obvykle provozovány sólo trolejbusy, ani kloubovým trolejbusům není lokalita zapovězena. Na linku 33 byly kloubové trolejbusy vypravovány během letních prázdnin roku 2019, kdy do slatinské vozovny v rámci zápůjčky zamířilo pět vozů 25 Tr. Patřil mezi ně i vůz č. 3613, který se tak při rozlučce rozhodně se zdejší malebnou točnou Kalvodova nesetkal poprvé.
Brno se rozloučilo s trolejbusy 25 Tr
Plně vytížená 25 Tr č. 3613 při své poslední jízdě ze Šlapanic zpět do Brna.
Brno se rozloučilo s trolejbusy 25 Tr
Po dojezdu na Hlavní nádraží se 25 Tr vydala jako linka 31 na sídliště Slatina. Odsud pak absolvovala poměrně dlouhý režijní přejezd po manipulačních tratích na točku Barvičova, odkud pokračovala jako linka 39. Na snímku vůz směřující do Slatiny opouští obratiště u Hlavního nádraží.
Brno se rozloučilo s trolejbusy 25 Tr
3613 při rozlučkové jízdě už nenápadně prozrazovala svoje budoucí působiště. Panely informačního systému už zobrazovaly logo ústeckého dopravního podniku.
Brno se rozloučilo s trolejbusy 25 Tr
Další zástupci typové řady 25 Tr už svůj provoz v Brně ukončily. Po odstrojení čekají areálu vozovny Komín na převoz do Ústí nad Labem.
Brno se rozloučilo s trolejbusy 25 Tr
Poslední reprezentant řady 25 Tr v Brně – vůz č. 3613 – byl v permanenci celý víkend. Kromě nedělní rozlučky pro širokou veřejnost se už v sobotu účastnil denní i noční fotojízdy pro skupinu dopravních příznivců. Během noční jízdy zapózoval i v manipulační trolejbusové trati v Mlýnské ulici.