Brašov, Mariánské Lázně, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín či Žilina. Testované trolejbusy v ulicích Plzně.
Setkání plzeňského trolejbusu Škoda 24 Tr s testovaným trolejbusem Škoda 27 Tr pro Ústí nad Labem

Tradiční shrnutí zkušebních jízd nových trolejbusů ze Škody Electric.
Tradiční shrnutí zkušebních jízd nových trolejbusů ze Škody Electric.
Výroba ve Škodě Electric v uplynulých měsících přinesla opět řadu zajímavých zakázek. Od posledního shrnutí (na konci října) byla vyrobena a otestována celá řada zajímavých vozidel.

Nadále pokračovalo testování trolejbusů v rámci zakázek, jež byly představeny už v předcházejícím shrnutí, konkrétně tedy testování vozidel pro lotyšskou Rigu, rumunskou Kluž či francouzská města Limoges a Saint-Étienne. U dodávky trolejbusů Škoda 27 Tr pro Rigu byly na začátku roku 2020 finalizovány poslední vozy ze stokusové dodávky, průběžně probíhá expedice hotových trolejbusů do lotyšské metropole. Finalizována byla v závěru roku 2019 také dodávka trolejbusů pro rumunskou Kluž, vozidla Solaris Trollino 18 (s výzbrojí Škoda) byla postupně zařazována do provozu, celá flotila 50 vozů byla slavnostně představena v únoru 2020 (podrobnější informace v tomto článku). V polovině prosince byl testován zbývající třetí futuristický trolejbus Škoda 35 Tr (resp. Iveco Crealis 18) pro francouzské město Limoges, který byl taktéž následně dodán a zařazen do provozu. V listopadu a prosinci pokračovalo v ulicích Plzně testování trolejbusů také pro další francouzský trolejbusový provoz, a to pro Saint-Éteinne. Na přelomu roků 2019 a 2020 bylo dodáno celkem 10 nových trolejbusů Solaris Trollino 12, které jsou od poloviny února 2020 nasazovány do služby s cestujícími.

A nyní už tedy k novým dodávkám vozidel za sledované období. V chronologickém pořadí se jednalo o města Ústí nad Labem, Žilina, Plzeň, Teplice, Zlín, Mariánské Lázně a Brašov.

Ústí nad Labem - V první polovině listopadu 2019 své testování v ulicích Plzně zahajují nové trolejbusy Škoda 27 Tr pro Ústí nad Labem. Do města na Labi zamíří celkem devět nových kloubových červeno-bílo-černých trolejbusů ve faceliftované verzi karoserie Solaris IV. generace. Kromě už standardní výbavy, jakou je klimatizace salonu pro cestující a stanoviště řidiče jsou trolejbusy vybaveny i pomocným bateriovým pohonem, který je u ústeckých trolejbusů poptáván vůbec poprvé (jedná se o vůbec první trolejbusy s alternativním pohonem, které DPMÚL vlastní). Ve výbavě nových trolejbusů zaujmou také USB porty v salonu pro cestující pro nabíjení drobné elektroniky. Po otestování v ulicích Plzně byly trolejbusy v průběhu prosince dodány do Ústí nad Labem. Zde trolejbusy více než měsíc čekaly na slavnostní představení a následné zařazení do provozu. Slavnostní představení nových trolejbusů a autobusů pořízených DPMÚL proběhlo 30. ledna 2020 (samostatný článek), o den později prvních šest trolejbusů vyjíždí do služby s cestujícími. Nové trolejbusy umožnily odstavení starších trolejbusů Škoda 15 Tr z první poloviny 90. let. Nové bateriové trolejbusy byly poptávány zejména v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí Benešova mostu v centru města. Tato kompletní dlouhodobá rekonstrukce mostu znemožní provoz klasických trolejbusů na trati do městské části Střekov (jediná zdejší trolejbusová trať na pravém břehu Labe). Po dobu rekonstrukce je plánován provoz trolejbusů na bateriový pohon po odklonové trase přes nedaleký Mariánský most. Původně naplánovaný začátek rekonstrukce mostu v červnu 2020 je však kvůli komplikacím aktuálně posunut na rok 2022.

