ADSSS oslavila 30 let své existence
Středočeské dopravce z ADSSS přišel pozdravit ministr dopravy Martin Kupka. Mezi hosty byli zástupci Středočeského kraje, IDSK, Hlavního města Prahy, ROPID, Ministerstva dopravy, Sdružení ČESMAD BOHEMIA, ADSSF a další hosté, kteří se průběhu let na činnosti asociace podíleli. Akci podpořily Bustec, IVECO BUS - TEZAS servis, Mobilboard, EvoBus, MAN, Solaris, SOR a Telmax. Foto BP

Ve čtvrtek 19. května si členové Asociace Středočeských dopravců se svými hosty připomněli významné výročí. Zájmové sdružení dopravců ve Středních Čechách vzniklo v březnu 1992.
Ve čtvrtek 19. května si členové Asociace Středočeských dopravců se svými hosty připomněli významné výročí. Zájmové sdružení dopravců ve Středních Čechách vzniklo v březnu 1992.
Asociace dopravních, spedičních a servisních společností Středních Čech (ADSSS) během třiceti let:

Po roce 1989 se velké národní podniky ČSAD KNV rozpadají na menší podniky, které se následně postupně privatizují. Změny dopadají i na oblast Středních Čech, kde po roce 1990 končí svoji činnost národní podnik ČSAD – KNV Praha, který zabezpečoval dopravu osobní, nákladní, spediční a další služby s dopravou spojené.

Z podniku, který měl před rokem 1989 téměř 15 000 zaměstnanců, vzniká řada menších státních podniků a postupně dochází k jejich privatizaci. Vlastníci a manažeři, se ocitli v zcela novém prostředí a brzy zjistí, že je potřeba vzájemně spolupracovat, předávat si zkušenosti, řešit společné problémy a hájit své zájmy při jednáních se státní správou. Na neformálních setkáních postupně vzniká myšlenka založit zájmové sdružení dopravců.

11. března 1992 šestnáct ředitelů státních podniků na svém jednání v Praze zakládá asociaci dopravců, která se následně mění na Asociaci dopravních, spedičních a servisních společností Středních Čech (ADSSS). Členy představenstva byli zvoleni pánové Antonín Chrástecký – ČSAD Rakovník, František Neterda – ČSAD Benešov, Radomír Ryml – ČSAD Mladá Boleslav a Bohuslav Březina – ČSAD Kutná Hora. V revizní komisi zasedli pánové Milan Patka – ČSAD Ingsped Praha, Zdeněk Kolář – ČSAD Technické a zásobovací služby Praha a Ivan Ďurmek – ČSAD Slaný.

ADSSS je od svého začátku aktivně zastoupena ve Sdružení ČESMAD BOHEMIA a Svazu dopravy ČR. Navazuje spolupráci s "moravskou" asociací ADSSF (Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska), jejímž vyústěním byla Společná deklarace o spolupráci podepsána 5. ledna 1999 v Buchlovicích. Vzájemné úzké vazby mezi oběma asociacemi existují dodnes.

ADSSS postupně získává prestiž a autoritu i v jiných dopravních sdruženích, u státních orgánů a dalších institucí. Od roku 2000 probíhají pravidelná jednání s odbory dopravy okresních úřadů. Od vzniku Krajů je nastavena intenzivní spolupráce s odborem dopravy Středočeského kraje a Hlavního města Prahy, resp. jeho příspěvkovou organizací ROPID. Při přípravách nových legislativních předpisů v oblasti nákladní a osobní dopravy ADSSS spolupracuje i s Ministerstvem dopravy. Podílela se i na vzniku „Programu na obnovu vozového parku autobusů“, který významně přispěl ke zlepšení technického stavu autobusů.

Díky svým aktivitám si ADSSS získává prestiž i u jiných nově vzniklých dopravních společností, z nichž se některé stávají jejími členy. V roce 1994 má již 20 členů a postupně se rozrůstá na 23 členů (s celkem 4 200 zaměstnanci).

Mezi členy představenstva, kteří dlouhodobě, po několik volebních období, hájili zájmy ADSSS patří zejména viceprezidenti Jan Kotík, Vladimír Hráský, Jan Čermák, Bohumil Krauz a František Neterda, který působí v představenstvu od vzniku ADSSS dosud. Kromě funkce viceprezidenta byl 16 let jejím prezidentem. V revizní komisi dlouhodobě pracují Radislav Rožánek a Ludomír Landa.

V posledních letech, tak jak do vedení členských firem přicházejí nové tváře, dochází i ke změnám v představenstvu ADSSS. Ve volbách v roce 2012 je novým prezidentem zvolen za tehdejší Veolii Transport Praha Daniel Adamka. Viceprezidenty za ČSAD Střední Čechy Štěpán Ševčík, za KD SERVIS Vladimír Hráský a za PROBO BUS František Neterda, dosavadní dlouholetý prezident.  V ADSSS následně dochází k postupnému předávání znalostí a pravomocí nové generaci zástupců členských společností.

Posledních pět let představenstvo ADSSS pracuje ve složení Daniel Adamka jako její prezident, František Neterda a Štěpán Ševčík jako viceprezidenti.  Na chod ADSSS dohlíží Revizní komise (Kontrolní komise), Ludomír Landa - předseda a její členové Radislav Rožánek a Pavel Kopřiva (do roku 2021).

ADSSS od svého začátku hájí zájmy a práva svých členů. V minulosti zejména vůči okresním úřadům, nyní Středočeskému kraji, Hlavnímu městu Praha, organizátorům dopravy ROPID a nově vzniklému IDSK. Oboustranná spolupráce a komunikace je ku prospěchu všech stran.

Asociace je také důležitým odborným členem při jednání o nových zákonech, vyhláškách, o cenovém výměru Ministerstva financí. Účastní se vyjednávání, mezi zaměstnavateli (Svazem dopravy ČR) a odbory při uzavírání Kolektivní smlouvy vyššího stupně. Zástupce ADSSS je členem Tripartity Středočeského kraje za odvětví doprava.

Při ohlédnutí za uplynulými 30 lety je zřejmé, že ADSSS ve prospěch svých členů odvedla mnoho práce. Vždyť nejen doprava, ale i celé národní hospodářství se od roku 1989 postupně zcela změnilo a na to bylo třeba pružně reagovat. ADSSS za 30 let díky svým členům a všem partnerům, s nimiž věcně a bez emocí společně řešila problematiku řádného fungování dopravy, získala respekt a vážnost nejen v místě svého působení . Všem, kteří se na tom podíleli, patří za to velké poděkování. Věříme, že i v dalších letech bude ADSSS úspěšně hájit zájmy svých členů a odvětví dopravy.

František Neterda, viceprezident ADSSS

ADSSS oslavila 30 let své existence
K narozeninové oslavě patří i dort. Za ADSSS krájí Daniel Adamka, prezident; za Středočeský kraj Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy, a Zdeněk Šponar, ředitel IDSK; a za Hlavní město Prahu a ROPID Petr Tomčík, ředitel ROPID. Akci moderoval Jan Kovařík. Foto BP
ADSSS oslavila 30 let své existence
Na pražskou náplavku se u příležitosti oslavy 30. výročí od vzniku ADSSS vydala i historická ŠD Arrivy City. Foto Arriva
ADSSS oslavila 30 let své existence
Akci dopravců podpořily společnosti Bustec, IVECO BUS - TEZAS servis, Mobilboard, EvoBus, MAN, Solaris, SOR a Telmax. Foto BP