Stát, kraje, dopravní svazy a odbory ve shodě na proplácení čekání řidičů
Memorandum o společném zájmu na zajištění stabilního fungování veřejné linkové osobní dopravy a sociálního smíru týkajícího se problematiky odměňování řidičů autobusů v regionální dopravě. Foto MD

30. května 2024 bylo podepsáno memorandum o tom, že pro zachování dopravní obslužnosti a stabilní fungování linkové autobusové dopravy je třeba zachovat institut čekání mezi spoji v nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě. Od 1. července 2024 by tak odměna za čekání měla činit minimálně 140,60 Kč/hod.

30. května 2024 bylo podepsáno memorandum o tom, že pro zachování dopravní obslužnosti a stabilní fungování linkové autobusové dopravy je třeba zachovat institut čekání mezi spoji v nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě. Od 1. července 2024 by tak odměna za čekání měla činit minimálně 140,60 Kč/hod.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, ministr dopravy Martin Kupka, místopředseda Asociace krajů ČR Martin Půta, předseda sekce silniční Svazu dopravy ČR Vladimír Homola, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj, prezident Sdružení ČESMAD Bohemia Josef Melzer a předseda Odborového svazu dopravy Luboš Pomajblík podepsali 30. května 2024 memorandum, ve kterém potvrzují společný zájem na zajištění stabilního fungování veřejné linkové osobní dopravy a sociálního smíru týkajícího se problematiky odměňování řidičů autobusů. Podpis spolupráce je výsledkem jednání vedených za účelem dohody na způsobu proplácení čekání řidičů mezi jednotlivými jízdami.

"Zajištění a udržení dopravní obslužnosti regionální linkovou dopravou je pro nás všechny důležité. Podpisem memoranda vyjadřujeme shodu nad tím, jak zajistit proplácení přestávek řidičům mezi jednotlivými jízdami linkových autobusů v ČR na náležité úrovni,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka. „Jsem rád, že jsme s dotčenými svazy zaměstnavatelů i zaměstnanců nalezli shodu nad novým nastavením výpočtu odměny za čekání mezi spoji. Novelizované nařízení vlády jsem připraven již v červnu předložit na jednání vlády,“ doplnil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Signatáři memoranda se shodují na tom, že pro zachování dopravní obslužnosti je třeba zachovat institut čekání mezi spoji v nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě.

Výpočet odměny za čekání mezi spoji bude v nařízení vlády nově navázán na koeficient 1,25násobku minimální mzdy, od 1. července 2024 by tak odměna za čekání měla činit minimálně 140,60 Kč/hod.

Zúčastnění zástupci zaměstnavatelů v silniční dopravě jsou připraveni úpravy odměn za čekání mezi spoji řádně promítnout do režimu odměňování řidičů autobusů v regionální dopravě. Protože drtivá většina služeb v autobusové dopravě je dotovaná, je důležité, že kraje prostřednictvím Asociace krajů ČR deklarují připravenost promítnout dopady legislativních úprav odměn za čekání mezi spoji do kompenzací dopravcům, pokud to obsah stávajících smluv o veřejných službách v přepravě cestujících i režim jejich možných úprav podle právních přepisů o zadání veřejných zakázek umožní.

Protože nové výpočty odměn v oblasti pracovněprávních vztahů zásadně ovlivní dosavadní režimy spolupráce mezi kraji a dopravci, došlo i k dohodě na tom, že Ministerstvo práce a sociálních věcí zorganizuje jednání zúčastněných stran s Ministerstvem pro místní rozvoj a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, na kterém bude řešena metodika výkladu smluv o veřejných službách v přepravě cestujících po změnách právních přepisů.

Vedle problematiky čekání mezi spoji se zúčastněné strany opakovaně zabývaly možnostmi nastavení nejnižší mzdy řidiče autobusu pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. Zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců se nakonec dohodli, že budou společně pro období od 1. ledna 2025 jednat o uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně. MPSV je následně připraveno rozšířit platnost uzavřené KSVS na další subjekty dle zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů.

Novela nařízení vlády č. 589/2006 Sb., o odchylné pracovní době v dopravě.

TZ Ministerstvo dopravy