Žilina - V závěru první poloviny ledna 2020 na zkušební jízdy vyráží první z dvojice nových žluto-bílo-zelených trolejbusů Škoda 26 Tr pro slovenskou Žilinu. Ačkoliv byla Žilina vůbec prvním městem, do kterého zamířily trolejbusy Solaris v karoserii IV. generace, i nově dodávané vozy jsou pro místní nové. Jednak se jedná o první zdejší vozy ve faceliftované verzi karoserie IV. generace, zejména se ale jedná o první žilinské bateriové trolejbusy (a také první bateriové trolejbusy Škoda v rámci Slovenska). Trolejbusy jsou dále vybaveny také klimatizací. Objednány jsou dva vozy, v případě pozitivních dojmů z provozu lze předpokládat nákup dalších. První z nových žilinských trolejbusů byl Škodou Electric dne 29.1.2020 vystaven v Plzni v kampusu Západočeské univerzity u příležitosti Dne otevřených dveří technických fakult této školy, z nichž Fakulta elektrotechnická se Škodou Electric úzce spolupracuje. Nové žilinské trolejbusy byly z Plzně expedovány v polovině února, po úspěšném zkušebním provozu byly v druhé polovině března zařazeny do služby s cestujícími. Bateriové trolejbusy jsou zkušebně vypravovány také na autobusovou linku č. 67 k Vodnímu dílu Žilina (přehradní nádrž, jež je zejména v létě využívána jako rekreační odpočinková zóna). U této linky se předpokládá, že zde bezemisní bateriové trolejbusy nahradí v současnosti provozované autobusy.

Plzeň - V druhé polovině ledna začíná testování dalších trolejbusů pro Plzeňské městské dopravní podniky. Na začátek roku 2020 je naplánováno dodání 4 nových vozů Škoda 26 Tr Solaris, dodávka navazuje na dodání dvou vozů Škoda 26 Tr v říjnu a listopadu 2019. Obdobně jako předchozí dva vozy jsou i nově dodávané vozy vyhotoveny v karoserii IV. generace Solaris, jsou řešeny jako bateriové a opatřeny jsou také klimatizací stanoviště řidiče a salonu pro cestující. Nové trolejbusy Škoda 26 Tr u PMDP obdržely ev. č. 593 až 596, zařazeny do provozu byly 4. a 5. března 2020. S dodávkou nových vozů se pojí odstavení několika vozů Škoda 24 Tr v karoserii Citybus sloužících od roku 2005. Na začátku dubna 2020 byl dále dokončen trolejbus Škoda 27 Tr Solaris pro PMDP, výbavou shodný s předchozími vozidly (7 vozů stejného typu PMDP získaly v roce 2019). S ohledem na souvislost číslování nových trolejbusů, bylo po loňském zařazení sedmi nových kloubových trolejbusů v evidenčním stavu vynecháno číslo i pro osmý vůz (č. 583 - 589 obsazena, 590 vynecháno) a sólo vozy 26 Tr dodané na podzim 2019 obdržely č. 591 a 592. Kloubový trolejbus testovaný na jaře 2020 tak obdrží "rezervované" č. 590.

Teplice – V průběhu února 2020 je v ulicích Plzně testováno pět nových trolejbusů Škoda 32 Tr pro severočeské Teplice. Modro-černo-žluté trolejbusy v karoserii SOR NS 12 nejsou v Teplicích novinkou, první dva trolejbusy tohoto typu byly společně s kloubovým trolejbusem Škoda 33 Tr do lázeňského města dodány v minulém roce. Odlišností nově vyráběných trolejbusů oproti loňské dodávce je vybavení bateriovým pohonem., který umožní obsluhu dalších lokalit, kam nevede trolejové vedení. To je v souladu se strategií města Teplice, které do roku 2023 plánuje realizovat městskou hromadnou dopravu jen za pomocí elektricky poháněných vozidel. Kromě dodávky nových bateriových trolejbusů tak v blízké době v Teplicích s ohledem na naplnění plánu dojde i k vybudování dalších trolejbusových tratí. Bateriové trolejbusy nejsou v Teplicích novinkou, už v současnosti zde slouží pět vozů Škoda 30 Tr s bateriovým pohonem. Trolejbusy Škoda 32 Tr testované v roce 2020 jsou dále vybaveny také například klimatizací. Nové trolejbusy byly po otestování v Plzni do Teplic dodávány v průběhu března, první dva vozy dorazily 11. března 2020, poslední pak 20. března). Oproti původním plánům jsou s ohledem na volnější kapacitu Škody Electric vozidla dodána přibližně s půl ročním předstihem. Vozidla by se v provozu s cestujícími měla objevit v průběhu dubna, plánované představení nových trolejbusů zhatila koronavirová epidemie a související opatření. O nových trolejbusech pro Teplice jsme informovali také zde a zde.

Zlín – Zkušební jízdy ve sledovaném období absolvovala dvě zajímavá vozidla pro Zlín. Prvním z nich je elektrobus Škoda 34 BB (či též Škoda E´City) vycházející z karoserie Heuliez (elektrobus byl poprvé představen na veletrhu Czechbus 2017), druhým pak trolejbus Škoda 35 Tr (informace o obou vozidlech také zde). Trolejbus byl v ulicích Plzně testován v únoru 2020, v polovině března 2020 pak zahájil zkušební provoz s cestujícími ve Zlíně (jak jsme informovali). Oproti tomu zprovozňování prototypového elektrobusu Škoda 34 BB zatím doprovází dětské nemoci. Trolejbusu Škoda 35 Tr je věnován podrobněji samostatný článek, mapující celou, relativně krátkou, ale velmi zajímavou historii tohoto typu trolejbusů. Zde tedy jen stručně uveďme, že modrožlutý kloubový trolejbus Škoda 35 Tr (Urbanway) je koncipován jako bateriový, umožňuje jízdu i mimo trolejové vedení (ve Zlíně se bude jednat o první bateriový kloubový trolejbus). Bateriový pohon bude nový trolejbus využívat v pravidelném provozu zejména na lince 2 (projíždějící prakticky celým Zlínem i Otrokovicemi) při obsluze lokality Otrokovice, Štěrkoviště. Nový trolejbus je dále vybaven klimatizací salonu pro cestující. Trolejbus byl ve Zlíně už velmi dlouho očekáván, jedná se o náhradu za jeden z dříve vyřazených zlínských trolejbusů Škoda 15 Tr.

Mariánské Lázně - Od 4.3.2020 v ulicích Plzně probíhá testování nových trolejbusů Škoda 30 Tr pro Mariánské Lázně. Osmice nových trolejbusů doufejme na delší čas opět rozptýlí otázky a obavy o dalším osudu nejhezčího českého trolejbusového provozu (a také jednoho z nejmenších). Výrazné žluté trolejbusy jsou vyhotoveny v třídveřové karoserii SOR NB 12 (vzhledem k nástupu předními dveřmi je tento počet ideální), jsou vybaveny pomocným bateriovým pohonem, naopak nejsou vybaveny klimatizací salonu pro cestující (pouze klimatizací řidiče). Bateriový pohon budou trolejbusy v Mariánských Lázních využívat v běžném provozu, diskutovány jsou i možná rozšíření trolejbusového provozu na úkor autobusů. Dodávka osmi nových trolejbusů umožní prakticky kompletní obnovu vozového parku mariánskolázeňských trolejbusů, po zprovoznění nových trolejbusů by trolejbusy Škoda 24 Tr, jež dosud zajišťují provoz, měly sloužit jen jako záloha. Čtyři ze sedmi provozních trolejbusů Škoda 24 Tr (č. 51, 52, 54, 57) byly z provozu odstaveny už 18.3.2020, a to v souvislosti s celotýdenním zavedením víkendových jízdních řádů pro provoz mariánskolázeňské MHD v důsledku koronavirové epidemie. Pro zajištění víkendového provozu tak aktuálně stačí dva trolejbusy (nasazované na linku 7), MDML si tedy ponechal zatím tři trolejbusy (č. 53, 55, 56). O ponechání těchto vozů jako provozní zálohy i po zařazení nových trolejbusů 30 Tr bude rozhodnuto v závislosti na případném zájmu kupujících o trolejbusy Škoda 24 Tr (vyrobené v letech 2003, 2004 a 2006). O vozu č. 51, prototypu typu Škoda 24 Tr, existuje také snaha místních o uchování trolejbusu do oslav 120 let MHD v Mariánských Lázních. První z nových trolejbusů Škoda 30 Tr dorazil do Mariánských Lázní 6.4.2020 (podrobněji zde), další dva vozy dorazily do Velikonoc, zbytek po velikonočních svátcích. O dva dny později, 8.4.2020, vyrazil první trolejbus do ulic Mariánských Lázní v rámci zácviku řidičů. Do provozu s cestujícími by nové trolejbusy Škoda 30 Tr měly zasahovat od přelomu dubna a května.

Brašov – V současnosti probíhající dodávkou je ta pro rumunský Brašov.Pro Škodu Electric se po dodávce trolejbusů pro Kluž jedná o další aktuální úspěch na rumunském trhu. Zdejší dopravní podnik uzavřel smlouvu na dodání celkem 26 nových trolejbusů. První z nových kloubových trolejbusů Solaris Trollino 18 (s výzbrojí Škoda) zkušební jízdy v ulicích Plzně zahájil 7.4.2020. Další trolejbusy budou testovány v průběhu dubna a května. Bateriové klimatizované trolejbusy jsou vyhotoveny v zeleno-černé karoserii Solaris IV. generace s faceliftem. Nové trolejbusy velmi výrazně obnoví a rozšíří stávající trolejbusovou flotilu v rumunském Brašově, která je nyní tvořena ojetými trolejbusy ze Švýcarska (a v malé míře také z Francie). Všechny trolejbusy, které nyní v Brašově slouží byly vyrobeny v 80. letech.

V současnosti je zahájena také výroba trolejbusů Škoda 32 Tr pro Jihlavu, tyto trolejbusy budou dokončeny a testovány v blízké době.

•    Předcházející shrnutí zkušebních jízd Škody Electric (04 – 10/2019)
•    Předcházející shrnutí zkušebních jízd Škody Electric (12/2018 – 03/2019)
•    Předcházející shrnutí zkušebních jízd Škody Electric (07 – 11/2018)
•    Předcházející shrnutí zkušebních jízd Škody Electric (03 – 06/2018)

Zdeněk Kresa (www.plzensketrolejbusy.cz)Brašov, Mariánské Lázně, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín či Žilina. Testované trolejbusy v ulicích Plzně.
Škoda 27 Tr pro lotyškou Rigu
Brašov, Mariánské Lázně, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín či Žilina. Testované trolejbusy v ulicích Plzně.
Brašov, Mariánské Lázně, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín či Žilina. Testované trolejbusy v ulicích Plzně.
Odvoz jednoho z dokončených trolejbusů Škoda 27 Tr pro Rigu
Brašov, Mariánské Lázně, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín či Žilina. Testované trolejbusy v ulicích Plzně.
Brašov, Mariánské Lázně, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín či Žilina. Testované trolejbusy v ulicích Plzně.
Solaris Trollino 18 pro rumunskou Kluž
Brašov, Mariánské Lázně, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín či Žilina. Testované trolejbusy v ulicích Plzně.
Brašov, Mariánské Lázně, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín či Žilina. Testované trolejbusy v ulicích Plzně.
Škoda 35 Tr (Iveco Crealis 18) pro francouzské Limoges
Brašov, Mariánské Lázně, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín či Žilina. Testované trolejbusy v ulicích Plzně.
Brašov, Mariánské Lázně, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín či Žilina. Testované trolejbusy v ulicích Plzně.
Solaris Trollino 12 pro francouzské Saint-Étienne
Brašov, Mariánské Lázně, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín či Žilina. Testované trolejbusy v ulicích Plzně.
Brašov, Mariánské Lázně, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín či Žilina. Testované trolejbusy v ulicích Plzně.
Brašov, Mariánské Lázně, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín či Žilina. Testované trolejbusy v ulicích Plzně.
Škoda 27 Tr pro Ústí nad Labem
Brašov, Mariánské Lázně, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín či Žilina. Testované trolejbusy v ulicích Plzně.
Brašov, Mariánské Lázně, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín či Žilina. Testované trolejbusy v ulicích Plzně.
Brašov, Mariánské Lázně, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín či Žilina. Testované trolejbusy v ulicích Plzně.
Brašov, Mariánské Lázně, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín či Žilina. Testované trolejbusy v ulicích Plzně.
Brašov, Mariánské Lázně, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín či Žilina. Testované trolejbusy v ulicích Plzně.
Brašov, Mariánské Lázně, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín či Žilina. Testované trolejbusy v ulicích Plzně.
Škoda 26 Tr pro slovenskou Žilinu
Brašov, Mariánské Lázně, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín či Žilina. Testované trolejbusy v ulicích Plzně.
Brašov, Mariánské Lázně, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín či Žilina. Testované trolejbusy v ulicích Plzně.
Brašov, Mariánské Lázně, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín či Žilina. Testované trolejbusy v ulicích Plzně.
Brašov, Mariánské Lázně, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín či Žilina. Testované trolejbusy v ulicích Plzně.
Brašov, Mariánské Lázně, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín či Žilina. Testované trolejbusy v ulicích Plzně.
Brašov, Mariánské Lázně, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín či Žilina. Testované trolejbusy v ulicích Plzně.
Brašov, Mariánské Lázně, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín či Žilina. Testované trolejbusy v ulicích Plzně.
Škoda 26 Tr pro Plzeň
Brašov, Mariánské Lázně, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín či Žilina. Testované trolejbusy v ulicích Plzně.
Brašov, Mariánské Lázně, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín či Žilina. Testované trolejbusy v ulicích Plzně.
Škoda 27 Tr pro Plzeň
Brašov, Mariánské Lázně, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín či Žilina. Testované trolejbusy v ulicích Plzně.
Brašov, Mariánské Lázně, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín či Žilina. Testované trolejbusy v ulicích Plzně.
Škoda 32 Tr pro Teplice
Brašov, Mariánské Lázně, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín či Žilina. Testované trolejbusy v ulicích Plzně.
Brašov, Mariánské Lázně, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín či Žilina. Testované trolejbusy v ulicích Plzně.
Brašov, Mariánské Lázně, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín či Žilina. Testované trolejbusy v ulicích Plzně.
Brašov, Mariánské Lázně, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín či Žilina. Testované trolejbusy v ulicích Plzně.
Brašov, Mariánské Lázně, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín či Žilina. Testované trolejbusy v ulicích Plzně.
Brašov, Mariánské Lázně, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín či Žilina. Testované trolejbusy v ulicích Plzně.
Škoda 34 BB pro Zlín
Brašov, Mariánské Lázně, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín či Žilina. Testované trolejbusy v ulicích Plzně.
Brašov, Mariánské Lázně, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín či Žilina. Testované trolejbusy v ulicích Plzně.
Brašov, Mariánské Lázně, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín či Žilina. Testované trolejbusy v ulicích Plzně.
Škoda 35 Tr pro Zlín
Brašov, Mariánské Lázně, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín či Žilina. Testované trolejbusy v ulicích Plzně.
Brašov, Mariánské Lázně, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín či Žilina. Testované trolejbusy v ulicích Plzně.
Brašov, Mariánské Lázně, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín či Žilina. Testované trolejbusy v ulicích Plzně.
Škoda 30 Tr pro Mariánské Lázně
Brašov, Mariánské Lázně, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín či Žilina. Testované trolejbusy v ulicích Plzně.
Brašov, Mariánské Lázně, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín či Žilina. Testované trolejbusy v ulicích Plzně.
Brašov, Mariánské Lázně, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín či Žilina. Testované trolejbusy v ulicích Plzně.
Brašov, Mariánské Lázně, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín či Žilina. Testované trolejbusy v ulicích Plzně.
Solaris Trollino 18 pro rumunský Brašov
Brašov, Mariánské Lázně, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín či Žilina. Testované trolejbusy v ulicích Plzně.
Brašov, Mariánské Lázně, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín či Žilina. Testované trolejbusy v ulicích Plzně.